Hide Articles List

12 articles on this Page

FY MELNWEN.

ANEKCHUD

■ (7 — » SIAWLGERDD

I _____GOHEBIAETH._____

News
Cite
Share

I GOHEBIAETH. Anfoner pob Gobebiaeth i'r Golygwyr, wedi t,tln ti-iml ei chludiad, a'i ehvfeii-i,) fel liva-" To the Editors of the Amserau, 17, Queen Anne-street, Liverpool." Ni wueir sylw 0 ohebiaethnu y rliai fydd yn dewi" ysgrifenu dan ;fugenwan, oddicithriddynt ymddiried eu henwau priodol i'r (iolycfwyr. Nis gellir sicibau cyhoeddiad unrliyw uheuiaetl1 (odilieithr newyddion) os UI1 bydd v edi cyrliaedd i'r swyddt'rt bedwar diwrnod eVil dydd cyhoeddiad yr Amserau: os ¡],]iwe,],lar. acli, bydd raid (johirio ei ehyhoeddiad liyd rifyu dvfu<lul. Ni ymrwyma Y Golypfwyr i anIoll yn ol irarliyw vsgrif a ttiiffhy- menuiwyir gauddynt. Nid yw y Golygwyr yn gyfrifol am walianol farnau v Gohebwyr, nac yclnvuith am eu hiaitu,iia'r dull yr Hbai.l cyl'yiiy u pob dadl o fewu terfynau rl1"'JY'1llul, ymg,I' oll,liwrth ffeeraetb a cbyndvn-ddadleu, a gochtd meit,hd»jr angUyinedrol, a difriaeth bersouol. —

I -Y DLLETH EGLWYS.

! YR ETHOLIAD CYFFREDINOL.…

A WTn,\ LlA.-

YMNEILLDUWYR LL\NIDLOES. I

[No title]

AMGUEDDFA BANGOli, I

LLOFFION GOHEBOL. i

MANION A HYNODION.