Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

-::::::=-=-'-"-  AT EIN GOHEBWYR.j

At Ein Derbynwyr.

News
Cite
Share

At Ein Derbynwyr. CrHOEDniR yr Amseran DOli WYTHXOS. Y mac wedi ei fath- lloJi, fel v gellir ei gyfeirio yn ,1.lidoU i uarhyw barth yu y Dpyrnas Gyfunol. Ei bria s»yilil f",I y cunlya :— BL.\E-[HL,-¡:;S. am tlwy.ldyn; 7s. bo. aia lianer luwyddyn 3I. 9C. am chwavter blwydily.I. Os AH OOKI.,—17s. AM flwydil- Ta Rij, 0t\ am h,mer blwyddvn 4s. :k. am chwarter blwydtl- yu, Ni wneir uu sylw o woUebion oddiwi iii ddyuilriaid iieb tiaen-dal. Cyfeirier yrarchebion (orders) am yr Amserau i Mr. Jnhn Lloyd, Aiiiserau Annf-street, Liverpool; ar efe Nydd i dderbyo yr holl daliadaa. Oellii" aufnu post' xtnmps (ceiaiog^iu) am 7s. lie. a than hrny, 00 Arobebion \Pod Ojjice Order*; am syroan nvrolilaw iiyuy. Xii kfalliTti nicr!iaii yr au- fonir rliifvuaii ychwaaegol i uoJb oldieiiiir i'w liai".Uebiou ddvfod i law ddeuddvdd o leiaf, cya dydd ei gyhaeddia.1. 1'lUGL Y LLYTHYKAU ..Ù\ ABCilKBIOS AM "\IlI.l.f.Vhgwy1ir i bob j/ohebydd a derbynydd diiiu Waul cludiatl ei Uoll iydjyr- IILI yagliyd a thraul y Post Ollice Orders. Collar, oa ua bydd i stump cyfitet,ol i doll y llythyr g>vel ei ddodi anto, y gorfvdd i'r derbynydd duia ttill lieli bei-lio derbya y llytliyr; gan na iliUu'bvnir arian yn rh..g-dtJ yu y ily'-nvi' i u ADXEWYBUC TALIAPAO.—Kr M-vyu i'u iLrbyir.Ty ddeall pa bryd y bydd eu taliadau i fyay, rUoddir y ruUyu oli. ond uu o bob rhagdaliad raewn anilen felni, ya IIp un well, a deuller mai y rhifyu uesaf fydd yr olaf, oi na adaevryddir y taliad Cyil cyhoeddi y rliifya caulvnol. &?W- CaDiatdr yr ehv ,.rleml i ddo^partli'Tyr. D,UIIt SYLW.—Bydd pob Xewydciiadur a gyfoirir i wlad dratnor, nea i Drefedigaeth t'ryiauaidd, yu dduro-ftyiigydig i gapl >"1 atal, oddieitbr iddo gadl Hi roJili yn y llytbyrdy o fewu 8À1t.1 uiwraod i ddydd ei AT IlYsBysiyvit. Gm mai yr Amsml¡ ydyw gylchrediaù vn y Dvwysog- aiiir h(-Iietliaf ei Qnth; y fo vdyiv y cyiVwng goreu i gyhoeddi HY":5i:brl In.mY8g y Cynivy. Cyho .-ddir unrhyw hysbvaiad heb fod uwchiaw H llineli am 38. a e, fUIl bob lliuell (Yll cvuwys trIa. W o lythymnau) yclnvane^,jl. Ueibeir y prisiau pail fyddis yn mynycUu cyhoeddi vr un Hysbysiad. JTO ADVERTISERS. The Amserau being thp mogt exiengi.,e1 v oircnlatp, I eW:j- paper iu vhe Princioality, is the best medium for publish- ing all kindi of AdTertiso- menta amonq- the Welsli peo- pia. Lte term^ ai-elo\r: Six lilies and under, three shil. ling and two penco for each additional line ( containing about 0 letters). Discount will be allowed oa Advertise- j meats repeatedly inserted.

Y PDAU YMGEISYDD. {

I - I AT ETilOI.WTR CYMREta…

[No title]

EIS'I'EI,IDFOI) Y CY?,1.%!',.…

NEWYDDIQN CYMREIG. I

Family Notices

[No title]