Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

^y||^ AT Yr wyf yu adnaliod Mr. David Davies, cyfarwyddwr Ymfudwyr, 4.3, Union Street, Liverpool, ac wedi bud mewn eysylliiad lmtsnachol ag ef am lawer 0 Hynydd- au, a gallaf yn liyderus ei gymeraclwyo i bawb o fy lighydwiadwyr (ddoat yn ymfudo, fel dyn diuwyll, gonest, u ffyddlon. Ptujicue, llynwy, ) n K"L,yYs c^rLnV,,TI,S>- -L'?<?? L?/cd!, 1&?, ) "EY: ?' Yr ydym ni, y rhai y mae ein heiiwau isod pi calon ■ Og gymeradwyo Mr. David Davies, 43, Union Str'j?t. Liverpool, i s\lw ein cydwladwyr, iel Cymro gonest, didvk vLl, ifyddlou, a gailuog i roddi pob cyfarwydlyd angeurheidiol i yinfudwyr i'r Amehc, nju uurhyw 1t.W.tlmu ereili o r Ind. ivai 121; d, l«r,-y Parch. William Jenkins, Rehoboth, Erymnawr. Thomas Rees, Cendl. Jollu Duties, Llanelli, Brycheiniog. AYilliam Williams. Adulam, Tredegar. David Evans, Saron. Seiu Phillips, Llaugyriydr. Brycheiniog. Thomas Lewis, To:) t.y'r bel. K. Watkins, Llangatwg, lJryebeiniog. Thomas Havard, Tredustan, eto. Noah Stephens, fiirliowy. John Hughes, Bethania, Dowltds. Daniel Roberts, Bryn Sion, eLII. Levi Lawrence, Adulam. Merthyr Tydvil. William Moses, Tabor, Merthyr. '• John Thomas, Soar, Rurnny. James Kvaiis, Craig y furgod, Morgaiiwg. Thomas Jeitrevs, Saron, l'cllycac. Liverpool, E brill 5eJ, 18j2. Mn. Golvgybp,—Caniatevcii i ni ar ein taith i'r America, roi ychydig o gyfarwyddiadau i cleill a tldiehon ein cJuilyn i'r iiii daith y cynllun a ddefnvdd- iwyd geuym ui, oedd anfon tin heuwau a'n hoedran, ynghyd a id yr un i Mr. David Davies, 43, Union Street; o gyleh naw diwrnod cyn eiu cychvyn, fol y gallai sierhal ein Ile yn barod erbyn ein d\ fodiad; 3-r hvij a am £:3 10s: yr un erbyn i ni ae ereili gvraedd yina, yr oedd y pris yn yr un llong1 yn £ 4 10s.; 1'eily chwi a welwch ein bod wedi arbed id y pen yn ein cludiad; diehon na byddai cymaint a liylia o w.dia>i\aetii yn mhob llong end pe Hyddai i m etto fod yn dod i'r America, 0) dùelll yn sier o tldefnyddio yr un cynllun. Yr eiddoch yn ddhmant. lIEXHY SAGE, Beaufort. JOHN LEMON, eto. JAMES 11AMMOXS. eto. "E brill 10 wele ninau, v rhai sydd a'n henwaaisod yn dystion o wirionedd y ifaitli uchod; amryw o lion- om yn cychwyn oddicartref yr un pnd a'r eyfeillion Lvn, gan fedtlwl cael ein cludiad yn yr un Llong, am yr un bris; erbyn ein bod yma, yr oedd y llong agos ya llawn, a'r pris iselaf ouct(I tl 10s. yr iiii gorl'u i amr) w o honom aros yma wythnos, er treio cael clud- iad l'hatach; erbyn liyn yr ydym wedi ein 11wy r argy- hoed-li mai y cynilun uchod yw y rhataf o lawer, a'r lieiaf ei draiierth i bavrb ddei'nyddio cyn gadael eu cartrefleoedd. Tnvy wneyd felly, bvddweli allan o afaelion y iwylhvyr liuiloliaetlius ar eicli taitii ac wedi eyrhaedd yma, a phob petli wedi ci ddarparu yn gysurus erbyn eich (li-fott yr ydym ni yn annog ein pertiiynasuu a'n tyfeillioll oil i roi eu gofal yn liollol i David Davies am lety a llong a phob cyi'arwydibad- tiu aiigenrlieidiul i'r daith yr ydym ni wedi cae! digon ci amser i broii ei wybodaeth a'i liyddlondeb dros ei gvd^enedl; ae wedi cael allan ei lodyn pertlivn i'r .SN, 3Ir. T.qwott, & C'D n'1\ bod yn caniaiau iddn "01 y yn y mail y n.y;io yn eu Llongau livy. l.>rosom ein Jiun- aiu UlI cyd )1111\.(\)1', .KibuLewi.- Y ¡"tori:¡ .Inh:) JiU)ies, ELb'.vViUe, AVm..ianies. du. Keen Joii-M, IJ^aafort 'Tl1ulIHtS Ltiivieg, do David 'I "t.oiaas, do D:?i.d)L.o."m-do Vui. Stepinai-i, do Jül1u TiKunas. UUvinnpy Kolieits, ,10 David Griiliths, do Thoirins .J imes, Jihyiniiey Julia .loafs, tin Thomas, !i( I Eliw, l'rice. dal.a-. Julia i'riee, flo .lJít'3, do Jaaies Uuvie^, do Ciu. J^nUias, f.i.ui .vityil I-vi'H' .) i'a]a i,s) till J.\ll'r:H .Jt:lJhiil3 do Dros 200 we.1 II LJifer-ol1 pI C} d-dv;tio. AT 41K. DAVID DAVIES, 4o, UNION STItEKT, I.IVKl;OOL. Ihrrdd ?/ llowj Livrrp'tol, V.briU 2C>, LS.-o. %YH.