Hide Articles List

12 articles on this Page

BARDDONIAETH-----

I I GOHSBIAESTH. |

J ETilOLlAD Silt DDINLiYCLI.…

I c'YMcvCjbiiou vi) c;wiKti.…

-A"II:'Tll\';'1"1'CIi A3IAETIIWYR…

LENYDDOL BLAENAU FFESTINIOG.

AMDDIFFYNIAD CYMERIAD. I i

AT OLYG'.VYI! YR AMSEUAU.

Li.LNOiUON CYMRU.

I COFGOLOFN IEUAN GWYNEDD.

i - - j LLÙFFIO GOREBOL.-

I NEWYDDION CYMREIG. I

News
Cite
Share

I NEWYDDION CYMREIG. I MANOEINION.—Ar yr 16eg cyfisol cynaliodd yr An- nibyn\' yr Cymreig eu Cymanfa liynyddol yn Gartside i street, y n y d)e!'h?n. Y?weinik?ionaweinvddas- ant ar yr achlysur ocJdvn't v Pa'c!)udi?i?n caniynnl: Davies, Conwv; Roberts, Rhuthvn; Griflitiis, Caer- | ?ybi a Rees, Livcrpco). Trad?odwyi preaett?au v nos Wener a'r nos Sa i\< rn b'acn?rn), a thrwy'r dyJJ ) v a cliyn?i,i,vN(i cN,f?irf,d cvli?,edit's 0 ddyddorul y nos Lun dvlvnol. Ainlvgid llawer o j K.??it??rw'-h rhwng yr' Annibvnw\'¡' a pnleidi?u j erii 11 o gi,(?f.y,!(Iwvl. -ir y p-d. Yr I y | I gwrandawy r yn ihnisoeaoh nag arfero', a'r prejethan i j &e. yn rhagorol iawn. Tvbir fod v dull hoddhaol y | (iy?iJ pob peth yn minen, vn gl >rl ac yn galondid j mawr i'r gweinidog llafurtis* v Pare];. Richard Jones. BIRMINGHAM.— Ar ddydd Ian yr 20fed cdioi, nn. hali\vyti try.lydd gylehwyl flvnyddol v Trefnvddion Calfinaidd yn y dref hon. A¡i] {j o'r dnch, cyfar- I i n 5 o?r fyddodd nifer helaeth o Gymrvi gsal-yfed te yr oe id yr oisvg arnynt yn dra dymunol. Ar ol i bawb gael eu diwallu, symu iwvd y petbau, ac olynwyd hvny a cnytarfii l areitbio. Dewiswyd ein ben gvfaiil sereb- og Mr. Isaac Evan", i lywyddu'r csfarfod — Ilansvo.id ei le fel N, cN-frv%N, lie',) ar y Parcii. D. Morgans, Tralhvm, i anerch v cyfarfod;" v testun nedd "v Genbadaeth Gartrefol," yn bennfyn* mhlith y Methodistiaid. Areithiodtl yn gampus. Arei ol tphnd ar y Parch, E. Price; ei destun ef oedd, helyntion ei bereriuiod yn ysbaid y ))y,nti,eng mlyn- edd diweddaf gyda'r achos Cymreig vn y dref lion. Adroddodd lasver o bethau a barodd i'r gsvyddfodol- ion synu. Yr oedd ei araeth yn gyfansoddedig o lawer o ion a fu rbyngdtlo ag amrvw lien dadau mewn gwabanol ranau o Gymru, vr byn oedd yn ei gwneyd yn bynod o'r difyrns. Ar ci ol yntau galwyd ar Mr. Richard Owens, yr hwn a ddywedodd yn rhagorol ar ddirnest, &c. Y;1a terfynwyd v cyfar- j iud, actli pawb i'w cartrcfleoedd.—PeirianydJ, j I GOSLEPD. [ -IJARCf]N.kDOEI)D.-G"-eiiitli, o ]3s. iyr I C)S o bwysau HaidJ, o Sis. i 10s. yr 14? o bwysa-.i Ceirtdi, 0 os. 6c. i 7s. yr 10-3 o bwysau Blawd Ceircb, 13s. | yr 120 o bwysau Cloron yn dal eu prisian; Ymen- I vn fires, o 9c. i lie. y Pw.