Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

|||||| AT YMFUDWYII. Yr wyf Jp- adnabod Mr. David Davies, cyfarwyddwr YixiftidNvvr, Union Street, Liverpool, ac wedi bod inewn cysylltiad masiiacliol ag ef am lawer o flynydd- au, a galhtf yn hyderus ei gymeradwyo i bawb o fy nghydwludwyr fyddont yn yinfudo, fel dyn didwyll, gonest, o tiyddlon. .Venycac, My nicy, t D. l,,Eys Li:wis. EbriU SE\S Lr:V,lS. Yr ydym ni. y rhai y mae ein henwatt isod yn ealon- eg gymemlwyo Mr. David Davies, 4:3. Union Street, Liverpool, i sylw ein cydwlaclwyr, fel Cymro gonest, didwyll, flyddlon, a gailuog i roddi pob cyiarwyddyd angenrlieidiol i yniiudwyr i'r Americ, neu unrhyw fearthau ereill o'r bvd. Alai 12feci, 1852* Parch. William Jenkins, Rehoboth, Brynmawr. Thomas llees, Cendl. John Davies, Llanelli, Brycheiniog. William Williams. Adulam, Tredegar. David Evans, Saron. Sem Phillips, Llangynydr, Brycheiniog. 41 Thomas Lewis, Ton ty'r bei. E. Watkins. Llangatwg, Brycheiniog. Thomas Ilavard, Tredustan, eto. Noah Stephens. Sirhowv. John Hughes, Bethania. Dowlais. Daniel Roberts, Bryn Sion, cto. Levi Lawrence, Adulam, Merthyr Tydvil. William Moses, Tabor, Merthyr. John Thomas, Soar, Ituniny. M Jaraes Evans, Craig y fargod, Morganwg. Thomas Jeffreys, Saron, Penycae. Liverpool, EhrilJ 5ed, 1852. Ilit. GOT,YC. i ni ar ein taith i'r America, roi ychvdig o gyfanvyddiadau i ereill a ddiehon ein canlyn i'r un daith y cynllun a ddefnydd- iwyd genym ni, oedd anfon ein henv.au a'n hoedran, ynghyd a X] yr un i Mr. David Davies, ,1:3, Union Street; o gyleli naw diwrnod oyn pin cychwyn, ftl y gallai sicrhau ein lie yn barod erbyn ein dylbdiad yr hyn a wnaeth am 4'3 10s. yr un; erbyn i, ni ac ereill gyraedd yma, yr oedd y pris yn yr un llong yn 1°" felly chwi ft welwch ein bod wedi y pen yn ein cludiad dichon na byddai cymaint a hyna o wahaniaeth yn iiliob Hong; ond pc byddai i ni etto fod yn dod i'r America, byddem yn sicr o idefnyddio yr un cynllun. Yr eiddoch yn ddiffnant, HEXIiY SAGE, Beaufort. JOHN LEMON. cto. JAMES HAMMONS, eto. Ebrill 10 wele ninau, v i-liai sydd a'n henwauisod yn dvstion o wirionedd y n'aith uchod; amniv o hon- om yn cychwyn oddicartref yr un pryd a'r cyfeillion hyn, gan feddwl cad ein cludiad yn yr un Llong, am yr un bris; erbyn ein bod yma, yr oedd y Hong agos yn llawn, a'r pris iselaf oedd t-I 10s. yr un gorfu i amryw o honom aros yma wytbnos, er trcio cael clud- iad rliatach: erbyn hyn yr ydym wedi ein Uwyr argy- hoi-ddi mai y cynllun uchod yw y rhataf o lawer, a'r lleiaf ei drailertli i bawb ddefnyddio cyn gadael eu cartrefleoedd. Trwy wneyd felly, byddwch allan o flfnelion y twyllwyr hudoliaethus ar eich taith ac wedi eyrhaedd yma, a phob petJzi wedi ei ddarparu yn gvsurus erhYll eich (ii-iod yr ydym ni yn annog eill pertliynasau a'n cyfeillion oil i roi eu gofal yn hollol i David Davies am lety a llong a phob eyfarwyddiad- au angenrlieidiol i'r daith yr ydym ni wedi caeldigon o avnser i broli ei wybodaeth a'i tlYt111loJl(le]¡ dros ei gydgenrdl; ac wedi cael allan ei rlld yn perthyn ii1 y _>1 r. lapscotr, & Co.; an bod yn caniatau iddo osod y Cymry yn y man y myno yn eu Llongau hwy. Drosom ein hun- fun a n cyd-ymfudwyr, 0 .J ollllLewi" Af!ent, Yirtoriu John James, Elibw Vale, Wm. James, du. Jfetjfi Joiio>s, Beaufort Thomas Davies, do David Thomas, do Wm. 1'OWl'lI, lirymnawr Wni. Stephens, do John Tholl" HhYllmey Edward lUdicns, do 1).id Gl,-itlitl, (1,, Thomas Jones, Bhymuey John Jones, do (i et)rgc 'l'11olnas. do Elhl, Prico. Troudriiiw- dalar. •Tolin Prim, do Ellw. Jones, do James Davit1*, do ella. Jenkins, Llanwrtyd Isaac Jenkins, do Morgan Jenkins do JJfos auu mOTu mler—oil yu cyd-<ly.;tiü. AT MK. DAVID DAVIES, 40;1, rXIOX STREET, I.IVKKrOOL. y Syn Teimlwn yn ddyledswydd arnom gyflwyno ein diolcligarwch gwresocaf i chwi am ea-li cylanvydd- iadau—eich caredigrwydd t'clt Hetty rliad a chysurus, tra buojn yn aros yn Llynlleitiad. A (IN-i-iiiiiieiii i chw?wr?ydpinteiinladau yn by<hys yn y cyhoedd iadau Cymreig, ein bod yn calono? aiio,, cill a ?'wriadant ymMo i f?nu gahH'l yn Mr. Davies, 43. Union Street, a sicrhawn na fydd ci -iau idd\nt fod I yn bryderu< eu meddyliau gaji y siwnewch bob peth galluadwy dr.i'-tynt. Anw\l g\du'eiied!, mae Mr. gall I yn (iyinn? siri>>1, serchog a didwyll, teilwng u ynuldiried pc.], Cymro ,-yJd yn iljfod yma. Coiiweh nuu nid Mr. Davies yw pob un sydd yn honi hyny. Gan fod chwedlau anwireddus a disail yn cuel eu taenu 1. ,1 am Mr. 