Hide Articles List

12 articles on this Page

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

I _____GOHEBIAETH._____

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

A WTn,\ LlA.-

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

A WTn,\ LlA. MR. GOL ,-Gan fod clefyd ymfudiaeth i wlad yr aur yn beiwi ymenyddiau c;umoedd o'ch darllenwvr, a bod infer luosog o'r rhai mwvaf awyddus am fyned yno heb ond pogedau gweigio, a gwedi dywcd fod y Elywodiaeth yn anfon rhai yno yo rhad. niaent yn methu a gwy bod pa fodd, nac i In le i appelio em gmdiaa. br bysuysi wvvtd y C) Ir> w, dyuiunaf arnoch gyflcn yr liyn a cjanlya )11 rhyw gon >1 o'r Amsentu. I Nld yw y Liywodraelh yn antan ymfudwyr i'r un drefcd?a.. tb ond yr hon sydd VO mt'ddu cvllid d?o'i"' 'datueu.?.diad. Ymaev\.?!idyHt?rdd!dd.- wi-tli weriiiiit)t tir y v y r arian yn c?el eu delnyddio tr rhyddliau yr hen w.-?d "ddi?rth y tlodion sydd y,t] .1 1. ei gwynt, ""dynunigi?aei aH.tntti?rur?yndiIyuy?'w- c :ii?,tt?tilitti mae y drefedigacth yn sefyll mewn f(u?:n'thau m?eydrcfedi?acth vnsufyt l mown m?yaf o angen am d?uYt.t. Y telenm cau?n'd ydynt y rhai y dewisir yinludwyr i gael ciudiad isel wi 1. Rhaid i alwedigaeth yr ymfudwyr fod vr hyn mae y drefedigaeth yn sefyll mewn angen am rai i'w dilyn, a rhaid i'r ymgeisydd fod yn ddvn sobr, diwyd, ac o gymeriad moesol; am Y rhinweddau hyn, rhaid i'r Llywodraeth gael ardysteb (certificate) foddhaol. J Hefyd, rhaid iddynt fod mewn ¡ech.\d da—yn rhydd oddiwrth unrhyw ddifTvg corfi'orul neu feddvliol —yn alluog i tidilyn en galwedigaeth, ac i lafurio am eu cyflog. Y rhai mwyaf cymeradwy ydyut bobl briod icuuingc, heb blant. 2. Ni oddefir i rieni fyddont yn gadael eu plant ar ol, os tan 18 oed, fyned allan ar un cyfrif. 3. Ni all benywod ieuaingc, heb eu rhieni, gael .,c, lieb eu r l iieni, zael myned; oddieithr eu bod dan ofal rbyw berthvnas agos. 4. Nis gall personau fyddont am brynn tir, neu fasnachu, ieii rai fyddont vn derbyn cymhorth plwyfol, gael myned nac ychwaith y rhai fyddont heb eu brech-ddodi (vaccinate) neu gael y frech wen; na'r teuluoedd fyddont yn cynwys 3 phlentyn tan 10 oed. 5. Rhaid i'r rhai fyddont mor ffodus a chael eu cymeradwyo i fyned allan, dalu tuag at eu cludiad yn ol y lithren ganlynol; ac allan o'r swm bwnw y bvdd y Goruchwvliwr yn prynu gwelyau, dillad, a llestri cogino at y daith Dyma'r lIithren:- 1. Pobl briod-Ilaftirvtvr,bugeiliaid, gyda", gwrag- edd a'u plant (os tan 18 oed ),—hefvd morwynion a gweision amaethwyf; os tan 40 oed, zL I os tan 50, E5 ac os tros 50, £ 11 bob un. 2. Dynion ieuaingc rhwng 18 a 36 oed, o'r galw- edigaethau uchol, f2 yr nn. 3. Llaw-weithwvr, gofaint, gwneuthurwyr pridd- feini, seiri coed a maen, Jlifwyr, seiri troliau, gardd- wyr, &c., a'u gwragedd; os tan 40, £ 0; os tan 50, 1:8; ac os tros 50, zEI5 punt vr un. 4. Plant tan 18 oed. Os bvdd mwy na dau bh ntvn tan 12 oed mewn teulu, rhaid talu, yu lie t I fel uchod, £ 4 tros bob un. Mae y idywodraeth i ddarparn digonedd n ym- borth, meddyg, a meddyfjiniar th, tra yn y porthladd cyn cychwyn, ac ar y mor. Heivd, gwelyau a dillad, cvllyli a tfrrch, ¡¡wyan, pladiau, cwpanau, <Scc., y rhai a roddir i'r vmfudwr ar ei gvrhaetidiad i Awstralia, os bvdd ei ymddygiadau gwedi bod yn deilwng ar y fordaith. Rhaid i'r ymfudwyr ddarparn eu dillad gwisgo eu hurtain y rhai canlynol a ofynir cyn y gall yr YIll- fudwyr gael eu cyrneradwyo :-Rhaid i bob dyn feddu 6 o grysau, 6 par o bosanau, 2 bar o esgidiauj a 2 suit gyfan o ddillad uchaf. A rhaid i'r merched feddu 6 0 grysau, 2 bais wlanen, ti par o hosanau, 2 bAr o esgidiau,2 hug (goivti), yn nghyd achynfasau, Hiein- iau a sebon. Pa fwyaf o ddillad gwisgo, goreu oil, er sicrhau iechyd a chysur yn ystod y fordaith, yr bon sydd yn gyfl'redin o gylch 4 mis. A gan fod yn rhaid myned trwy dywydd poeth ac oer iawn, dylid parotoi digonedd o newid i ateb i'r tywydd. Dylai ymfudwyr gymeryd cynifer a allant o arfau gyda hwynt, os na byddant yn cymervd llawer o le. Rhaid oyfvngu y celfi i gyich 20 truedfedd ysgwar; neu banner tunnell o bwysau os amgen, bydd raid talu am en cario. Ar gvrbaeddiad yr ymfudwyr i Aws- tralia, byddant vi) hollot rydd i fyned i'r lie y myn- oqt, ac i wnenthnr v cvtuudeb goreu a allont am gyflog gyda'r sawl fyddo yn dvinuno eu gwasanaeth, ood os bydd iddynt adael y drefedigaeth o fewn 4 blytiedd ar ol cael tir, rhaid iddynt dalu i'r Llywodr- aeth £;1 yr 1111 am bob blwyddvn, bvd nes y v ewbl- heid pedair blynedd. Pwv bvnag fyddo yn dewis gwneuthur cynvgiad i gael ciudiad ar y telerau uchod, rhaid i'ddo ysgrifenu ei liun, neii gael rvw un galluog i ysgrifeuu yn ddestius, at" Stephen Walcott, Ysw., 9, Park-street, Westminster," sef vr 111lig w r galluog galliatau y rath gvnvgion. 4.5, Filion street. ELEAZER JOKES. 45, f;;)<m s?<'c?. ———————————————— ——————————————

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

LLOFFION GOHEBOL. i

MANION A HYNODION.