Hide Articles List

16 articles on this Page

FFKAINO. I

I'HWSIA. |

P'¡¡¡'F.\!'i. -

AMI: U ICA. I - I i I - ...

 All I '? N, (D f,I

NOiJJADAU " MEDDYLIWU."

YSEXED1)Y 1 r 111 11."Il-O-'…

TY Y C y L. D I N.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TY Y C y L. D I N. I>YUU Li.c\xMai 21. II he it hay irf Uwyrwobrwyadh mewn Ethoiiadau. Pan gynygiwyd darlleny rheithsofrif hon y drydedd waith tiaodododd y IMilwriad fSibthorp, Mr. (ieorge Hudson a'r Ifenadur Sidney areitlrau yn erbyn y mesur, y cyntaf yn cynyg ei bod i gael ci darllen yn mben ea«e mis. Ond ni welodd neb vn dda ateb yr are.tiiiau hyn, ac ymrunodd y Ty a chafwvd yn ei Ar ol ychydig o sylwadau gan Mr. ANSTEV, cynyg iodd 3IR. T. DOWCOMBK fod y rbeitiisg-if i symeryd yirocdtl i mCWII, yn gvstal a fiwrdeisdrefi, obiegid vr oe id yn credu bod eymaint o Iwgrw obrwyaeth Y" y Siroedd yu ami ng yn y Arg. JOIIN BIJSSEIL a ddywedai nad ydoedd wedi cynnwys siroedd yn yr ysgrifraith, obiegid er 'ol bwrdeisdreS wedi eu evhudilo o lwgrwobrwyaeth am dri chwarter cflniif. nid oedd eymaint ag un amgyleh iad y cyiiuddwyd sir o hyny. Tybiai y dylid cyf. yn?n'r ys?rifr?ht) at y dosbeirth hyny 0 amgvlehiad ail i ba rai yr oedd y "cecdtt wedi ytnch?ijio, ny vr oel l yn neiiiduol yn gwithwynebu dwyu yr adran bono I mewn vr adeg bresenoi. CANGHBLLYUD Y TRYStHŒYS a dvbiai, a siarad vn gyffredinol, y byddai c» fyngu ymweh wilhul i?j? barth neiiiduol yn dra gwrthwynet.'ol. Yr oedd credu fod y eorib.i iaethau sir >l vn bur. a hod yJJiy' r w(ib:A*vitttli iiiew:i Vil ci ?y)??' ()nd yr oedd y peinanwaith oedd' vn gyfaddas f fwr deisdrefi yn anghyinwys i amgylcbiadau sirol, a ci.liai :nai dilreiniad Pryd.iin oli fyddai'r eaul'v vmrd' Ar..J<),d) ?!ti,y.,?rtF?nnv?h,dd?d!' j Gadocn HARRIS aymdeithasau tir rbyddfe'ddianol o I } my raeth a p'lhddieisiau yr aelodau ac yr amddi fly UW yd B wy lit gan Mr. HUME a Mr. BIUGHT rhanodd y 'Iv a cliafwyd o lJj,q.! eynygiaù Mr. Duncombe. ion | Yu ei erbyn y'j j  38 Mw?nif 38 J I Ar Synygiarl Mr. Mnsr.y rho.ldwyd yr athrofcydd i mewn liefyo yn yr ysgrifraith Ar y eynygiad fod'y Ty yu ymffarfio yn Bwt n?or i ar ysgrifraith Parhad Bvvrdd cyfraith v Tlodion. Ari?- ?'?? STUART llle\N'kj 'ir.kelli i?vn. .??..dd<dyp?n?,?j?.??????.?.?, ?Uu.ado?Lndyp??fY?th.nyoe?Yntynmcddn ?).ddia?e.w-ddul!ic.,i).,I?.ij?. ?.i, y mesur. C.n,?wyd y cyny??d ??, Svr BENJAMIN Hu,Lfi?wt?wy,,e).?yd ct ?.tn SvrJ.u? Tp.?L-.p-? ne ?'? ?,? y'?-T?iad f.i g?r.Jn<ynchwyd tr? l.vyafni o 112 yn erbyn 33. DRIIII MAWRTII,—Mai 25. Yn?y?rfu .?l.,d?u y Ty nm h?n<- rh-dj a..o.h p-?yd y? mlaon ,;y,l?i,r a, ac Maynooth* I Mr.Ser;?FantMrT!r!iY,?;i'i?cw]i'?)rin?.??