Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

!r-!? - - - - - - --IDAMWAIN…

[No title]

11 LAl?\C. "

AWSTRIA.

Io IPK'VSilA.

i BCRMAH, YS INDIA.

News
Cite
Share

i BCRMAH, YS INDIA. Cymeriad Jfartaban a Rangoon. Y mae yr ymnsodiad ar B.rmah wedi dechreu o dcifrif. Boreti y oed o Ebrill. aeth pedair o agerlestri i fynu yr afon, nes dyfod gyferbyn a thref Martaban, ag ynddynt 1.5 0 o filwyr. DEclireuodd N- Burmesiaid agor en magnelau a'n drylliau arnynt }n ddioed, o du cefn i fur llaid a redai ar hyd gian yr afon ond sjorfu arnynt ddianc yn fuan oddiar tlurJd y peleui a deflid o flegran yr agerlestri, y rhai a ddrvliiasant eu rhagfnr ar unwaith. Glaniwyd y milwyr hvn. au yr oedd y dref jn eu meddiant erbyn wyth'o'r gloch, heb golli cymaint ag un dyn: ond caiodd wyth eu harchoili. Nifer y gwarchawdlu a yrw^d ar flo mor ebrwydd, oedd tair mil o wyr. Ar r I leg;, cymtrodd yr holl lynges en sefyllfan gyferbyn a Rangoon, sef pymtheg o ag;er!ongau, un gadiongen ( ft inale), ac un brig. i fwriedid J mosod ar yr amddifl'ynfeydd y diwrnod hwnw (Sul y Pasg), eitbr aros hyd bortu dranoeth ond gan i'r agerlong a dywysai y gadiongen ti chymeryd o fewn eyrhaedd magnelau v pelyn, y rhai a oilyna;asant eu peleni arnylit i-ii ddisymwth, gorfu ar y Brytaniaid ddeehreu arnynt o ddifrif. Calwyd prawf o aneSeithioldeb eu ciuriatt llaid yn fuan, i allu gwrthsefyll pelenau ein magnelau; eanys gwnaent eu ffordd trwyddynt ar unwnith. Yn mhen chwarter awr, yr oedd v tanio o'r lan yn gwanbau; a chvri hir, rhoddodd" un o'r sheila a deflid (j'r llongau eu prif bvlorfa yn fnam ofnadwv,—a thvn y nos yr oedd yr lioil amdditlvn- feydd ar fin yr afon wedi eu drvhio. Glani >vyd rhan o'r fyddin dranoeth,a chyrnerwyd rhai o'rani (idiflva- feyud; ac v. edi glanio y iiia,i,e au y dydd canlynol, ymosodwvd ar y brit amùdiflvnfa, ac aed yn mlaen ar y ddinas. Wedi gwneyd rhwyg yn muriau yr eilun-deml fwyaf, a'r maifnelau mawrion, rhuthrodd y milwyr ilti bidogau y mlaen trwy y rhw-ygiad ar unwaith, a y cvfan mewn saitb awr. Culhidd 17 eu bvwydau, ac archollwyd 132, rhai yn drwm iawn. Ni wydtid faint oedd y galanas a wnacd ar y Runnesiaid; ond rhaid ei bod ya drom. Cvmerwyd cant o fagnelau. Disgwylir y bvdd yr Ymherawdwr, wedi y prawf hw) o ragoroldeb mil- WH Prydain, yn dyfod i pUnndcb, yn hytraeh na I goddcf i ychwaneg o'i wlad gad ei hanrheithio.

I -RHL I-A IN.

AMKitlCA.

[No title]