Hide Articles List

16 articles on this Page

FFKAINO. I

I'HWSIA. |

P'¡¡¡'F.\!'i. -

AMI: U ICA. I - I i I - ...

 All I '? N, (D f,I

NOiJJADAU " MEDDYLIWU."

YSEXED1)Y 1 r 111 11."Il-O-'…

News
Cite
Share

YSEXED1) Y 1 r 111 11."Il-O-' n ()I Y ü, D J L_J.LL_ .lJ II j. TYRARCLWYDDL I I DVD» IIM'N, — Mai Q4. larli Derby a Illnjddfasnnch. IarHDF;Ri!?,wrth?y!]y?:utdd?)-Hcjtiadv)-heith s?-it'crp.uhauy.!rcth ar eidd.o a daered, a ddvwedai mai am^vbdnadau neil!da;>l oeddynt yn gorfodi "v g') r I Iw (, d i-i) t t 1) i w N Y -Y 3'?, i t: v L:! i wi n :!), p e gelbd da!)??s 1")?i vii hosiid cadwV c-'sl i??) ll)C%Vll by(l(iiiiUll ?'r rhai cyntaf i laweiiyehu pe syrthiau y g'(}¡'c]¡w'! ar ei lvwodraetb ef i ?".v?U??ldncuJ:),?,??! treth agyr oedd yn crt-iiu oedd, nid yn mii° yU an_ nihobloijiiidd ond yu aiuihcg yn.Kii i-j iu;il Ar \r uii pi-,vd, iii.,l oc,(I?l vii un(,u ni?ii hwn fyddai y tro ob;f y Ijyddai yn angenrhei'.liol ) a inewyddu'r baieh, er ei I*o,l yii 111 0 (!(1, ei fod yu edrych yn mlaen at ei lwyr tfdi.Idyniiad. Ar ol araeth rajjorol ar ddabmi lhvd.U'isnacli <ran !)uc NEWCASTLE, eym; r aid dadl faith |e ar y m;iter, yn m/¡:I UIl Y (:II;cr::([,1 Ar¡.I'Jù'J Berucrs^ Wude hoiise, ae Albemarle ran [aril GRANVILLE a .5d\ we<lodd cu bod vn eglur yn meddu liawl i ofyu i'r Iaril anrliyduddus pa i;\vrs penodol oeddylit am ei eymeryd ar ol yr ethoiiadau. Yr oedd gandilyiit liuvvl ddy:-gwl y byddai iddvnt hyspysu yr vvytMurion, n tlmedd y niesurau nr ba rai vr oead y wlatl t iieoderlvrui ontt \n >e bell oddiwrtb fod y wlad yn gvvybod rhywhttb am egw vddorion gwhtdlyu iad y lly wo.lraeth, vr oeifd yn digwydd weithiau trwy ajit-liudau gan gefeogwyr y Ilywodraeth at yr etiiolwyr—wtdtinau trwy hys- pyhiadaii oddiwrtb y rhai livny sydd yu dwvn rysyilt- iad a'r Ilywodraeth, a phrydmu ereiil trwv areithiau yn y Senedd, yn meddu tueddiadau holiol wahumd ilw ,,il yr oe(l,,i eu Ilargiwy(ldi a'i- %Iitd vii ,y- ftredinol yn llaner mwy yn y tywyl!wch mewn perthyuas i'r egwyddoiion vr g >rdd } n debyso! a fuhwysiedid gan y llyu ouraeth nag oi_d 'vi!t arydydd yryymgymerodJ yr Ar^hiydd anriiydeddus a swydd cyntaf. r oedd p >1) pwiiu mewn evsylltiad a eliyf- unirefti fasnaeliol v wlad hon mewn ty" irylhvch holiol o ran dim a e^hirodd y Ilywodraeth. A oedd y Ilywodraeth yn bwriadu, ai nid oedd i gynorth wyo'r amaetiiwyr ncu'r tirfedilianwyr trwy ail osod tretb ar yd tramor, neu trwy ddedl ananioiiL'yrehid, neu a oedd y Ilywodraeth vn bwriadu parhati y f undrtfu bresenol a'r evfnewid-adau a cUhg.vyd i Yr ocdd vr Arglwydd an- riiydeddus wedi traddodi araeth v flwyddyn hon yn vr hon y dywedodd f,,d v t,V/„d;efii bresenol vn un nnveidiol, a'i f„d o'r fun, f,),l ail ()so,! treth ar yd I r oyben o amddifl'yn yr amaetiiwyr, ac yciiwanegu j « "^Sfcnrheiiliol. (>s na(i vu^edu vu tarn- or%, oI nl, (i?.l?a I*el y ?w??dyrAr glwydd anriiydeddus. '?''