Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

-::::::=-=-'-"-  AT EIN GOHEBWYR.j

At Ein Derbynwyr.

Y PDAU YMGEISYDD. {

News
Cite
Share

Y PDAU YMGEISYDD. Y mae hawliau y dilau yargeisyd;! dro3 Fwr- deisdrefi Arfoa yn awr ger bron yr ethohvyr yn eu cyfarcbiadau, a gallem feddwl nad OC9 le i hetruso munyd yn nghylch pa tin o bonynt yw y teilytigaf i gael ci ddewia. Gt\syd Mr. Dnvles ci ayniadau gwiatiyddol allan yn eglur a dilioced; nid yw yn gadael dim yn gudJieJig nac yn amwys Y mae yn bloidiwr d:ia i);th i fmnach rydd, y;) wrth wynebwr peudertynol i adferu tretii y bara, ac felly yn gyfaill i farn y tlawd, iawnderau y llafar- wr, a laeldweh y wladwiiaetli. Y mas vn wrth- wynebol i amcau y prif weinidog i roddi aJdyss y bobl yd nwylavv a than lvwyddia-th clerigwyr yr Eglwys Sefydledig; ac os etholir ef, bydd gan Ymneillduwyr Cymru titi genan o'r eiddynt eu hunaiu i lefarH droa eu hiawnderau yn y Senedd -un darian beth bynag i ddvogelu eu breinian Arddelwa Mr. Davies hefyd ei fod yn bleidioi i eangiad cyleb yr etliolfraint, a phleidleisiad drwy y t!1gd. Mewn gair, y mae yn ddiwygiwr trwyadl, tnor belled ag y mae wedi cyhoeddi oi syniadun a tiodir y prif bet'hau ganddo yn ei gyfarchiud. Y mae, debygem ni, yn iacii yn ei grado a'i egwydd- oriou, ac ni raid i ni ychwanegu y dymunoin iddo lwyddiant a baddagoliaeth. Am y Hall, Mr. W. B. Hughes, y mi3 yn hynod 0 YDlI a gotalus ya ei gyfarchiad i'r ethohvyr. Ni ellir dywedvd oddiwrtli ddim a pa both yw ei syniadau ar ddim yn raron. Gesyd ei bun ar dir y gall droi ei wyneb y froidd a fyno, yn ol fel y byddo amgylc!iiada:i. Disgybl a chan'yuwr i IarJl Derby ydyw ef, a digon ïr disgybl fod fel ei athraw. Ni wyr neb hyd y dydd heddyw, ac ni wyr yntau ei ban cbwaitli, pa beth a wua Iari1 Derby y Sjnedd nej tf. Dasth ef a'i gyfeillion i swyddau dan yrmvystiiad i ddwyn masnach v deyrnas yn ol i rwymau a chaethiwed y toilau diffvnol-i adferu trcti yr yd, &3. ond wedi cael y swyddau, ni feiddi^ot gynyg ar y dasg bono byd yma, ac ni feiddiant a Idof yn eglur y uyuvgiant bytli ami vhwaith. Po caent ddigon o fwyafrif vn Nhy y Cyffroain, hwyrach yr antnrient, atliebygol iawn y gwnaent. Defnyddiant iaith a geiriau nid i egluro, ond i guJdio eu haucanion felly yn union y gwua Mr. Hughes. Ni hoffai addef ei hnn yn bleidiwr i Weinytldiaetlj Tarll Derby ofall-ii, gan yr ofnai y byddai i hyny filwrio yn erbyu ei etholiad ond y mae pob lie i goeiio mai dyna ogwyd iiad ei feddwl. Dylai yr amhetjaoth Jeiaf o hyn fod yn ddigon i droi y faotol yn ei erllrn ar ddydd yr etholiad. Dyweu Mr Hughes, yr hyn a ddywed pob un 07r blaid bono, ei fod yn bleidiwr i ryddid crefyddol pob plaid, ond y gwrthwynoba y Pab- yudion i gael ychwanog o awd irdol vri y wlad hon. Nid oes uu ymgeisydd. Toriaid.l yn y bly- liyddau diweddaf ya dangon ei wyneb i'r etholwyr heb y udimeiworth ginjerbread hon yn ei law. Meddyliant drin Ymneillduwyr fel plant bach, ond dweyd gair am ryddi 1 crofy ldol, aa yn erhyn Pahyddiaeth a Phabyddion, lant enill irarr fJ. phleidleisiau pob plaid. Y cyfeillion mawrion hyn i ryddid oydwybod, weli'r cwbl, ydyw y rhai a iwria tuat, ac byd yn nod a ddywedant, 03 cant awdurdod a gallu, y rhoddant addysg y genodl yn nwylaw yr Eglwyswvr,—yr yspoiliant yr Ymneill- duwyr o'u breiniau ,maf a gwertbfawrocaf,—y cyraeraut eu plant o'u dwylaw, ac o iditan eu ha- ddysg, i gael eu liaddys^u rn iwa egwyd larion a farna daail a chydwybodau vr .nnoillduwyr