1). gan ddynionaeh hunanol, di.l.ellgai' i di-wg, teh.ilwn >J yn rliwyiaedig aiuo\n, i r'uldi v gymoradwyaeth hon rnewn rncald cyboeddus, gan byderu y bydd befydyn foddion etf'e-ithiol i dawelu meddyliau .in eydgenedi yngwyneb yr awgiymiadau annynol a wneir ii1 gwrt}¡wyneh. yr Jmn; S. (iniFiirus, mab y Parch. S. GiuFriTHs. lloivb. TnmIAs T. JONES, Llwvnyrliwvdd. JOHN JONES, Llwynyrhwrdd. DANIEI, REES, Dowlais. STEPHEN HEES. I'enAp-ocs. BENJAMIN TUOMAS, Lampeter. Yn mhellfu-li, gallaf ddywedyrt fy mod yn ailnabydd- u,, o'r lie ucliod cr's blynyddau, a l'y mod wedi ei gael yn lie gonest, rhad, a ehyileus. JOHN S. GmFFlTHs. Arwyddwyd gan y cy feillion yn mhrescnoldeb JOHN HOHE nT, Ruthin. WILLIAM JENKINS, Nanfyglo. Gan fod Ymfudiaeth yn do-tyn yrnddidtbin cySfivd- itiol y dyddiau byn. hydoraf y liyiid ycbvilig sryi'ar- wyddiadau yn dderbyniol gan y rhai a fwriadant yrn- fudy i'r America, yr haf liwn a'r IIN di-ef canlynol. Yr wyf ii, a cliyfeillion ereill a d.laethant trosodd i'r America yr haf diweddaf, v/edi cyi'arfod a phob math o gyi'arwyddwyi-, aphrofi llawer math o gynglun- ion ac fd y cyfryw yn all nog i hysbysu i ereill yr hyn a fydd* yn sicrhau eu cysur, a'u dyogelu rbag t'.vvU'.vyr, y rhai sydd yn lluoedd i'w cyfarfod yn Liver- pool a inanau ereill: ac o serch at ly nghydgenedl a fwriadant vmludo, yr wyt yn teimlo fy bun dan l'wym- au i'w rhoi ar en gocbeliad. Yn y lie cyntaf. er sicr- hau eu dyogelwch ar eu dyfodiad i Iaveifiocil, byuded iddynt roddi eu hunain i ofal Mr. David Union Street, yr hwn v gellir cwbl ynuldiried ynddo fel dyn gonest, ffyddlon a gofal us, yr hyn sydd o anrhaothol mewn lie mor beiyglus a Liverjiool. Nid oes dim yn mryd y rhan IHvyaf o'r rhai a gvmer ar njnt fod yn gylciilion i'r YTmfiu!wi' ond givilio am le i'w hyspeilio o'u hariau ond nid l'eily Mr. D. Davies cant g.U1,l,lo (>1', rel y cawsom ninau, lety am y pris iselaf. Hefyd gwna Mr. D. Davies irytuno am long yn llawer rhatach na hwynt eu hunain, fel y gwnaetii i ninau. Tybiodd rliai or cyfeillion oedd yn dyt'od pyda ni, y byddai yii well iddvnt gytuno a llong eu hunain, ac os do, gwnaethant waith y bu raid iddynt edifarhau o'i herwydd, t'el y tystiodd amryw o honynt wrthyf wedi dyl'od trosodd. Am nad oeddynt yn gwy- bod dim am longau, twyllwyd hwy—yn lie llong newydd, nid oedd ganddynt ond hen un ac o'r her- wydd bu eu bywydnu mewn dirfawr berygl—aeth yr hen long i ollwng dwfr i mewn, a bu raid iddynt bumpio yn galed iawn am lawer o ddyddiau, a hyny am ddim. neu adael i'r lun long suddo, a hwytiiau gftel eu claddu yn y dyfnder. Ac er pumpio felly, olli buasai i ldynt datlu banner y llwyth i'r mor, nid oes un amheuaeth nad suddo a wnaethai, oberwydd hnd rnwv o ddwfr y n (lyf< >d i mewn nag oeddent yn allu godi allan. l\ ]y bu raid iddynt ollwng \r llong o flaeti y gwynt er trcio eyrhaedd y tir lhyw fodd, er bod hyny yn un o'r pethau mwyai' peiyolus. Ond trwy wybodaeth a gofal Mr. Davies am long dda, ni phrofasom ni ddim o'r fath ofidiau a pheryglon o ba herwydd dylai gael ei wneyd yn hyspys, yn nghyd a'i fuwr o-anmol, iei v gallo ert-'ill v y 1 khI am ei worth. Yr byn yw yr uniil achos i mi ysgritenu y llythjr hwn, yr hwn er ei ddiftViiion ovstrawenol, hyderat. a wneir mor gyhoeddus fd y cairo ly nghyd genedlyn gyhred^ inel y fantais i'w wcled. Nid oes neb a all ddyweyd pa faint o wcrtl^ i r yin- fndwr y w cael dyn o fath Mr. Davies. Trwy ei "°d- aeth a'i ofal c-f cawsom fwvnhau cymaint o gy.-uvon yn Liveitiool, ac ar y fordaith, fel nas gallaf yn bresen- ol eu henwi; ni huaswn yn ysgritenu llinell i ddyrch- afu Mr. Davies mwy na rliyw un arall oni buasai ei fod yn wir deilwng o hyny. Gan hyny l'y nghynghor difrifolaf i bawb o linnoeli a fwriada ymt'udo, ydyw rhoddi eich gofal iddo ef, a gallwch gyvneryd fy ngair na bydd i chwi gael eich siomi ynddo. Y ffimld oreu i'r rhai fyddo yn dyfod i'r lie hwn, 0" bydd modd, yw cymeryd llong o Liverpool i I'liiladel- piiia ac nid i New York ond os bydd rhaid i chwi gy- ineryd llong i New York, gofaLvcli nad cloch o New York i fynv i'r afon Deleware a thros y llunau er dyfod yma oherwydd cymeryd agerfad o New York i Phila- delphia yw y ifbrdd rat if a'r feraf a gellir oddiyiio ddewis y rheiltfordd non y cannel er dyfod yma. Ni chyst dyiud oddiyno yma gyda y camud ond a dolar 75 cent, a'r amser y byddis yn dyfod fydd o chwech i wytli diwrnod. Os dilynir y cyfarwYLldiadal1 nvJlOd ni bydd yr un perygl i'r teitliiwr. Ydwyf, cich ewyllysiwr