\S; etv h;lt,oil:, i Be. y pwys. )'r anifciliaid.—Ceffylaa gwedd yn amrvsvio o £18 i £ 35; a nierlol o tS ;-£15; Gwari¡,eg,b'I'IJOù mewn cywair dda yn amrywio o i £ 10; ychydig o rai rhagorol yn eael ea gwerthu am £ 12 a £ 11; gwar i theg gsveigion yn amrysvio o Of i £ 7 rhai dwy- t llsvyddiaid o £:3 i 4E.5. Mocli Stors (Itt o £2 i £:3 rliai ieuangaeii o JEt i £ 2; a'r pt--r(-hill o 10s. i £ i. Y defaid yn ?werthu yn rhwydd am brisiau yr wyth- nos d iiweddaf. i,)?i.- Y mis hwn ydyw yr adegy j newidir ac y cyiiogir gsveinidogion yn ngwabanol ar- daloedd Gwynedd. Pen gweision yn c\flogi am o £ 12 i £ 15 v flwyddyn; is-weision, o £1:) i £ II; a BEVLAII ARFOS, A LLAN FAIR MON.—Ar y 10, 11, 12, a'r pieg o lis IIbrill, cyniialiwyd eyfarfodydd | blynyddol yn v lieoedd utdiod, yn y rhai y wyd gan y Farciiedigion canlynol:—O. Evans, Berea, Mon; — Nicholas, (ti.) Bangor; W. Ambrose, Port mating; P. Ilosveiis, Amana; I), James, H hosymeirch; W.Thomas, Beaumaris; T. Edwards, Ebenczer; J. Roberts, Lianerciiymedtl D. Roberts, Caernarfon W. Griffiths, Caergybi; W. Morris. Salem, Brvngwr- en; W, Evans, Dwyrain a Jlr. Wm. Hughes, Caer- narfon. Deehrenwyd v gwabanol odfaon gan y Parcbedigion canlyiud: — D. J allies, W. Hughes, P. flowells, W. Evans, T. Davies, ac 0. Evans. Caf wyd cynulleidfaoedd liuosog ac asUid, a gobeithio j fod yr had da a h uiwy ] gwedi caei dyfmier daear, fel y bydtlo yn dwyn firsvytb i saneteiddrsvydd, er c vsur ac adeiladaeth i'r eglwvsvdd, a gogoniant i Dduw.— I P. G. r. t, xirlT Rboddwvd hanes y cyfarfodydd uchod vn Ilaw v cysodydd er's mis yn (II, ond trwr ryw anfl'awd fe'i ga 1 asvyd allan, a dyna yr achos ei fod mor auam- serol.—GOL. TALYSARN.—Cynhaliwyd cyfarfod CYshu?enol yn v ,le ticti-.)ti ar nos i tu 1).N hvs!'ysiad ani v (-vfirf?)fi %vediei "-iie.?'(1 er'stu'imisyn<d,yroedd (i?tu o'r Iv,?li ell gwneyd yn liysbys y pryd byny, a'r ddau ereili yn an- hvsby-s hyd noswaith y cyfarfod. Yr oetld 31 r. Wm. i Seared wedi casglu 18s. 6c. gan ei gyfeiiiion ac ewyllyssvyr da i'r csfarfod, v rliai a gyfransvvd yn wobrwyon yn y lull t -iil,vn:- Y cyst tdiedd cyntaf o.-dd diirlien Sa'ui 9G gan bedwar o fechgyn dan 12 oCll, prv 1 y Oarnwyd Owen Jones, Biaenyeae, yn or L'U Ouca Owens, Ffi-idd, it til IN'illiaiii %v e ii, Penvbon!, yn drydydd; a William Roberts weirgiodd.yn olaf. Cawsant eu gwobrwyo oil. Yr iii I gvstadledd oedtl darken v 12ied y Pr??eth?r, anhysbvs i'r ym?eiswyr yn thcIlorol. Daetii 4 /I l\eh\n i -aeii.; )a ll,)rol. 1)?ict?i 4 1) 17 ce,l %] I,);' -4i)reo yki- grwyn, yu ail; William Davies, Ta!ysarn, yn dryd- ydd Jonatba-i Williams, Nantlief, vn