—Teindwn yn diylci-v yild arnom gyilwyno ein d* i chwiam eich cytanvydd- iadau—eich caredigrvvyild a'cli Hetty a cisysurus, A iiiur.ein i chwi wrn'V I eiii teimladau yn hy-bys yn y cylioedd indau Cymreig, ein bod yn caloimg anog ein cydgenedl a i'wriadant ymfiuio i fjnu gal'ae! yn Air. Davies, 4M, Viiion Istrout, ,I ita ei,,iaii i(Itlyiit t*(,tl yn brvderus eu meddvliau gau y gwnevvch bob peth galluad'vy drostynt, Ainvyl pydgenedl, mae ilr. lSavies yn CH'iuro siriol, a didwyll, tei! tviu •'» ynnldiried poii C\n:ro sydd yn dyfml \ma. Ct:!i\\vh mai id i ilr. Danes yw pub un sydd yn lioni I:yny. Can l'od chwedlau anwiredcius a disail YU c;?. cu tenu m-led am Mr. D. "an ddyni'tnufh huuan?l. ytcOi Jgar a leii iiwn i,i yn rirvvniedig arnom, i roddi y gymeradwyaeth hon me wis lmald cyhoeddus. gan hvtlem y bydd hefyd yn fodd;on ciTf, J:i<d i thnvein ineddyliaii ein cydgtjpedl yngwyneb yr awgrymiadau annynul a v.'iu ir i'r gwrtiiwyneb. Ydym yr eiddoch, Xc., Jon-, S. GRIFFITHS, mab y Pitrch. S. GRIFFITHS, IIore b. THOMAS T. JONES. Lhvynyrhwrdd. JOHN JONES, Llwynyrtr.vrdd. DANIEI, liEF.s. Dowlai s. Stymies IJffs, I'^iiygroos. BkntajUX THOMAS, ?nmhdlac'b, gaU!U\?.i'??!??.J yn adnalydil- t: ;b;i: :l .m. a iy mod wjdi ei gaei yn lie gonest, riiad, a y ll L'u?. JOHN S. (iKii- 'FiTas. Arwyddwyd gan y ovfeillion yn m]:reseno3deb JOHN nouEirrs, Putidn. V.ILLIArd JENKINS. Naniy-Io. Piitnbiir;ir, ELril! lo, l?<.r». Oan fod Ymfu liaoth yn de-fyn ymddiddan cyfl'red- inol y dyddiau Inn, hyderaf y bvdd ychydig gyfar- wyddiadau yn dderln'niol -'an y rbai a tVriatlant yni- fudo i'r America, yr luif liv.n a'r tlydrei' canlyriol. Yr vryf fi, a chyfeillion ereiil a ddaethant trosodd J'r America yr hat' diweddaf, wedi eyfarfod a phob math o gyfarwYIldwyr, a pitron llawer math o gynghor- ion ae feI y cyiryw yn alluog i hyt-bysu i ereili yr hyn a fydd yn sierbau eu eysur, a'u dyogelu rling tv.Tllwyr, y rhai sydd yn llnoedd i'w cyfarl'od yn Liver- pool' a ninnati ereili ai' o sendi at fy nghydgenedl a fwriadant ynr/udo, yr v.yf yn leinilo iy hun dan nvyjn- au i'w rhoi ar eu gochehad. V u v lie cyntai, ev sicr- hftu eu dyogeiwch ar eu dyfodi:i I i Liverpool, bvd.'ed iddyn.t roddi eu hunain i 0fal Sir. David. Davies, 4-1. Tj'niou Street, vr lnvu v gellir cwbl vinddiried fel dyn gonest, ffyddlon a gol'alus, yr liyn sydd o werili nnrhaethol mewn lie mor lanyglus a Liverpool. Nid oes dim yn mryd y rhan t'wyaf o'r rhai a gymer ni- livnt fod gyfcill-oii i'r )ii(t am le i'v." liyspeilio o'u harian; ond nid felly Mr. D. Davies cant ganddo ef, fel y cawsom uinan, letv am y pris isolaf. Hefyd gwna Mr. D. Davies gylor.io am lone; yn llawer rhatach na hwynt, eu hunain, fel y gwnae'. h lllinau. Tybiinld rhai o'r ovfeillion oedd yn dylbd gyda ni, y byddai yn v. r*ll iddynt gy'ii;io ;*i llong eu hnnain, ae os do, gwnaetlnmi waitb v l<n r^ ld iddynt edif:whan o'i herwydd, fel y tyv.tiodd aiuryxv o houynt Wrt-hyf wedi dyibd *,r<»siidd. Am nad ooddynt yu gwy. ^d dim am longau, twyllwyd hwy—yn lie llong ttewydd, nid oedd ganddynt ond hen un ac her- bu eu hywydau mewn dirfawr beiy>_d—aeth yr ht,u long i olhvng dwi'r i mown, a bu raid iddynt fciwp-io yn galed iawn am lawov o d.lyddiiui. a hvi:y am ddim, neu adael i'r hen long snddo, a hwytimu gaol eu cladda yn y dyfnder. Ac er pumpio felly, i>ni f'Uasai Un amheuaeth nad suddo a wnaethai, ohei'wydil bed ??yo ddwi'r yn dyfod i mewn nag oeddent yn nllu P'?iialhm. r.-Hylturaididdynt? fdh'n?yIh):)?? ?'tcn y gwynt er treio eyrhaedd y tir rhyw ibdd, er bod hyny yn un o'r piaiiau niwyaf peiyglus. Ond tnv.V wybodaeth a gofal Mr. Davies am lo? dda, ni Plirofasom ni ddim o'r lath olidiau a pheryglon; o ?'Q. hei".v?'<M dyl:u ?ae? ei wneyd yn hyspy.?, yn nghyd ?'i fi?'r gr.nmol, fel y gailo creill wyhod am ei werth. Y?)nn ?-Yi'uni.7ach<? i ]iny?i'if."?iy))ythyrhwn, yr hwn ?i-?) ddirJ\i('1i 1,L'j;;r, a W¡IC:Ír inor gyhoeddus fel y cailo fy n^hyd gcnt-til jn gufred- inol y fantais i'w weled. ?id oes neb a all ddywe-d pn. faint o vrerth i r yme ?d?-r y?' cael dyn o lath Mr. D.?-ie.. Trwy ci wy'?.t- 4??tli a'i ofal cf awsom fwynhau cymaint o gysuron ?'