Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

-::::::=-=-'-"-  AT EIN GOHEBWYR.j

At Ein Derbynwyr.

Y PDAU YMGEISYDD. {

I - I AT ETilOI.WTR CYMREta…

[No title]

EIS'I'EI,IDFOI) Y CY?,1.%!',.…

News
Cite
Share

EIS'I'EI,IDFOI) Y CY?,1. I EISTEDDFOD Y CYMAR. Cynhaliwvd yr Eisteddfod hon mewn ystafell per- thynol i waith y Cymar, ar y (Oerl o Fai diwcddat, pryd y cymervvyd y gadair gan y Parch. John Jones (Llangollen gynt), a'r is-gadair gan air. D. Evans, (Dewi Haran,) am 3 n'r gloch yo y prydllawn, Beini- iad y cyfanso<illi;;(\an d<)edd y PFelt. I., Ellis, (l'yn. ddeiw); y beirni id cerddorol ydoedd Mr. John Thom- as, (Icuan Ddu,) a Mr. Llewelyn Williams, t'aerphiii, ydoedd v Telynor. Yr oedd yr ystafell yn oriawn n ymwelwyr parch liS o wahauol barthau'r wlad, ac yr vdoedd yn eu plith am ryw fcirdd campus. Gwedi i'r Llywydd agor y cy far fod, gal'.vyd ar v Parch. R. Ellis i ddarllen ei feirniadaeth, a dyma fel y dyfarnwyd y gwohrau — Am y Traithawd gored ar Yr achosion sy'n peri fod sefylifa y gweitbiwr yn gwaetbygu yn ngwyneb cynvdd masnach." Dyfarnwyd £ & i Ei- ddil Ifor, a ti 10s. i John Hees, Pendaren, am yr ail oraf. Am y Mry'.dest oraf ar Iios^iad \,1' Amazon," Dyfarnwyd £ 3 i Dcwi Wvnn o Esylit, a £\ \Os. i'r Parch. Evan Evans, Nantyslo, nm yr ail oraf. Am v Traithawd goraf ar tlanes Haman a Mordecai— gweredigaeth Mordecai a'i genedl, yn nhyd a l'hy, mwysiad o'r eyfrvw at yr oes hrescnol." Dyfarnwyd £ 2 i David Williams, Kendle, a Cl i Caleb Recs, Dowlais, am yr ai! oraf. Am v Traitilawd goraf ar Ddyledswyddau rhieni tuag at eu plant." Dyfarn ,ig a t ett i), lai,. t 11 I)yiarn wyd y brif wobr i John Rees, Pendaren, ond gan nad oedd yn bresenol, uis gellid ei wobrwyo vn ol telerau y Pwyllgor. Dyfarnwyd Traithociau liafvdd Howeils, Treoes, a'r ciddo Ishmael Williams, l)inas, yn gylar- tal, fel ail oi-af*, a rijaiiw,id El Am y Fawlgerdd oraf i feistri presenol gwaith glo Trocll- v rhiw;" rhanwyd £ 2 2s. rhwng Evan Richards, Eirw, a Dafydd Howeils, Treoes, am yr ystvrid hwy yn gvfartal. [Gwelir Mawdgenld 31 r. Howeils mewn colofn arall N,ii v i-iiif%,n lj"ii.] Ain y 12 Engiyn Am- odl union, crychgymeriad) goraf i Mr. Jabt-z Thom- as, goruchwyliwr gwaith y C'ymar." Dyfarnwyd y wobr ( tts. Is,) i Evan James (fenan ab lago), Pont y pridd. Am y 6 phcnill goraf ar Ddefnyddioldeb glo," yn nghyd a ehyfieithiad o'r unrhyw i'r Saesneg. Dyfarnwyd y wobr (t I Is.) i Evan Llewelyn, Maerdy Dinas. Am y gan oraf ar Ddyledswyddau pluntyn tuag at ei rieui." Dyfarnwyd y wobr (Ills.) i Evan James (leuan ab lago). Am y gan oral fel Cyng- hor i dafarnwyr i gadw rheolau da yn en tai, &e." Dyfarnwyd y wobr Pendaren, ond gan nad oedd yn bresenol, cyflwynwyd y wobr i'r ad orstf, sef Walter Thomas, Llanelityd. Am yr Englyn gorat n" tsttmu. Uytainwyd y wobr (os.) i Dewi Glan Taf, ond gan na 1 oedd yn bresenol, rhoddwyd y wobr i'r ail oiaf, sef E. James (Ieuan ab lago). Englyn tri ban i'w osod Ar fedd y diwedd- ar fardd Siarns o Gefn Tylchau." Derbyniwyd 31 o gyfansoddiadau, ond nid oedd un o honynt yn toil- yngu'r wobr, sef 10s. Y gystadleuneth ar ganu, "Jleib y Wen ynys. Yr oedd tri o Gorau, sef Cor y Cyfeillion, C'or Aberdar, a C'hor Llanihtyd. Dy- farnwyd y wobr, sef £ 2 i Oor Llanilltyd. Yn y gvs- tadledd ar ganu, LJythyr De;,o Bah," F oedd p(l air o jrantoresau, sef Yr hen N:tllllli o I erthyr, Mrs. Rosser, Miss Howen, a Ruth. Dyfarnwyd y