olaf. Caw- san! eu gwobrwyo oil. YLryd?idcyst?dieddyd?'eddj ban ess n n'r Geiniogwertb, r.niiys'iys i'r yml'iswr)', s,.f ui () Le]lïn dan 20 1}("1. hyd noswaith v c\f i- fod. I ¡ Y goreu ytioe-ni v\ iliiam Jones, Blaenvcae; Griffith denes Bksenycic. \n ail; a Joiiti Jones, Penvbon?,yn o a f Fe u gw '<rwv« y d oil. V gystadkdd (. l a: yd- oe'l-i r'.ian «> Aw til Mr. Eoeruzer i'.v.e.nas, Clynog Fawr, ar <iystod-.lian, amynedt!, ac adferiad J?b. ?'j. o,6.1 yn ymgeisio am y gwobrau. H?rn?\'d dan o'r ymgeiswyr goreu 3,11 scf, Robert lioberis, Samaria, a Wiiiiam Owen, HafoJias, ac o berwy.'nf byny yn teiiyngi y ddwy woljr flaenaf, ae Owen Oweus, Peoybont, a William Wiiiiams, Hen- erail, yn gyiartai fel dau ail, ae yn tciiyngu y: svobr j arail; ae ni wobrwywyd ond y pedwar blaenaf vn v gysla iiedd hon. Yr oedd y gynulleidfa yn liirisog, y i". i'arlod yn ddiiyrus. a gobeithiwn y bydd iddo! got'-i tavvv o awydd darden yn ieuengctyd y gyinyJug- aeth.— Un oedd yu. y cyfw}Id. LLvN!OLOES.—3Iae sciiitiziti y dyddiau diweddaf! wedi ail ddechreu eu haciios yn y dref hon eto, y maent wedi bed unr Oodus a chad un dysgybi o'r j nesvyd 1 iud eu canlyn. Bedyddiwyd ef i;os -ul yr ail o Fat, ond v mae wedi on gadtiel, a bvnv yr wth nos ftilit t 2 t k-), u i a I It w 11 L'od f, I I I)",r i. | BANG oa.—Cynaliold yr Anibynwyr yn eu cyfaifiK.1 blynyddol fei arfer ar d iydd Ian D./reiiaiael. (kin fold v Pandi. Wiiiiams. gyut o Llan bud arn v ga-reg wedi deehreu arei lafur gwtinidogaetii- ol yn eu piitii, barn wyd v byddai yn ddoethineb neili.lno rhan or gwasauaeth er cydnabod yn gshoedd- as y berthynas sydd rhyngddynt fel gvvtiui'-og ac. Eglsvys. Dygwyd gwaliaii-d ranau y cyf.irfod yn miaen gan y Parcheiiigion caidyuol — E. Stephens Dwy-gy fyiehi; W. Thomas, Beaumaris; D. Griffiths, Bet'r.d P.Thomas, Beiuah; D. Roberts, Carnarvon; T. Morris, Rhyl; ac M. Lewis, Treilvnon. Cawsom gyfarfod cysurus iawn,vr ()cd.i y pre.;<:thau yn fywiog a phwrpasol, a'r gwrandawiad yn lliosog ac astud, a'u j gwedtli yw ar fod yr effeithiau yn ddvmauol. Oiolch j i'n brodyr v Metho-listiaid am ganiattau eu capel hardJ ac e:Ïn<J; at ei n gwusanaeth y noson ddi weddaf J o'r cyfarfod. Y' mae hyn yn gosod alian y tcimJad cvsnrus sv.ld gin v naiil at v ilaik Urvsiedydydd! eysiirt)s y i)aill it iiiiii. iir-%sied v dv,i?i v bN?'? I ia rlia,-fa,Il s,.c-i?,l ?uel (Jnnnf.s.