Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

-::::::=-=-'-"-  AT EIN GOHEBWYR.j

At Ein Derbynwyr.

Y PDAU YMGEISYDD. {

I - I AT ETilOI.WTR CYMREta…

[No title]

EIS'I'EI,IDFOI) Y CY?,1.%!',.…

NEWYDDIQN CYMREIG. I

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GENE Dl('rA E'I'tt XU, illii()DASAIUP A M A II W O I, A E T II A U. U Y m"c'n ddrwg iawn genym i ni od,!inr galJJh:' by si aeth, gyhoeudi yn ein rhifyn rliwe,ltJo.f, t'od }] r.. Humphreys, gw raig y Parch. R. Humphreys, Dvff- ryn, Meirion, wedi marw. Achoswyd hvnv drwy gamddeailtwriah cyfeillion i :\1r. Humphreys, ond deallasaut gm-cci,3n mai tlaf iawn ydoedd, a nid wedi mal w, Esgc-roda, Mai 1G, prid Mr. Hugh Price, Cry.Id, flicol 1 farchnad, h,dlheli, ar fab. -21, priod Mr. Adam Evans, A,ruffydd, Mach- ynlletii, nr fub. 22, yn Dover House, 3Irs. W. Bagot, ar ferch. 24, priod Mr. R. Vaugban, White Horse, Pei)- mach^o ar fercb priod Mr. Daniel Jones, Gwevdd, Rbos- nenan, t.iandwro^, ar efeiliiaul, d:ui fab .3-1, priod Mr. T. Roberts, Draper, llritania House, Rhyl, ar ferch. Trngaredd a i cylchyno, tra'n teithio anial f?; lor h?fy) a'i ?i?yno rlwg awe\ ddcjfh: gwyri: Cael icsu'n etileddiaetl) a'i iech?\td?r).tf')' L? AtQ?ntrioby?)y'jaddusit\\v yn iihcyrnas Hef. T. B. 31. Pyiodvryd, 1\1:li 18, yn -TJ(,ZTW--t, 1 .aram^yn, sir. r; -r. it,1. Dudley, a Miss Jamie Slurkey, Highgate, ger Dref- newydd. 4'r vn,.1 l r. D av;(1 Rilvv- 22, yn Llanwrin, Trefaldwvn, Mr. Dav:d Row- lands, Ddl-dvdd. Pennal, ger ?dachyniletb, a Miss M- j Edwards, Fronfelen, ger Corns. ,yn egl,Ys St. I)c(lr, t'wllheli, Ni]r. IVi!liaM Roberts, gynt o'r Bryucnn,a Jane Owen, Peurhyd- _n 2<s? ?n E?!?vs 'rm?sfynydd, Mr. G. Evans di- lyniog. v d fl, 31r. G. Fvans ?ii- weddar o'r ?c?hron?)) Arms, Festf)]",11 3ii-?s Sid- ney Jones, Trawsfvnydd, Y ddmddy:t hyn" a gy- chwynasant ur 01 priodi yn ddioed i A-,v.,tralia. yn Llanbadarnlawr, Ceredigion, Air. John Rees, Black Horse, Drefeehau, ag Anne mercb Mr. R Pugh, Bragwr, St. James s qiiare, Aberystwyth. -19 vn Egl%vys Penn,,ii, Nlr. F,,Iwnrd Hughes, faermaen, a Miss Anne Jones, y ddau 0'( Pandy Pantperthog, ger Mancbynlleth. 28, vn Eglwys Llanbeblig, Mr. William Jone»» Dolydd, Llanwnda, a June, mcrch Mr. Owen UNoiisp Brazier, Caernarfon. Bu r arw, Ebriil."», yn Vine Grove, Regent Road, Mancheit'*rf Mr. William AI<irris, oed 72. Bu yn aelod lfydrilo" g)'Ja'r Annibynwyr Cymreig ar lawer o flwyddi Mai 15, William, mab Mr. W. Hughes, Clochyddr A berg( le, ned 22. -17, Thomas, mab James Miller Y!!?? Aber)'" twnh,oed 16. -17, Mrs. Mary PricharJ, "Cambrian Inn,' Manchester, oed 64. -IS, Mrs. Elizabeth Jones, Tydweiliog, Lieynf oed 61. -IS, Charles Simon, Ysw., Treffynon, oed 61. 