Hide Articles List

18 articles on this Page

FFIiAlNC. I

AWSTlilA. I

-i PRWSIA. !

AMKKICV- I

TYR ARGLWYDDLI

TY Y CYKFREDIN", j

[No title]

Y GYFUNDREFN ETHOLIADOL.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y GYFUNDREFN ETHOLIADOL. Nyni, Weimdogion Cri?:innogo\ y rhai y m?c ein bet.wan wrth yr anerchiad liwn, 'vdym er's liir a"Sei- we(li ciiiiio(i v dld¡ arfel:edig 0 dLl",yu yn tijaen I-?!:ui)!,(!an Seneddol, isc VI) tehdo yn ddyiedus arnoin ar vr ad eg bre- senol i alw svlw ein brodyr niewn modd cjHivdinol at loesohvedd y pwnc pwysig llwu, Ytnddeiigys i ni fod yr ymgais a wneir er cael beiaethiad yn yr etlioilraint, yn d%vvii CNS)IlLi,id pwysig a sefyllfa foesol, cyindeitiiasol, a dealiol rhan fawr o'r wladwriaetb, o'r hon y rhaid i eglwys Crist mewn amser dyfodol dyulJ ei hadgylnerthiad. Ymddengys i ni lod y pwuc bwn yn bawho in vv y 0 n sylw fel Gweiiiidogion nag a hawlia pynciau gwladwriaethol yn gylliedin. Y mae dygiad yn mlaen achosion cyhoed.lus y deyrnas, vn awr yn dylltnwaJu i raddau Iw]uctll YIJ erbyn ei Ilwydd- iitijt iiloesol. Y muo y deiliuid j'u gwelecl nyn, ac yn gwiil argyhoeddedig pe cawsert livvy arfer en dj la ti wad yn y modd y buasai yn rbesymol idd- j ynt gael, y gallasent symud y rlrwg y cwynir 0'1 berwydd. Yr ydym ninau o dan ddylanwad yr un aigyhoeddiad, yn ystyried yn y modd clitriîolat') dylai pob un o ddeiliaid ei Mawrhydi, os hydd ef yu cartrefu o dan ei llywodraeth, gael rhan ddi ga(,? ] i-lia n dcii- gyfrvvng neu gybyngol yn fluifiud deddfan y llyw- odraeth. Yrydyui yn credu yn ddivsgog fod y dospeirth gwcltllgar )'tl, y wlad hon, ar gvfrif eu divvydrwydd gyda moddion gwybodaeth, yn llawn mor gymiivvys i feddiannu etholfraint ag °ydyw v I Y( I NI%V N r'nai sydd yn ei med lu yn awr. Ac yrydyni vii tybied, pe bvddai i r uiwygiad angenrlieidiol liwn gyaieryd lie, y byddai i'r dospeirth gweitbgar gael eu codi yn uweh yn ngraddfa cymdeithas, y byddai i livily edeitbio yu ddaiouns gyda golw ar eiu 11 eg I wy sydd, ae y bydvlai gwir giefydtl° yn fw) Ilvvyddiauuus yn ein tir. Oblegid rhaid i in ediych at dderuiiafiad y bobl vveitiigar am gvnvdd ein gwasanaetiigarwcb ae ar v tir v ma yr\ Jym yn y modd ditrifoial yn aigymhell y pwne hWlI i sylw pob Ciistion. Y !llnc golygidd arall pertbynol i'r pwnc hWll gwir deilwng o ti sylw, sef yr budiad diehellgar y mae yr ethoivvyr yn ddarostyngedig iddogydar etiiol-drehi bresenol, trwy f'vgvtliiad ar v nailYbiw a lvygrwobrwyon ar y ilavv arall ac felly tneddir i d uioesoh y wladwriaetb i raddau heiaeth iawn Gkvydkiorn nad oes angen i ni vmbeiaetbu ar y pen lnyn. Gwyr y rhan fwyaf o bonocli, trwv yr llyn y biiocli yu aystion o )Ono eiell I) ullilill, y drvgau a'r gresyuau a achosir yn gyfliedin me.vn ethoivvyr yu ol y drefu bresenol. Yrydymyn boiiol sicr nad oes dim a fyddai yn fwv effeithiol er rhodui attalfa fir bethau annymunol o -r LIth, na ,L ) I, tit ciiael helaetbiail yu yr etiiol-thnut, a hawl i etbol wyr cydwybodol i bieid arwyddo gyda'I' Tugel. .Nl(..i N-(I)-rfi yij gailu edrych dros y ffaith lod yr ysgrif-raith a gynygiwyd gan y diweddar Brif b.J 01 1::) t) W einidog yn cyn wys rhai o'r petliau in wy uf ni- weidiol yn y gyfundrefn bresenol, er yn cael ei dwyn yn mlaen o dan yr enw divvvgiad Seneddol. Y mae yn wir fod yn yr ysgrifraith bono J'ai petiiau a gynieiadvvvir genym, eto gan mai un o'i brif egwyddorion ydyw diogelu cyfartaledd y ilesiant, (fel y dywedir,) a hyny yn benat trwy gadw yr epiioifiaiut yr