Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

-::::::=-=-'-"-  AT EIN GOHEBWYR.j

At Ein Derbynwyr.

Y PDAU YMGEISYDD. {

I - I AT ETilOI.WTR CYMREta…

[No title]

EIS'I'EI,IDFOI) Y CY?,1.%!',.…

NEWYDDIQN CYMREIG. I

News
Cite
Share

NEWYDDIQN CYMREIG. ,r 11 GO a LR-DD. JJArciinadoenn. — (iw euith, o 13s. i los. 6c. yr lfi<; o bwysau Ilaidd, o 9s. i lOs. yr 147 o bwysau Ceiich, o 5s.fic. i7s. yr lOo o bwysati; Blawd t'eircb, o 13s i 14s. yr 120obwvsau; Cloron, o 5s. i 7s. v 210 o bwysau; Ymenyn fires, o 9c. i lie. y pwys eto hallt, o 61c, i Hie. y pwys; YVyan 15 am 6 cheiniog. ^r anifeiliaid yu dal yn agt s i'r uu piisiau a'r wyth- nos o'r blaen. Y g-.vartheg a'r moeh yebydig yn UWI), a'r erlTylau .vchydj yn is. CAERGYBI.— Dydd lau'r Derchafael, cynhaliwvd cyfarfod Te yn n^bapel y Wesleyaid, Caergybi, am- can yr hwn ydoedd lleihau y ddyled svdd ar yr add- oldy. Ar ol tal\! pob costa! eafwyd forI yr elw vn £ 24. Ni welwvd mwv o gvdymdeimlad gwahanol enwadaa y dref un am^er, pob plaid a gvnortbwyodd yn yr achos hwn. Taled Pen mawr yr cglwJs idd- ynt am eu caredigrwydd.—Goh'dn/dd. BALA.—Nos Fawrth, Mai 23ain, traldodwyd dar lith ar 11 letian Gwvncdd," yn nghnpel y Trefnydd- ion Calfinaidd, g-nn" y Parch. T. Roberts, (Scorpion,) Llannwehllyn- Llywyddwyd gan y Parch. J. Parry, yn absenoldeb O. Richards, Ysw., M. D., F. R. C. S. Trwy ryw anfTawd, ac y mae yn haws cael esgtis na rheswm, ni wnaeri y cyfarfod iiiir hysbys ag y bwr iadwyd ac o'r berwydd, ni ddaetheynifcr yn nghvd. Hvderaf ein hod wedi teimlo gwirionedd yr hen ddi bareb, gwaith i bawh awaith i twb." Ond er y cyfan, daeth v rhai mwyaf coethedig o'r dref a'r gv- mydogaeth yn nhyd. Parbat del y darlitliydd parehns am ddwy awr, heb i neb gael en blino a meithder, na'u siomi a gwngter. Yr oedd pub braw ■ddegyn flysu;leirio gall loewder ei athrylitb, nertli ei liyawdledd, a gryin ei ddysgeidiaeth. Credwn ein bod yn gwneyd gwasanaetb a'11 cenedl, wrth ei bar gymell i sylw. Na fydded yn fnd wrth un dref nft plientref t 'IVv (ivinrti l,eill),-Iia(ir. Frodvr llenvddol Ffestinioc, Pentrefoelas, Llanrwst, Llanidloes, a Llangollen,sicrbewch ei chlywedigaeth, a Ilyny pyda brvs -fl. ?l. Unnnn ( Y?rr.L?jnu?j, ?fno?nn !)!n'cn A FF[.)\T. —Cynhnliwyd (-yfmfod ch'?cch wythnos.d vr undch ucbod yn Pcntre'rfoelas, Mai y 24ain a'r 2oain. Yr nedd y ?wein:dn?i?n ''ani' no) vn bresenol ar vr ach lvsur: — O. 0wen?. Rhesycae; H. 