--tt .—— a pbnr udigrilol, yrhy.. barod,I (Uífvnvch mawr aI! wriiiw'.i iiooodd y evnvnad nid naoa-l i el toit yn wrt.li nvv- ,hnr?"??.?'?f'r"?' '"? ? ??'? yu? nhwv- pao1 01 TUL>yfl' 011,1 t'odv ('ilV'?.t???-'? ?L'.?'?(-lw?i-.YT??..i )  Mr.l'ILl! n. Ildywcdai C,)'ll j'1' Jlywoc1nwt1nn-r ym-  d<h<My?L?? .v 11, ir nvn !?i ?,,{,? ??tu?n? ? -? o..l.?J'.S?.?.r, t?y ..?.,? ), w('"Ii aewirl ei I U.) ul,l }nli ilTilld l, ;iY ln.i'h vt'.li'i ld r T' f ^rv-U J-n lo<l y I.K-votlr.eU, synir'. Yr oc-ld yii rnaiu y b;yddai Y cyfrvwvu?hwn- lad yn ducfiiy ddu;1. Ir oeddy gwaddoliad 1 Mavnooth  ???oed.ly?d.??.di??ooth wc?citwna.ht!"ynorthwyocy'nnii.??l?v.? nid i'? ?wa;??a? cm'yddol; a chan niai rhndd ?(li- wrth y Uywodmeth ydoedd, yr oedd y? ddvlpd?wdd ar Senedd c(ir (cdd y rhodd yi» ?el (,i dd?n yddio yn iawn. Yr oedd nn??u <n-n ymehwiliad pen- odol, obiegid gan nad oerld y rhodd ilynyddol Vn aivr mewn bod, ni geltld (ufor yr hawl wrolddJOl ] yn1 cli-wiiio; ac yr oedd yn tybied nas gailai dim ond pwyligor wnevd yr ymehwiliad yn gywir. Pe hua;;ni'r offeiriad Pabaid we'U ymgadw oddiwrth 'yu?'vur'. s?)i ? p'jok'H-'m?th, ni ian?id yn gofyn am at vii?'tv.-??.! lr.va. Biui i.-i yn U.-iwen iawn ganddo pe bua <ai yr ymehwiliad yn dangos fod ?.Iiiyuoolh wedi ateb ci d.yben, ond yr oedd poo dyn o dan rwymau i wrih- dystio yn erbyu atln-<t\viact!iau traw-fynyddol, ae a'r rhai hyny yr oedd yr esgobaetn Babaidd Wyddelig wedi yinuiiii Nid oedd yn awr yr un offeiriad car- treibl yn yr Iiverddon, ga:i fod yr offeiriaid yn ddar- o.^tyngedig i'r esgobion. a'r esgobion i'r Pab. Sylwai y dylai yr ymehwiliad fod yn un r.nnihleidiol; ive yr oedd yn ystyried pwyligor Senedd.d yn gortf pviodol i'r cyfryw ddyben. Mr. OrL.viis roxr, (at yr hwn yr oed'l JIr. Napier yn ei araeth wedi cyfeirio) a ddymunai ddyweyd ychydig o emau mewn ftordd o ogluruad. lr oedd wedi dy- weyd ei tod yn eyd^ynio a'r eynygiad bwn arn ym- ehwiliad; ond yr oeLLl hefyd wedi syiwi, o., oedd y Ty yn barod i ymv/rthod a'r egwyddor o waddoli May- nooth, dylasai Itdy(1 fod yn barod i'r canlyniad ano- cheladwy, sefaildrefnn acbosion eglwysyddol vn yr Iwarddon. Ond yr oedd Mr. Napier wedi dvwevd ei fod ef (Mr. Gladstone) yn barod i weithredu er dwvn y cyfryw belli o amgylch. Yr oedll llyny mor 1,7-11 oddiwrth tod yn wir, fPl y eondellllliai unrhyw weith- rediad or fath, a'i ameun ydoedd dangos i'r Tv v peryglon mawrion, yr hyn yr ucdd yn ofui nad oedd liygaid boneddwyr yn ei cani'od Ar ol araoth gan Mr. FORLESQUE, dywedodd