Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

London Mutual Life and Guarantee Society, 6:), .MOORG ATE STREET. 4 ^FFYDLVTr IK Diogelu bywydau, IVTachniad a rfyddlondeb, RHODDI ECHWYNIADAU, GWADDOLIADAU. A ELWYDD-DALIADAU. Wedi ei Chorffori [Ian Ytgrif Seneddol. ftydag Argy[l'- rc Faclmiol (Guarantee Fund) Q JE5 0,000. T-,TDDIr,IEDOLIVYR, T,-?,stee,,). STEPHEN OLDING. Ysw Cement's Lane. Llundain. THOMAS SPALDIG, Ysw., Derbv Lane, Llundain. HENRY TUCKER, Ysw., Stamford Hill, Llundain. EDWARD SWAINE, Ysw., 18-5, Piccadilly, Llundain. CYI ARWYDDWYR [Director,). PETER BROAD. Ysw.. Tavistock-st., a Shepherd's Bush. T. CHAMREKS, Temple, a Gt. Cumberland street. JOSEPH DAVIS, Ysw., Stock Exchange, a Hackney. B. W. HICKLING, Ysw.. 0. Noble-street, a Norwood. GEORGE S, HINCHLIFF. Ysw.. Acton. J. S. MARGETSON, Ysw., Clieapside. a Pec-tham Rye. (iEORtiE MOORE, Ysw. Hoibom Hill, a Eact Brixton. C, RF, ED, Ysw.. F. S. A., Paternoster Row, a Haclinev, JOSEPH 1LCKER, Ysw., Gresham-stre°t. a Woodford. GEORGE WILSON, Ysw., Westminster, a Nottimr Hill. SVVYDDWYR MEDDYGOL. THOMAS D, PEACOCK, Ysw.. M. D., Finsbury Circus. E. PYE, SMITH, lew., F. R. C. S., Billiter Square. C'YNGHORWYR. ROBERT LrSH, Ysw., Inner Temple. C, JAS. FOSTER. Ysw., LL. D., Lincoln s Inn. ARIANWYR. Messrs. ROGERS, OLDING, & Co.. 29, Clement's Lane. YSGRIFENYDD. THOMAS BALLANTYNE, Ysw. Mac Trefawyr rJIalla,qrrs) y Gymdeithns lion yn porff o ddynion cyfrifol. cyfarwydd a masnach y rhai. ar y nailllaw, v,l-nt 'H'.i "pIerI niwed Sw,ùùfp-oPfhl l\I.clcliau"ldd (Pro- prietary Offices), He y gwneir ehv ar gefn y Diogelwyr (Insur- ers), cr mantais y Rhan-ddeilinid (Shareholders) ac ar y llaw arall, y mae y Cymdeithasau Cydgyfranog (Mutual Societies). lie nad oes neb yn gyfrifol. yn gadael v Diogelwyr heh sicr- rwydd y derhyniant y svmiau addewedig. 1 ochel y di-ygau hyn, a cliynyg ar unwaith berffaith sicrwydd i'r Diogeledig, gyda chyfiawn gyfranogiad yn yr elw deilliedig, y spfydlwvd v Gymdeithas hon; ac v mae y Cynllunwyr wedi diogeluAr- gvtfre (Capital) helaetli i warantu taliad rliwydd a chyfiawn 0'1' holl ofvnion. Mae v Patriot yn dywedyd am y Gymdeithas in yr iaith gymeradwyol a ganlyn :— Mae 1-1?es enwau y Cyfanvyddwyr, a Swyddwyr ereill, yn addasn&tDduoIigre'uhyd?rYnrnhiithYrnupiUduwvrPro- testanaidd, yn cynwya, ?1 y g-W'llfl, y mwyafrif o enwau'tra ad Ci?ydflu?iAnci?.ynwyraBcdyddwyrdr?yy'nhtd.CYUwv-ia foneddwyr, y rhai. tra y meddianant harch uchel cu cydwlad- wyryQ?y?rediuo]. svdd vn sefy] Yn uchd Ynnhvb eu cvd- grefydthvyr. Oildiwrth yr ymchwiliad a wnaethom i reolau y Gymdeithas a gyfarwyddant, ymddeng-vs i ni vn dpilwng o hyd(r Y cybopdd." XODWEDDIADAV XEILLDUOL. Mae y Gymdeithas hon yn cynyg manteision eylweddol i bob dosparth o Ddiogelwyr, gan ei bod yn feddianol ar holl wtdliadau ,1iwptlc1¡:r Bywyd-ddyogeliad, sef, Taliadau Isel— diogelwch diamheuol—rhaniad eL. bob tair blynedd—yr holl elw i gael ei rauu rhwng v dioge]pdifi-eolleclion yn cael eu talu yu barodol—y digollebau (Policies) yn ddiddadl, ond lie y byddo twyll amlwg—y rhagdaliadau (premiums) yn isel, gyda holl fante-iou yr egwyddor gydgyfranogol—dim t "I am nodau (stamps) na thai meddygol-rhoddi benthyg ar ddiogelwch personol profedig am o uu i dair ldynedd—digollebau i'w carl am o £ 20 i £ 5,000—dc-iliaid digollrbau (policy-holders) a hawl i bleidleisio yn nghyfarfodvdd cyffredlllú] y Gymdeithas— rhoddi rhwymebau machniyddol (guarantee bonds) i bersonau o nodweddiadau da, mewn cysylltiad a