Hide Articles List

12 articles on this Page

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

I _____GOHEBIAETH._____

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

News
Cite
Share

YR ETHOLIAD CYFFREDINOL. i UI. SYR,—G\vyr eich 110 I ddanlenwvr fod dvdd vr Etholiad Cyllredinol yn yrnyl, am yr hwn v dywedir y bydd iddo gymeryd lie yn ystod y mis nesaf." Dydd o bwys fvdel y dydd hwnw —dvdd o vmdrech rhwng rhyddid a ciiaethiwed, rhwng- v dorth fawr a'r dorth fach am gwpwrdd v ilvii tlawd, rhwng diwygiad a gorthrwm, a mil o bethau ereill cyuwysedig Yfl, it chysyTitiedig Alr petilau a enwyd, y rhai ydynt oil o aimhraethoi bwvs vii eu canlyniadau i'r wladwriaeth yn gyflredinol. (jydwladwyr anwyl, pi* ran a plla ochr a gyincrwch chwi yu yr ymdrech sydd ar gy- meryd lie ? Pe cy.nerwn eich egwvd'iorion datgan- edig a'ch protFes gvhoediius vn atebiud i'r gofyuiad, ni (vddal angen am ddewiu i hysbysu, na llygad cryr i ragweled y eanlymadan t'yn ïr amgylciiiad gymeryd lie. Oii4,witli edrych yn ol, ie, wrth edrycb vn awr, ar yr liy.i a gamenvvir vn gynbrych- iolaeth Cvniru, nid ydym heb lawer o achosion i olui mai bradvciio ci hegwyddorion a dwyn gwarth ami ei hunan a wna ein evnwlad anwyl vn Yr ethol- lad nesaf, fel yn yr holl etholiadau blaenorol. Atol- i wi?, pa tailI ddynion sydd, mewn enw, yn eich evi). hrychioli yn y Senedd i Toriaid dailbleidiol— t,:glwy,iwyT--gi",h-,v TnebNvTr a t)hieid%v %-vl" y evsylitiad svzhwng y, eglwys a'r Hvwodraelh—v cysylitiad sydd yn warth ar ein cvfansoddiad, yu urines ac erlidigactli anghvfiawn ar Ymneilhluwyr o bob enwad, yn ittalfa ar Ifordd oynydd crelydd a duwioideb, yn sarhad a dirmvg ar awdurdod Brenin Seion, ac vn orcliu id ar ogoniant ysblenydd ei devrnas ysbrvdol(iy nion aroddant fn pleidlais, os oigwyild iddynt fod yu y Ty amsf-r yr ymramad, a hyny y rhan fynychaf yn erbyn pob mesur diwvg- iadol, o ha natur hynag v byddo. Nid oes eisiau rhyw ddirnadaeth anghyffredin i ganfod nad yw v dynion hyn mewn un modd vn cvnnrvehioli y ogaeth: md hawddach i blenUn ganfod vr hanl ar banner dy.ld na chanfod hyna. Druain oe.ld y Cymry meddai rhyw estron teimladwy,-trwy ba a 11 flaw a y digwyddodd hyn iddynt» Ie INCLI(I fy ngtialon doddedig inau, truain ydynt .v11 wir; ond y trueni mwyaf o lawer yw fod y gwvr crybwylledig yn cael eu hanlon yno tr" y blelclleislau anghvson Vill neillduwy 1' ein gwlad. O aughysondeh 0 kv artb Pe byddai etholwyr ty.nn. yn ffyddlon iddynt ew h 11 nain, i'w hegwyddorion, i'w creivd,), ac i'w cenedi y„ awr, a'u hiliogaeth ar eu hoi, £ fv,i(lai b un a anfoiiid ciiviiiir dey" rnas, yn wrthwynebwr penderfynol ) rcysditiad syrhwng vr elwys a'r wladwriaeth, yn bieidiwr zwresog I helaetuiiul yr etlioltraint, a'r pieid:irwvdd iad trwy dugel, mewn gair hvr, yn ddiwygiwr trwyudl, yn ngwir ystyr y gair. Y na fe j.