da, Lazarus MATHIAS. Glint o Cendl, Cer Xa-ntygfo. MEDDYGINIAETH I'R AFIACH. Enaint Holloway. YR IATI AD MWVAF RHYFEDDOL 0 GOEPAT DRWG, ALt OL 43 0 FLYNYDDOEDD 0 DDYODDEF, Criinvtlch o Lythyr oddiwrth Mr. nil/iam Galpin, o 70, Sain Alnvt/'s Sfreet, TTcifHWUth, dydilieiiig Mailajt'd, 18ol. I At y L'ruffeswr Hoi.i.owat,— Syr, Pan oedd i'y ugwraig yn IS oed (vi'lion sydd yn awr yn lil) cafodd oerfelllym, yr liwn a ymselydlodd yuei ohoes- au, ft byth er hyny y maeut wedi bod yn hvy neu lai .dolurus, acynth-allidiog. Yr oedd ei gloesion yn dranodus, ac ym- ddifadid hi am tisoedd ynghyd o orpbwyaiaa a ellwsg yn 11011- ol. Gwnawd pranvf o bob meddyguiiaeth a gyngliorwjd gan feddygon, ond yn ddiellaith; yr oedd ei hleehyd yn clyoddet yn dost, ac yr oedd cyltwr ei choesau yn arsvvydus. 1 r oedd- wn wedi darllen eich Hysbvsiad amryw droion, a rhynglwrai" hi i wneuq pi-awf o'ch Peleii-,tti a eh Enaiiit ae, 11'l y mo-id- ion olaf, welli i bob meddyginiaeth arall lethu, cjdsynioild I wneud hyny. Declirouodd chwech wythnos yn ol, ac, syn i w adrodd, y mae yn avvr mewn iechyd da. Mae ei choesau yn ddiboen, heb gwrvm na ehraith, ai chwsg yn dda ac anher- fysgaidd. Pe huasecli wedi gallu bod yn dyst o ddyo.ldeliad- an fy ngwraig yn ystod y taii, blynedd a deugain diweddaf. a'u evdmarn gvda'r mwvnhad prescuol o iechyd, byddni i enwi yn %vir o fod wedi cuel bod yn folldion iliiiiuru i 1-aWdan mor fawr ddyoddefiadau eyd-greaitur. (Arwyddwyd) DY N 70 JdLWYDD OED "WEDI CAEL IAHAD ÇúE S DDUWG 0 DDEXG MI.YNEDD AR HUGAIN 0 BAttilA D. Adysgrif o Lythyr odduotk Mr. Willi'l1/! Abbs. Adciladydd Fjy'rnuu jSrwy, Itushclijjc', yer Jiuddcrsjield, dyddiediy Mat Slain, 18;,1. At y Proffeswr Hoi.loway,— Syr, Yr wyf wedi (lyoctcl,, f am yr yspaid o ddeng mlynedd. ar liugain oddiwrth goes ddrwg, canlyniad dwy lieu dair o iva- haii.d ddauiweinian inewn Gweithian 2swy yr hyn a ddiiyn- wyd agr arwyddion clafrllyd. Gwnclethnlll lirawf o wahanol gyngliorion meddygol, heb gael un lleshad, a dywedwyd wrth- yi bod yu riiaid i'r goes gael ei thoriymaith, erhynv, yn groes i r fam liouo, mae eich Pelenau a'ch Eiiaint wedi erieitluo iachad cyllawu mewn aniser mor fyr, fel mai vchydig nau oeddvnt )n dv?tiou i'r tfaith, a'i credent.. (Alwyddwyd) WILLIAM ADDS. TERFFAITH IA CHAD ENYNFA YN YIt YSTLYS. Adysqrif o 7,)/?'/?- oddiwrth ?' -?-<:?.!?'MO«, U lireuhouse, Lothian Koad, Edinbro, dyddiediy ?-??; 1?1. At y Profleswr Hollowav, Syr,-I¡[e Jy ngwnllg" well1 bod yn ddnrostyngedig am wyf uac ugain mlynedd, o bryd i bryd, i ymosodiadau gtil enynia yn ei liystlys, ac er iddi gael ei gwaedu a'i blintra i radduu iuawr, er hyny ui eliid symud y boen. Oddeutu pedair blvn- edd yn ol, gweloddyn y papurau y nu ddyginiaethau riiyfeddol Pelenan aclilliiaint, a meddyhudd y t,, gall e '(' I i a c-li Eii aiiit, a iiiv(lttvtio(l(i y gwnai o honynt. Er ei mawr syndod a'i llawenydd, caf- odd esmwythad dioed trll y eu deillyddio, ac ar 01 (lYfLilbarilad amdair \vyt.hnos, g\v(dlliavvyd y hoell yn ei hystlys yn gwbl, ac y mae wedi mwyv'iau yr iechyd goreu am y pedair ulynedd diweddaf. (Arwyddwyd) FitAXIS AHNOTT. IACHAD RHYFEDDOL 0 CHWYDD PERYGLUS YN Y G UN Adysgrif o Lythyr oddiirrt/i John Forfar, Anwth'.cr; yn .Srwborougk, yr Hexham, dyddiediy Mai lord, 18-31. At y Proffeswr HOLLOWAY, i-.yr,—Cy?tuddid ti a chwydd o bob tu fy ughoes, ychvdig tu i m'hal i beu y glin, am ya n?w i ddwy thti?dd, yr !n\ua ?vu- vddodd i laiunoii mawr. Cefais gyngor th o feddygon eJl¡'()"" 'lIla. a bum YH ? spytty Newcastle am !?dair wytHuos. Ar oi anu?iol faWau o driniaeth, anfonwyd h ymaiih iei uu HM feddyuiuiuetliol. Gan fy mod wedi clywed cymaint am eicil J'eleiiau a'ch Eiiaiut, penderfynais wneud prawf o honyiit,ac mewn llai it?i mid yr oeduwn yn gwbl iach. ?r hyn sydd ry- fedducÜ yr oeddwn Ya ?eiU.io ddeuddeg awr yn y dydd yu y (YlllH\.u;.{{ gwair, ac ?r fy mod wedi (Iit,7 fy ngulwedigaeth laiiir;;s ar ind Y in ddycliss'clod^l ly lioltir iuownun modd. FOI'LFAII. (Arwyddwyd) JUHX FORFAR. ACHAD HRONT DDRWG AFiSWYDCS AIEWN UN Cryuodrb o Lythyr oddiwrth JIr. Fmlrrivk Turner, o shiti xt, Kent, dyddiediy Hh'iyfyr l:-ie^, lsri0. I At y Protfeswr 111nunviv,— Auwyr Syr,—Yr oedd fy ngwraig wedi dyoddef orldiwrt!