't'ho?'a?. Rhns; D. Price, Dinbych; H. Pugh, Vlostyn; M. Lewis, Tre- ffynnon R. Williams, Bsigillt; H. Elli. Corwel W. Lloyd, Wern ac E. Lewis, Dciydd Elen. Yn mhlitb pethau eraill, pend erry n wyd fod i'r cyfarfod nesaf gael ci gvnal yn v rabernacle, Tivffynon, d vdd Mawrth a dydd Mercher, y Gcd a'r 7fed o Orphenaf nesaf, pryd y disgwylir i boil weinid.gion yr undeb fod yn bresenol, a chvmaint air a alio o ddiacomaiu a chenhadau v gwahanol eglwysi. Mewn cysvUtiad a chyfarfod Tred'ynon, cynhclir un yn Rhesycae, i ddtchreu ar y 7fed o'r mis a ncdwy ',ac i harhau dfos yr Sred, a disgwylir y bydd i'r gweinidogion a lIdd- ont i'r cyfarfod cyntaf, rcridi eu presenoldcb a 11 eyn- northwy vn vr olaf hefyd. UNDED TKEFFYNON.—Cvnbaliodd Gnarc le. ir .van.. yr Undeb hwn ell evfarfod pymthegnosol ddynd Gwener vr 28ain o Fai, pryd vr ocli,l N-T) bresenol vr Archddeacon Cb>n>-h, Cadeirydd, f". r C vnvyarcheul- waid, a IH n'r Gwareheidwaid pres. nol Dar llenw yd cofnodion y cyfarfod blaen<>rol; tal wydi'r tlodion er y Bwrdd o'r blaen, rhandir Tre nvcon, £ 130 15s. 2c.; ihandir Wyddgrug, £ 157 2s. 2c. rhandir Whitford, £ 93 15s. 5c. Cvfan- swin, £ 381 I2<. 9c. C.vfodai Cadbcn Morgan, a dy. wedai f.>d tr< thi yr Ulldch yn mwyhau v naill flwvdil vn ar ol y llall, a'i fod ef 111 priodoli hyny i rad ian mawr i ddinvg I.;ofal, [lid ile i ofni fod llawer yn der- hyn arian nad yw yn elusen iddynt en cap!; er pn.fi hvn. cyfodai gwraigweddw yn mhlwvf TrefTynnon wedi bod yn dfrbyu 4s. fie. ) n wythnosol, ac ar yr un pryd m-edi -4I- _uo derbyn ugeinian o bnnoedd oddiwrth waith mirni a buasai yn parbau i'w dderbyn o hyd, oni buasai i'w hamrylcbiadau ddvfod yn hysbys: pendertynwyd, gan hyny, yn nn llais, ar fod i'r gwahanol b I w v fv, I d alw eyfi'.rfodyd l er chwilio i amgylchiadau y rhai svdd yn derbvn elusenau gan y plwyfydd. Yn pi Ill.vf*r v *,v, I r (ie,id vii v tv ar n(.'cg Y cyfarfod diweddaf )60, el: hyny derbyniwyd i fcwn Id, a gollyngwyd il alian. Y n;fer presenol yw 163- i z,,Il 'vtigwyd i I alliati. Y ii.fer pi-eseilil l yw 165- C A E RN P, FoN.- Yr ydym yn deall fod dynion ieu- angc y dref hon wedi c;iel ffafr eu nn istri i gau f siopau am 8 o'r gloch yn yr hwyr, bob nos yn ystod yr haf, oddieithr dvddiau (fair neu farchnad. Yroedd- ynt yn dechrcu ddoe. DAMWAIN ANGRUOL—Trwy ryw anfTawd, aeth Robert, nnb Abel Jones, cigvdd, gynt o (raeriiarfon,o dan yr olwynion ar v rheiiffordd, yr hvn a aehoso id ci farwolaeth yn mhen ychydig oriau. Dygwyddodd byna ar vr 21 ain o Fai. CAERNARFON. —Wythnos i ddydd Sadwrn diwedd- ar, taftodd H. Hughes, cigvdd, yn v dref hon, gyllell at ei wraig, yr hon aanafwvdyn dost. Dywedir fod rhai o'r cigyddion a gymerant y safieoedd to cefn i'r farchnad yn Ngbaernafon, yn achosi llawer o aflou- yddwth a blinder i fasnach wyr cyfiifol bob wyth- nos. CAERNARFON.