Hide Articles List

12 articles on this Page

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

I _____GOHEBIAETH._____

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

A WTn,\ LlA.-

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

News
Cite
Share

AMGUEDDFA BANGOli, I (Bangor JIuseum.) SYH —Dyma beth newydd hollol yn X ghymrn, a peth liowyid gwir deilwng 0 sylw, vn enwedig sylw y chwarelwyr, v clo.idwyr, y inw 11 wyr, &c, y a ar, acyn nivnyddoedd Eryri, ae yn Gwyllt Walia. Yma cyflvvynir i'w sylw fwuRn (minerah) o bob parth gwybyddus o'r byd, set' Awstralia, California, &c., &c. Manion o bob IDwnal1 mynydd,—siriol Fal y ser ysblenydd Ser daear ynt a'u defnydd, o ddawn Duw, addurnau dydd. Mae y rhai hyn gwedi eu dosbarthu yn rheolaidd, fel gall y chwarelwyr, y cloudw.r, y aiwnwyr, &c. ddyfod yn weithredol wvbodus yn eu cylch. Gwel ir yma befyd Gluddiadon (Fossils) a gafwyd mewn creigiau a phrenau, a danedd creacluriaid anferth- j ol, (y rhai nid ydyut er's miloedd o tlynyddoedd j mewn hanfod,) a'r rhai hyny gwedi troi yn hollol garegawl. Morgregin o'r mawrion grcigiau,—gloddixyd | Gael iddynt yn ddiau, Heb un gwarth ddangos gwyrthiau, O'u cl(;i modd clvd gan Dduw clan. Hen arian a chol-duarnau bathol o eiddo Alexan- der Fawr, aceraili. Duwiau tJbiniaidd a Braniin- aidd. Pob math 0 gynlluuian [modelsj celiydd o longan—Hong ryfel y dewraidd iyrigeswr Dutch- aidd Van Tromp, yr hwn oedd unwaith vu elyn mawr, os Bad yn ddyohryn i Loegr. Palmentau cyotefig y Lihufeiuiaid, drycbau nietelaidd y rhai a souir am danynt yu yr ysgrythyrau sautaidd. Llttw (lytie:, vr hon a glnddesid yn un o 13yramids yr Aipht er's tair mil o flvnyddoodd; Sandalau ac c,sgi(liati t,-aii)orawl o bob math dan Aligator an- rel-tlioi Croeodila'i wyau esgyrri Mo-fil auferLh- awl wyau'r Kbtrus, sef yr aderyn mwyaf; yr ad ar Ileiaf yn y byd, a'r adervn lleiaf yn Lloegr; ar fan r In fel a gvinerwyd oddiar y Seies yn yr India Ddwvreiniol, &-c.; diii,llitj;laditu (paintings) campus o waitli yr hen fcistriaid y Camera obscura, inath o beiriant a rydd ddarluniad fiyuod o wrth- ddrychau allaiiol, mewn math 0 y&tafell tuaHaa t'r amguedufa, a chanoedd o bethau eraill rhy faith idd eu henwi —GOHEBVDD. EW Y cas!iJiad r!t'o:dJol hwn o "Ryfeddodau an ian" a gostiodd lafur a thrafferth mawr i'r CN ini-o anrbydeddus, Cad. Jonus, Chapel St, yn y are: bon, yr hwn si-dti weui rhoddi i fynu ei auve iigaeth fei llootf-lvwydd, ae v mae yn awr yn olvgvdd Uinell o longau pertbynol i un o'r cwmniau mwyaf galluog a pharchus yn Liverpool.- GOL.

LLOFFION GOHEBOL. i

MANION A HYNODION.