? Li? erl) 1, ac ar y fordaitli, fel nas g81lafyn breseu- o eu lienwi ni buaswn yn vsgrii'eitu llinell i ddvrch- a.dl Mr. Da^es mwy na rhyw un arall oni huasai ci fod yn wir deinvng o hyny. Can hyny fv nghynghor '•ifnfolaf i bawb o honoch a f,riccl };:nfl](;, ;(1,\w rhoddi eich gofal iddo ef, a gallwch gymeryd fy ngair ria hyJd i chwi gael eich siomi ynddo. Y ffordd oreu i'r rhai fyddo yn dyfod i'r He hwn, os bydd modd, vw cymeryd llong o Liverpool i Philadel- phü a niÜ i NGw York ond os bydd rhaid i (.1, 1 ?y- ?ei'ydI]on? i New York, goi'ahveh nad eloch o New York i fyny i'r afon Deleware a thros y Hur. ;u cr dvfod yma; oherwydd cymeryd agerhid o Ne,v York i Phila- delphia yw y lf'ordd rataf forül'; a ?e!lu- oddiyno ?dewis YW y' (,I rpt,if -L'r Ifi,)i-(Id neu 3- catiii.-I er dv?od yiiitt. dolar ?iiiiel- v n (1??fo(I fv,,I(i o (-IINA,eelL i ?"yth diwrnod. Os dilynir y cyfarwyddiadau uchod ktÍ bydd yr un pervgl i'r teitliiwr. Ydwyf, eich ewyllysiwr dn, LA ZAP, us MATH HP. Gynt o Cendl, Ger h'cntyrjle. I AT DRIGOLION Y DYWYSOGAETH EUDDIOLDEB A RHADLOHEWYDD I SYLW tra phriodol ydoedd hwnw o eiddo un o philoso- pliyddion dyfnaf yr oesoedd diweddar, mai tuedd gwybodaeth a chelfyddyd ydyw "gwnenthur pethau i da yn rhad." Y mae yr oes hon mewn modd arbenig yn un o nodwedd yunarferol a'r egwyddor lywodraethol sydd yn dylanwadu pob dosparth ydyw awydd am racdonrwydd ond y mae rhadl?m?-dd vn rhv f?rych i'w gael heb ragoroldeb, ac o ganlymad y mae y cynygiad o wneuthur pethau Da yn Rhad," trwy gysylltu rhadlonrwydd a budd- ioldeb, j n gyfryw ac na wna neb betmso ei olygu fel cam yn yr iawn gyfeiriad h tua* -it gyllawni y diffyg presenol yn Masnach Siopau Drapery. Ceir gweled egl.irhad ymarferol o'r traith a gyhoeddir yma, yn yr arddangosiad go(lidog o KwyclLlau Newyddion, Ysplenydd, ac Anngliydmarol o rad a welir yn ngwahanol ddoibarthiadau PllIP FASKACIIDY CAERNAR- VON. Etfaith wastadol gostyngiad mewn prisiau ydyw yehwanegu pryniad nvwddau, fel ag y gall prynwyr gael llawer 111"-Y am yr un swm o arian. Y lliaê yn dùiau yr edryeliir ar jt amgyleh- iad hwn gyd.a hyfrydwch nid byehan gan gylfredinol- rwydd piynwy r y Dywysog- aeth. Ceir fod y Dosparth Brethynau yn gystal a'r dospartlnadau ereili o nwyddau, o'r rywogaeth oreu am y prisiau iselaf, rhy luosog yw yr amrywiaetli i allu eu nodi ni'ira liysbysiatl, rhaid oil gweled cyn y gellir eu gwerthfawrogi. Gall pawb a ymwelo a'r sefydliad uenod berulerjynu y caiff cyjiawnder ymarferol ei gario allan yn dlliragrith i'r llythyren tuag atynt, gan LEWIS LEWIS, Piiif Fasnachdy CAERNARVON, An y non DRum, gynt Richard Owr:x A Ciivf. EISTEDDFOD DOLGELLAU. I UCH3SLWlTIi LEIiYDOL CYSSa, IM 1S5 3. Y TESTCAU ATt G\YO]3!{\YOX. 1. I" ESTCN nr 1, Y Croeshoeliad, lieb fod droa 800 o linellau. Gwobr Ïr oret1 X 2. I'ryd.iPst ar » Yr olygfa y n Ystatd Betlilobeia." Gwolir n tulw5 arum. Marwnad i'r diwediiar Syr Ho'oert William^ Vaugbaa, fiavv.ni^, o Nannan, ar yr nn Don arr.' eiddo TJlackwell i'r Esgob Ileber, lieli fo l dros 18 penill. Gwobr tIO, a thlws n.riftii av al-lkiii y HtU-wtiia- arao. Atn ,-yl.v arnodweddiad yr hybarch t'ar- wnig aï ],Pl1:¡¡;¡,], g-wd "Gwaith Dat'ydd lonawr", tii(1;,I. 327. 4, I'v,vd(I eoffiulwriaeth am Dal'ydd lonawr, heb fod dros 300 o linellau. a thlws arian, a darluu y Bardd.  Prvddost F.u-vna?o] ar I?.?m Gwv?dd, bob fod dro? :!00 o hnpH?n. ?U' ? tblws. 6. c Iliad ai- ?t, iti (,:tet,t ryti(l. P3c,itv' wn-i- vii iinic? i vingeigio ;?L clioron o fe?i nv kn'e(li  h?um?' ac os ??? yr y???.?s tctddu?.i ya bro,mjl vu vr jLi?ddIud, M?i?ir ht a dtoronh??'updi? oledw wedi ej iiadcUiriio 'g a.nan. 7? I fir Fi-a(ty cyll3?ll lii-iol" li,,I, f?)(I dros ?)0o liaella"' ac >'n ^TOlhwys Vw chwareu ,vn ;)'I;oed,!lls, (,()]n-   fuin. G?ubr 8. C iiwech PenniH i D> WH)? (Ainni, <ir hen Don Gymrai^ a <Mewisir gan Eos Meirion, ae a hyJsbvsir Yl fuan. Gwobr o a ti-lws ac y J ywy^og leuaiiKc arno. 9. Caniad Saesonaeg heb fod dros atH) llinell, yn traetlm hofr.lrr Cymro o wlad ei enodigaetb." Kc b ond Cymry i g<218IO, Orwobr thlw, K). Chwech Knp'lyi^i'r Daran," oed. Gwobr £ 2, a thlws arian. 11. Kiigivn Ïr Moryrugyn." Gwobr £ 1. T R A £ T H O D A U 1. Hones Cynirn pt Saeaonae* at wasanaotb Ysfr-ilioa Dyddiol a tbee.bioedd Bvmnnir i'r hanes gael ei faun i betlwar cyhiod. 