hyn, yu surdois Rhufeir:ig—addysg a duedda i arwain y wlad yn ol i dvwyilwch ofnrgoeliou Pabaidd Gweddied Ymneillduwyr y deyruas, ar gael o lion- ynt en gwaredu 0 ddwylaw eu cyfeill:on h În Y mae yr angiiysondeb aydl yn y peth yo rthyn i'r eithaf: son am bleidio rhyddid crefyddol yr YID- neillduwyr, a gwrthwyao'ou Pabyddiaeth, a son am gynlluu 0 addysg i yspoilio yr Ymneillduwyr o'u rhyddid,—ac i wasauaetiu; dy beuion ac egvvydd- orion Pabyddiaeth ar yr uu gvytit. Y mae y datgaaiad a wnaeth Iarll Derby o'i fwriad i roddi addysg y bobl yn Haw v clerigwvr," medd y Carnarvon Herald "yn Jdengwaith gwaeth a mwy gwrtbwynebol i ryddid crefyddol yn awr, nag afuasai vgain mlynedd yn ol, wrth ystyried tueddiadau Pabaidd dosparth mor luosog 0 esgob- ion ac offjiriaid yr eglwys wladol, a'r hollol ddy- gaaedd tuagat ryddid gwladol yn zy tal a tuag at I ryddid crefyddol ag aydd yn anwahuuol gysylltied- ig a'r egwyudoriou hyny." Ymneiliduwyf a disfvgwyr Arfon, y mae llvgaid Cymru arnoeh ? Yr ydych wedi codi ar eioh traed ger broil y Dywysogaeth, nac eisteddwcli i lawr uiwy nes euill eich buddugoliaeth, neu o leiaf, wneyd pob ymdrech er ei heniil. Y mae genycli bethau mawrion ei gwerth i edrych arnvnt i'ch cymhell i egni a dyfal barhid, Nid mater per- soaau ydyw, ond mater egwyddorion—mator yr oes hou a'r oesau a ddeuant. Na fydded yn eich plith yr un Esau halogedig i worthu ei ragorfreint- iau ei hun a'i blant er mwyn unrhyw saig 0 fantais breaenol a thymhorol. Deliwch afael ynddynt faint bynag a gostio hyny i chwi; y maent yn fyrdd g«verthfawrocach na dun a el'wch euill drwy eu haberthu. Yr oedd un peth yn anerchiad Mr. Davies ag oedd yn ddrwg genytn ei weled, os darfu i ni ei ddeall yn iawn, sef ei fod am adael yr achos yn hollol yn nwylaw ei gyieiilion. A ydym i ddeall wrth hyn nad yw ef ei hun yn bwriadu ymweled a'r etholwyr, a'u cyfarch yn bersonol ? Os felly, bydd yu anfantais fawr i lwyddiant yr etholiad. Gallai ef gaol dylanwad ar lawer un sigleJig ei feddwl, oa feddai neb arall mo hono. Ped ym- welai Ù Bwrdeisdreii gyda rbyw gyfaill 0 ddy- lanwad, byddai yn wasanaeth dirfawr i'r actios. Y mae yn sier y byddai yu aberth fawr i Mr Daveia yn ei amgylchiadau trafnidol, i fyned i'r Senedd, ond nid yw aberthau o'r fath i wneyd J cyfrif o houynt ar y fath amser a bwn. Pwy a wyr nad er mwyn hyn y trefnodd Rhagluniaeth iddo ef gyfoeth ac annihyniaeth, fel y gallai ym- gyflwyuo i wasanaeth pwysig ei genhedlaeth yn Nghyngor y wladwriaeth. Yn ei awyddfa, ni all ond gwasanaethu ei amgylchiadau tymhorol ei hunan; fel aelou Seneddol, gall wasanaetbu ei geuhedlaeth mewn achosion annhraethol fwy pwysig na'r holl bethau hyny-achosion eyfiawn- der a gwii-ionedd-acliosion dynoliaetb-aehosion rhyddid gwladol a chrefyd(iol-acliosion yr eg- wyddorion mawrion a osodir allan ganddo yn ei anerchiad at yr etholwyr. Rhodded holl garedigion rhyddid, y rhai ni feddaut yr etho'fraint eu hunain, eu holl ddy- laowad ar waiih. Y mae gauddynt hwythau lawer i'w wneyd er cynhorthwyo yr achos, er na feddant blaidiaiS gallant ymddyddan, ymresymu, ac ymJrechu enill rhai, a chadarnhau ereill gydd yn meddu y bleidlais. Dyger pob punt i'r bwrdd cyfuewid — polvhatling i'r drysorfa. A chaffed Ymneillduwyr a Diwygwyr Arfon yr anrhydedd a'r fraint 0 roddi esampl deilwug 0 efelyhiad ci Gymru oil.

I - I AT ETilOI.WTR CYMREta…

[No title]

EIS'I'EI,IDFOI) Y CY?,1.%!',.…

NEWYDDIQN CYMREIG. I

Family Notices

[No title]