¡ Fronau Drwg am fwy mi chwe mis, a elinfodd yn ystod yr hull an?ery gweinyddiad nn\tdy?ul goreu, ond ? cyfan i ddim jiwrpas. Gan fy mod u'r ia,?iiali a?,ell,c aMwydus yu ty nghoes ty hull )rwy eich meddygnini?th digydmld pcu- l?rfynai?3 drachofu ddciuyddio cich 1'td?nau a ch Enaint, a chanhyny gw-nenthuxn bnnvl'o 'y?t yn ei hachos hi Hbdu. ydoedd Tdd.?.tod 1 mi wneud hyny, c'anys mewn llai n/ mis oedd rerMu?nachad uedi ei dfcn]¡io, au v mae IIeshad agv ,nae an.ry?o) <?.? o m teulu wedi ei dderbvn L.wy L.? det-I- gwinonedd. Yr wyf yu mvr yn eu liiiru'yme!! i «vlw ty holl gvleilhon. ) ¡ I )n ell (ArwyUdwyd) FREDERICK TUIJNEK. Dyhd delnyddio y Peleni yn gy-yiUiedig a'r lOnaint yn t rhan iwyaf I) 'r auiiwyhlerau canlynoi Aliechydy ere,en Cym (meddal) l'folcnau Arckolliadtai ('nncviai Fixlulcs Erouau drv.g Cymulau cyfyngodig l.losei.niau JStiiiainns M'Mjy-tw?tt Du-.gtint Dratliiad M?c7;<;<OM Cenelwyfcawriilaidd Hwyu??t ,salldJlIls C) mmalwst l'eiiau (iolltr IJerw lo.-gau t?Lwyddi?d?n ?'?; HnwlHlJ !!wa1'og D .vyiaw agenog Troed'wst Coesau drwg Dideuau ilolurua 1'aivs Coc^til'-ty 1 V*luv gyO;.l*VM\ I Ar v.i rtll gan y Perchenog, 244, Straud, ger Temple bar, LJlIndalll! Ii ehati )'1' holt Wertliwyr Cyfl'eri parchus trwy'r byrt gvrareiddiedig, mewn P'lial 11 Blyehau, ll, 2,,?,4,* 60 Its.; 2:2.; a :13s. yr un. Y mae ennill mawr drwy gymejyd V 2:2?.; a yr iiii. Y niae eDIili lita?vr drwv 9)ziiej??d y ? S.—Cyfarwyddi'ulau er RrwGiniadi'f Cleif'OD 0 bob afiecb- yd ya bo-L) pot. Ar u-erthoan holl C?;frir'/). y J)eyrnas,meivn blyeiiuu Is, l^c.jdi-. tic. a Is. Uc. DAN XAWHD .ri¿,- FREIXIOL PSLiMAU lillYDDilAOli A GWRTHERIAIDD, JON K S 51 A DOC, Ken y Feddyyiniaeth f/yinreiy Parotoedig trwy Benodiad yn ol Llaw-ysgrif yr Hyglcd Physygwr, y diweddar W. 1,1. Roberts, M. D., Oakland. Er rhagfh'i'iiu ac inHmn yr ludl auli-vvlderai: a darddant o ansawdd aiiach y Cyllu, yr Afu.oe aumliuredd yn v gwaed. AR OL HANNER CAN MLY?DD o ymarferiad v 'Proffes- wr uchcd, DEPJ)Dl' mi.vm iid 0 bra?f cym?diuol ",m Y C\hd?dd.yn.!j;hydathyst)ola<?)tau miloedd 0 g') 'f' g If edig! Cyèln;¡\lrlil' Y:ll benderfyMlmaihon '?V ?dd"vgbn"?: iaetli OKEU MHYVN BOD at wellhan vr ')h.??.? !y?ri?' nitrvntreutmdbwyj I Gwvnt Ill' v nlla litiwymeild gwastadol PUPtl yn y pen DHfyg chwnnt bwvd Gwrthwyneb a ehyfog Y cramp f.Jyng-yr ar blaut ac ereill Scurvy Piles o hob math Gi'aianwst (yrarrl) Stitches C'ry'd cymnlau Gewvmvst. (yolll) i reu nvy ■ r i oreni• n, isou:— CIwyi-brt.j?n.uiauwvtmu I ('!II'i;¡IJan' galon Dwli-poeth J anIddwf I?ry?hrvd Coesau ilolurua Poen yn y frest &C- I y gafoll w"t 1 oriadau drwy'r eroen Yddu<'?(?/p?) 1 fani (hysteria) I Cluvl Hld\'n ('.vs?adr?vdl l'ob anhwyliadau gew^iawl Y dolui'iau uchod (R'an mwyaf) a rnchnir drwy ddilyn cv- :.i'rYd Pelenau; er, rha;d addet, bod cylausoddia, arnr yw ?K:))pch?'-i')n i r nn dolui'iau, ar amrai anlanteision erejl] ar p)t<?rdd;'?')ppidnidydy.,?nha?ruynynfydbubudYu gwellhau pob aticcby^lj OU(l byn a gadamheir. NA CHAXFVDDWYD ETC UX FEDDYGINIAETfI GYTl-'FT.Yn AT OB UOI.UUI AC SY'IID A'U '1'AIOIOIAU Oil YSTl'^TOG, AC A I>Dvity FATH ATAI.I'A I BOU Al'IFCIIYI) YX KI 'iJIOSOUlAD CYNTAl' A JEDJlYGIXIAETII GARTHEltJl;Or. WI-:f)! FJ DJJrFr;ISIO A MOR SIC n, FSMiVV'i'U, A 1)1 :l !•] HI O Alt l{o[! MATH DDV.V, A'll PEI.EXAU IIHYDOIIADI. JOXF.S, TKK MADO' Cefiiogir hwynt gan Feddygon I'eiiaf y Deyruas, alhui o awe I' darllen a ganlyn ;— 0 dfilfyriad Llythyr Benjamin Tmrri-s. Esq., F. R. S., Meddyy ei Mawrhydi ein (irasusitf Frenhines — rR, n. 1. Jonks. Syu.—"Y mae cvfansoddiad eich Pelenau y fath mor ragorol, fel lias gall eu lieli'eithioldeb fod yn achos o anheua'>t.h gcmyf. Yr eiddoch, B. TRAVERS." Tyst/olaeth Rowland Williams, Esq., M. R. C. S.' Syr,—"Yr wyf y?i livsbysu yr ystyriaf lielenau Rlivddbacd i ereill, ac) y mae yn llawen genyf ddwyn tystiolaeth i'w heffeithiau (iaionus. a'u gweitlirediadau dibprvgl. RO WL AN D' WILLTAaIS. Tystiolaeth Jt, < S, ac 1;.8. A. Meddyy i Fspytty Festinioy. Syr,—Yr yd wyf yn ystyried dell Pelenau yn gymvsgedd meddygol rh ago roi i'r rhai liynv a ilinir gan boi) anhwylderau tarddeclig o ufieehyd yr afu a rliwymedd gwastadol. Yr eiddecli, W. V. JONES. POEN DIHDYXAWL YX yn YSTUMOC YN CAEL EI IACIIAU. (treat Homer St., I. Pyr,—Bum yn dioadef am tlvnvddau luc m dirfawr yi f, mheii a'm 'stumog.yn tarddu (i'm'tyb i) o Ddilfyg Treniiad- tarewid II yn fynych a disymwth ganddo; ac erioed ni ellais gael un fe.ldyginiaetb a liniaiai v radd leiaf arno llvil nes v dechreuais arfer PF.'f,ENA!" JONKS, p;, a'm llesliad anmlii'isialwy ilrwyddynt, Ii a'm teulu oblegid pan bydd rhai o honynt yn dioddet gan ryw unhwyl, megi« yr atnvyd, poen yn y I rest a v 'stumog, .S;e., bvddat yn eu g.wiuyddu iddynt. Yr ydwyf yn ca^l y Feddyginiaeth Wertlifawroeaf i'w cliadw yn fy nhy, i'w chymeryd yn ngwyneb ymosodiadau cyntaf afiediyd. Yr eiddoch, THOMAS JONES. Tvst E. Evans, Burlington-street. GWEI-LHADO'RGnAYANWST. ?f<?? 