1. liaaes y Ciyairv cyn y goresgvuiad Itlmfoinig. 2. 0 liyny hyd v Saesoaig. U. O byay liyd uniad Cymrll a LlocqT. 4. 0 I)ynv byd m a?%r. Dymrenir hefyd i I"mes pob c)-f)i.,i g',? Iosl,al-th?i dan bedair adir.i). 1. Cvflwr ac ai'feriou t111uÜ a oliynnU-itliRHol y Cvmry. 2. "F:nhfHlc lnOt>Fil1-t Rltrefvdilol. a F;¡ 11"I(l' f-"Hl-,1r.1.' dl"J!, i-a '<!Y! f? yeTiynl?uIl.tu.? eu ilai'/nu a n u.uh.mmUwioJ. 4. i.u D'ayddol, yn cghyd ? ychydjg o iiaaes i>rif leiiorioii pob c,yh)od. By,ilz,i I)i:a?,I(in o v "-la(l, N n iri iii,,ol. prif p, b 2. Hanes Dygiad CristiolHwnctll i BrYllab. (;wobI', £ 7. 0. Prif-athrofa (Cniverxt'ty) Gyinreig: ydvmuuoldeb o i elwd, a'r eyn]]ull goreu i'w sefydlu a'i I)yal. Y traethawd i fod ya Snpsorteg. X'sJO. 4, Elfeuaa ac Egwyddorion Orgraffyddol yr Iaitli Gymrnpg traotbawd tung at sefydlu ar safoa nnffarf o lvthvremi vr LÜth. Gwoùr, .£10, 5. Cr??,,d,l, 0 DdflearyddiaPtH gyffredinoi, yn ryrnr.vys l,cfd iiodindan hvnon, evfiTek'b i eiddo Co-nwop s»eTr-t *r bobloaaeth, rhywo?a?th. wIth, erjydd, hiusawdd, anaawdd tir, pril amfeilmtd, lu'.vu.?, Hwyddau ma?jacliol a ti?fin vlad- wnaet.hoJ y g,, il ?."ol ii?vy(i(tau nia-.)aehol, a 6. Hylforddwr i'r G-wyddorau traethawd ar brif elfenau y gwabanol ?-ddorau Mu.u,yddol, cya-elyboranei ,t Brewer's Gaide to Science," a" Joyce's Scientific Dialogues/' X10. na UI ¡ TttT>y«griiiadiiu at y Wobr ncliod, T Parch, Evan Evan- Glnn Geiri.myddJ ) Cer, C2 2s.; Hen GGyvffpeiUllli ion rIenan Gwynedd, yn y Bnlhdir a Riiydyitiaiii, 1:2 2s.; Air. David Davies, Ali«rco.-ria, la. T) e Jon eua.n 0 bei",vvdd aingvlcbiud:iu anoebeladwy, ae ar annogaeth doer lluaws o foneddigion dy* lanwadol 1 I,no<j1'i 1 y Pw 'll"or obirio yr Kintemtiotl hvd Uttf )' Cyi'e i ?'r pob gohebii-.e'Ji C(?l y c.?r?iy?.—G. P. "A'ntian.s, So];cit"r, Hon. Sec. of the 'Ri?dd.'o. n?.r??. G. 1'. IhLIAM-j, Vsorifektdd. Ar icf.rtk ;]<m holt Gtjfunrifr y lhn/rvas, mewn blychan Is. !jr.,2s. (ie, a 4s. ûc. DAN NAWDD FREINIOL {f PELUJiiU RHYDDHAOL A G WIiTlIEPJAIDD, J O N i: s TEE' M A DOC, -('11 y ¡'('dd!lf/,J1:fl,'J//l Gymrny j? arc tee dig tewy Eojudiad yii ci. E.law-ysgrif yr IXyj-ilod FliysTEwT, y oiv. crtoaiT w. Ll. Roberts, Sri. D., Oakland. J';t-rhncf!.?!m' ai' iachau yr In>11 .mhwyJ[)(;nmad?1nit? ansawdd aii:'a:h y Cylia, yr Afn,ac anmharedd yn y gw^d AR OL HANNRB TAX MLYNF.DD o vmarforiad v "ProTe \vr uchod, dki'ddkno MI.V.VK1>!> o brawf cyffr«»liiiol "an y Cyhoedd, ynghyd a thy-stiolaetiiou miloedd o gl(] tou fldfll- .et.li OHKr MKWN hod at woiliiau yr anhwvldeV .m -?"i?/? ntiiys'?'"??'? Gwynt ar y cyiia ubwyinedd g'vabtadol Ptieu yn y pea Diti'yg cliwant bwyd Gwrthwyael) a cby;og Y craiap l.lyngyr ar blaut ac ereili l C lUY V Pilc's o bob math Graianwst (gravet) Stitches Cryd cymalau Gewvnwst, (aotif) Gi\v\ i Ineiiin, niaiiw'yiiaa Cai'iadaa'r galou Dwfrpoeth Tin Iddwf Isrter ysbryd Coesaudola rns Pocn ya y fret., &c. ) gaf.id wvnt Toriadaa. :lr\y'1' croen Yddu'?(s/?f-c/!) Iy f, !a( i"l" Clwyf melYu 0y«yadrwydd Pol) anliwyiiadaa genynav.! Y dolariaa uchod (gan nnvyaf) a iacheir drwy dojr-n cy- meryd y l'eionan er, rhaid addef, bod cyl'aasod l'aid, uir.v y\> iaetli aciio^ion i'r un dolariaa, ac uuirai anl'aateisioa ereiii I eit liVn-dd; 'jblegid nid ydy« am liaeru yii yiifvd eu hod y>. gwellhaa pob afieeliyd; ond hva a godaiaheir,— KA CIIAXFYDDWY]) i; TO US FKDDVOINIAKTU orFFKI.VIl AT oil noiaiitiAe sydd A'U tarddiado r YSTU¡,IO(:, \1' A aavnv FATII ATaLI'A I BOH YN EI YMOSODIAD 11 E I I D 1"1? I -I,- I 11,' 1 l? I WJ;I)L El A l'FT'lIIL\ MOB SICR, ESMIVV ill, A DIBEIYGL, AR BuH JiATII I ¡¡Vr: A'R PELE:>AU 1llrDDHAJ¡L JOXES, TRE' MADOC, Oef'nogir hvvynt gan Feddygon Penaf y Deyrnas, ulJau 0 laivtr darllen a gaulya :— 6'(?.?d.L/i/?/ 7?'?Mt); Traiws, 7''?., 7-' ?. ?., Mtdilyg ei Mawhydi ein Grasusu/Frenhiiies :— ?'?'?<Vf/t;)'/t!/?<c;6,?.s<7.?'t?)t?