—D?dd lau.??J cyfiso!, eynhalioud y Dir- i west wyr eu cylebwyl flynydd.d yn y lIe j¡wn. Y I) g,? I t iy P,11-c',]. J. Pli?ilil), Baiigor, ar Ddylanwad Prydain ar y Bvd'' ues gor- • lenwi meddy'iiau rhai o'r gyuuileidfa a syndod. D d.1 Wesleaidd pryd v rhoddwyd anogaethau grvmus gan j amryw o'r cyfeillion i y-'Uiymi wrth a wy d draeheln i g uiel y Methodistioid CaPiuaidd • ar j ol cauu, darilen a gsved u >, areithiod! y Parch. D Davies, \berport!i ( PC.); y Parch. S. Da\e-Aher? ma?i- I"?L; ii.' J. Pi)tit!p.. A'n?,arci)h- j iodd y Parch. I). Davit's a'r Parcii. J. Phiiiips. Ac j a in 6 areitbio ij v P.ueh. S. Edwards, Miielivniletb !(A); y Parch. S. Davies, ar Parch. D. Danes, ?L!y?y.J?y!ciacy)(/?\\y]??n?Ir.\V.E!!is,\u; j ddo^th ag anriiy.de klas. Yr oe ii y cwe ldiau yn 1 jd aeriofi. v cami vn soniarus, a'r a-eilhiau \n yviiwys- i ;,¡ '),;J:; T-Ii::]' y\ r, -i; I il ¡; 'I¡i\ ?ch:)'\y!y!t.t!iHyiciT.Yt! crp?ny:nwc!?ddv<"ne.!d j iges Dirs* estiaeth a'n goror, ae ni l aeth ilafur y !!?t's))t:'?e-.Ha<;tha'ns:')rxr,acuidaethi!?fury! ] ADR'1D!)lIL A CnER!1J}!)ROL DISSS, JLJR OANWG —Cynnaliodd y dinasyddion eu cvfarfo.i y in j hwn s'ngliapel y Bedyddwyr; dywedasom mewn riiif- j vn biaeuorol fod c.vfvddsvyr ein lie, yn groes iawn i ni ir-, imal ryfarfod O'¡: f.ilh: ac er luwvn rljnùdi ;)¡ mant.is iddynt f.irnu a.n d-lrygioni neu ddaioui cla dull, pendcr'yriasom gvnaal cy farfod yn yrawyr agor- cd: ond o berwvtid fod yr bin yn y.nddangos yn | anifafriol, anfonas-am gais an y capel sonie.iig, a: er ein syndod wele ddrtvs a'/orcd, wele ddechreu cy f.-iorl newvdd ar grefv kLvyr Dinas: a byder.vn na c'a.iik larnålJt I] hvn allan, d km heb ei t>r.»fi s;i gvn'if, ond i dtlycliwelyd, cynn iliwyd y cyfarfod k), a chy- merodJ _\1. Daniel T.iomas, arolygydj v Dinas y gadair am h iiiner awr wedi ciiwcch v pryd. nawn agorodd y cyfarfod yn (rr a panrpaso!' (vn 1,[ ci arf!n), amlvg ei l amcan y eN,trf?)-i N-DII yr adroddwyr a'r cerddorio-i en sefyllfao^d i, '-j. ia'.Ynasantenc;')rch'?<.ti?n?? hyn?([ fe .r.s nf rs. h. v eyfiirf,,?il g.in D,t%,i,i Da!l'" Y:;nl Fei,;tr, fP?t?i??LSa??t?m?????'?? .??.? Parch. O. Williams (H.) T?.T..r.?. Tr.-i;i?..d V pry d n:t?)t vn ddifvms ae a d c'ui,j j ie• ie■ i-■ r i' u:   j   j ) A.d!.?ddyc?.?..??.?,?,;?,?,?.?.?_ ,,),I ZL?ll cu cared; rwy.lt!—('read nr. ?.TH..S??;?,???._D?d ?,?.i?,?,?. ?'dh.<????C?n?-vn??? ??: meisa nife. 1 y,,cv?;d eu C<. fariod d d hhQy.id;?-i rhai yi g'>n jndeithj ne ereili vi, smgmu n ,?ndn? a u gn faau'u ueuosmn. >c.- Ym i.l .u..sf.1' -o kv- Ikiiiiid iawn amy at t;:i A)'Y.;Y?i?.i'v'.?.d? ¡t't ;{; ,i: :i' :)l'\i:)ij aeitnas Gerddorol, yn Addo.'oy y r Annihvnwyr. j Dygwyti y gsveiny ddiadau vn mlaen cr bo.idhaJ J cyi)'rc<'h?di'rthaiot;id\t!sc')?!.—'9.<Y/ cyifrediiud i'r rhai ocldn.t hk-senol.—G.Jie'i'/dd. Y l-u?n GOCH.