brif wobr (15s.) i Naomi, it'r ail wobr (IOs. i Mrs Rosser. Yna g-wedi iddynt amlygu eu diolchgarwch i'r Liywved, &c., terfynwyd y cyfarfod yn brydlaun, ac attli pavvb i'w fl'ordd YI) Ilawen wedi cad en llwvr foddloni. [Pyfvnwyd yr banes yna o lythyr a dderhyniasom oddiwrth Bwyllgor yr Eisteddfod. Ond dywed j Lili I'ytatws" mai 4 o'r gloch yr agorwy 1 (Irw, %,r ystafell, ac nid 3 fel yr oeddis wedi wedi achosi llawer o fudd i'r gwestv sy mewn cysyiit, iad a'r ystafell—na bu i neb o'r Beirdd oeddynt ore senol ar.crch y cyfarfod, oddieitbr Dewi Haran, yr hwn a atlroddorld engivii i'r Llywydd—fod Natli-n Dyfed yn dywcyd i absenoldeb John Rees gael ei achosi trwy i'r Amserau (mewn gwall argraff a (I li wvgiwyd yr wythnos ddilv no]) iiysbysn nmi ary 18ed o Fai v cynhelid yr Eisteddfod -i ddibeureb gael ei gwnevd gan un o aclodau y Pwyllgor, yr hwn a rldy wedai i J. Rees gael hysbyslen yn uniongyrch wllli- wrth v I,Iyr%yild auilvg,,i tiati wedi deall fod presenoldcb yn un o amodau yr liysliysleii-i Dewi Haran gynyg fod i J. Itecs gael ei wobrwyo— i loan Emiyn ddweyd y byddai liviiv yn fifreolaJild- amddilfyn cymeriad yr Amserau, a dweyd am ddiof&l- weli d-I yr Argraffydd. Dywed ein gohebydd yn mhellaeb, i'od rhai yn ystyried vmrfdygiad y Pwyllgor gyda'r Traithawd ar Ddyledswyddau rhieni tuag at eu plant," yn annghyson a'i ymddygiad gyda'r I, 12 EnIYII," a'r "Cvrighor i dafarnwvr, a bod yr Eis- teddfed wedi myned heibio yn lied ddib'eser, ac na chafodd pawb eu liwyr foddloni.—GOL.] BE!RNIADAKTH Y CYFANSODDIADAU. J Dywed ysgrifenydd y Pwyllgor i'r Beirniad dvsg | edig wneyd y sylw eanlvrnd cyn darlien ei Feirniad- at,tti, I)fi g-enyf weied fod y wlad yn teimlo cv maint o ddyddordeb yn yr Eisteddfod hon, ae i gyinf- er o Draithodau llafurfawr a Barddoniaeth gnmpos ddvfod i mewn, yr hyn, er ei fod yn mwyhau trafferth y Beirnia l yn ddirfawr, eto, sydd yn anvydd eglur o ,,Yi)y,],] f,leiioriaeth (ii-s- gwvl i mi svlwi yn fanwl ar ragorion a ch>>'di s;iau c'.nifer o gyfansoddiadau meithion—digon vw dethol y rhai llwyddianus o blith y lleill, gydag ambell nod iad i ddanos])aham. I. Traithawd ar Yr achosion sy'n peri fod sefvil- fa gvpcithiwr yn Rwaethyan yn wyneb cynydd nach." Derbyniwyd saith Traithawd ar y pwne pwysig hwn, a pbob un o honynt yn 0 c; r o ymchwil a 1. "Ernest Jones." 2. Y gweithiwr a'i vsbryd;" casghxld hwn lawer II bethau gwerth sylw, ond rid yw er hyny yn gsftn soddiad campus. 3. Gwladwrcofnoda yntau luaws o ffeithiau ystadeg.d, ond ymgsdwa yn dra pheil oddiwrth y pwne. 4." Danielnid yw Dan iel yn dvfod yn agos iawn at ei bwnc, llawer o beth- au anmherthvnasol. o. "Valentine o'r Bedw Traithawd goleii ac argrr.fiTifidcd, yn (III.N n ei bwnc o'r dechreu i'r diwedd, gvda rhai gwallau icithyddol n. "Sam Ben Tai-w Traithawd llafurfawr ywlr eiddo Sam, yn eymeryd golwg eang a ehyfTrediuol ar y pwnc, yn hytraeh ironnod 0 bethau, ar nad oedd y testun yn ei geisio ganddo. 7." Maewy Hach;" dyma draithawd gorchestol a grymus, yn dilyn y pwne yn well na'f llcdl 011, a( yn nodi alian yraehos. ion yn fanylacb. Ei -iddo efyw v brif wobr, a Sam Ben Tarw," vr ail; a phe buasai trydydd, buasoi "Valentine o'r Bedw,n deilwng iawn o honi. Car wn weled y tri Thraithawd mewn argraff. C,,e-Z- Rlit)d(iir Beirnia.laeth y Cyfunsoddiadau ertiil yn ein rhifyn UCS;lf.- ( "')L. ————————————.——?.—————?.. ——————— ?

NEWYDDIQN CYMREIG. I

Family Notices

[No title]