Hide Articles List

12 articles on this Page

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

I _____GOHEBIAETH._____

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

A WTn,\ LlA.-

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

LLOFFION GOHEBOL. i

MANION A HYNODION.

News
Cite
Share

MANION A HYNODION. Y mac Jong range Cadben Wat-ner yn debyg o dyuu svlw maw r eto. Y mae llawer o ddadlu arno yn y papyrau dyddiol. Fel yr oedd Mr. Charlea Chalk, o St. John's Lane, o 'r dref hon, yn brysio i fyned i mewn i un o'r cerbydau ar y reiiffordd pan oed 1 ar gychwyn, taOwydefar draws y oledrau. Gailodd fedd" atinu ei bun, a thatlodd ei linn ar ei wyneh y cledral], H aeth yr holl gerbydres drosto heb wneyd y niwed lleiaf iddo. Dywed y iSligo Journal fod Arg. Palvnerston wedi gorchyreyn i'w oruchwyliwr i hyspysl1 j'w denantiaid ei fod n dnnuno iddynt bleidieisio dros Syr R. G 13notli a Air. 0 Gore, dau dditfyn- dollwr a phleidleiswyr Arg. Derbv Gotneddodd Arglwydd Eglington, Fihaglaw yr Iweiddon, a chyUwyno corell, wrth yr hon yr oedd enwau 9 o Arglwyddi, 2") o faronau, 40 oaelodau Seneddol, 25 o esgobion Pabaidd, 7;") o offeiriaid Paullidd, a ()n n ynadon lieddwcb. i'w Mawrhviit ar ran Smith O'Brien a'i gymdeithion mewu adwl1iaeth we-, I i Y mse Dr. CahH) wpdi ysgrifenu llythyr at. Arg Dciby mcwn perthvnas i waddoha.d Mavnof), vn mha uu y niae yn ilawenvchu yn y gormes sydd ar y cylandir, a'r gobaith fod dydd cwymp Pi-yAi a gerllaw. Planodd dyn, yn Boston, cigars yn ei nrdd gau ei fod yn arnheu nad oeddynt yr hyn addylent fod, a chafodd gnwd o fresych (cabbage) rhagorol. I)& iawn Jonathan. Dywcdir (medtl y Daily Xctcs y bydd y blaid rhyddgarol yn y Sene.id yu ymuno a'u gilydd—yr a. Arg. John Russell i Dy yr Arglwyddi i gymeryd lie Ardahdd Lansdowne, ac mai Syr James Gra- ham a gymer le ei Arglwyddiaeth yn y Ty jsaf. Dy- wedir hefyd y bvdd Mr. Ccbdori yn aelod o'r Wein- yduiaeth a geisir ei chodi ar adfeilion yr un bre- 5eno11 Cynhaliwyd cyfarfod yn K Cyuhaliwyd cyfarfod  'T?M' York ychydig o amser yn ol, i'r dyben o ddwyn o anigy 1ch etholiad C. G. Duffy, golygydd yDublin Xatiun, yu SonedJ Brydaiu, dros elv Rass, Iwerddon. Gofyuwyd i ddyn unwaith, paham y siarid-li gvmaiut ag ef ei bun pryd yr atebodd yn onest, Am ly mod yn caru ytoadyddan a dyn syuwyrol." Dytipwyd lien drosecid\vr o'i- euw Owen Christie, ddydi Gwener, o fiaeu yr vnadon yn Belfast, am v chwechfed tro a chanfed. Preu yw y peth goieu. wedi'r cwbJ," meddai dyn a choes ddenven pan IVathwyd bl gan gi cyn ddeiriog. Yr wytunos drtiweddaf, darfu i garoliaror yn nghosbdy Preston ymprydio am bum niwrnod; ond pan fvgythiwyd ei fflangellu, dechrenodd ddefnyddio ei ddannecld. Efe a ddywedai ddarfod iddo unwaith ymprydio am vvyth niwrnod, pan yn ngharchar Wakefield Yii Manchester, yr wythnos cyn v ddiweddaf, darfu i Mary Ormes, 72 oed, yr hon a ysgaresid oddiwrth ei gwr o henry da ei meddwdod, roddi terfvn ar ei heinioes wrth ddrws ty ei gwr, trwy lyngcu swm o gopras (vitriol). Hen ilerrnwr cvbyddlyd, yr bwn a goilasai un o'i ddwylaw