7.?M/'?//<f)t,?;)-/nH)/fM. q '_yr oedi'.wn yn ca"l fy mlino ga i i»oe:i dirfawr \nf- I .lH.i!ntI'?'?''?'"?'?'???'?'?' '?'?'? Vamse-r cefais ym utrcl a'r 1,o-u yn holioi. Dt.r- J?'?odd ?y ngw?is' loshad oddiwrthynt ar amryw nchly- suron. yr THOMAS PvOBKKTS. Dymunir i'r Claf d?rHp?Y Cyfanvyddyd sydd ?yd?r 'R?n?'u'?R .r.Y?..R;-r:drych?h .r fod v Pe1enau nlP:YYI:\1 r?.?'?vu. ',I;n;g' o D?pyr <?yrdd?Iy ['erchenog.yu?yd?Y.??-'? ?.???.s?c?. Ar Stamp y Tdvvvodrneth o'u liamgy'cli. .,k, Stamp y T,l o'ii i?v c?? ?"o' H, •).}, ncn 60 o .??unri?MvihYrau ÏI' C,mhriaJl i'?t ))?.t, ? ?doc, ceirBlwch o r Pelenau yn el gyda thread y Post yn ddidell. 7A?'. Gan ein bad yn bwriada cyhoeddi llhtstr <> ir?'"?" yn fynych, dymunir yn ynrediy ar y personal' a dderbshiiasan L"sâadncy ?/Mfry?' y '??.!?!?t'f<A anf,,n hysbysricyja t. r^ ptrchenog. Robert Isaac Jones, Trcmadoc, a rhoddi ca,¡¡aad 'IC cyhoeddi, er budd i'w ej>4-genedl yn gyfft ed! nol. ESBONIAD Y PARCH. JAMES HUGHES, AR Y TESTAMENT NEWYDD AM BYMTHEG SWLLT!! Mai luf, 1852, r* YHOEDDWYD Rhif. 1, pris 3 ceiniog, o'r G walth rh ago roi uchod, a dilvnir nes gorplien mewn fin 0 ranau pymtheguosol. Gwna. ddwy gyfrol 12plvg o'r argraff- ia,l cyntaf. Daufoner orders yn TJDIOED i'r Cyhoeddwr, ac i'r Llyfv- werthwyr; gan napharotoir ond nifer gyfatebol. Y.V YWA8G, CYDYMAITH I ESBONIAD iEsboniad yParoh. James Hughes AR Y TESTAMENT NEWYDD SEF CYFHES 0 HOLIADAU All Y TES, k3 TAMENT NEWYDD A'R ESBONIAD, ar gynllun newydd, er cyniiorthwyo Penan Tetiluoedd ac Atlirawon yr Ysgå1 Sabbothol yn eu gorcliwyl o weinyddu addysg. Mae buddioldeb y dull o arldysgll drwy holiadau ac atebion yn ddigon aduabyddus, fel H' "dd'I"ft efleitbio] i enill sylw yr Y'sgoleigion, i greu yuddvut ysbryd vincliwiliad, i gael allan eu cynnydd, ac i gyfranu iddynt wybodaeth vcliwan^gol, fel na raid clvweyd dim am yr angenrlieidrwydd a'r dymuuodeb o'r gwaith liwn. Daw y Rliifyn Cyntaf ar Matthew a MAnc all au gydabrys; pristic. Y rhiryn canlynol, i gvnwys Luc a Ioan. ]-it flier yn cael ei yyhoeddi, yn ) C chcinioq yr un, GEIRIADUR ISGBYTHYJJOL A DUWISYDD0L, Yn cynwys Arwyddocad Enwau, Geiripu, ac Ymadroddion v Bibl; ac Agoriad i'r gwahanol Lyfrau sydd ynddo-eli liys- gritenwyr, eu hamservddiad, a'u cynhwysiad yn nghyd ag Eglurhad byr ar brif Bvnciau, Gosodiadau, a Dyledswyddau y Gretydd Gristionogol; hefyd Hanes y Pei'sonau, Lleoedd, Af- onydd, Creaduriaid, Coedydd, Meini, crybwylledig yn yr Ys- grythyrau a Sylwadau ar Wyliau, Aberthau, a Ilefodau yr Iuddewon a Chenedloedd ereill; Adnodau cyfeirkrlig ar bob Pwne, ac at bob amgylchiad yn hanes y Personau, Lleoedd, Defodau, &e. Ac y mae yu rhoddi Darluniad o eg- wyddorion ac arferillll amrywiol o bi-if Enwadau y byd Cref- yddol, ev cycliwyniad Cristionogaeth hycl yr aniser presenol gyda Bywgralliadau yr Ysgrifenwyr uodedig (Cvmreig a 8aes- oneg) ar wahanol ranau Du winy,ltliaetl1 yn yr oesoedd a aethaut lieibio. Gyda Darlun iiakud 0 WLAD Canaan. Rhif. XIII. yn awr yn barod. cymkuauwyaetuau i'r gwaith. Amcenir y Geiriadur bvchan, destlus hwn,argyfer y rhai llyny o'r Cymry ag nas gallant gyrliaedd Geiriadur eiiwog Charles, ac eraill Fjiriaduron sydd wedi eu cyhoeddi yn (-in iaith. Yr anerchiad a ddywed, Bydd y Geiriadur hwn yn wahanol o ran ei gynwy^iad i yr Ull arall a gyhoeddwyd hyd yma yu Gyinraeg, yn gymaint ag v bydd yn Ysgrylhyrol a Duwinyddol, a hyny mewn maintioli a dullwedd hylaw i w gludo i'r dosparth, yu gystal ag am bris mor isel a rhesymol, fel ag i fod o fewn eyrhaedd (agos; i bob darlleuydd CywrcIg" Yn ol yr hyn addarllenasom ni o bono, yr ydym yn barnu ei fod yn ychwanegiad tra buddiol at fauteision ein cydgenedl, ac yn deilwng o gefnogaetli ein cyfeillion yn gytrro<linol. 1u y dyddiau livil nid oes achos i athraw nac athrawes yn einllys- golion Sabbothol, fod yn anfedrus i weinyddu addysg i'w lys- goleigion, gan fod lliosogrwydd o gynortliwyon gwertliiawr yn ead ell eynyg i,l,lynt.Y Drysuljir, Llyfr cryno, cynwysfawr, a tlna buddiol, a fydd i ddeiliaid lluosog yr Ysgolion Sabbothol."