— Yr wytbnns n'r blaen, bu can gith, eiddo Edward Fouikes, crydd. yn y drcf hnn, gath bach a chanddi bedair coes ol, a dwy arynffoti, un Hygad yo nghaool y talern, a clall dufod yn v genau P,r,TilESDA.-Ar yr 21ain o Fai, anafwyd amryw ddynionyn chwartd lechi y Penrhyn, trwy i ddernyn o'rgraig syrthio i'r chwarel. Dywedir fod yranSawd wedi achosi marwolaeth rhai o'i- gwe;thwyr RHIWABON. — Dywedir fod rhyw rai o (!cttlti Hen- git mcwn rhai gweitliydd yn ngbymvdogaeth Rhiw- abon, yn dirwyo y gweithwyr Cymreig am siarad efl liiaith eu hunain Y CF.NHADWR 0 LmEllfA,- Dywed y Cnrnerrvnn Herllld fod didwylledd y Parch. Dr. Wood, yr hwn a fu trwy ranau o Fon ac Arfon, yn casglu at ei gapel yn bur amheus, ac y dylai y Cymry fud ar eu gochel- iad gyda dyeithriaid o'r fath. RUOSTRYFAN A Rili)SNENA-I.-Y mae preswylwyr y dliwy ardal ymayn awr o dan b!a y Freeh Wen er's oddeutn tri m's, pan y mae prcswylwyr ardal y Dolydd VB en canol fel Israel gynt yn Gosen, heb deiinlo dim o'r pla, a hyn sydd i'w briodoli i lanweitbdra 1 preswylwyr, medd henafgwyr. — Gohebydd o Arfon. TALIKSIN, GER MACHYNLLETH.— Er ys ychydig wythnosau yn of, dartu i ilir. John Davies, atbraw mewn Ysgol Sabbotlud yn y lie hwn, gyny Beibl yn wobr i'r aciroddwr goraf o'r 12fed btnnoa c Efengyl loan. Pan ddaeth yr amser i gystadltb daeth tri i adrodd, a burnwyd Richard James yu creu. Pan oeddynt yn adrodd, dygwyddocid Mr. J- Trcvethan fod yn bresenol, ac fe'i boddhawyd i'f futh raddau let y cynygiodd yntau roddi 2 I/eibl i ddospartb o fcibion a dosparth o ferched ystalUI1 am danynt, trwy adrodd Job, pen. 17. Yn nos- parth y meihion yr oedd 5, a burnwyd Hugh Jones a J. H. Griffiths yn gyfartal cawsant Feibl bob u 11. Yn nosparth y merehed yroedd 3, a barnwyd Elizabeth Jones yn oraf. Yr un boneddwr, er mai Sais vdyw, a barhai i gael yr un hyfrydweh, a cbynvgio.Ul ddau Feibl Saesouig, un i rldosparth y tncibion ar llall i ddosparth v merehed i gystadiil trwy adrodd vr un benod yn Saesouig. Pan ddaeth yr a leg, bainwyd Solomon Davies yn oraf o'r meihion, a H. K Francis yn oral o'r int-rcheil. Ad- rnddodd y lIeiil mor dda, fel y barnwvd yu addaS eu gwobrwyo hwynt oil. Nid dyma v tro cyntaf i .J. Davies achosi daioni yn mysg detliaid yr Vsgol S tbbothiii. Ulywais fod Mr. Charles Painter we ti cynvg g-wohr gvlfi lyb yn a bod 18 o ymgeiswvr wedi dvfod yn mlaen. Na ddiys- tyrrcl ueb ddydd y pethau by chain.—Pceriii.

Family Notices

[No title]