Mr. DnuitMOXD y galbi fod Protestant yn aJlnhy- mwys i mewn perthyuas i'r atlirawiaetliau a ddysgwyd yn Jlaynooth 01111 yr oedd y Jesnitiaid. y rhai a gondemniasid ae a alltiuliasid gan y Pabau rei rhai yn beryglus i ddi<.g<dwc!i cymdeithas mewn 11awn weithrodiad, ae yr oedd vr vmosodiad diweddar gan Cardinal Wiseman wedi ei ddwyn o arugvlcb ganddynt bwy. Yr oedd gelyniaetb v eorff hwnw i ryddid crefyddol a gwladol wedi enyu yn en herbvu ely lliaeh pobl Lloegr ac Ysgotland. Yna cj-merodd dadl frwdfryilig L, yda llawer o gyf. eiriadau personol pigog a elms, mewn perthyuas i'r cwestiwn, Pa hyd y gobirid y ddadi: a clieis- iwyd ei gobirio byd ddydd iMerelier, (dydd rhuhg- feydd eetfylau Derby,) yr hyn a wrthwynebwyd trwy Arg. PALMERSXONB a gynygiodd ohirio y Ty h" yd ddydd Iau, yr hyn a gariwyd trwy fwyafrif mawr; a goiiiriodd y Ty hyd wyth o'r gloeh y noson ho;to. Trbyn wyi.li o r gloch, liid oedd digon o aelodau 'vn bresenol; a phum niynyil wedi wyth, nid oedd ondds o aelodau yn bresenol, a cliododd y Ty. Y 38 aelod presenol oeddynt y rhai call1.inül:- Arg. Robert Grosvenor Mr. T). Eyncourt Mr. Sbai-man Crawford — Hm-diey Smith Child — Lacy — Howell tiwyn — G. A. Hamilton — Hayter Ardalydd Gilfin Arg. Duncan Mr. G. GreinaU — IJudley Stuart IMilwriad Tiiompson Mr. T. Hobhouse Mr. Thornley — Anstey Meaghen — SehiJlfield V Scnllv — Spooner — Syr Joshua Walmsly Syr B. Bridge.? •— W. Page Wood Mr. Pi-eke Mr. S. Carter — .1, Green — T. Duncombe — H. Brown Cad ben Seohell — (ir.agan O. Gorman Million .— 'J'a;icrcd Mr. W. Williams C'adben Ford"vce — John Williams Mr. J. Ellis DYDD IAV,—?dai 27. Aehos Mr, Murray. Mewn atebiad i ofyniad *Ar DITILI^Y STr'A]IT. rlioes Arg. STANLEY adroddiad o'r amgylcbiadau o dan ha nu yr oedd Jlr Murr iy wedi ei gondemnio i iarwolaetii, ae eglurodd y gwaiianol gamrau a gy merwyd gall y Swyddla Dranior er pan syi i i i i,l. I Mr. Murray o Aneona, i'r dyben o geisio newid y gosp. Ymofyn wyd ag awdurdodau Ancona gan y Consul Saeaonig yn y lie hWllW, yn unol a gorchymyn a dd.anlbnwyd yno gyda'r pellebyr gwefrol i ofyu am iddvnt oedi y dienyddiad. Nid oeddid eto yn gwy- Llod heth oeJd eanlyniad llYJl. Arg. Stanley a ddy- wedai mai gwir ydoedd fod Mr. M unay wedi ei ddal yn ae na ddygwyd ef i brawf livd Llwy fiynedd a banner we li hyiiy. (Clyweh.) Yr oedil hefyd yn wir ar vr actios i'r Swyddfa Drauior. Dacth YsMn.