Hide Articles List

12 articles on this Page

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

I _____GOHEBIAETH._____

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

A WTn,\ LlA.-

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

LLOFFION GOHEBOL. i

News
Cite
Share

LLOFFION GOHEBOL. CVMANFA YR ANMBYNW YR YN MANCENION. — Y mae, n ddrwg genym na ddaeth adroddiad 11. J. o weinvddiadau y Gymanfa hon i law yn ddigon pryd- ion i ni ail 11 ei roddi yn ein rhifyn diweddaf. Dy- wed ein gohebydd i'r gwahanol weinidogion yn v gwahaaol oedfaon, yn ystod v Gymanfa. draddodi sylwadau gwir deilwng ar y pynciau canlynol: — Y Parch J. Roberts, Rhutbyn, ar wocyd ein goreu i fyned i'r nefoedd; y Parch. W. Griffiths, Caer;ybi, ar "v gobaith a osodwyd o'n blaeli y Parch. J, Davies, Henryd, ger Conwy, ar" deimjadu crelydd- | ol;" y Parch. W. Rees, Liverpoo!, ar ddilead I-echo od trwy waed Crist;" J. R. ar Iv pedair oehenaid yu acbos eicidiati W. R. ar "achosion ac effeitli- iau atlwyddiant y w einidogae'.h (pwnc gosodedig); J. R. ar "aehosioll a chanlvniadau tlychryullyd gwrthuiiiad (pwnc gosodedig) W. G. ar" faddeu allt i acur" bwysigrwvdl crefvdd deu- lnaidd (pwnc gosodedig); a W. li. ar "y daioni sydd i'r cy tiawn." Yn y cyfarfod nos Lun, yr hwn a lywvddwyd gan y Parch. R Jo:ies, <langosoJd J. D. yr augenrbeidrwydd sydd am i Gnstionogion dde- fTroi o gysgu;" W. G. fod yn ddyledswydd ar ael- odau yr edwys ddiwygio ac ymgeisio at d Jychweliad eu cvdgenedl yn y dTef;" J, It. Pa fathau ydynt' bervglon bvwyd annghrefydu d, a phwysigrwy id enw da;" a VV. R. a ro idodd I"la-iau ac anog aethau i feithrin ysbryd crefyddol yn mhlith v Cymry. He'daw Y Parchcdi?ioa yna, cymeredd 0. Jjnes. (T. C.,) D. Evans, (W.,) t. Cha)!es Evans, (T. C ,) W. Simon, (W.,) a John Parry, c e?twys Mr. GriSlii, ranau yn y gweinyddiadau, y rhai a amlygasant lawer o gyfeillgarwch ac undeb. A ilangosodd y j cy uulleiiifaoedd lawer o garedigrw vdd, canys casgl- vwd tun A:40 yn y gwahanol gyfarfoaydd tuag at (lalo v trenlion i)-rthviol i'r Addoidy. CYMDUTHAS <JERDDOROL (itYN EBBW. — Cyniial- iwvd Cv;jgherdd gan y Gymdeithas hon nos Lun, Mai 24, vn yr ysgoidy perthynoi i'r cwmpeini, pryd yr oedd vn gynulledig nifer luosog o'r dost) trth mwyaf j cvfrifol yn y gvui\dogaeth. Dechreuwyd v am 7. Yr oed i v mvnediad I iuewn trwy doeyiiJiu I Is. fie. a Is. yr u n. Yr oedd y cyfansoddiaduu a genid idl vn newydd, wedi eu cyfaiisnddi erbyn yr ai-hiysur i gan Mr. Joseph Nicholas, awdwr amryw weithiaa pohlogaidd. Llywvddid y cor gan yr arwemydd j me irus, Mr. [ .ewis Daries, yr hwn sydd wedi bod vn ar?pit'vddv?r gyda'r TrefHniJion Caintiaidi amy 15 mlynevHl diwmid-at' *4'?cor 2-i c infer. Dechreuwyd y cyfarfod trwy cl Nareu gordon ((Werture) ar yrutiervnau. Ynacanwyd unawd (solo) gan Mr. Joseph Nicholas, Behold how good and pleasant," &c., yr bwa a ddilyn wyd ga;i y chorus, "Come let us join." Gwcd'yn caowyd duet! gan .,v!r: David Thomas a Miss Sarah Rees, yr hyn a Idil,. wyd A solo gau Mr. John Rees, yn hvnod o claniw. iadol ac efteithiol. Yn nesaf canwvtl 11 O'r bedd cyfodai 'n Harglwydd cu," yr hwn a ddilvnwyd gan y chorus, "Salvation, oh the joyful sound." Canwyd i y darnau uehod yn riiagorol. Yii-t canwyd trio gan Mri. Thomas Williams a J,)hn Rees, a Miss Eliza Lewis; a duett gan Mri. Joseph Nicholas a John Griffiths, "The God who reigns on high," &e. Cin- wvd v dernvn uehod yn gampus, ac fe'i diiynwyd & I clionii. Yn nesaf canwyd tiio, "Wrth orsedd bur Jehovah Mawr," yn j- ht ) rol dda, g in Miss Hannah Davies, Miss Ann Williams, a Mri. John Griffiths a John Rees: dylvnwyd hwn hefvd gvda chorus. Yo uesaf, solo, "Aud I saw an angel flying," gan Mr. Lewis Davies, a chorus, Down, do-vn, old i-aovlon, down," &c. Wedi cymeryd seibiant o iO munvd, cyfododd Mr. William Bowen, yr hwn sydd hroa yn ddail er "5 15 mlvnedd, i ganu "(ialarnad Dafyid ar ol ei fah Absalom." Caowyd y dernyn hwn va y fath fodd fji v galvrod'l y •< >rf yn unfrydol ar y cantor i ddyfod yn mlaen eilwaith, yr byn a wnaeth, gan gann vr Afonia; fechan," (o'r Geinioi/werth.) Y11 nesaf canwyd chorus, "Bydd lawen iawn," &.c yn rhagorol dda. Yna chorus, Blessed are the souls," &c. Trio an Mri. James Davies a T. Williams, a 3Iiss Ann Bevan, vr hwn a ddiiynwyd a chorus arall. From all that dweli," Sec. Yn nesaf canwyd trio gan Mri. Lewis Dcivi.