—1'arch. John lluJhes, Liver- pool, Os dvgiref yn mlaen hyd ei orplieniad yn gystal a'r hyn a vmddiingosodd, ni phetrusaf ei alw yn Grynoad o Wybodaeth Ysyrythyrol a Dineinyddol,' na welais ei fath yu y ffurf yma,— o ritzi bvchander ei gylcli, cyilawnder ac amrywiaeth ei gyn- wys, ei fatorion yn dda, y meddyliau yn goeth, a'i iaith yn rh.y,]<1, Dymunwn bob llwyddiant i'w orphen; a bod ei red- iad ymhlith fy nghydwladwyr, o bob gradd, v cyfryw ag a hueddai y cyho<'iUliad.—Parch. William Morris, Rhuddlan. ï mae y dethol'iad o sylwadau dan y geiriau yu rhagorol dda a cliynwysl'ttwr. Bydd y Geiriadur hwu yn drysorfa gyfoethog o wybodaeth ysgrythyrol a duwiny llol i'w feddian- uydd, ac yn (Ira ,!ctny,lrl]lll at wasanaetli atiirawon ac ysgol- heigion yr Ysgol Sabbothol. 1 mae yn wir deilwng 0 gefn- ogiad a derby"niad helaet.il, o111 'gid y mae yn gi^lygu y bydd yn llvfr da iawn, a rharl iawn. A beth yn ycliwaneg syddcisiau ? — }'r Amserau. Os bydd rhai cymvdogaethau heb ymweled a hwynt gan lleli ÜdoBullrtl"vyr, yna danfoner yn union- gyrchol at v Cyhoeddwr, yr hwn a drefna lwybr i "hyrwyddo sypynau 0'1' llyl'rau uchod yn ddiogcl a phrydlon. P. DT. Evans, Cyhoeddwr, Treffyiinon. Glenfield Patent Starch, Yr lnvu vjdd vn cai 1 i i dd«-liiyddi0 yn y 1.iii.-indy Isreuinol, Ac a dJyfarnwyd gyda H gorbwyllawd urdd- asol" yn yr Arddangosiad Mawr. ~XT DYSTIOLAETU gymeradwyol a ?anh-u 8 odd;wrtb ewcblaw ",0 o'v rhai ?i gv' -j,uwt yn Glusg" ydyw y pi awf goraf o'i ;-agoriaoth :— "Nyni, y ri,?? y mae ein lienwau isod, a fuom yn gwerthu Gleniield Patent Starch m)th;ra)nsnr,' ac y mae vn boddio y rhai a'i prynaut yu well na dim a fa geuvm ni o'r 1 ia'eu." Dymunir ari'r lioneddigesau roddi G Ill,,tt,ii t do?tilc-rt-nncd Powder Starch, yr hwn at wprumaeth tulu' aidll, a sail heb ei ail. 13y nis. a ddywedai Golciiyddes y Frenines am dano. Mr. Wotherspoon, 10, Danhip Htn'Ft, fttit?.?w Defnyddir ?i..nfipM Patent P?vdur St.?.h' vn awr vn v -h.uih.?.jurl?,nJyBremuoI,Ucyp?nch-i'i\uvYr h"j¡ b?h.tnun.,n?ab?rt,ivuauti'??awrhYdi. -lywv<J?A)h?' a 1' holl deulu Brenmol; ac y wac vn dda genvf allu ?? '?- bysu (?i iou yn rhoddi cvtla w foddhad. gellyfa]ILI ei('Il izovitl l,atill(li.v AT \vf fp *ti } Ciolchvvraiy ei ??ydi. gel' LlllmltulJ.1,\1 I,:>, It\.Jl. o. Sylwm-l^fyd ar ?Ho!aethau??.?Uundain; Bonedd- ?? \\n..<.h.?bo »,\ Olei.orimsto.i, un 0 Gv' hoeddwyr v Chafers td W .?t<??/; lll?'toll, it,, t)V ?r?..ia)b?.f; ?.H??hn?ou, I?i?s D-u?o?h ?c ? Gellu- ei gael >a gj tauweah >n Llundain gan Mrd. l'antin Lirii(?r ilo(i ?ottu?;Batty&Feast; Croft & Inno- ent; l etty, N.ood ic Co. luelvetiees, Brothers H. Letch- ford & Co JOtJ1 iate, & Co. ) at"8, Wahon, & Turner Chtvtot'.H-M'??""??'?'s.?Ba?j?r-ABradcn ? C?.; H'c)?, U?Lkers; C. B. Wiili?u,? ? Co'' S ?-rv ?teny. & Co. '????;'?.j'? ?".? HyQ'uu; JohuHre?-' e1'; (l'C yu symull lllan gUii )'f lioll flely Gellir ei gael hefyd yn gyfanwerth, neu yn f:vn:an hvcliain yll y illitlititi caiilvilol Yn LIVERPOOL pm P. Ha:e, Soap ?rMufaetur?i- Ranelagh Street; Joshua Alletson, Cnandler, 5, Grout George-place; J. B. Homer, H:.} Scotl.?d?oad, J. ?['Wb?, 1(;I, ?.ondou road; Wm. Irplaud?r.-?t Charlotte-street; Wm. HaiTi?ou- 33, Fox-street; B, B.).u?tcr,il?, London-road; John Jones, 41, Iivrom-street; B. II .1 honipson mteohapel P.Bates, 1(12 'MtI-<tr(.t;Hn?iiool!,?,MtU-street:?i.u. Walcote, Tea De.dor, 2, Great Nelson-street.; John De?r. 18, Islu?tot) E. W. J-Soote, Brownlow-till 1; Jos Hartley, Co. S. J. (joodat;I'l', 0111 HaYIIl:lrk:f; (,dl,rt,lll'otd:l'S, T'a Impo!'t"J'S, J.tm"s'-buihUHL;?,?,Lin?-st?ct;?.\Viin?at.DruL;?t, Lime-street: Glendinnig ? ??sou, 9, James-ijtrcct, :md t.s, MiU-street; a George Hy?t,?<es-i)Iaeo. YN Birkenhead gan Wm. Haughton, Chandler; J.Pollock, gwerthwr Te, Monk Street, a 3v,iniamin iiake, Cytierhvr. Yx Mancuksteu gan S. Gregson,Cyi}eriwr,7I, Spear-street. Ix Nhhaer gan William Williams, J. Jones, a J. Fincliett, Cyfanwei'thwyr Chwegion, >S:c. Yx Nowuhcsam gan W, Overton achanyr holl Chwegydd iou cy'lVifol tr.vv y deyi-iias gylunol. V lii.ie eisiau Goruehwyhvyr; ymofyuer a Mr. H.Wother- spoon, 40, Dunlop Street, Glasgow. Ystorfa Llundain, Wotherspoon, Mackay, & Ca.,40, King] William Street, City. ADFERIAD IECHYD CYFLYM. I' R O F [- E S W R F A U L K S • MELLIXYDD MEDDYGOL ( .If ediml Ga/vanist), 0 Berlin, ti XewcastIe-on-TYue. A D D Y M L" N A py 0 wy ti o ei ddiolchgarwcli gwresocaf am y nawdd a gafodd eisys, ac ar yr un prvd yu rhoddi ur ddeall, y gall y rhai a ewyllysiant ddyfod i YI11- gynghori ag ef hob dydd rhwng I ù ag 1 o'r gloch, yn No.3, Mount Pi.ea.sa.nt. Wrtli liysbys'i y rhai Cystttddiedig o lierthynas i'r dull diwvg- iedig sY gauddo i gyimvyso yr adwynias mewn mod i lioilol esmwyth—mae v.1?';ttilks yn addef yn o-tvngedig iddo dlierhyn Ad'dysg Eeddvgol—ym.irfer amryw flynvd,l,,edd gyda'i alwedig tetlim, ao yiufuddio'li cymaint ag a allai trw v ddiirgnnfyddiadau Farady,S)))oe.