???'—"Yrnvfvncrf-nnr.-dd??tyr lai-il ai)r?iN? I ,?rhY'?'d<Jusyn ?""?'?'P?Y'ld?yc.ivdfvm.'d ?e.it hvs?s? ?'??''??t?arv.tynan?r.rhci?. •" .Vga fo I Ir.'tu ar yd yn ungenrhoidud. Y i!V'-W0<la,S °e<1'1' a llvl,v -vn M fy Yr IiN,ll a (l,i a II.N,iiy .?,iii-y nlIlygiad (v hun, 1'1' m\11 JiC'lb::II' gofidbu y dos ???H ?? ?'?" ?' ^,e'.yd er mwyu ?-.?v?.?.? y cyll¡ù, trwy Y.I' hYIl Y ¡¡;;llln(.i,l i sYll1ud tretlll cfull ?K-hb??ncyd?,,n?di'fb?M? treih ar yd .r,yr? d .)tre.hur y d '?T?.' "'??' D?v.-d.us h.d fod y pwue a '?"??!,y'?clcies!vni'ram:.eth?yrya "?"?'??' 1 ddi)>yna ar vr etholwyr. Mddywcd- ai, 3 r etli o "r. Ni (i? i Y%Ve?l- a?m?nunmo?)ei).dynb.tt?n-n.he.d.ut,ond yn unig fy mod yn credu ei f„d yn ildull (iymnno) les(-Ii y r aiia, tli"' V' y w I'a i-ii et: yi) etoci f(?d yll' d,lil?vnu al' .??r?ni?yreU)u!?r,?hd)i?v)'Y"v,?!!? yeuwane^u os bydu i hvuy roi ryw f'oddlonrwyild i'r L'r?a.)rt!v.!ed!us,t!i:ufym.?y.JY??,?i?thyr ?Y'ta.wct?)sacan)yw?isa.ro)i)vny.n?fv'!dvn '!di.uio'da)d ?<)s.,d t re ill ar yd tramor v in wyafrif mawr hwnw yn y wlad, heb yr hwn yr hysjivsiis i Dy eich HargiwyJdi na tvddai vn ddvmiinol i ail osod v cvf,?-w dt*etli.11 C!Ywcli, elvweh," oddiwrth y ineineiau gwrtiibk'idiol ) hiril (iRANViLi.E a lawenyciiai lodeamgymeriad o'i eidùo wedi peTi ïr L'rJI anriiydeddus wueyd y fath hyspysiad penderfyuol, Yf llyn a roddai foddlonrwydd miiwr i'r wlad yn t-'vllrediuol, set' nad oeid dim te- by;>!rwydd yr ail osodid treth ar yd. (Clyweli, clywch.) Yr oedd y cwestiwn mawr ii-id oedd bara V bdol i gael ei godi mewn m ul-.l anuaturiol yn ei hris, a phrinder yn eae' eu greu san y lly wo lraeth, o'r diwedd wedi cael ei addef. (Clyweh, eh wch.) Wedi i Ardalydd <'L\NIUCARUE ae Iarll Gaiiy dra- ddodi areithiau meithion, Iarll DiiHar a atebodd, ac yn vsto 1 ei araeth dy- wedodrl mewn modd pen Unit, er na 1 ot-dd yn meddwl y bydd.ii yu alluog i ail osod truth vr yd, eto yr oedd yn bresenol yn t.al ei hen ..Iyg-/udall r¡r.v pWl!ge, aC yr oedd yn ystyried mai ei ddviedsvvvdd fyddai eviiyg rhyw fesuran ereill er evnortlnvyo'yr ainaethwyr 'v rhai yn ddiamheu oeddynt vn -iyoddef mewn eaulvn- iad i r <^yfii* idiatl diwe-ular. i,i(l oedd yn i>wr iadu dadli'u yn bresenol ar g\llwr v yvhid vn «vfTied- iiiol,—y cwbl yr oedd yn dytnuno ei ddywevd ydoedd, nad oedd yn gwadn oa i oe id dospeirlh neiihluol y cymundeh wedi deibvn lies mawr oddiwrth fasnach rydd, a bod yr h<dl gymnndeb wedi d-rbyn maatais trwy fod nwyddau yu icyttredinol yn ilutach. 