18, yn Bridgenorth, Amwvthig, Robert, mab Mr Thomas Edwards, gynto Dreffynon, oed 18. 2a, Mr. Thomas Pierce, Canwyllwr, Heol 1 Castell, Rhuthyn, oed 42. 20, Elizabeth, merch Mr. Hughes, Brethynwr, Chester-street, Birkenhead, oed 6 blwvdd a 7 mis. --22, Margaret, priod Mr. Owen Prichard, Saer- llongau, illorfa. Ni fyn, oed 32 -2:3, yn Nghaerlleon, Thomas, mab y Parch. T- Griffiths, Vicar Llanfawr, ger Bala, oed 20. -'¿3 Margaret, pri?d Eran Evans, Hendre CIan Alwen, ger Cerig v Dru lion, yo 5i oed, Gada\Yljth ei phrio 1, ynghyd a J2 o blant a liawer o gyfeiliion » alaru ar ei IIOJ. Claddwyd hi yn mynwent wrth gapel Pentre Llyn y Cymer, He bu yn aelod o Crist am 42 0 flynyddoedd. Yr oedd y i2pientvn y0 ei hanfon i dy ei hir gartref. 25, Elizabeth, inereh Mr. David D 'arie,; 'G,) r- uchwyiiwr, T"y-pvllwyth, ger Aberdar, ord 2 flvnodd., 2.5, lir. Michael Williams, Clochydd, Llan- bedr, jjer Pwllheli, oed 78. -2ï, yn ei 52 mlwydd, yn y Crelli, Brycheinio? v Paicb. Ebenczer (irifliths, unig tab y PardI. D. Griffiths, o'r Gelli, g-yut o Fadagascar, Ganesid ef yn Madagascar, daeth i'r wlad hon gydlÙ neni p.\o ddaethant drosodd o berwydd erledigaeth. Dych- welodd drachefn i'r wlad hon gyda'i dad, a bu yu llvgad-dysg o ferthyrdod ainryw o'r Cristionofjion. Wedi dychwelyd i Brydam, ymroddodd yn gyfiawn i waith yr Arglwydd. B11 yn derbyn addvsg athrotaol yn Ffrwdyfal, dan ofal Dr. Davies. Yroedd yn aelod y pryd hwnw yn eglwys gynnulleidfaol Crugsbar, lie v deciireuodd bregethu. Bu wedi hyny a:n buiO mlvnedd yn ngboleg Highbury, Llundaill. Yr t,ed(i Yil ddi weddar wedi yinsefydlu yn y weinidogaeth y U nhref Bil'ingshurst, swydd Sussex. Deehreuodd y,t -Its w einidonactbol lwyddianus ond cyn bod ar faes ei latllr iinllwyddyn, daeth ailit:f me\vii evflvm. Yr oedd vn ddyn ieuanc hawdd ar. tluwiol a dysKedif Ei eirinn olaf ociidynt—" j,firw,l, na alcrwch—y mae pob peth yn dda, pob peth yu dda, pob pcth yn dda." AMERICA. Cbwef. 21, yn Picatonica, Wisconsin, Mrs. Janfl Morgans, gynt o Gil v-cwm. ir Gaclfvrcldill a gwetii hyny, o Ferthyr Tydfil, oed 71. I Ala wrth 12, vn Ngharbondale, D. H. Williams, mab Mr. J. R. Williams, gynt o Myddfa, Sir Geer- fvrddin, a Mrs. E. Williams, gvr/t o Difynog, Si' Frycbeiniog: oed 19. 20, ger Pont fdvden, Swydd Lewis, Mr. Wil- liam Hughes, gyut 0'1' Bryn Moel, ger Bala, Meirion, oed 23. 31, yn I)e-S%y(ld York, Pa.,Daniel, mab John a Catherine Prichard, gynt o Bethesda, ger Bangor, oed 3 blwvdd a 4 mis. Ebrdl 19, claddwyd yn yr Yuys H;r, Richard mab Mr. Hugh Williams, Bodowyn Isa, Llanidan, Mon, oed 22.

[No title]