goreu ar ganol cynhauaf gwair, a ddywed- ai wrth y bedd dorwr pan yn llenwi bedd y truan a phridd, "Peth sobr iawn yw colli pladunvr da ar amser fel hyn! Ond, wedi'r cwbJ, yr oedd Tom druan yn fwy taw r mawr ofnadwy." Dvvved yr atiironwyr fod can y iiygaid yn awch- lymu y clyw. Ai hyn yw yr achos fod cvnifer yn cau eu llygaid yu ein haddoidai ar y Saiiboth ? Y mae yu a\\r yn cae! ei ddangos yn Grace- church street, Llundain, un or rhagbroifon (speci- mens) rhyieddaf o hvu pi win wedi ei ddwyn yno o Sir Gaerfvrddin. Y mae yn pwyso 4 canpwy s ao yn cynwys 90 y cant o fetel bur. Gwerthwyd hauer owns o'r gwaith lie y'i codwyd, bythetaos yn ol, am fill o bunnau trwy arwertbiad. J Yn y deng rnlyuedd ar ugain diweddaf, talwyd j swnl o i ddeon ac offeiriadgor Durham, yn ddirwyon ac am adnewyddu gafaelebiou (Itcutt) gweithydd gin yu y swydd bono. Yn y Canghell-lys yr wytlinos ddiweddaf, pen- derfynwyd achos, trwy yr hyn y mae bur-was o baentiwr yn dytod i feddiant o £ 000,000! Yn ol adroddiad a wnaed ar arcbiad y Tv Cv ffredin, ymddengys fod yu Llundain 6039 o yrwvr hur-gerbydau trwvddedig, ar y dydd cyntaf 0 Medi olaf Derbvuiwyd y sw-rn o £1,50J, 15s. am drwydd- ebion, yn ol os. yr un. Dywed y Lancaster Gazette, fod yn Cockerham, vn agos i'r dref hono, wydd yu eiste.id ar wyaj, yr hon sydd yn y dJeudJegfed flwydd a deujain o'i hoed! Y mae dynes ienanc yn awr yn y ddalfa yn Biidport. am lofruddio ei mabau, trwy dy wallt oleyr copras i lawr ei wdof. Bythefuos i beddyw, yn arwerthiad arlutiiadsu y diweddar Soult, eyvhaeddodd ariun Beichiog- iad y Forwvn," gan y celfydd Murillo, y swm dir- fawr o 580 francs, neu £ 23,440. Dywed y Tablet, (newyddur Paliaidd.) fod yr offeren wedi cael ei gweinyddu boreu ddydd Sad- wm, gan Arehesgob Paris, yn eglwys St Evistacha, i'r dyben o fendithio pedwar pengerfyll ( hast/ o Louis X Rpoleon, ïw gosod yn mhedair cougi y farehnadle newydd. Daeth y llong Himalaya i Plymouth, o Mel- bourn, Awstralia, gvdag 20.000 wnso aur, yr hWll y dywedir sydd yn werth £ 101,000. Yn ddiwed lar, fel yr oedd chwarelwr yn gweithio yn ngiiloddla ithfaen (granite) Craignair, Scotland, clywai luis cwynfanus aderyn, a plirysurodd Wa r fan, pryd y gwelai neidr Jawr wedi ymlusgo ar hvd wytiel) y graiq at nyth adervn, lie yr oedd nifer o gywion diblu robin-goch, tra yr oedd y ram alaethus yn yrnosod ar ben y neidr a'i pbig, bob yn ailliï dolef. Tarawodd y chwarelwr y neidr i lawr mewn moment; a tlira bu yn ei iladd safai robin fir ei fraieh chwith, gan wylio gyda hyfrtd- well bob dvrnod a roddai ïw e yn. Pan orwed iai y gelyu hwnw yn tarw wrth draed y dyn. yrnosod- odd robin yn egniol i bigo ei gelain ac yna, ar ol ehedeg at y nyt!