0,1(1 yr oedd hefyd o'r p:\fundriTu ryddfasnaeiiol, mvd oedd-. ntyn ddaioni it,ii bod .(,(If tir iii ilospartliiadali mewn modd gortrrytuas. b.tyu¡j yr lull atllh)d I edd :;s beth oedd v gw fully wind yr oedd y LKwodr I actii yu bwriadu ei dduyn A oeddynt yn bwriaduj | evfnewid gwladlywiad r.:yddfasnachol Syr R j ai p"i(iit» ? Vu awr yr oedd eie (Iarll Derby) yu fwy eg lur nag ydoedd yu ddoeth, nail oeid vn | bwriadu cifnewid eylundrtfu wladwriaethol Syr R. Peel, ganol.gu with y i-yfuiidrefn hoit<» y gyfundrefn i oed(I vii P'vi);i !i)d IS IC,. Nid oedd ganddo un a wydd, newid gwladlywiad Syr It. Peel fel y car- I iwvd ef'alian yu ISlfi, trwy leiha-i y trethi ar atglud iad yd traarir. Vr <-edd efe yai dymuiio, ac yn hyn yr otdd yn eydolygu a'i ityfaili anrhvdeddus, Caiig- ln-llvd l y Trvsorlys, gweled treth gymlie lroi ar y,-| tramor, am ei bod, i'w dyb ef, y ffordd rataf a mwyaf efleitliiol i roi eynorthwy i'r dospeirth oeddvut vn dyoddef yn anulieg oddiwith ein deddfwneutfjnriad. I C) 11(i a(li-o(I,I;ii vr li),n a cisi,,es, n ,ti ewtstiwn oedd hwn i'r ctird wyr. Vr oedd yn dda _n_ ganddo ei fod wedi rlioi i'r Arglwyddi gyferbyn y fath fnddloiirwvdd, trwy yr hyn yr oeddynt yn dewis ei alw yn ddaUauiiad pwvsig a wuaethai licno, sef ei fod vn ereda na fyddai yr ethoiiadau dyfod d ddim \n ¡j"lfri()1 i ail osodiad tretli ar yd,—h. v., na eh dhii y fath fwy a frit, lnb yr hwn yr oedd efe ii<iees wedi tystio na fuasai yn cvnya y yd yw I'esur i'r Senedd. J On pan yroedd Arglwyddi anriiydeddus yn dyweyd ei fod ef (A rg. Derby) wedi rind i fynu boh fiymuuiad lieu fwriad i wneutliur byny, yr oeddyiit vn myned yn rhy bell o un cam. Yr oedd efe eisioes wedi tystio na fuasai vii (!vll.i v cy IT ?"esur i,r heb fwyafrif mawr yn y I'v arall, ac yr oedd wedi lieno n-t(i v(li)L t,i vi) c?ill'a; v t',itil | fwy a if-f. (Ucliel y vietli Ond os b'"vddai tfimlad y wiad yn wahanol i'r hyn vr oedd efcvn ei (IYbic,), 'yna yr oedd yn 1);:rittu (?'r f'itrii na,, Hywodn?-th mewn unrhyw twybr arall u?r ddi- wrthwynehiad, estyn eynorthwy i'r dospeirth dyodd- efol hyny y cyfeiriasai atynt, r:a thrwy osod treth gym bedrid ar yd. Nid oedd efe (Iarll Derby) mewn un modd wedi dyweyd ei fod wedi gadael diilyndolb iaeth o gwb!,a'i fod yn cbwilio am ryw foddiun ereill o gynorthwy. Nid yn unig yr oed'd heb ddvwevd byny, ac nid yn unig ni fvddai iddo ddy weyd" hyii'y. oud