—Dysvedir 1'od y tlefyd hwov?di nod ar vr hail biant o'r bron vn iighvmydiigitelli Bethes d a. end mai ??.y-?g mewn ry B:;?.-?c'h a | fu.?nt ftiiw o hone. LLANWNDA.—Mai 21, cyfarfu Robert Jones, Store House, yn y plwv hwn a. dam-vain aneuql wrth ddychwclvtl o chwarel Llanberis, trwy iddo fethu ei a!licaii ,,vda'r trtiz, a ii)i'iiell dar. yr oiwyuion. Tor- wyd ei giun ymaitb gan y ineddyg, ond bu farsv yn uiiien ychydig oriau. — Gohrbydd. BETHESDA.— Ar y 15ed C tisol, aeth baeb'gen Mr. Jones, ysgolfeistr, Pont y twr, gyda thri ereili trwy Dy'nymaes i ben Caraedd Dafydd, i wt led L yn Og- wen. a gan i faehgen llr Jones fod yn fwv auturiacth- us na'r lleill, syrthi->iJ dros y graig. Bernir fllll el godwm tua 100 iiuih. Gan nad oedd J plant ereill yn agos i.ldo ar y pryd, bnyvvd bvd dr.inoetb heb gael ei gorltyn; a phan ti eafwy-J, yr oeud yr olwg arno yn echry.his. Haws dyciiymygn na darlunio teiuiU adiiu ei ritni ar yr a leg.—IJechidon. (. WM Y GLO, oiiK CAKRNAKFON.— Wvtonos i nos tadwrn diweodaf, iei yr oe.id ccrbyd ilwythog o bobl yn myned o Gaernurion i Gwmg.'o, daeth un o'r ol- wvnioii oddiar yr ct hei. Cwyivipo id v cerbvd a'r mai oe iovnt arno. a niweiiiiwyd amryw o honyu1,ac anafsvyd Jane Hughes, a Thomas Jones, Tv uewydd, Llandtieinitden, yn dost iawn. Rtn?.—Yry.jy!yn(!?;ii,?,.?j);?.,?.??-?}j, swx ( 1 i FQinta Dinbycb.yn bw..aci;; cyaa' ci cruianfa cleni yn Rhyl, ar y dyddian L .,n a Masvrtii, Mebefin 14 a yn P,. gvnd'Oeda am t.t-.au y ;y i i c-vn!af; disgwvlir cenhadon yr eglwysi vno yn brydkm, pR? y dariienir cenlia,Joti 3-r P.;r??. H. P.uh. Mosfvn.arBeth v\v 1)al)ur y P;.rcl?i. i,. I -,i? 'l\J e ;¡dJe ¡ ¡\ ¡;' I: _¡\;i ¡ Sir, GriSths, Caergybi; Morris, Salem Roberts, Llanerchymedd; Huberts, Caernarfon Griffiths, Bethel; kiribri)se, -i ni L It (Tridi).hs, Rf!f?hui, Piercea Rees, Liverpotd a Parry, Ffestiniog. Disgwvjir i 31 r. Parry draddodi pregeth ar y pwi:c goso.iedig, i ptrygl 0 oedi ceisio ere/yd i." Gun nui boa yw y gymanfa gyntaf a gynhaiiwyd yn Rhyl trioed, by ierir y bydd vn liu- oso g a beroiitiiiol. Bydd pregetbu trwv v dydd Sul biaenoroi gan rai o'r dyeithriaid yn Ithvl a Rhadd- ian, LNTIEB TREFi-YNNON—CynLIA 1 iodd yr Undel) hwn ei gyfarfod pymthegnosoi ddvdd Gsvencr, Mai 14, pryd yr oedd yn bresenol y Llvwydd, yr Hybarcb Ard leacon Clough, 6 o'r hen swvddogion, ac 8 o'r ihai newvddion. Darllenwvd a chadarnhawyd cof- noiiion v Y ti-Lti',ion o'r Ty oeddynt fel y Is. 2c '1 re- flynon,t'lo9 8s .oc.S hitfoid, £ 04 Is. 6c. y Cyfaiis'^in I yn £ 116 lis. ie. Y nifer yn y Ty y cyfarfod diweddaf oedd 165; cyinerwyd 1 (> ifesvn,bu farw 2. golk ngwvd 23 alian. Yn y ty ary pryd 15lk Yi- iriati