-s a J. Rees, a Miss Ana Peran a chorus, "B irk the glad sound." &e. V 11a duett tran Mr. James Davies, Miss Aim Williams, a Miss Han- nali Daries; a duett arall gin ddau faehgeu bvchan, sef William flees a John Price. Amlygai y gwydd fed 'Hon eu cyfneradwyaeth trwy alw arnvnt i ail ganu v dernvn, yr'hyn a wnaethant yn rha?orot y maent y (ferti.vi), vi, iivi) a yu iiiitett vii ie? lwn?, o b,)h Yii,,t (liorti,. He ( ies, the friend of si oners d ins.' &?.; a'r ?-?, "The Lord is gra<-ious,' &c., gan Mri. David Richard a Thomas Williams, a Miss Ann Bowen. Diweddwyd y cyfar- fod trwv ganu double chorus. "With fuli voice hoir resounding," yn nghvd a'r olferynau. Yinwasgar- sid y dart yn rheolai id, wedi caei en b,) Ulioiii yn fawr. Y cantorion, gin mwvaf, oeddynt ieuenctV'i wedi dvfod yn mlaen trwy yiudrech eu biaenor Ka funis, Mr. Lewis I)avies, i'r hwn y maent vn bwriadu cyflwyuo yr elw ar ol tal. a y Costau.— HEMAN, t;lyll Ebbw. CYFARFOD LLENYDDOL ACHFAIR. —Dywed Glan Dina" i'r cvfarfod hwn gael ei ddwy.11 yn miaen mewn dull hollol fo.idhao!, a bod yr arwyddion a roddodd y gwyddfodohon o'u cymeradwyaeth ar ddiwed 1 y cyfarfod yn ddigon o brawf o b, n v. Ac de a ddy wed hefyd, y gall "Junius," "Casawr I wyil.' ¡¡eu ryw I1n o'r AmÏ\'w sv.¡d VII Jled am'Jl:'l1s," ;te gweled Traethawd Postulatus," ond iddynt ynioiyn g-yda J. D. Aerfair, vr hwn hefvd a rydd ei resvmau dros aníoomd Traethawci "Postulatus" i'r beirn- iatd, &e. PARTHLEST (Mape). — At <! Garter atebiad i ofyniad v'arwr Addysg. dywed J Wil, liamsfo i llvfr yn cael ei gyfansood li gan y Parch, D. Hughes, B, A.. Bangor, a'i gyhoeddi gan Nir R, Jones, deUJcstla, '\Ill crnW\ (,farwvddni crnawrt i tideal; mapiau,—yn egluro vr h dred a'r lledred,—yn rhoi cvfarw vddiadao pa fodd i wybod pa nifer o fiiiuir- oedd svdtl o'r naiil fan i'r liali,—yn nghyda llawer o beth iu ereill a ddygant gysylltiad a daearyddiaeth j yn ei gwahanol ganghenaa. Dv^ed ein gohtbydd ■ yn nibeilach, fod yn resyu fod y llyfr hwn mor an hyspys vn mysg y Cyanv,—fod rhai eannotd l o; hono ya cael eu derbyn gau chwarelwyr Arfoa.—.a bod yn yi, banol barthau Cymru pe byddai ei ddefnyddu.dde!) vn fwy hyspys. LlO YN YFED COFFI. —Dywed golielndd n Lanrnai adr yn-Moehnant, I Mrs E. e r's ychydig ddyddiau yn ol, roddi ewpanaid >< g. tu a sug- vnddo i lo ag oedd yn cael ei besgi, a mvne I at ei gwr i. d lweyd ei bod yn H. tv ri I,i a -fod Y (I y h N fi, i'r. r fy ii ed i edrych, caioud v llo weui v.ga i farwo'aeth. i LLVTHVK Cnn' Dvmuna J. W. H. Tapl wv bod a a? dyn \s.?)fen.) ei iYtnvr evmnn ei bun, n11 "I 'ei intlivr e%-in?ii) ei hill), ii n | viite a rai(i caei w un i'i'w t-iii,r wrilio, i vntHa.rnid !enY'.auyty..nonh.?.it.td ?rt!jo,cvn y | i).? (I i I(, V!l s a fa (I Y',l v j "Itocu NOT TMI; Ccp."—Dyinuna Omieroii v•>(>«!, trwy ^v'frwn vr A'•</«, q"Jin Mr. John Koherts, :s-!vwvdd Cymdti!))? (;rawJ C?n rc)t;. Liverpool, pa (odd y eenir N geiriaa C\!ure^g '• Gociiol y CwpHii" vr uo modd a'r rhai Seisomg uchod ar 1111 o'r tonau a gan wyd yn v Cy tar foil 1 *1 r- west"l diweddaf a ?yoahw'd'?u ?:h:ip? M?'bt.?? street %'I) v f hon? Dvmuna rin goheby '.d ari? Mr. Roberts ii esgusodi aoi gyfoiiio ut,) l11e" II inodd cyhoejdus fel hyn.

MANION A HYNODION.