un, yn lie ei helaethu, vr ydym yu ei ystyried yn dra dillygioi. y iii:te'u I- y by(itliti i r mesur yciivvanegn y cyfetholiad; ond ni hyddai i r vebwanegiad etleitiiio ond yebydig iawn i wii- ddiwygi id ymarierol y mae yr holl hsur vn dwyn ddi\\ygjtd ymaneroi y mae yr bo titesur vn d'-v" va rhyw nodweddiad caetiiiwol, gan edrych beibio y dospeiitii pwysig hvny o ddeiliaid ei Mawrhydi a gytaneddaut. y prif drefi, er mai hwynthwy ydynt ■ gauol-beirth eiii gwybodaeth vvia lyddol, a tharad- | leoedd eiu llvvyddiant cenedlaethol. Ar y cylan, yr ydym vn dy muno cymhell ein cydwiadwyr i gyiueradwyo rhyw foddiou cyfreith- lawn, gryinus, a heddyciilavvn er sicrhau mesur o ddivvygiad llawn, riiesymol, diogel, a gwirioneddol, yn d "y dyfeision siomedig a ddygwyu gerbron y Senedd yn ddiweddar. 1:1 r dwyu hyny oddiaui- gylcb, dylid cynal cyfariodydd, gwneyd pender fvniadau, a chyinerailvvyo deisebau, fel y galio iioll ddeiliaid ei Mawrhydi gael cvdeusuerau i evd. weithredu. U" Cetiiidd cyfeiliion yr achos liwn v gallant wael Illa.wer 0 gym/lOnh ac iJytiOrddialJt yu ughylJOcdd- Illíllllll a thrwy ynidrechi'on Gyuideithas yDivvvgiad Ceueulaetliol, Seneddui a cbyliidol, yr hon, trwy ei i\mdiech ai divvydrwydil o dan lywyddiad Svi- dobhua V\ almsley, sydd wedi amlygu llawer iawn i o vvladgarvvch, weJi bod) n bynod o r ymdrechol i sicrhau iawuderau y cytirediu, acyn llwyr deilyngu c_y dymdeimlad a clivdweithiediad y cyhoedd. tithollraint sydd ymddiriedaeth ddyroddediggan Ddwyfol Hagluniaeth fel moddion i sicrhau llwyd i- iant u thivlu yn mysg y wludwriuetb; nc y mile galJ bob dyu ei ddyledsvvyddau i'w cytlavvm cyu yr 1 ymddyga yu deilwng o'r ymddiriedaeth a osodwyd arno. Ac y mae y Cristion, yn benaf o baw b, o dan l'wyinedigaeth i wneyd ei egui er lnrwddo ] Uduw, heddwcli ar y ddaiar, ac ewyiiys da i ddyuion. 1 lionias Archer, D.D. Tijotiias Aveliti,, VV. 11. Baker Henry N. liarnett H. Bachelor, B A. S. BtL) leN,, F.A.S. William Beall James Bennett, D.D. John Blackburn James H. Blake W, A. Biake W. H. Bonner W. Blackwell Bowes J. Baldwin Brown,B.A. Samuel Brown John Bunter Joliti Btii-iiet Jabez Burns, D.D. L 11. Byrnes VV. Campbell, M.A. J. M. Chariton, M.A. ft. Corbishley Geolge Corney Daniel Curtis John Chapman Davie fthene/er Davies John Davies S, A. Davic:s Stephen J Davis Isaac Doxsev Clement Dukes, M.A. W. Henry Elliott J- Emblem J- C. Gallaway, M.A. Jonathan George Hoberth Gibson A, Good Samuel Green Ltobert Hamilton E oenezer Harris John flai-i-is. D. D. T\YJenkyn,D.D F.G.S. 13, Kent Robert Mackray, M.A. Henry Marcbmout D. Martin Joseph luther Samuel Milner J..Niori-isoti,D-D.,L.L.D. Joseph Morison J. Vtiie Mummery Frederick Neller William Owen W, Stern Palmer G. W. 1'egg Sa m ncl IÚllJsom J. W. Richardson Joim Robertson, M.A. George Rose Joseph Roth try J!o?et't S)n]sou, M A. Philip Smith, B.A. S Joseph Smith, B.A. James Spong John Stevenson, M.A. Alexander Stewart W. 11. Stowell, i) D. David Thomas George B. Thomas Thomas Timpson Frederick Ti-esti-ail William Tvler William Underwood C. Fox Vardv. M.A. George Verrall W. Walters William Ward William Wearo Charles Williams B. Woody ard William Yonug I

--I NEWYDDION DIWEDDA-RAF.…

[No title]

march NAD YR YU, LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN. i

MARCHiNAD LLUNDAIN. ,

C'AINOLBRIYIAU YMIILRUDROL.

LONDON CATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, May…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-il/ay…

METALS.