Hide Articles List

12 articles on this Page

BARDDONIAETH-----

I I GOHSBIAESTH. |

J ETilOLlAD Silt DDINLiYCLI.…

I c'YMcvCjbiiou vi) c;wiKti.…

-A"II:'Tll\';'1"1'CIi A3IAETIIWYR…

LENYDDOL BLAENAU FFESTINIOG.

News
Cite
Share

LENYDDOL BLAENAU FFESTINIOG. At Ol'tnydd yr AMSERAU. Wrth ddavllen yr Amseruu am yr wyl 'Iiiil)s lion, canfvddwyf fod un peth pwysig, h. y. pwysig yn ol fy meddwl I. wetli ei adael allan o'r adroddiad am gvf arfod cbwarterol eyboeddus Cynideithas Lenydtlol Llwyn-y gell, Blaeuau Ffestiniog. Pa un ai yn l\vr- iadol ai anl'wriadol y bu byny gadawaf i'eb darilen- wyr far mi. Dvwcdir yn yr adroddiad,—"Talwyd diolcligarweh y cyiarfod i Mr. Parry, ac vna lerfvnwyd, &e." Ond t-yri terfynu, eyfotlai Mr. Parry (Gwalchinai) i j(yd- ■ nulod tii dchg.arweif y cyfarfod; ac wrth byny cy- merai v fantais i arllwys ulian ei syniadau a'i nwydau 0 berthynas i'r Ci/mro u'r Amxsran; a bvnv mewn iaith mor isel a dirmygus, ac arfer vr eiddo ef. teil- wng o cpiiotl, caihod, a chtcn —ijndreitoii ci/mdeithas, &c" fel yr oedd yn anfri ar ddyuion o synwyr cyfiVedin fod yn gwrando arno. Os "gwagbasvyd namyn un dcng-ain mag-nel atoch o'r Jmscr.iu a'r Oijmro, a'r rhai byny heb gyniaint a chyil'wrdd a blewvn o'cli pen," (ond h'uli calon feddyliwn.) pa betb v\v byny i ni? eclrychwch chwi. Mae yn rhaid i ni gydnabod fod newyddiaduron yn gyfryngan arbenig i drosglwyddo gwybodaeth, a pha un yn JN"gb\mru mor arbenig a'r Amserait? Pe eymherid ardaloedd jioblo^aid l ein gsvlad yn bresenol a'r byn oeddvnt cyn ei ymddang- osiad, pwy all draethu y dy lansvad a'r ell'aitb ddaionus mae wedi, ac yn ei l'edtiu ar ein cenedl? Ac am "Rhen Ffarmwr," tybiaf fod yu w.Il i ni ei syniadau p'aen ef, er eu bod mewlI gwisg tligon earpiog, na rhyw doraeth o eiriau tywyil, a "ssvn cvdseiniaid vn cleciun," heb ddim ynddynt ond rhyw V fawr a ehwyddedig. Ryrldaf yn flieiddio dnii mor iselwael, ag i leoor o'r fath ag y raynai Mr. Parry fod, fyned i gvfai th mewn congl, a eiilee arei fawd yn y diwe lu a'n beth ag sydd vn gyhoedtlus trwy yr b«>ll wlad. Yr wyf vn meddwl fod eisiau dynoethi ymddygiadati o'r fjib byn, fel na siomer y genedl yn ei dysgawd- wyr. iMae'n ddrwg genyf fod v eyfryw betb, ond ei anghymeradsvyo. than :;enyf na fu dim yn tueddu eymaint i oeri ein gel gvtla'r gyindeithas, er ei deebreuad, ag ymadrodd- ion fiiiiiawi, sarhaus, ac anmhertbynasorMr. Parry vn niwed cm cyfa'fod. Na leddy iietl neb ein bod y n cef.iogi ac yn evmeradwyo petbau o'r fath, Mae genyf ragor i'sv ddweyd os bydd aebos, ond gadawaf ar hyn yn bresenol. Yr eiddoch, &e., II. I). lIe -;BES. llhitcbryfdlr, 3fai M, 1852. iggT Derbyniasotn Ivthvr arall yn cvnwvs sylwadan ar gylarlod Blaenau Ffestiniog, gan "[/11 oedd ;/no." Ontl gan fod y llythyr uciiod yn cynwys broil yr un sylwadan, otl lieithr whs-dig o berthynas i vinosod- i.i,i It. %V,Ilto)l v yr esglis- odir ni am beidio eyiioedcli y ddau.—GOL.

AMDDIFFYNIAD CYMERIAD. I i

AT OLYG'.VYI! YR AMSEUAU.

Li.LNOiUON CYMRU.

I COFGOLOFN IEUAN GWYNEDD.

i - - j LLÙFFIO GOREBOL.-

I NEWYDDION CYMREIG. I