Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

FFKAINO. I

News
Cite
Share

FFKAINO. "Dywcilir v bydd raid ad new vddu y doll a!' bulm, BPti vntts oscd trethi ncwyddioti, obiegid fod y j CyUitl lawer vn rhy lyv i ntcl> i di-ouliudaii y llyw- o iracth V inae y [dywvdd wjdi pry nu dwy ystad J':i\vr, inn bu r»i v talod I li'iwii a haner o train's.— Cvitierod-i viiirvson enbvd vu yr Kcole de ."S-JU tn ir, set'vdliad milwrol er addysgiad swyddogion v nioircbfiiwvr. l'enil] ceroJdi ¡:;wcriunwl gan rai o'r z: tra yr el on breniaiaethol: folly dechreuodd ysgarmes rhvngldvnt. yr lion ni ellid ei thawelu nes galw cut raw d o tilwyr i nvwn. gan y Cadl'ridog Rampou, Vr hvvn a d iyfarnod 1 yr ieuengatvd i garcliar am wvth niwniod. Wedi byiiv, antouodd bancs yr ymrufael i'r Cadfridog de St Arnaud, gweiuidog idivfei, vr bwti a nrchodd estyn eu carchariad i fis o at user — Da.r-u ir yinddyddna yn y Tv (Jv fired in (Llundain) dymi cryn sy i-.v yn Paris, sefynghvleh y cvfnewidiad a fwriddir wnoyd yn ughvfansodd- ia 1 Vsjvien. Y mae v Pa yes yn addefyn rhwydd v bwriatl o cryfa-idas'; y cyfansoddiad, oud nid i'r graddau ag y dtuystrid yregwyddor gymn-ychiueth- ol.vr hon yn unig agyfaddasir mown irefn i ddwyu i town fwy o'r avvdurdod fi vnino!—a ych wanegu awdurdod yr egiwys, vr bvn yn Spaen a fyddai gwnevd yr cg'wy* yn livwvdd y cyt'an. Yinddengvs oddiwrth y gedcb fod y Ilywodraeth yn bwriadu codi eytiog Archesgob Paris, o ddeu- gain mil i haner c;in mil n francs yn y ftwyddyn 8 chyHogan 14 o Arcliesgobiou e: ci!I, o bymtheng nil i ugain mil o francs a'r eiddo Co o Esgobion o ddong mil i ddtmddeg mil o francs. Bwricdir het'vd godi cvtlogau y fioeriaid c. tlVedirml, a gwosl- &a amgvlc'iiada'i yr is-glerigwyr. Penodir 185,000 fr. i ych?'ane?n c'arat! )'1' l"g1:8,d'l c;uL'Jr:ol. V mae yn arnlwg fod Napoleou yn deal! pa fodd i enill cefnogaeth yr eglwys Ïw fosurasi. DogndJi y gweinidogion a beuodir yn 100,000 fr. bob IIn end licblaw byny, y mae y gweinidog rbyfel i gael 600,000 at wasanaeth cyfrinol, a'r gweinidog car trefol 800,000 o francs at y cytieivrb wasanaeth. Dydd r.lun, ymgyfarfu y cynghor gwladoi dan lywyd liad Louis Napoloon. Dywedir el fod yn ymboli yn n_;hyb:h mater meddian iu teuln Orleans, y v cl,ta,,il;. Hvsbvswvd i'r Llywydtl fod barn M. Cornudet, yr ndro Idwr apwynticdig i clnviiio i'r achos, yn ffatr- ial i awduidol y liys; a bod M. Reyercbon y l,drav(],I, o'r zin feddivi Nid oedd yr Jivsbysiad liwn yn dderbyniol mewn nn rnodd: vn wir, yr oefid mor anfoddhaoi, fei nad yw anniiebvgol na f/d 1 y ddau swyddog ii v ri y a rhoddi p gorulh. wyliaetb i fynu yn bur fuan. Ni wiw i nob ddat- gan ei farn, os na fvdd yn unol a goly^iadan y Llywydd, an ei hawi ei liiiti i gymeryd med-Jiant o eidiio ereili yn ol ei cwviiys. Dyna, deh,gid, ycJyw ei svniad ef am gyfLlwnri,r cymdeitiiaaol. Yn unol ag ymgais Louis Nupileon i bvsgota a n y inao wedi pori gwneyd pe taii- detwiuri o ho no ei hunan, y rhai a osodwyd i tyou yn y farciinadle. Y mae y clerig'.vyr, y rhai dair blyne,id yn ol a welid yn orymdeithiau yn cyni- wair trwy heolvdd Paris yn bemiithio coedydd I'bvdilid, ac wedi byny yn benditbio bane ran v fvd iin, vn awr vn myne l yn orvui leithiau gor- wvcb i fendithio y dolwau iiyn o eiddo Napoleon. Mor f,-t,,vi- yw en zel yn vr acbos, to 1 y torant trwy waliard iiad yr arcbesgob i gyilawni y gwasanactb coelgrelyddoi bwn.

I'HWSIA. |

P'¡¡¡'F.\!'i. -

AMI: U ICA. I - I i I - ...

 All I '? N, (D f,I

NOiJJADAU " MEDDYLIWU."

YSEXED1)Y 1 r 111 11."Il-O-'…

TY Y C y L. D I N.

jMARCIINAD YR Y1), LIVERPOOL.…

MARCIINAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLI NDAJN.

I CA.NOLBUiSlAU YMHEliODilOL.

 LONDON TATTLF MARKET.

LIVERPOOL CAI'1'L.E .UAitKEl',…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-May…

I METALS.