(t. Bird, De La Hine, Daniels, Halse, Kemp, ac eraill, ac oblegid hyny, y mae yn ali nog i weinydrlu esmwythad dioedi ir rhai a ddyoddefant oddiwrth wahanol anhwylderau, yn nghyd a meddyginiaeth ddifeth o'r poenau tostafa achosir gan y Crydcvmalau. v Droedwst 'y I'ai'lys, Ryddardod Giawg, Owendid Gohvg, Cluvvdd ,Any)))-I 1'11¡1, y Gleingoru, 8,. Vitus' Dance, Poen n y (,,fii, V (rj-aean- wst,Ann?:)?!drau? AJhwy1deb v Colyddion'Gweiidid yi) v' Gewyuau, Peuwaew, Marwei.ld-dra, ? ?"3''wyf,ac?rMlan Benywol, gan nad heth a'ii h,who"a, At raid fain, am } tryi/nqlufri. "yi, eLKS, No. 3, Benson Street, Mount Pleasant, Liverpool. THE ECONOMICAL WOOLLEN HOUSE, 8, PARADISE STK EE T IX calliner your attention to onr present Stock JL of Woollens, c., we beg to stat(' tliat we both ittiy an,1 s!;i.l CJ I I ('A ? 'T ()Nl,y: by this system combined with a careful selection of the best goods that are manufactured, *8lna''ne'!s of our profits, wc are enabled to suply U.Plrad?andtbcJ'ubttconTennHwhichnoHm?ecau surpass, and but few CM pnua!. worth your notice whicl) we have just received into Stock. BLACK BROAD CLOTH, suitable s. d. R, d. tor the 1-eadv made trade 3(i to ii Wool, DYED TiROAD CLOTH 6 9 to 13 0 WEST OP ENGLAND St'PEREINE 13 0 to 20 0 DOESKINS & CASSIMERES 3 4 to 7 6 Can strongly reeomend those at Is. Oc..5 (i 6 0 FANCY TROWSEUING & VESTINGS of the uevvest designs with colors Warranted. 0 ALPACCA COATINGS 1 0 to ] fi L\I¡¡H()ONS. 0 8 to 2 0 JAILORS 1RLMMINGS at wbole- K:ue pril"S, A saving of THREE SHILLINGS in the Pirvn is realized iiJ.J:ét:ing at tho ECONOaalcA1, WOOLLEN ) D. r ARRY & Co, lait TIwj/fs A- Parry A, Paradise Street. "Swallow-tail" Line. LLONGAU YMFUDOL R" "-VG LIVERPOOL A NEW YORK, Y rhai a hwylicint ar y 6eel (Or 21 ain o bob mis MEDDYGON PROFEDIG AR ED BYRDDAU. Lllll LI.YWYDD. TEN' | I NOriO. ALBERT GALLATIN. Deiano. I'?OO MehctinGed. QUEEN OF THE WEST Hallet 1350 Mehenn 21. CONSTITUTION Britt.on PiOO Gorph. 6. ASHBUliTON | J. M'William ] 11;>0 i Gorph. 21. '\EW WORLD" Knight I loOO Awst 0. NEW SHIP 1500 I Medi 0. CONSTAN ITNE Bunting" l?-500 Medi :H, Derbynir nwyddau ar y bwrdd ar ol haner nos ar v 4ydd a'r lfeg 0 bob mis. Y mae yr bolllongau hyn yn rhai o'r fatli oraf, ac yn cael eu llywyddu gan ddynion profedig, y rhai y cydnabyddir eu nod- weddiad. Mae y cytleusderau wedi eu parotoi mewn modd rhiifforol o dda, a digon o awyr yn dyfod i bob rhan o'rlloug, Gellir caei gwybod SWill y clud-d;diadau trwy ymofyn gyda BOWMAN, GRINNELL, & Co., FEXWICK Chambers. K- Y clud-daliadau gyd:Ù L!ongau hyn a gesg1ir YI1 01 4 dollar, a 80 cent y bunt. SWYDDFA YMFUDIAETH AMERICAN-, AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S Buildings, Regent ROAD. -"Cj-fc Hwylia y Packets o'r Dosparth Blaenaf  caulynol, ar eu dyddiau penodol, )- reI .sod '???? I NEW YORK, LLOXGAC. LLYWvnD. TUXEI.LAC. I NOFIO. GEORGE EVANS.Conillion 1SOO 9 June. SHERIDAN Porter 1800 12 KOHSL'TH. BeU 2?0 14 WM. STETSON Creighton 2000 16 CONTINENT Druinmond 2000 18 ANDREW FOSTER..Hoibertou 1800 21 J CNDERWRITER Shipley 2.,00 26 WIIA.IAM l'ENN.Folger 1800 CONSTELLATION.AUpn MM HENRY CLAY H ill 2^50 BENJAMIN ADAMS.Drummond 2000 RICHARD MORSE..Peny 1800 A'r Packets canlynol yn wythnosol trwy r flwyddyn. I PHILADELPHIA, TUSCARORA Turlev 1-233 12 June. TON AWN ND A Julius 1300 12 Jul v. SARANAK Malonev 10o0 12 August. Wyoming Dunievy, 1100 12 Sep. I AUSTRALIA. "F.T?Alror,E 1400 i SYDNEY JUNE 10 IIIKZAPoRE. 1400 i SYDNEY AAE y Llonffnu uchod o'r dosparth mwyaf, yn cad pu llywyddu gan ddvnion cyfarwydd, v rhai a pv- rnei ant bob rhagofal i ddwyn ymlaen iechyd a chysur y teitli. w>r ar hyd y fordaith. (raJl nieddv" gon gael trosglwvddiad caban rhad gan y llongau uchod. Geliircael ar bob adeg Ystafelloedd Neilliluol i Deuluoedd, licit liersomtu, a ewyllvsient fed yn fwy detholedig, a riiaid anfon adueu o J.:1 bob un, i sicrhau berths, i'r hyn y telir sylw dyledus. (raIl personau fydd yn myned i herfedd gwlad yr Unci Dal- ci. tbiuu, wyhod pa faint fydd eu cost, a gwneud y darpariadati ftutjcnrheidiol yma, i gael eu liaufon yn mlaeu, ar eu dyfodiad I New Yorli, heb gymaint ag un diwrnod o oediad, a thrwy Hyiiy osgoi y newidiadau Liwer y mae Ymfllrlwyr yn agored iddynt ar eu tiried i New York. Gellir rhoihli Talbarau a chyfnewid am unrhyw swin arNevv York, yn daledig yn unrhyw barth o'r Unol Daleitliiau, i'r rhai a ddewisant y dull diogelaf hwn o gymeryd gofal u'u harian. Aill hysbysiaeth manylach yinofyner it. W. TAPSCOTT & Co., Liverpool, Gontchwylwyr dros W. & T. TAPSCOTT, New York. Talcr y l'ythyrdoll. GclHr cael Tapscott's Emigrants' Guide," Fourth Edition trwy HUron chwech o lythyr-nodau {tsampsj am dano. Bvdded hysbys i Berthynasau a Chyfeillion v rhai a aeth- Hut yu y Llong ToaAwa.vua, eu bod iveiii eyrhaedd l'liiladel- jihia yu tldiogel.