-RAirH Y c.u:TI:ru: d?i ?.y- :1 gwnaetl.pwyd ychydig o -yfncwi.diadau dibwvs'vn'' U' a I'???ii?i?ydei d?dcn y dry.?dd ??dh\?!iu.? i adydd Llu?i aesRf. May nooth. Mr. a gynygio Id fod y ddadi i gael ei banner dydd ddydd Gwener, yr hyn a fel eynygiad afresvmol, ae ya groes i ddygiad yn mlaen orciiwylion ereiil. Mr. AXSLEY a ddywedodd fud yn ddianihau fud y fath gynygiad airesyinol wedi eael ei wneyrl er lmwii j aciiosi gwrthwyn<;biad y Ilywodraeth; a dywedodd nail oedd yr holl fater ond twyll liollol. Gwnaeih luaws o grybwylliadau lied ehwerwon mewn perthyuas ir "dim Ty" ar ddydd Mawrdi, a galwiti ar y llywodraeth i roi cyiieiisdra i ddwyn y oweetiwn YÐ mlaeu ar ddj'dd cynar. Ar ol dadl led chwerw a phersonol rhwng Y hanol aelodau, cynygiai Sy r J. PAKIXGXON' eu bod i bondcrfvnu livd. bvvd yr oedd y ddadi i gaei ei gohi;ao yn y cyfaVfo'l liedd- jw. G alw oud air. HOIJSJIAN ar y ilywodraeth i roddi eglnrliad gone -t o'u hameaiiion ar y mater hwn, ac amddiHyn odd ytnddygiad yr aelodau Gwyddelig ynyr aelws. Ar ol dadl led booth drachefn, Mr. SI*OONEK a ddywedodd y gedlesid dod i benderi'yniad er's tfllm oni buasai yr aelodau Gwyddelig. l'e byddai ir Ilywodraeth roi dydd iddo fe, byddai iddo ohirio ei gynygiad; os na wnai, cymerai deimlad y Ty ar y mater yn mvr. Mr. VVAi.roLR a ddywedodd nad oedd ran v llyw odraeth ddydd a alleut ei licbgor.—Gwadai y dylid trin y eynygiad hwn fel eynyaiad y Ilywodraeth, gan nad oedd pm y Ilywodraeth ddim mwy 0 gysylltiad ag ef nag oedd gan uarbvw aelod arall.—Mr. HERBERT a ddywedai nad oedd yn credu fod deg o aelollan yu v Ty nad oeddynt wedi llwyr laiii ar y mater.—Yr oedd Mr UEVNOLDS yn edrych gyda syndod ar waith v llywodr..etb yn tynu yn ol oddiwrth y mater bwn — Efallai eu bod yn gweied nad oedd y pedi vu talu yn dda. Wcdi nyny tynodd Mr. FnEsnFm.D ei "vn•vkd vn oL ondc?er.,d. dad! fait!. j,. Yn mk:'1 '\h\ï{¡<r gohinwytl:f (UuIH y(:hHl.i,' 0 ?yd.mcTntn o?rgio? n t) lhDD Gwkneu, — 3I;IJ 2S. n. 'Va.a,LLXIJD Y 1 gynvgaiai fod y Ty ar ei n,! 5,111/ Cl°'!lr'" '1}(' ddydd Iau. CY"?- iai 1-pfvd f.. l i i ?U- i &r -L'ti a v ei ghilÍ I) hy<d.!ydd C?n? ? ?"??'' ?? ?' 8?" Ar I)vtlf?t;ltli a le, vn 1'1' 11011 Y ?''?'<'Mr.M???Hr.LA?cn??M? ?'???M.(..cL??r.u.,Y.-?af.. -?..ua ?'?'"?''H!"(iymu.)<)ifvd.ia!ry!nci!?)H:.)?Hi < "yn yn mlaen o dan ofal y Llywodraeth, yr h\n a S%i- B. IIALF,. idr. REmeivn araeth ddifrifo), a ymosod- ?Hd )n?Yt)nw!iw,iKut!) iemnrMr. Forbes M?ckci.?m am ei droelliadau ar y mater hwn. Ar ol i luaws o'r aelodau amlvgu eu mcddyliau, amd lill'yno Id CiMGHfi.i.vm) v TRVSORLVS ei hen a'r Id.vwodracth vn ugwyneb vr ymosodie.iiau a wnaethpwyd arno. Mewn perthyuas i awgrvmiad, Mr. (rmiburn. dy- wedai na fyddai vn ddoeth eymeryd y mater allan o ddwylaw v Ty poblogaid I i'r Cyfringynghor. Wedi