¡ i edrych a oedd pobpeth yu ddy- ogel, dvsgvuodd ar frig-yu gerliaw i ganu eurni di- olchgarwch. Cydnebydd robin y cliwarehvr bob dvdd fel ei gvfaill, ac a'i croesawa k chan —Dum- frii's Courier. Ar vstorm o daranau a me"t yn Stratford-on- Avon, bymtbefnos i ddoe, aeth tri o dd\»io:i i bofel mewn cae i oohel v gwlaw, pryd y tarawodd mellten 1m o honynt yn farw yn y tan, a cbatjid y ddan zirail eu uiweidio vn fawr. Mewn llys yn y gorliewin, (\merica.) gelwid enw rheitfjiwr, a chan uad atebai i'w enw, cvhoeddwvd y byc!ai r,lid illd,) ria!u v dirwy arferol ar hvn (1\- we lai rhyw ddyn a safai gerlhiw, Chwi eiiwcli ei ddirw\M taint tvuoeh, ond nid vdwyf yn meddwl y telir i chwi, canys gwelais ei gladdu ef er ys wyth- nos." Y mae gwraig o'r enw Catherine Schnolv yn awr yn cael ei dangos yn Cddumiius, fel v ddynes fwyaf yn v bvd. Gene.digol yno o Swydd P.cliaway, Ohio, vn 36 oed,a'i ph»ysaa y 61 1 pwys. Dywed yr hys- hysiad am dani yn inheilach :—" Ei mesur o ain;yleh ei choriV vw deg troe ife-Ul a pheiiair raoileni; o gvleli ei braieh, tair troeafedd a dwy foilfedd o amgvlchei m.Tddwyd, pedair troelfedd ac uu icod- fed 1 ar ddeg ei huchder, pum troedielld a dwy fod- fcJd," [Os gwir y chwedl hon, y inae gau JIra, Schooly faicli o gnawu mewn gwirionedd.] EVWOGAITIDN VSGOLEIGVIDD YS M/IHIF YsGor- GLASGOW.—-dedal alir Arglwydd Jeffrey i'r ysgoi- aig L, ;reu N'ti yr iaith (irneg, \'11 y dosparth cyntaf" a gvrt wyuwyd trwy J,,Iiii tiAr!-i, Jones, pregethw r ieuangc perthynoi i'r Methodistiaid CdtinaidJ, Closygraig, Sir GaerfM'ddiu. Yr oedd rhai o ysgoiheigion goreu y lie Vi) vnigeiswyr am y wobr hon eleni tri o oa rai a eniliasaut v me- dals atir yn y dosparth Lla.i n dan n'r rhai oeddynt wedi eu gra iaio y llsvyd iyr. flacnorol ac un a eniil odd n? o wjhan"t w.tbra? Yn v brtfvs?i dèU1, vr hyn oedd v )uf<r fwy?t a cn¡¡:w\d gan nn myfyriwr. "?!at aur y Dr. Cirwan i'r vsgoinsig goreu MI V Ii idioaeg. yn v d->«bartii evntaf, u emiiwyd trw» N ?birt;, evntat' ii ci?iii%% %x T i).'?iais. Y.^tvnr 1HII h??t Mt w.)''r!inrh')d?ddm ia^< n. tiogomaot prif vsgoi Gia>g >w. o achos [PI. uu n Zi N i, yingesglir Mdi o boh p-irth o'r wla i.ac n '.vlciiy.'i I craiil, vdvw rhagoriaeth ei dvsg yu y {i"II:: a'r ¡,¡Hin Wele ddau (rvmro wedi ni oiei ym t t.i sig anriivdedd uwchaf v ild.r.i ddo-p trth hy n yn yr uu fiMy.) i..)) nil o li.mviit a (i lygwyd f.vno inewn He tra angiiih- e iii, yn ag is i Casteiiiiewydd Euilyu. a'r Hail yn ngolwg tan a nv-vg ffwrneisi Mertiiyr. F" N ii uchel iaw n o liynal.au o feWii uturiau prif ysjol (rLisgow, a hvny o herwvdd vr enwogrwvd.i tra rha:orol a gvrhaeddwyd can (ht1 ,¡'j ill" bion eleni, tufiwnt i ddim it gvrhacddwvd ?n n.'b or('\?)rvy"??e:.omiy')tdt. Mae'r ddau fv'vti'vrrwvddannshyrtyn pert hyn i syifaen v Dr. Darnel Wiiliains; yr oedd y naill a'r Had y b:åa:af fel ymgeisv* r am yr vsgolfraint (schoolarshi/i) hon >n y g.vahauoi flvnydiau y darfu iddvnt sefyii am d3!i, —" Gohebvdd. MV,))-d?'?tLi dai?fii id,?Ni.?t sc-I)ii illi, j. ?? T,tiic!'tit-ri n eto-c7i"z liaucinva ofnadwy L'?.'? u )t\\? .0 .?r.ij.r!?i-t;?"<v's t'?'v ba nn y coi?d i dros 30 eu bvvvvdaa V mae'r pwll mewu dvifrvu vn nhref Oopuli, vn mid wv f St-inibaii r dros ln»i>ouan vn gw.-ijh. 1 » i'r v pn ri; Ht: iieblmv v rliai a gaiWvd v rnae dog ereill ar god. ac nid -oes oud lie gwa*i i yo .nt un ai wedt invgti wedi eu llop-'i Y inae t, ore. 11 vvft-i e¡I vu HfSt, lump o IJOnynt lJ b^ryjius iawn.