n :la%v y Swm y tretli: dyledus Fwrdd Cyfruitli y 'J'lodion,*yn cydnabod derbyniad llythyr Y sg. yr t'ndeb o baith v trefniad a wnaed rhwng yr rndeb a phlwyfolion "Whitfard. Cynvg- iwyd gan L. H. Mostyn, YS" ac ciliwyd sran yr Hy- At-el-d -eac(on i di-etilo ..u ,uno gael ei chodi oldiar y plwyfydd perthvnol i'r Fndeb tuag at diaul yr baner blwyddvn sy'n f erdded a bod i'r Ysgrifenydd ddwyn o Darn y Bwrdd yn y cyfarfod ncsaf, raniad cylartal yn 01 trethiad v gwa- banol b!wyI'ytid. bu Arolygydd y. Uywodraeth yn ymweled a'r ysgol ir .cyfisoi. Dywedai fod y bcchgsii svedi cynyddu tiawer mewn (I sg. &,c.er pan y buasai vno ddi weddaf; ond fod y genethod ychydig yn 01 mwn siliebu ac mesvn daiaryddiaelh. ny- wedai rhai o'r gwarcheidwaid eu bod yn gwaban- iaethu oddiwivh jlr. Syuions (yr Arols gvdd), gan eu bod hwy yn tybied fod yr oil o ddeiliaid Vr ysgol, mor hyddysg yn mhob cangen o ssybo iaeth, ag unrbyw biant yn y gymydagaetb.—Gohehydd. JBETUESDA.—Cytarjod blynyddol y Gymdeithns Gor- aicl.-Arii 5 o'r gloch prydnatvn dydd lau diwedd- af cyfarfu tua 700 o bersonau yn nghapel yr Anni- bynsvyr vn y lie hwn. YLiy\yyd.ia.rvraci)!\<sur oedd y Parch. LL Samuel, a dewiswyd* Mr. b-a r i d Griffith yn Is-lysvydd. D,-farnia(i v gwol)i-iivoi-i i'r goreuon yn ygwabano) gystadleddau oeddynt fel y canism ;m y cytieithiad goraf o Handel's Chor- us, For unto us a ch.id svas born, rho.ldsvsd tl is. Ani N:r Aiitl,eiii oriif ar Jer. ix. Am yr AntLeai oraf ar Jer. ix. 1. rboddwvd it Is., a thlsvs i L Taliesin," sef Ilr. Owen Davies, Llanllechid; am yr uit oraf, rhodrisvyd XI i Jcreiiiiah, sef Ilr. ia!ii D.,ivies, Cae'r blai(id I lestiniog. ary testu n. Am y r Anthem oraf ar v Salm Ix v. 1.1 i, 12, t'r 13 r l iod,]-,i,yd 1:3. i C i 12, a'r 13 rhodd wyd £:3, 3s. a thlws i 11 Cvnlevrn," sei Mr. Robert Davies, Lianelsvy ac am yr ail oraf, lr. WITI, Owen, Deriiyniwyd 10 o gyfansoddiadau eraill ar y testuu. Aai yr Anthem oraf ar Isaiah li. 9 — 11 rhodd wyd £ 3 3s. a thiwsi '-Musico," sef Mr. David Rmerts, Bethesda; am yr ail orat, dyfarnwyd £ 1 Is. i Disgybl," (ni amiygsvyd yr enw priodol). Der- byniwyd 4 o gy'?nsoddjad?u eraill ar v test,in Am vr o5-.ii' -,ir lxviii. 3,2-?l 1%farnw'v cl ,3 3-; a t-,Iivs i (tii aiiil,wv.d vr enny priodol); am vr ail-oraf, rhoddwyd £ | Is. i Chal- <?)/'s?'Mr.O?'