terfvnu yr ymddyddau galwodd Arglwydd Dt ni.Ti.r STUART sylw y Ty drachefn at aehos Edward Murray, yr hwn sydd dan gondemn- iud YI1 a itill y ar y mater, end goineddodd Arglwydd STANLEY cu rh; i. Arglwydd PAI.MKRSTON, ar ol dwyn tystiolneth i nodwed iiad ueliel ein cynhrychioiwyr yn yr Eidal. a wnacth hysqysiad byr mewn p othynas i rvw sylw adan o eidiio Arg. D. Stuart ar aneffeif'lioldeb ein ) cysylltiad a f,!ys itbufain. l\Lt(;l w;r r,d y Lh'w- odraeth Habnidd wedi eymeryd tramgwy Id oliei, yr adran yn y ddeddf mewn perthyuas i'n eenliadon It y» beth aniiiho^ibl i e^hvyswr fod yn gen ad dros L\ Rhafain yn y wlad hon; ond ni ddviai gycnerul tramgwyd'd, oble.-id yroedd Rhufain wedi yinostwii* i reol gyflelyh yn il-vsia a Plirwsia. Oud ei- ii dderhyniiii lays Ilimiain genad aroso!, eto "yr oedd vn diiigon parof! i dderbyn un aia dymhor, a nhe iTellid danfou ecnud feliy o hryd i hry'd fel yr oedd I tv aiii yn dd¡!rYiiul .In ein hv:ndraf'{)(l Ù LIys RhufÙin. Ai v cynygi ol tod y Ty yn ymffnrfin yn Bnvllgor, ar (iyfrildi; y (iwasauaetli G'wladoi, cyuierodd dadl bath le aramrywiol faterion. Mr. HORSMAN a alwodd sylw'r Ty at acbos Mr. Bennett gan gyfeirio at y a bwvllgor o ymehwiliad. Dywedai mai dymunol fvddai i'r Ty ibbaill sut yr oe*ld y L>vfrait'i yii sel'vll. Dywedai nad oedd dim cosh ai, a d rosed da ond un mewn enw yn nnig o dan Ddeddf Dvsgybl- j aeth Kglwvsig ond pan droseddo Esgoh nil oe.ld t dim meddyginiaeth. Yr oedd yr agwedd yraa ar I bethau yn gofyn am ddiwygiad. C vmerodd dadl faith le ar yr aehos, yn mha un y eyrneroiid v Cyfreithi wr C'ylfredinol. Svr John Young, INli'wriad Brownlow Knox, >yr B Mail, Canghellvdd y Tnsorlys, Mr. Ilenlev ;i Mr. Yorke, ran. Nis 4111 wn hepgor gofod i <yvlfeu yr areithiau ger bron ein dai'llen'.v yr yn y papnr hwn, oherwydd ipeithder yr annei'ehion ethodiadol, ond efallai y gwnawn hyny yn ein nesaf. Gaii ei !)i,,] vii ,i,os i banner awr we'i denddeg, dywedai Mr. W. WILLIAMS fod yn anili »sibl myne 1 i mewn i'r eyfrif'on nr yr awr bono, 1 n eu vedig gan ei fod ef ac ereill yu bwriadu eu trin v:i wahanol i'r modd y triniwyd v cyfrifon ereill. r oedd yn bivr iadu yr ihm gvntaf, am y Palasau. CANGHELLVDD Y TKYSORI.YS a addefai ei bod yn rhy hwyr i (yned yn ml?cn ???d;Llr evfrifon. Cymèr, ai hwvnt y cyntaf peth ddydd Iau (3' lort

jMARCIINAD YR Y1), LIVERPOOL.…

MARCIINAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLI NDAJN.

I CA.NOLBUiSlAU YMHEliODilOL.

 LONDON TATTLF MARKET.

LIVERPOOL CAI'1'L.E .UAitKEl',…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-May…

I METALS.