-:— f"tlJ IDOR t'u?rol, fel nas gall en hemeiLhiuJdeb fod ya achos o uir.heuaeth geayf, Yrciddoch, B. TRAVKRS." Jystiolacta llowlnnd Williams, Esq.,M.R, U.S., J'rr Aladnc :— Sir,— tl i' wyfyn liysbysn yr ystyriaf Belenan Ithyddhaol J. ottes lie jdadoc, yn rhgaorol dda ba in yn ea gorchvmvn ('],eJU. ac y niae Y" Hawen gtmyf ddwvn tvsUolMth i'w heliei- l,hi• uu aai•onus. a u gweiiiirediadaa iliberygl. ROWIjAXD WlLLIAArS. Tystiola,th H r.?.J??; ('. ??s- '0 Meddyy i i'spytty Fextiniog. "YR,]' ydwyJ yli yst>'ried eicli Pelenau yn gvmysgedd n-eduyg. ol rhago.'ol i ,v vtau hyny a 11inir gail bob a;7uw";ideraa tarddeaig o aiicchjd ala a rjiwymtdd gwastadol. ir eiddoch, W. V. JONES. POEX DIlWYNAWL YX VR YSTUMOG YN CAK1. 1.1 tACHUT. &?'n< Homrr 8t., /?n/. Svr, —Dum \Tl d:oddpf am lIynyddau Iwen (tiff?vr yn fy ),ihfU a'm 'stnmogyn tardda (i'm tyb i) 0 D(hft'yg Treuiiad— t-irewid ii \n Ivnyou adisvmwtii ganddo; ac eriood ni el! us „Vi un It dl in *et. v r,i,i l?i?tt' .U,) ]I"(] y dch?u.)? nrMr r?LEi\A!J J<J??.?, 'i'HJ?lAiJ(?J, i,?r.? u,c ??;i:;r.?MJt< y,i ddM, ac yr ydwyi'wedi derbya lleAad It JI1 I :[ 'Y dnvvddynt, M a'm teala obl,gil pan ?yddrhai 9',Lll l,yw tiih,?yl, raegili yr aawyd, poen I] LU;Jut YJ, 'j]()L' ,c" fJl',j'lafyn en g'\Vdiilyddll J,ldyut.. d ?yn ? y F.ddy,?? Werthfawrocaf i'w chad .v 'u ,¡\\)j ),;1 (¡,l'J: 'Ilwj"J. '11 I1gWYU0l> ymosoû!<1,lau C)l1taJ ']] ty uhy, 1 we;) 1, 0 0 aUoci'5"d- yr eiddoch, XliOAIAS JONES. Tyst, E. Evans..P>urlington-s-trei't. GWJJLLJIAD (0 GRAIANWST. Factory Llan/roihen, Mr,rw,v;d l. 1, '1 fy inline 8'?" '? <?'ty y?,y S'n ,-11 01"1:. n ) n u..t ty lIJ lo. } lO/l" 'j'¡"'II'ud.;c nn.Y..hYd?'mn.?r.?..t:u-<y..Utda??'b.)?Yuh..nuLDft- t)YH.ddiyM.wi-?.,Ie?iiuJodLiiWT?y?'-??'???'?' lll'un. Yr (,k?l \HU?iA? HOBSTIIS, Oyrmmir i'r Claf ddarllea y Cyfarwvddyd K>'<,d 1 Fills yu fauol. RilyBUDD III I'r.r z \YIl :-Edrych'('h ar fod y Pelenaa _I Bhx'han 1'ren enva, Aniwisc 8 o JR,a'mp>v1 (iw,rd'I Sely ????'y??'??.??? ° Bap??.??ely Robert Isaac Junes, Ar Stamp y Mvwodraeth o'a hanigylch. Ro/;('},( IS/lac Jones, i'?v ("lei zl-,If,)Iler 14,33,neilcr)o St.uiipiau Llythyrau i'r Cambrian Pill Debot^lS'Tido< j C:'èi r oir (elcnau }1I 01 gyda th1'üad y Pust yn ,ldi,loll. I ?</M ein bod yn &M'y'M?M cyAoc.?; ?/;?.? ? ?-?;?, I gal'edi,:¡ ar y persona,« a dderbyniasan I F()rl(tl]¡n.ia(>th aa)r.}ll hY.'j1n!sri;I!(i(1 i'r I Jr.Il' 'I'n'!IICldoc, n rhojdi cánialad w cyhocd'ii, cr budd iw cyd-ycncdl yn 0>/J/redinol.  ????? ??'??-? ??'?'???'?.  7 L I PEiGES. 7'<!i;<f? Case. JWuho ;an' y. 2lnsv;rood. ?'?d. ?.'S.d.?S.d.  3"OCTAVES 4 0 0 y o 0 r, 0 0 :Pt r> 10 0 fi lo 0 710o f 7 0 0 S 0 0 0 0 0 i? ') no 10 0 0 noo 5 11 0 0 12 0 0 13 0 0 POWERFUL Hdrinonium, with C> slops, viz •" P Dhnaaon Principal, Chtrionet Flute, Swell, Kxpres- sion, &c.,from 18 to 30 (i,, i ? ? Each stop ?a,? 1,? ased seperately, or the whole together. Axy lustninient purchased aad not approved, may bo ex- changed witliiusixuioutlis, by paying the oxpences of removal. PATENT PIANOFORTES. A constant Stock of new Pianofortes by the best London Makers, for S:de, hire,or taken in Exchange. PICCOLOS iea,lv 7 OCTAVES (c to a) from £ 20. COTTAGES nearly 7 OCTAVES (c to H) tram L:h. Every Instrument warranted and kept in lane for 2 years, withont Extra Charge within 20 miles of Llangollen, or ex- if N-ft. —All kinds oj Musical Instruments Tuned and | Repaired. h, WATivlN, CnuacH Streft. T.t.angoi,t,en\ ADPBKIAD IBOHITD CTFIiITM. a r r, k s • MEU ;r YD J) >\IE DUYG U L ( .)/(■>{ira/ Ga/i'amst}^ O T»orlin? (Juiirhuu.a Newcaslle-o-i-Tvne. A ?D??!r\ orvMwv,? pi d.l?h?n-wch i 1 gwre:ocaf nm y nawdd a gafodd ei«yS. ac ar yr „„ V',1 yn l'bO:1,!i flj, ((lé';lll, Y ;1 y rlLti (l<lfo(l i' y;n- gynghori ag efbob dydd rhwng 10 a o'r di No. 7, BUXSOX-STREKT, MuC.Vr I'l F s \'sr ">Vrfli hysbvsn y rhai Cysfuddiedi,, o bertlmi.-s i'r dell diwvf iedig sy ganddo i Symwyso yr adwynias jm.dd liolYol esmwyth—mae y ProIT(??"wr j7ftitllis yn addef vn o?vr?cdi? iddo doeibya Ad? .tysg F?'.dyK?-ym?:.f, nMryw Hyuvddop.dd gydai a]wedigae hm, ac ymttuldml, cymaintae aallait rwv dd-?-.mti.tyddtadMt.u-)')dy,bmfe,?G.HirdD?ri)?-i(??n?f1. ILos" Kemp, ae ennl ac oblegid hyny, y niae v'n allnou' i v.. laydan esrnwythad .lioedi i r rhai a ddvoddefaat oddiwrth V.rd.aaol auhwyldoran, yu m'hyd a meddvni.uvUi ddiiVah o'r poc aaa tostaf a acliosir gaa v Crvd vmalan y Pro^dv-'a y Prlys, Byddardod Giawg, G yudid (. )]A? Ch??