Hide Articles List

18 articles on this Page

FFIiAlNC. I

News
Cite
Share

FFIiAlNC. I Y mne Louis Napoleon yn parhau yn dra line1- lonn3 i'w bertbynasati: daetli yr Is-Iat lies Popoli, yr iion sydd vti wed lw, yn ddiweddar i L1 trainc. ac ttnriiegwyd hi -an ei chcliitier, NIpoleolj, -1200,001) o fi-et it es. Yuiddengvs t'od y gedeb i duwvn traul yr wvi filwraidd, lal 10, a thansgrifiadau y fc.vvddogion at y ball, yn lyr o ateb ir araul o 800,000 o francs talodd y Llywydd y swm yma liei'yd o'i Jogel) ei hun. Gorehymynodd hefyd ar fod i'r boil weithwyr, a golledwyd trwv y tan diweddar yn Faubourg St Antoine, gael eu digoll- ertll yn llawn all-in o r cyfrin-bwrs. Os na cÍlaitr efa ei alw yn frenin, y rnae yn penderfynu gwas- garu ei arian niewn modd breniuol. Y mae sylw y cyhoedd yn Paris yn cael ei dvnu tron ynllwyr at lvthyrau y Cadfridogiou alltudedig, y rhai a wrthodant gymeryd v Ilw o fi'yddiondeb i'r Llywydd. v Lamoriciere y ltvtllvi- caulynol at y gweinidog rbyfel, dyddiedig yn Brussels, Mai 14:— Gadlndog, —Wedi fv rhwygo o'm cartref, fy llhailu i garchar, a'm dinoddedu mewn dirinyg ar y gyfraith, ni chreilais v btizisecii yn myned can belled & gofyn i mi gymerv 1 ilvv o (Tvddloudeb i'r dyn, aw. durdod yr IIWII, wedi ei thraisfeddiaunu trwy urmes. a gyniielir yn unig trvvv rym. Ond cvnwjsa tysteb ddeilliedig a o'ch swvddfa chwi IrawJde¡z, yr hun a gyfeiria yu ainlvrg at v Cadfrido^ion alituuiol, gaii tiros,ld arnynt rwymeiligaeth y liw. Caniateir dau tis Ïr rhai sydd yn trigiannu yn Belgium i ateb i'r arebiad. Ydwyf yn dywed ar bob lIaw nad ydyw y liw yn i hwvmedigaetb tua.; at ddyn na chadwodd ei lw ei hun. Er mor gvffreuinol y detnyddir yr athraw- iaeth hon yn awr, yr vvvf yn ei bwrw vniaith oediad 13id wyf ei ol'yn —jr wyl yn gvvithod y ilw. Yr vyr yo gwybod y canlyniadau v'ID penderfyniad." Ylln v mae Lamoriciere yn crybwvll id !o Aid yn y fvddiu naw-ar u^ain o flynyddoedd iddo fod lIIewn 36 o frwydrau, yn y rhyfel a fa :1111 IS mlynedd yn Algeria; a chan gyfeirio at gyfraith a wnaed yn 1831, tfe a ddywed —" Selhrir y gyfr.iith bono dan draed gao lvw.idraeth nad yw yn paicbu person na meddiaiinau." Ysgrifenodd v CadiYido^ Uedeau hftvtt i wrtho l cymeryd y liw.-lhwt:dIÙ, ddydd fall di.veddaf, d.iarfod i'r gweinidoq; riiviel anog y filyw- yd t i dnlll y Ca(,' f,-i (,' ogi oii encilieslig oddiar retr y fyd iin, a'l ft) d yntan wedi ?wrtliod yvvneyd. Riioildwyd petli adfywiad i fasnaeli manwerthol y brif ddllla, trwy bresenoideb y (i,iiiii can mil o ddv- eithriuid a adaethaut i weled yr wyl fiiwrol y r vr ahnos cyn y d.liweddai, yr invn evii bvnv ydoeihi vii Ridd iawn. Yr oedd euill v gweilhwyr ar vr adilysur y tu livvut i ddiin a glybuwyu or blaen. Tc.id IIga.in franc (tlla Id- 8J.) vn ewyllJar am welv noson m,wn ucnl"fh (garret) wael nid oedd i'r creadur dciiin i'w wneyd ond naill ai tittu byny, neu irvsgu ar yr beol. Y inae adfywiad ar yr archebion ain nwyddau Paris o wiedi lU t ra iii o t-. -Ni,l o I i d li>na; ya dyt')J o r Unol Daleitbiau, nad yw yn cymeryd llawer o nwyddau a wneir yn Paris. Derbynir y cyffelyb banes am adfywiad masnach yn R iuen a Waibiiuse. Yr oedd inarciinld yr yd yn Paris yr wytiinas ddivveddaf yn ciryinaitll. Y rase yr (d'nau a aebiysurwyd gan y rbevvoiz^dd diweddar mewn perthyuas i'r -wenitli, yn awe wedi en syiniul yn llwyr, Ymddengys uaai y l'hyg yu uui3 a gaioud ei ni weidio. Y mae ton ryfeigar yrareithiau a dratuiodwyd gan M de Persiqiiv, a'r -de St. Arr:tti(i, 11 ciniaw a ro idodd swyddogion y fvd.iin i'r 'I'k wz, Lou s Napoleon, wedi achosi teimladau dwysyn v cylcaoeud ^wladvddol. yr Assemblee Sathnnlc y bydd i egwyddorion ac ia.th v Gweinidoij Curtn-i'ol a'r Gweinidug ilhyiel, beri eyniiwri' nid yebydig yn! y Y mae llawer o siarad am v nodyn a ddarparwyd yn swyddfa y (jweinidog Tramor, o (i (a fidylanvvad Lnuis Napoleon, mewn perthyuas i ^vnglireiriau j 1815. Y iiiae'r vii g,)io,l i lawr vn y Dodyn liwn egwedddonon o annibyniaeth hoifui, gyda golwg ar lywndraethau tramor, vn nghyleh v cwestiwn o ffurf ily wodraeth, ae o sefydliad ts\rnach Bonapartaidd. Nodir lief yd yr amrywiol droseud- i adcia o'r eynghreiriau hyny, a gymerodd le vn y deug mlynedd ar ugain diweddaf.

AWSTlilA. I

-i PRWSIA. !

AMKKICV- I

TYR ARGLWYDDLI

TY Y CYKFREDIN", j

[No title]

Y GYFUNDREFN ETHOLIADOL.

--I NEWYDDION DIWEDDA-RAF.…

[No title]

march NAD YR YU, LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN. i

MARCHiNAD LLUNDAIN. ,

C'AINOLBRIYIAU YMIILRUDROL.

LONDON CATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, May…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.-il/ay…

METALS.