?nD;n'fcs, L!ani!ech)d. Y Beimiaid y Parcii. E. Stephen, a'r Pareii. J. D. Ldwards, HIJosymedre. Cafwyd barn y Piircb.W.Ambrose (Emrys), ar y cyfieithiadau yn v gy>ta ile ld cyieiiiss .d ati gyntaf. Yn ystod y cy. far.'t! 1, rhsvng dyfarniad y gsvahanol woorwyon, can. odd Cor Bethesda o dan lywyddiad Mr. D. Roberts,' yn cael ei gynorthwyo gan Mr. Griffith Rowlands, j bigion o'r cyfansoddiadau cywreiniaf gan awdwyr brodorol ac estronoi; yn tnysg ereili, can wyd an- I them wobrwyol lr. J, H. Rowlands, yn y gyichwyl y J iii-iie,,ti antlJ:m wobrwyol Mr. William Oweii, y jlfynedd: anthem wobrwyol Mr. Griffith Rowlands, !y Iiynedti.- anthem Mr. Havill Roberts, ac amrrw ddaruau o gyfansoddiad y Parcii. E. Step liens. Aebos wyd cryn siomeaigaetb i'r gsvvddfodoiion, pan a gor w ycl y nodyn yn yr hsvn y tybid [,J gwir enw Jeduthim,' a'i gael yn ddienw. CVII tcifvnu y l c Beiriti:ii(l, zte i'r i-liai a r,,i;iFtu vii v gweinyodiadau eyboeddus; a therfvnwvd trwv gatia Handel's chorus, — Worthy the Lamb,' gvdag Amen," MERTHYR.— ^ialiai na ciiyfarfti Cvniru ag un di- wrnod erioed y geiiid ei gymharu a dydd Liun, Alai Ofed. HehSaw v colkadau d)t!a?rfti vn Aberdare a Pbontvbcrem ar y tiydd hwnw, coilsvvd arurtwiol mewn gwahallül lan.ui drtvy y Deheudir. a bu 5 ) liron cael 1,,tii.iii (lr,,vv v a I)-,i lin r. Pan oedd biaenor y psvil yn myned oddiam- N r. 1,iii otf?i(1 vn inytied o?ldia,n. :\eth i r. nu o'r i)-.i N ti o lo,-? .r -11:14 i,ill.% fit i a,t;j ef* a ciiyaorthwy ?yd:?' e, ?,,y?l,t'r tnlcari y Iaticlix%-a. n \ci!y'? \\di byny, cym?rodd y danchwa le, ac yr c.?itd (n?r cubyd fd y taniodJ v c??d oedd ar enau v pwli. 3ieJ 'yii;ii pasvo fod v ddau o'dyn wedi en iiadd. ond rhvwfo.id neu gi!ytiJ, gailuogwvd hwv i neidio i'r dwfr, a daethant i fynu yn ddkingok CSVMAI-'OS. — Dydd yr oedd lia- [ wenydd mawr yn Cwmafon a'i cbylehoedd, ar vr achlysar o tkierhy niad yr "hen gsvtnnf' yn td i'w .ic?i l sLir 41 plith. Ffu:ii vyd gorym iaith ysbleny id i fvned j'w cyfarfod. Yr oedd yr Odyddion. yr I fori aid', a'r hoil giybiau perthvnol i'r lie, YI1 vmddangos ar eu goreu y ii ci'oesasvu y r atleg. Ar ol vr orvintlaith, aeiiiowvd i giniasva; ae weds symml y kicmau, bu areitbio tlifvrus iawn. I n o Iwngc destunau v prsdnavs n oed I, '• Gsveinidogion vmaeilldaol Sir Foi-ganwg," yr hwn a gvdnabyddwyd gan Mr. E. Roberts, mewQ araeth ysplcuydd. Mae gan drigoiion Cwuiafon aeoos goifoieddti, nid vii iin eu b,,ii .,In t-acl eu gwaredu o gralangau Biddulpb a'i tieulu caeth.'as- naehol, ond hefsd am fod y nieistri m wviif iiyuaws a charedig yn dyfod yn eu lie. Wedi i Mr. liobeits ddyn-ietiii cymeriad Bidduiph & Co., wele Riiag iun- iat-iii yn dyfod yn mlaen, ac CJ! uu symuJiad vn ei dalf'i vm.Mth od liar ei tirse id. C'KRIG CADARN A Gw.IENUDWR.