-]y vViti iiais V Dywysogactii yn y Senedd-dv, yr hwn na chlywvd er/oed eto; ac fe deimlid pwys ei dylanwad, a thelid iddi y sylw a deilyngai. Dyna y dynion a ddylid ■\nfon mae yn eich gallu i w haufull; ac os na an f'onwch bwynt, ootiweb, peehod a orwedd wrth eich lirws." Mae ein cvnnryehiolaeth fel y mae yn svarth- rudd ar ein cymeTiad yn ngwydd cenedloedd y byu. Ond mae adeg yn vmvl yn yr hon y cewch gvflt- i vsgubo y gwarth i flwrdd, sef dydd yr etholiad cy- fh-ctiioo). Deft'rowch—rhwbiwch e:ch llygaid, fel v gweloch,beth fydd well yn ei wneyd wrth roddi eich i)luidtais YMYSI-,YIwcb doelireti%vell weithio VII ddifrif ar unwaitii nid oes ddiwrnod i'w golii — fl'urfiwch bwyllgorau yn mhuh aTrial er cydweitiiio i ddwyn eich amcanion i ben. Os nad oes ymgeisyd 1 ar y macs eisioes, at; y gallwch yn gyson a cllwi eich hunain roddi eich pleidlais iddo, cvdunwch a'ch gilydd i edrych am un yn ddiot'di, sef un a fvdd yn gynnrychiolydd i chwi mewn gwirionedd. Yr wyf yn meddwl y dylai y gweinidogiou Ymneilliiuol, o bob enwad, liaenori y hobl yn y gorcliwyl hwn inae eu dylanwad hwy yn cyrliaedd yn bell. Yr wvf vn uicthu a dirnad betb sydd yn eu lluddias i roddi eu dy Ianvvad yn erhvn poh yii'isvdd o gwahanol iddynt mewn gwlailvdiiiaeth, pwy bynag a fyddo, ac arfer eu dvlanwad o blaid y rhai a gyil- nrychiola yr Ymneillduwyr mewn gwirioned;C us nad difatenvch auesgusodol, nell ofn colli gwen ragrithiol y bobl fuwr, fel y gelwir hwynt. Os v cvntal, mae vn bryd i ryw uu eu (Hangeilu at eu dy- ledswydil; ond os yr oiaf, rhaid fou eu hegwvddorion vn ddibris lawn yn eu gidwg, pan roddaot fwy o vertli ar wen gellyddydol ar wefusau rhyw wr mawr unwaith yo y flwyddyn, nag ar eu hegwvddorion. i Bydded i bob gweinidog a pliob pregethwr trwy y Dywysogaeth efeiychu ymddygiad gwrol a chanmol. adwy (iolygydd enwog yr Am-erau, trwv dradUodi darlitbiau ac anerchiadau i'w gwahanol gvnulleidfa- oedd, ar ddyledswyddau etholwyr Cristionogol, er goleuo eu meddyliau a chadarnhiiu eu pemierfvniadau i roddi eu pleidleisiau yu ol llais eu cydwyhudau, betb bYllag fyddo y canlyniadau; ac er eu dWnl i gymeryd mwy o ddyddordeb cyllredinol mown gwlad- yddiaeth, yr hvn yu ddiau sydd am iwranyen am iauo yn Nghymru. Ac os na wnant hwy IHII, nvni a ymgysurwn yn debyg i'r niodd y gwuai' iVIordeecai gynt, gya ddywcdyd, Os tewi a sou a wneweh chwi y pryd byn, esmwythuer ac ymwared a gyfyd i'r Cymry o le arall, a chwithau a tiiv cich tadau ni chevvch y diolch." Cyumiat a It v y tro hwn oddi- wrth wrth It. J. D. Manchester, JIai 22, 18-52. H. J. D.

A WTn,\ LlA.-

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

LLOFFION GOHEBOL. i

MANION A HYNODION.