Hide Articles List

18 articles on this Page

FFIiAlNC. I

AWSTlilA. I

-i PRWSIA. !

AMKKICV- I

TYR ARGLWYDDLI

TY Y CYKFREDIN", j

[No title]

Y GYFUNDREFN ETHOLIADOL.

--I NEWYDDION DIWEDDA-RAF.…

News
Cite
Share

NEWYDDION DIWEDDA-RAF. I (Gydn'r Pellebyr Gwefrol.) Tt/'r ArqlwijdAi,— Dydd Lhm, lIlai 24. IARLL DEnBY wrth gynyg ail ddarlleniad Rheithsgrif y Dreth ar eiddo a ddywedodd na fnasai yn cynyg y rlreithsgrif, gan ei fod yn ystyried y dreth Did yn unig yn un anmhoblogaidd ond yn angbyflawn, oni bua.i ei fod yn anhebgorol er cadw y cyllidau mewn ystad ddiocrygI. Cymerodd dadl hirfaith le ar y pwngc o ryddfasnaoh, yn ngborff yr hon yr addefodd Iarll Derby nad ydoedd yn meddwl y byddai i'r ethoiiad nesaf roi digol1 o fwyafrif o blaid ail osod y dreth ar yd ag a g-ytiawnhai y llywodraeth yn nghynygiad y cyfryw fesur. Ty Cy(Tr<-din,—Dydd Linn, l/;ii 2-i. Dywedodd Arg. CAsn.F.ai.AGit ei fod wedi derhyn II-, ttiyr o ldi- wrth y Parch. Mr. Bennett o Frome, yn yr hwn y mae yn dyweyd nad oes dim sail i'r hyspysiad yn v cy- hoeddiad Pabaidd i'r perwyJ ei fod ef wcdi vmuno a'r Eglwys Babaidd. Cynygiwyd ail ddarlleniad v rheithsgrif er atal 11 vvgrvvobrwyon mewn ethodiadau, pryd y cynygiodd Mr. Duncombe fod siroedd a rhanan siroedd i gael en cyrneryd i mewn yn yr ysgrifraith yn gystal a hwr deisdrefi, yr liyn a wrthwynebwvd gan Arg. John P,tis,e,ll a 31r. Disraeli, ond cymeradwyvvyd y gwelliant trwy fwyafrif o ICO yn erbyn 71.

[No title]

march NAD YR YU, LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN. i

MARCHiNAD LLUNDAIN. ,

C'AINOLBRIYIAU YMIILRUDROL.

LONDON CATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, May…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-il/ay…

METALS.