/A?'n)- rons, y Glemgorn. St. Vihm Dane*. P()nn yVj Y ('(-If:t. v Cirt„i.lu. wst, Anaghylldraul, AuhwyPleb v CoUddion G\\eVi'i;d y,, v beriy.voi, gan nad beth a'n liachosa. .Vi mid <aln am J-d?7J/J:f(h'lí", F-'YI.wkr,—PROFFE^V.'R FALLKS. No. 7, Benson Street, M1)unt Pleasant, Liverpool. "Swallow-tail" Line. LLOXGAU YMFUDOL R H W NC, LIVERPOOL A NEW YORK, y 2-Itai a hicyliant ar y 6ed alr 21ain 0 bOb MiS MEDDYGON PROFED1G AR EU BYRDDAU. LLOXOAU. LI.YWYDD. TUX I NOFIO. ALBERT GALLATIN. Delano, Inoo Melielia 6ed. QUEEN OF THE WEST Hallet 13.00 MehefinSl. COXSTITUTION Brittoa 1000 Gorph. 6. ASHBURTON J. M'V.'illiam 1150 Gorph. 21. XEW WORLD Knight 1500 Awst 6, LIVERPOOI Gardiner 1250 Awst 21. EW SHIP. ——————— 1500 Medi 6. CONSTANTINE Canting. 1500 Medi 21. Derbynir nwyddau ar y bwrddar ol haner nos ar y 4ydd a'r l'Jeg o bob mis. Y mae yr boll longau hyn yn rhrti o'r fath oraf, ac yn cael en llvwytldu gan ddynioa profedig, y rhai y cyclnabYlldir ea nod- wf-><!diml. Mae y cvfleasderaa wedi ea parotoi mewu modd rhagorol o dd", a digou o awyr yn dyfod i bob rlian o'r llong. Geiiir caul gwybod swm y cliul-daliadaa trw) ymofyn gyda BOWMAN, GRINNELL, & Co., Fenwick Chambers. I; Y clud-daliadau gyda'r Llongau hyn a gesglir yn ol 4 dollar, a 80 cent y built. SWYDBFA YMFUDIAETII AMERICAN AIDD TAPSCOTT. ST. GEORGE'S BUILDINGS, REGENT ROAD. ?t Hwylia y Packets o'r Dospalth B!nenaf  cauiynol, ar e dvduiau pcnodol, f'(?l isod. I NEW ° YOnK, I.I.OXGAU. r.T,nVYD!), TUXEI.LAIT. I N'OI'IO. RICHARD MORSE..Perry 1800 1 June. GEORGF E\ANS.Coaillion 1800 2m fi „ SHE.'UDAN Pra-ter 1800 n „ ANDREW FOSTER..Hoiberton 1800 15 „ CONTINENT Drmamoiid 2000 ?,, rXDERWHITKR. Shipley 2500 20 „ ?HJ,lA?JPEN?.t\'l?r J?O c 'NSTELI.ATION.Allen 2500 HENRY CLAY Hill 2250 BENJAMIN ADAMS.Drammond 2000 A'r Packets canlyiiol yn wytiraosol trwy r flwyddyn. I PHILADELPHIA, TCSCARORA Parley 1232 12 Jane. PMO 12 Jnly. TONAWXNDA J alias1300 12 July. SARANAK Malon°v 1000 12 August. WYOMINU Dualevy, 1100 12 S ep. 1 AWSTRALIA. MHIZAPORE uno i SYDNEY r, Jnne. "1 1400 i SYDNEy 20 MAE y I.longnu uchod o'r do?pnrth mwyf, yn ?Lv?. caelpuIh-WYddn gan ddvnion cyfarwydd, y rhMApy- meratjt bob rhaeofal i ddwvn ?nitieu iechyd a cbysur y teita I wyr ar hyd y fordaitii. G? Meddyguu gael trosglwvddiad caban r]?4d gan y Hong?u ucbod. Gellir cael ar bob adfg Ystafelloedd Neilldnol i Dealaocdd nea bersonan, a ewyllysient fod yn fwy detholedig, a rhaid anion adueu o Sl bob un, i sicrhaa berths, i'r hyn v Lelir sylw dyledas. Gall personau fydd yn mvaed i berfedd gwlad yr Unol Dal- eitlnau, wyli0ti pa fairit fydd ea cost, a gwnead y darpariarlaa aagenrheidiol yma, i gael en hanfon YIl mIaen, ur eu ilyfodiad i N "w York, heb gyniaiat ag un diwrnod o oediad, a thrwy hyny osgoi Y newidiadau LweI' y mae Ymfudwyr yn agored ?iJdyntarputj?p.??p?.York. Gellir rlioddi Talbarau a chyfiiewid am aarliyw swm ar Kew 10rK, yn duledigyn uorhyw artli o'r Cnol Daleitbiaa, i'r rbai a ddewisant, y dn1l diogelaf hwn o gyaieryd gofal o'u arian Am hysbysiaetli laanydach yuiofyner a TAPSCOTT & Co., LIVEEPOOI., Goruchwylwyr dros W. A- T. TAPSCOTT, New York. Xaler y llythyrdoll. Gellir cael Tapscotl's Emigrants' Guide" Fourth Edition trwy anion chwech o lythyr-nodau (tsamps) am dano. tmr Rydded hvsbys i Beithvnasau a Chyfeillion v rbai a aetb- wit ya v Ljoug' Toxawanoa, eu Lod weai cyr' aej(i paia yn ddiogel.—D. DAVIKS* CO SHIPPERS OF GOODS AND PASSENGERS TO THE UNITED STATES. i2Kl^Gri0N AN!) COMPANY, No. 2, To-v- ???'GriON AM? COMPANY.?o.2,To- I 'J; 1i,ISAII,2I¡:; -¡:U\Mi\"= I ?jca'i Packet-ships'to?E .V YORK, PtiiLADELrij:lA, aad other Ports of the United States. The advantages offered to Shippers are Moderate Rates of .ffyM;A'?-?? Punctuality of Sailing, and Prompt Delivery oj Goods. Emigrants will have their Passage fit the low est possible rate consistent with a due regard to their comfort, ond a ff'ait ii- ftll supply, daring the Voyage, of Coals, Water, and Provi. of the best qualiiv, according to law. FUR NEW YORK. THE "BLACK STAR" LINE OF PACKETS. Tons register. To sail lR!?