— Ar y Sabboth v 2j q ibrJjj uits eddaf, cynaiiwyd cyfarfod gan chwecii () frodvr ieuaine Atbrola Aberhon ldu; y Parch. D. Williams, sr hwn "dd svedi eael ei aiw i hd yn weinidog vn Berea, Naut y-gio; R. Edwar Is. gwcin. id, bsvriadol LlanyuiddylVi; E. Jones, vr ii wn sy d i lod yn weinidog yn My.idfau; a T. Davies, gsvein- idog darparcdig kiansamlet. Helyd, R Lewis, a D. Dai'ies, y riiai sydd i fod yn yr Atorofa etto am ddvrf flynedd. Y n-->s Sadwrn biaenorol pivgeiiiotli É. J Mies a T. Davies, yn Cerigcadarn; ac vn ikvacn- dd wr, pregetno id R. Lewis a 1). Davies. Fi .re« y sab both yn Cerigcadarn, pregetiiodd I). Wi.iiams, ae yr Arglwyda. gan y Parch. 1). M. Dav i e-. Gweinidog y ke. A ai 2. r.ia'gethotivl E. Jones it T. 1) iV cs, s n G-vaen.1 ,i .vr; ae ytl C'crigcadarn, pregetoo.kl D. Davies, yn S lesneg, ac R. Lewis yn Gymraeg. Am C. preg.Hhodd it. Lewis a L>. Davies, yn Penrhewlj so Gsvaeiiud Mr, pregetiiodd D. tVif'u.ims ac R. L '?ards; a" yn (!e-i gcadara. pregrtao id ?. Jone* a T. tLvi':5. \t'.jd y pregetiiai) yu bwipaioi iawn, dy.s e.iai riiai na ehlyvvsaut erioed ea g'wei i, 3.? y ,:t?. iiiisvcr i; vn gsvraa in V;l (lv. rv i: ';F'}ih }: J: j: i oNTYPRiiii).—Mae ilnaws masvr wedi ymfado L.' hwn i'r America ac Awstraii.-i, ac y mae ;lua«8 L'?'ar<ch');t\m.'d. Li?'ydd:ddynt. n :'i;r i.:l¡è¡ i(:l;,í\ r¡\/ 'L7¡ I:1ii ,(' Jk'l>7:;1 lc\¡; cY'?') vn neuadd trtf Li.n?In,rdybt'!)"i?:'ii) r'???\;i.tn?'jr<'ya?th'.?\n?e)d?onaea:ad):f'atd t* i a in vn .idii w ílhr: ¡ ¡.¡et!! C\J,ultei!fa i.( rfrdo! .\J nh.d, it tiiauvsgnh isant riisvng £ 300 ft £ HKI at yr ae'ios teilwng. A ii fon odd Arglwvdd E |{. J. Neviii, Ysw. &.20, C N.-vili. Ysw £ 20. a *V. Coambers, Yssv.. £ ?'. Mae h-if i'.me i!:L'?) y y in rd igiielh we d da agos iod gain! 1 vat g i)"'? t'J a :c !r. ?.)t,'??d\)H'i?' i o a riiai me.vn a.l-yd. Dr vg geryn hv<.b/?u..ad y".y <'yi? ?'?'??.=?"L?i alia., o'r pyl'uu cto A ffanlvn y r?=.tr o'r ?'Y;   r .v'. —An;. 11 ?? ?-,? {rfttla"l W r-a:»4 o b!aut:.fi>a-'i il.i.di- Pi e). o -< i -gJ D d '?d i ?'?'' I c'a"?-? ??t.: ?. Ljwi?. u :i -i M. <i.!t.)n,o?! 1, W;n. li?,, ?.I. Mo/ias, o a i.i :;i:E;'J:¡' '%i:(nft,{< i:? v.-e ii i-i'tarl givr 'o.i? a pl^u'.ya D.ivi.1  u-1 li galae'l g.vr- m;i a i bleiiiya SJecs Divies. wt-a l i ir-tda -l t i svra-.g a'i l' .i:a; ,an Evoits, we.lifjA.1 t<- i if.vraisr ;A G bLe.it: J a 1). Wtlli^ais, ''tt-.).i\r);.?.a??. H ?i-n twd \:> a 10; ii. a 1). l^vaas, ¡¡11/iil::}'Dry.¿f:\7; L::r(: liaras (UrodyrJ ot-d la s 1, E'tsv^r lac Bvan Taoma? (br-jJyr), • S?'i?.'r -:<? y cyat-u w.-a)? a -io oh.?; Dwd a D1i l-' A" o:-ay 'bro.'yr.J, g'vlac^d 1 y. c.vat if svraig a 4 o biaat., a'r o l j.' (jig s 1:W'1:¡Ui:r:f};?r)'\ ''iîr Isavid Es-an?., oo-ia yr uiii« ua s s^ h V-s-wr l.