yr oedd hyny i r gwrtbwyneb ho:lo( i'r byn a ddywedasai, ac i'r hyn a fyddai iddo ddvwevd. Yr hyn a ddywedasai oeid, pa nn hynng a wrthwyiiebid bwyniynyTy hwnw a rlladai pei Iii>,mai dy'edsvvydd I y fjywodrat'tl) oedd rhoi iiiesnr le4 0 gynorthwy i'r dospeirth hyny y rhai, er lies y cymundeb, oedd- ynt vn dyoddef mewn canlvniad i'n deddfwneuthuriad diweddar. (Clyweli, elyweh.) Ae yr oedd yn credu ar ran pob! I.loegr, eu bod yu meùdlJ Y fath deimJad o degweh fel y byddent yn foddlawn i gyinervd eu hamddifadu o ran o'r manteision oeddynt wedi eu mwyuhati, er mwyn ys?afnhax ychydi ar feichiau v riial hyuy oeddynt yn dy,'ddef yn anniieg. (Ch?ch <wfh.) Ei ?"d ef a bwriad y Llywodraetfi ydoedd eybirio sylw at y moddion goreu a albuit eu dvt'eisio er lies holl wahanol ddospartbiadau y wlad. Nid oedd mesur y eynorthwy a alient ei roi'i ddos- partbiadau neiiidiud efallai ddim vr livn a ddvumn ent; ond <'rmHyn(",ty;iy eynorthwy hwnw, yr <>edd t,,r in,,i,!) y yr ,cii(i vii hN,s'i) ';stl Nii i?%,r c s??l%N, y at V iiiLt(,r, t'ti b(,(i Vil .cii fl? i ec l s-.N y l d phwysedig mewn rhywVodd oedd eynoiti.wvo y dos- peirth hyny oeddynt yn dyoddef er lies y Heiji.'? Ar of yell yd ig o eiriau gan y Due ARGYLL, da; lien- wyd y rheithsgiif yr ail waith. Dvun IAU,— Mai 27. I'ystion Cymrciy. Iarll Powis, mewn canlvniad i rybudd.a ddymunai alw sylw yr Arglwydd (nnigliellydd at yr adroddiad 0 brawf John Josepii Corley yn mrawdlys Sir Fvnwy ar y *2daiu o Fawrtb, odcuwrth yr hwn yr oedd yn ymoduiigos fod y dyweyd wrtu un o'r tystion (yr hon oedd VI1 dymuno cael ci !Jo1i yn yr '&'th Gyuu-ei?) na b?dda) iddo ?niatHu iddieicnost?uosM'thyddaiiddisi?adynyridth Scis?i?. Dym-H.aiofyni'rA?IwYddanrhuieddns, ai nid ydyw'r Cwiiry yn meddu'r bawl i fymi cael eu ,,i iiict C?itirv ?,ii ll)4',I(Iulr liztwl i fynti cael cu tiwn nid oedd yu bwriadu gahv i gvfiif weinvddiad ll(,ii vi Ieit lii;titli eti liun:?ill ()t)(I witit ()t'yii y c\ves- yHarnwrabr.)t.,ddyr?.h<,satyrhwu? oeddwdi ?ulws\iwetAr?twy(id)??th. YrAKGLW?uCA?GHELLWRa ddywec?i ?fo? wcd i y '?(' h  wedi ymofyn f¡'l' Barnwr ,tr y i- <)edd yn credu nad oedd Barnwr mwy rhagnro! ar v faingc. Y I -(,u??1(i 'v Barnwr' dys^dir iddi) cf,nc))ydLimybyud.?i "Hyi'wHnr.?IwY?ii vn fd"li"! I)yv%.e?ill ei fod o bwvser?pin V(Iuli,id 'tn'sti?in a ?!]cut siarud Seisnk yn cad eu gorfodi i wneutliur hvnv,' .g,ln 1-0,Ll 10 y dvstiolaeth yn s'aes unea;hcb?\ne'thy':d,n!t?y)) yr'iaith(?m]e?-)' iM!ia?na.icy6c'thydyttm?en)h?'<ii?'