-F, Williams, pth Jane. VAsu!xuToy, Page 11'5 U „ WS2!¡F:f. li:I. It illJ 1) F. W' 1 Fii,??k E. C. SCRANTO.v, Spencer luio A C, A r, A, Smith RCi::f!u1,), 1:m WILLIAM NKLSOX, C aee%er lo >o AbkitDKHy, Hubba'"1'- 7,AI SMANxox, Wait ""? :X¿:i,x:sil;;l: i; :IAR!!Ox  })(I cooding eS ??..Bur,.?' ? S?? Wit. Rhhboke, Speneei "? IM?.. LEVIATHAN, Knapp 1^ SARAI'OGA, Trask j-' Ticoxdkroga, Boyle 110j0 W. H. Harueck, Mar-hall )U:J Southami'Ton, Snow I8uo GUT .MA.nxi-.RIXG, Freeman 1.?4 GUY i\L:'IX£RING, FrecIUtm. 1;))4 rft::f:'ll\l: i\;1 SENATOR, Coffin ■ ••• -?'?' J.rOBA.Wi.STEHYSL'?'?'?-?I.? 'J)( t: }! B L E Goods cannot lie receiu{lhy the PacketS/lips on the advertised day ofsailiJlf/1l1U cl' all;! Ic/w/era Freight engaged, passage secured, and other infomation obtained, on application to GUION, & Co., 115, Nv or B13AZ2S JONES, 45, Union-strcet. AGESTS IX EW YoRK, WILLIAMS GUION, 40, Fulton-street. Experienced SURGEONS can have F Rke CABIX PASSAGE .ie Steam Comunicatiol1 "betweea LIVHEPOOL and TCOSTYST. .j-??  & ?'?, ??.?.'? THE FAST-SAILING SiEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT DAVIES, WILL SAIL PUXCTUALY AS FOLLOWS HiOM MOS'l'VN'. FKOM LIVERPOOL. JUNE. J E. ]. Tnporlay 11 n?rorn 1, Tnesdav H, Wednesday 11 30 do 2, Wednesday 7 30 Morn :3, Thursday. P2 0 Noon 3, Thnrsday 8 ) do 4, Friday I?.M Even 4, Friday S 'JO do b, Saturday 2 ~0 do1-5" 11) 1) (1" 7, Monday 2 30 do 7, Monday 10 30 do N, Tuesday 4 II do I-i, 30 Even '). Wednesday. 4 30 (1,) il? 12 0N. 10, Thursday lo, Thursday 4 0 Ev-'n i: 't,1i,tli: 7 ()?rorn!n.Fridav.?. 40 f:n 12, Saturday N 0 do 12, Saturday. 4 0 do 14, Monday 0 0 do 14, Monday o 0 do lo, Tuesday 0 (70 15, ?,,Wf-.tuHbd:?.IO?odo Id, Wednesday.. 7 0 Mora 17, Thursday 11 30 do 17, Thursday. 7 30 do ?. Friday 12 0 Noon 18, Friday 8 0 1. 10, Saturday 1 0 Even 10, Saturday 0 0 do oi, Monday ?Odo 21, Monday 10 0 do 2'2, Tuesday 3 0 do ?, Tuesday II 0 do 23, Wednesday 3 30 do 23, Wednesday 1130 do ?4, Tbui'eday 4 0 (|^ ?4, 'j l?trs(?v.]a<o. ?.? Friday o 0 d0 '.?. Fridav 1 0 E,l C Saturday — — 2o, Saturday 4 30 do j: 2:t; .j: ,;l,J: fA;>: ¡f ¡r ?, 'Tuesday 8 :;u ,iQ 29, Tuesday o 0 do 30, Wednesday 'J 0 do 30, Wednesday. The Chester and Holyhead Raihvav Station at Mostvn, is within a rew yards ¡',t; place of binding; and the Train!" 01 Bangui' and lioiyiiead leave i-aroi jiostvn TO iiolyhead. H, M, H, ,\1, II, I. U. M. II, 51. At 'J 33 Mora. 11 13 Morn. 2 3o Even, o 3 Even. 7 11 Eve:; AXI) FOR CHESTER. H. M- II. M. H. M. II. sr. At 7 Aforli. 10 4t) 10. 7 Coaches and Cars attend the Packet daily, to convey l'as sengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily. Further information may be-had from Air. DAXIET, JAMES ?3, Uniou-?rpet, near the Exchange, aad M. A. Joxvi 22, Un"c)ii-?tre,(,t, tile p am] trom -Mi. b iioJ-'i* ?!u?;i 'uuy Mewn l.'ythyr 0 Madrid, dvd'lierHg Mai dy vvedir fod y golsgiad am gyniiaual cia yn Spaen. ii bur ffaiVioi; a bod y jiobwyr yn Madrid eisoZ' mi gostwug pris y bara. Y rrCKDD I ISCHYD! PELENAU IIOL L 0 A Y IACHAD IAFU ANMIRCFNEDIG A MALL- DKAUL. Adysnrif 0 Lythyr ondiicrih Mr. P.. If" Kirk-is. Cufliriicr, 7, Prescot Street, Liverpool, dyddiediy Mehejin (i, 1801. At y Hollowat, SYR,—Mae eich Pelenau a'ch Enaint wedi sefvU yn uebafar restr ein gwerthiant 0 Feddygiaiaethaa Perchenogol amrai blyayddau. Mae un sydd yn arfer pryuu gellvf, at yr hon y galla: gyfeirio am unrhyw ymofyniadaa. yn dymimo ar nal adael i chwi gael gwybnd neiil<li101ion ei hachos. Yr oedd wedi cael ei hiino amtlynyddau i.. iafn :1unhrefniedig, a'r enyn- fa mor ll-ymllost, feI ag yr amheua byddai yü abl i yrngyniÙ dauo; yn ffodus tueddwvd h wneydprawf o'ch Pelenau, alii an hY05bysa ,](LIrfo,1 iddi ar 01 y dogn cyntaf, a phob un wedi, gael esnuvythad uaawa-. Parhaodd i'w cymeryd, ac er na ddeftivddioddond tri o Flychau, y mae ya awr ya y mwvahad o iechyd perfiaith. Gallaswn aafoa i ellivi lawer o acliosion ereili. ond niae'r uchod, Y1' wyf yn ineddwl, o her wydd./f /rniy- ru-ydd yr ymosodiai, a'r iachad cyyiyta, yndywedydli A-er ar ran eich Pelenau rhyfeddol. (Arwyddwyd) n. W. KlH US, IACHAD RHVFEDDOL 0 DWYMYN GYlIYRAWG LAND. Adysgrif0 Lythyr a ymddanyosodd yn yr Hjuart Town Cour- ier rthTiai, Idol, gan M ijor J. Hale/¡ En Margaret M'Conuigan, pedair ar bymtheg oed, yn hyw yn New Town, -n dyoddet'oddiwrtii rumatic fever daubaid am i'wy na dau fis, yr hyn a'i difeddiaaodd ya ho'llol 0 ddefaydd ei haelodau yn ystodyr amser hwn, yr oedd o tlall 01'.11 y medù- vgnn mwyuJ enwog yn Hobart Town, a chancldynt "iiwy yr oedd ei hachos yncael eiystyriedvu anobeithiol. Llwy,ldodd cyfaill gyda hi i wneyd prav.