Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

MUxiOAi l'ii it FttlNCiS P.…

News
Cite
Share

MUxiOAi l'ii it FttlNCiS P. tfAGii. AIlnll n'r Drych, Mii 8. Prvdnawn dydd Alercber, y 24uin o Fawrth, cy cbwya isoiu o Lyulleiiiail ar ciu taith o'r Hen l,'),d ilr iSewviid. Vr \mlud«yr oeddyat gyl'uasoddeui^ o VVvddelod Scotiaid, S.ieson, .Manx, a C'hvmry, yr oiat ni debyem a afytritent tua Lid, tros ^aut o bit rai ocddyut u d.,ii olv,,iaj Mr. Eleazer Jones. Cawsom y ddau ddiwrnod cyntuf yn hyaod ffa.riol.. ae ic gadtiwsom y Siaael W'y Jdelig, ac aethuisi i'r Atlantic Ocean, mewn iwideutu diwrnod a banner, Gyda. tjod yr Agerdc'tad {Tity Bout) wedi ein gadael. eooasom _\r iioil v vn vr y>!u-i byr a gr.vbwyllwyd, a thrwv hvny ui:lr,gdun o aiaci y lluaws perygion y bu- eiig, o liyny iivd y 3yud o LDrill eawsom dy«\dd bynod o aoHafriol. Y mur yn aIw, a'r Jlüng yn rowiio yn dd\elirynllyd, a holl gustiau ein dtllad a'n hvmOorlh vu ui;-jyn yn beudraimvnwgl ar draws eti giiydd, a iivny u'r naill oibr i'r liung i'r ;l:t;l, IlCS yr oedd i'(ir\eh ar y lath yi) cteii braw ae atowyd vn ea) my nwesatt, ae nid pet li ann^hv- ifredin fvddai ciywed ainbell i hen wreigun yn gofvn atn drugriedd oddiuchod (bid siwr gan Fair y t'orwyn), gan gwld gredu y gwrandewid ei dei s.\ í):¡d trwy ofJerynnliaeth y f\»rwyu Fair. 0;]1 ntu iion ydoedd yr y. te.rin f'.vyal a'n (iaiiodd. Cyfarfti asum a diwruo.iau ntid auughofiwa tra bo anadi yn ein tlroentiu. Dy<ld I a 11, yr Sfed o Cbrill, yr oedd y gwvnt a'r tnor yn oluadwy. Y ddau uiegys weeii cyiuno i'n gwneutliur yn ddrvlliau, y gwynt yn dryllio j>ed- war ("11 prtt" b^y iau y 1 dournau, ae yn ysgubo 1111 <>'11 llor.gsvvr gailtiocaf od liar yr YarJarms i'r mor, a'r mor vnlau yn yingodi yn iynyddau troebionog, ae vn rhutliin gyda ebyndieniegrwydd ofiiadwy ar vr a Jyu aldlodus, ncs ei glllLiiu yn eu criilllbil, fel na welwyd byth olwg arno inwyach: parliaodd yr "vstorom ofnadwy lion yu ddiiliiio hyd nos VYener neu borau Sadwrn; ac mewn caulyniad ehwvlhwvd ui 45 o ill!dtroc.d o'n H-mid, itebiaw di\ slio vr bwv.i.tu. V Sai.-b«tth cauHnol, hu farw plei.tMi liD o'r (iwyddetod yn y Steerage, felly claddwyd el' drw v ds.liyd dros liynv eawsoni y tywydd yn fwy o'n tu, a cbroesas- oni Faneiau Newlnundland yn lied o hyny hyd duiwedd y daith, oddigtrth tin iiosi:n caws.uu 'v,vydd pnr tlaiiio). y g-vynt o'n tn, a'r llong \n Feih bore y yr agtrfad i'n cyfai'f'.id, a tliynodd ni i lyny y Siancl erbyn tua 12 o'i glocii, a rliuddwyd ni ar dir sych tua 3 vn y prydnawn. wedi eu cyrlen yn y llefvdJ uv-vyaf manteisio! ar y lloiitr, vr iivi nas gellir ei briodoii ond i tlyddiondeh a di- wydrwyki Air. Fleazcr Jones, oblegid evn iddo adael y Hon*, eafodd gan y Cadiu-a 1 wystlo (.olaljr) ti air y gw Uiti sierJiau un oelir o'r ad gaban i'r Cvmry, ae lellv droi v Gwvduelod i'r Steertige, 'l'u euiw >11 berfiaitb ar waiian oddiwrtb y Cyinry. Yr oedd v Gwyd leio-'t w edi eyliieryd meddiant anngiiv'reithlon o wei\au y Cyrary, an) nad oedd- ynt wedi eyratdd v dref i gyiueryd eu lie cyn i'r iiong fyned Vr afm. Drwy hyny nid yn unig gwnaeth d laioni i'w hassenucrs ei bun, ot;d hefyd iGyinry t-reill a gvmerasaut eu cludiad gan ddynion ereili; i'eiiy oni bae 5 indreeh a if'yddondeb M r. J OIlCS, b u- asai v Cymt) hvny bob eopa o lioilylit vn end ta t""i t'r Steerage. (3 beruydd liyny yr ydym ni y I'ymry mi duiwalianiaetii yn gorfod ty>ti<» ein dwdengar i gwresocaf i'n cydwiatlwr, Mr. E. Jones, all-, ei a Mewn pertbynas i'ri dedwyddweh a'n kirnOnndd yn \stod ein taitb o'r lien Wlad man i :,(' etur: v Goriiewin, ey ngimrein hob C mro g" ]"tl. •>aro! au'syad yn debyg o ddychwelyd o'r Unol Dal- ?)th!au)'r Hf??'i'd, i hyspvsu i'n cyfeiih, p. '!y'dYnca!!Keia!?t'dig:teth?nm!aenmt'?;)j?'; ag sydd yn anrbydedd iddo ei hun a'i gene .'1. fn ?i.?ndt:at-t'y??w"<<?'by?'s\d.ii'?,,???. vn amlwg vn ei vmddy:iadan tuag at ei vmi"^dwvr gan iiyny (iymnnem bob llwydd ant iddo ei a'i d« t,']j'u :ttr? oa i wasana-.tiiu ei ?y.?fncdip,?,. eg« \ddor ag a auilyg«yd yn tin gIIJJe¡¡ti¡¡¡r '1" vn beiiiaitb gysnrus ar ein Iaith. lJ.I:TT Williams, Cynrychbhjdd.

[No title]

Advertising

MASNACH HYPD YX YSTOD Y TRI…

[No title]