/Dy\ved.u v Barnwr dysgedig ei fod wcdicaet f,,d tystion, y rI ,i I tSi?iiad yti aiiii ?,ii g%&-rtli,)(I gwpley(i ''o I?iii ') r es,iis oa Ia ei\t siarad yr iaith Gymreig. Y tyst yn yr anmyleh- iad y cyfeiiiw.d ato ydoedd wraig i auiaethwr parch us, yn meddu gwytiodaeth helaeth, nc vn alluog 1 siarad Sacs<)?c? yu bar dda; om! pan ofynodd efe iddi wueuthur hyny.ei hate'u ydoedd, I -Ili LZlcl jyh"I' 'y?y!'??t??y'nrei?,"in;n)ddarintt't.,fyni?(i vcw'.?t.wnond dw a!i 'Uiad CN tj' drachehi. Dywedodd yntau (y ?..rn?r) os na f\ddai iddi ?ia?'! Saesoneg, ua i>ddtii iddi gaei ei chostau,onJ er hynv •uvnodd gad d lioli yi) tj jIN,Ily it Wil?ittil- pwyd. Pa un hvna?, ?orchy:i)yn?dd y Bamwr dysg- (..dt?f'"deie!)<'st;u))?aficut::)n,s?\\))?t-dj?)?. »J yd e rai na fyddai i r ddadi ar y mater hwn yn Nhy I'l; ilargiwyddi be: i i dvstion y iliai alient siarad yr ;aitli Scish:? omedd gwneutiuir hynv. Arglwydd CAMI'MUL;, a amd fifFy.aodd y !J?'y!)ra ayuierasai v Barnwr d.sgedig, o llaen yr hwn YI oedd yr aehos wedi cael ci bndj. Argl?v?.,I!i I)Y,,Evoit, hir a all;ii ddy weyd fo:l amser yn cael ei aihed yn hylraeh na'i goili trwy ganiatau eyno thvvy ey'fieithydd, ac nis gelid gweiuyddu cvifawnder yn deg rbwng pleidian yn Nghyuini, oddieithr y rhoddid i hywfaiut o ryddiii yn y peth hwn. Gailai y person oedd i gael ei boii fad \'11 clyst () hwv UII 'II ïr (Joron neu j'r blald alll- dililfynol, ac yr oedd o bwys fod y cvfrvw dyst i gar I ei boli yn yr iaith a ddealfai. Yn y lie nes if, pa fodd y :;eh:d gwyb?d pa faint o wybodaeth oedd tvst vn ei leddu o'r iaith Seisnia 1 Yr oedd ganddo fe udigon ei le,[,Iti o'r ittitli Sl;isl?ia 1 Yr (,ed,l ganfl,lo le grifenu ae ymddyddnn ynddi, af yr oedd we.)tbod ar led am amser maitli, oud byddai yu bur aiifoddlon i ymgymervd a'r gorchwyl o roi ei dvstiolaeth mewn aehos o bwys yu yr iaidi bono. Pa faint mwy o rym oedd yn yr wrthddadl nan fyddai v tvst vu wrai°" wledig dduldysg } (Cly wch, ely well.) Yua terfynodd y mater. Iarll IIAUHOWBV a gyflwynodd ddeiseb oddiwrth lnaws 0 I)er, ?ll V (levi-ii;t *1' .!? "ir t.id rhyw ddarpariaelh yn cael ei wnevd cr sjfhan cynhryehioliad mwy union-yr,hol y dospeiith dvsbg- edig yn v ISenedd. Jarll DERiW, mewn atebiad lied faith, a addefodd ygelhd r.ioi imvy 0 bwys a dylanwad i ddo.,parth- ia> <iu i ,sge ig y oeynias, ond vr oedd yr auhaws- ocran ymarJerol oedd ar ffordd cario allila yr eg vvyddor yn fawr.

TY Y C y L. D I N.

jMARCIINAD YR Y1), LIVERPOOL.…

MARCIINAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLI NDAJN.

I CA.NOLBUiSlAU YMHEliODilOL.

 LONDON TATTLF MARKET.

LIVERPOOL CAI'1'L.E .UAitKEl',…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-May…

I METALS.