-D, Davies- ro SHIPPERS OF GOODS AXD TASSENGERS TO THE -j UNITED STATES. tf'l ———— ,j;' .r:- C-, T-'T T (), A i) COMPANY. T o w j Eli Cjiambf.us, Old Churchyard and llo Water- i erieLuPacket-ships to NEW YC)71TIC, PHILAD-ELPHIA, wici otbci- Ports of the United States. The offered to Hhippers are ]1£rule"Qt" Rates of I Freight. Strict Punctuality of Yaili tig, and I') wiiipt Deli I-ei-Y Emighan-ts will have their Passage at the lowest possible rate, consistent with a due regard to their comfort, aud a frait h- fill supnlv during the. Voyage, of Coals, Water, and rrovi- of the best fjuality, according to law. FOR NEW YORK. THE "BLACK STAR" LINE OF PACKETS, Tons register. To sail Washington, Page, lGj.5 II June. ':XI\"FRF ?'?- 1200 16 D: WT:r CHXTOX- Funk" 10?!-) E. C. Scbaxton, Spencer 1200 j N!A(,ARA, 8mltl.l ?0 tuuI' 8::(! E xterfkisB, 1 nnk «!« W:n?tNt:sox. i? Adkrdkkn, Hubbard 70o Shannon, Walt 9(io SILAS Gkef.nman, Spine ei 9CO I J\?Rtnoy.H??y' MO  Governor Mobeton, Burgess 1.?0. SUeedIDg WM Rathkone, Spencer n,? Packets. LEnATHA, Knapl?. j ?o Saratoga, Irask j-juy Ticoxdkkoga, Boyle. 1100 W. H Habi,i:cK' Mai shall 900 SorjHAMrToX, noW. 1?,0 )'A I" ER G' ??rA?-?i?. Fre?nM: 1534 I (, -G, 1\ A 1.\ )IAGOO I PmxcETO?-. Hussell" 1142 StXATOK. Coffin ■ 1800 I JA B A. c,ofr?n I,oo TitcU),NI B I-E Irene, Williams, 12001 Goods cannot be received by the above PacketShipS on the advertised day oj sai tny un ei any circumstances whatever. Freight engaged, passage secured, ami other iufomation obt.ined,o???, ?? '?"??  Old Churohvard, and 2■> lo" ei-chtirbera, Old Churchvard, and H,j, Waterloo-road, HYERl'oOL. or EX.jBAZER JOKES, 45, Union-street. Agents I* Ell' YOIIK, WILLIAMS & GUION, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS can have FREE Cabin PASSAGE es by any ef these Packet ships. Steam Comunication between LIVÐRFOOL and DIOBTYN. THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAP T A IN ROBERT n A V IE 8, WITT. SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS FROM MOSTTN. JUNE. 1, 7'uesday 11 0 Morn 2, 11 :0 do 3, Thursday 12 () N?OD !4.Fri(?v. 12 yo Even I 5, Saturday 2 0 do 7: ,I(I\HJay' '2 :JO do t- Tuesday 4 0 do I¡' Wednesday. 4 ^0 do o: Thursday 11, Friday 7 0 Morn| 1ó)8all1J';luv. 80 (1. 14, Monday 9 0 do I 15, Tuesday 9 0 do ]<i, Wednesday 11) CIO 17, Thursday 11 30 do 1(S, Friday ]■> 0 Noon 19, Saturday 1 0 l.^ven 0 do H2, -23, Wednesday .) 50 do 50 do *28* Monday 8 30 Morni :I, Tues(]ay 30 c10 j 30, Wednesday 0 0 do FROM I.HETIPOOL, JUNE. 1, Tuesday 2, Wednesday 7 :30 Morn SO do 1 t, Friday K 30 do 10 0 do 7, Monday 10 00 do s, Tuesday 12 .'30 Even 10, Thursday 4 n E'n>Il 11, Friday 4 0 do 12, Saturday 4 0 d0 It, Monday 5 0 do 15, Tuesday — — li, 7 0 Mora 17, Thursday. 7 30 do 18, Friday 8 (I do 1! I, 9 0 do 21, Monday 10 0 do 22, Tuesday 11 0 do -13, \yp.dnesd:\y 11 ;-O (1;) 24, Thursday ]2 0 Noon 25, Friday 1 0 Even 21i, Saturday"" 4:10 do ?s, Monday" 4 30 do 29, Tuesday 5 0 do 30, Wednesday. The Chester and Holyhead Railway Station at Mostyn, is within a few yards of tlo* place of landing; and the Traiuior Bangor ana Holyhead leav FROM MOSTVN TO HOLYHEAP. II. M. II, M, Ji. M. II. M. II, M, At 'J 33 Morn. 11 13 Morn. 2 35 Even. 5 3 Even. 7 4% Even j AND FOR CHESTER. II. M. H. M. "■ H. At 7 55 Mora. 10 40 Morn. 10 58 Morn. 4 51 Eva. 755 Even. Coaches and (Jars attend the Packet daily, to convey Pas sengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily- Fares Cabin, 2s. Cd.; Deck, Is. Gel. Further information may be had from Mr. Daniel James 22, Union-street, near the Exchange, and M A. Jones, stationer, 12, Tithebarn-street, Liverpool; and troin Mr. J. 13 Hoj-'I, Agent. Mostyn Quay

[No title]

Advertising

!r-!? - - - - - - --IDAMWAIN…

[No title]

11 LAl?\C. "

AWSTRIA.

Io IPK'VSilA.

i BCRMAH, YS INDIA.

I -RHL I-A IN.

AMKitlCA.

[No title]