-f o Belenan clodfawr Jlo'lloway, ac mewn aiaser aaghredadvvy o fyr, eiieitiiiasaut iachad per- Ila;th. o bo?-i? a vu i-,g?)l e j r 0,?vfron a cl,?-l'a -per-I Iachad 0 boon a thyaira ya aghledr dwyfron a chylla per- Odiliwrth Meistri Thew aï y Lynn Ad vcrti y rhai u. sJluut wirio y dj .-lioiatth ga:Jynol.—Awst iii, i-o i :2i1, \:).. Proffc.ir.-r I-Iüllo\Y;1Y, Syr, —li-wyf ya dyiauno dwyn fy ahystiolaeth i efTeithinn daioaus Pelenaa liollo-.vay. Dyodaei'ais yn dost am rai blya- yddau oddiwrth boen a tiiyudra yn v cyila, yr hyn hefyd a ddilyaid á byrdra aaadl, fel ag i'Ill hatal i gerclcterl 0 mn¡;yleh, Yr vvvf yn 84 mlwydd oed, ac er fy heaaiat, y mae y Peleaau hyn wedi fy ngwelia i'r filth raddaa, fel ag yr ydwyfyu awy,lùu5 i ereili gad eu gwneyd yn adnabyddus o'u ruinweddau. Yr ,?,-f,-n we(-?i a,l ly agwneyd, trwy eu holleryaoliaeth, fywiog mewn cyiuhariaetb, a galiaf iier?-d golatur ?,, b huieastra ua paoen, yr hyn nis gailwn \llt1(t(1 0'1' biae.i. (Arwyddwyd) HE.Mil* COE, North Street, Lynn, Norfolk. Iachad rliyfeddol o'r g'rafel, ac anhwyldeb yr Iafj o'r inwy .f perygl us, Adysgrif o Lythyrcyfeiriedig at J. 1. Heyaon, Ysw., Sydney New South Wales, dyddiedig Cawefror 2-iaia, i.SOJ. Syr,—13a un Air. Thomas Clark, Ymsefydlydd yn Lake- george, am gryn lawer o amser ya cael ei gystaddio yn ddwys gan anhwyldeb yr Iafu, ynghyd a'r Grafel. Dywedodd ei l'eddygoa, ar ol gwneyd prawf uu holl fedr, wrtho yn ouest, fod ei actios yn anobeithiol, a phob ymdrechion peliaeh yn ddi- tadd. Yn y sel'yiifa hon, ac yn disgv. yl y byddai i bob di-vraod deriynu ei oes, cyaghorodd cyfrall ef i wneyd prawf o Belenan Holloway, ac fel gobaith yn erbya anoliaith, gwnaeth ilv,lvl rLolclodd y dogn cyntaf iddo gryn lawer 0 esniwytayd, para- odd gan hyuy i'w cymeryd yn ol y cyfarwyddiadau, fir: y mae yn allr wedi ei adfera i beriiaitli iechyd. Teimla bleser mawr yn cadarnhau v ùY3tiolaeth hon, neu hyd yn nod wneu tliui- tystlw i'r un pevwyi, os bvddai hyny yn ofyiiwi. (Arwyddwyd) WM. JONES, Perchenog y Go.dbarn Herald, New South Wales. Effeitbrwydd rliyfeddol Pden:m HoJlowa.)- me1\'l1 aC1!u5¡OU o D dy!rSll\yf, Dylai pei^oaau yn dyoddef eddiwrth Ddvfrglwy, un ai yn amser truad uywyÜ, neu tmrhyw amser arail, y v Pelenau hyn yn dmoed, gan fod caaoedd o btrsonau yn cael eu iachau Y11 liyujddol trw y eu delnyduio, 0 r anechyd echrys lawn hwn yn ei wahanol raddaa, wedi i boo 11lOdiliou ereili ballu. :1] ae y Pelenau clodfawr hyn yu effeitliiol ryfeddol yn yr anhwylderau canlynol. SU5~ Aiae y Pelenau Clodfawr hyn yn rliyfeddol eifeithiol yn yr aahwyiderau caab.aioi Anlnnlde!'UU y coladdion. Car yn G war\ v pen. Cynaiialwst. Alalia uwt' r. Doilir g\i 1' 1 Cryd. Tan iddv.T. C l wy i- oieain. t: ;l'I:Yll w boh r:-?::i;l. Aahwytder geriawg. Fniiaa [math. Ar.vyddion Lliniorawg. Jrc-dw-.i. ,iii-l:-Ju1. Dirtyg treuiiad bwyd. Cwlyddwst. Po lorod. Llhivyiai id y coluduion. Eunyut' Crdnieuo d V Dai iodeoigaelh. Clwyl'meiyn. Llyugei. Nychdod. Ariechyd yr afu. Gwendid Sec., Dyirglwyf. Liwynwst. o bob math. Cieiyd y gwaed. Ffolenau (Piles). &c., cce., ><cc. q{?tiÆVà; 3fy(Uisd y Pl'ot'ffo' U;tl' Temple R a*, Lluadain, a chan y rhan fwyaf o I'leryllwyr a (rwerthwyr Cvheii, drwv yr holl fyti gwai-eiddiedig, am y pris- iaa canlynol:—Is. lAc.; 2s. 9c.; tS.Öc.; lIs.; 22s.; 33. v blwca. Y mae ilÍÜ mawrdrwy eyaieryd y raaiatioli mwyaf. er anvtiaiadi'r Clciiiua 0 bob alieeh- vdgyda paob Üi -htil!L

MUxiOAi l'ii it FttlNCiS P.…

[No title]

Advertising

MASNACH HYPD YX YSTOD Y TRI…

[No title]