dollebau bywydol (Lire Policy)—hawl i'r diogeledig fyw yn unrhyw ran o Ewrop neu Awstralia heb dal ycliwaiiegol, ond am y fordaith. ENGREIFFTIAV. Trwy dalu Is. yr wythnos, gall dyn iachus, 32 oed, sicrliau £1 ¡)O i'w deulu ar ol ei farwolaeth. Gallai bachgen IS oed, neu ferch 19 oed, ddiogelu i'w per- thynasau i'SO ar eu marwclaetii drwy arbed lg. y dydd. Gallai dyn 28 oed, trwy dal blynycidol o 1"2 15s. 4c.. sicrhau £ 100 iddo ei hUll pan gyrhaeddo GO oed neu pe byddai iddo farw cyn liviii tdjd £WO yn ddioed i'w deulu. Krmwyn cael j; ¡ 0 y flwyddvn tra byddir byw ar ol eyrhaedd 60 oed, byddai laid i fab 20 oed, dalu £ 10 His. lc. ar unwaith. neu Xi 0s. ÎC- yn flynyddol. Ond os bydd marw cyn cyrhaedit GJ oed, dychwelir y cyfrauiadau. Trwy dalu £3 Os, am 20 mlynedd, ar ran eu plentyn blwydd oed, gall rhieni sicrhau iddo £100 pan gvrhaeddo21 op,1. Gallai priod 30 oed, ddiogelu i'w wraig 0'1' un oed, t20 bob ùh\Tldyn byddai hi byw ar ei ol ef, drwy iddo dalu y swm o £11G; Cc. Yll flynyddol. Fe byd.iid gwr a gwraig, un yn 25 oed, a'r llall yn 30. yn dewis sicrhau £ 100 i'r nn fyddo byw ar farwolaeth y ilall.gall- j ent wneyd hyny dnn dal blynjddol 0 £:3 10s. 3c. Gallai dyn ieuagc 25 oed, pan unn rwymiad mown ariandy, nell la^nachdy, ei fdc1mio ei lmn aID i'500, mwy i;eu lai, a fl;- ogelu yr un swm hefyd i'w deulu arol ei farwolaeth, drwy dal blynyddol o £2 12s. v cant. SWVDE^ p Y GYlll.f ITIT.Vs YX NCllYMV.i- TREF. PRWYWYR (A,r,p7It..), MEDDTGO?;. Aberdare T. ,r cuki115, Auctioneer.D. Davies, law. Brynmawr .cT, I'hillips, Uridgerid R. Evans, Auctioneer Dr. Leahy. Caerdydd Peter Price, Builder Dr. Vachell. Cardigan W. T. Lewis, TJ jlur, mo J. Evans, Ysw. Carmaithen D. L. Mortimer. Druggist..Dr.Bowen, Dowlais Jos. Joue*. Saddler E. Davies, Ysw. H. West ,,11i(, & Thomas, Drapers..1). Blown, Ysw. Llanelli I!. Palmer, Draper T. B. Cooke, Ysw. Llandilo J. Draper N. Rees, Yaw. Maesteg Thomas Thomas, Gi?or(?r.. Dr. Lewis, Merthyr W. Morris E. Davies, Ysw. MHford J. W, Clift'Cottage..E. Field, Ysw. F. Woollett. Narberth James Davies,Draper R. Lewis, Ysw. Pontvpool .F. Edwaids, Solicitor Swansea David Evans, It, North- ]?0,T]ail(i ysw> arnptcm FJace ) Tn E W. Lewis, rost OHice.. Pontypridd E. Davies, Ysw. Geliircael pob gwvbodaetli angenrlieidiol oddiwrth y Prwy- wyr uchod. oddiwrth yr Ysgrifenydd yn Llundain, neu yr Ar- olvgwr Cv!lre,1iuoJ yn Abertawe. Mae Pnvywyr (Agents) hefyd yn eisiau yn mhob tref a chy- mvdosaeth yu Nghymru, tini vi- hyn ymofyner a Mr. DAVID EVANS, (diweddar feddianydd y Princii'alitv,) 14. Xorth- avrpton Place, Swansea-, Arolygwr Cyflredinol dros Gymru. lihoddir Prwy-dal I Commission) lielaeth i Gyfreitliwyr, Ys- grifeuYddicn. Cymdeithasau A(ic,ila(lu a idogion, Arolygwyr ICe Ysgrifenwyr Ysgolion Sabbothol, Ys- golfeistri, Llythyr-lvivyddion (Post Masters), yn gystal ag i Brwywyr Rheolaidd y Gymdeithas. ~T~ IW1e Immediate Dispatch  FOR HIO GRANDE, THE SPLKNDID L\ST SAILING URIS "GIPSBY." G. WILLIAMS, C"JiMAxriEK. A D. 1 at Lloyd's,300 Tons Burthen, now only on her second yovage, Fitted expressly for Passengers, and a most superior conveyance, having made the quickest passage 011 record to Rio Grande. Takes only a limited number of Passengers, at the uniform rate of S I ki each. For Freight or Passage, apply to the owner, Mr. W. W. BRUCE, 52, > E J.SCI STREET, LIVERPOOL.

!r-!? - - - - - - --IDAMWAIN…

[No title]

11 LAl?\C. "

AWSTRIA.

Io IPK'VSilA.

i BCRMAH, YS INDIA.

I -RHL I-A IN.

AMKitlCA.

[No title]