Hide Articles List

6 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. j

YJINEILLDl"WVR -CnIaG. -I

CY 11 AN FA DDLPTWESTOL GWYNLDD.…

- - - - -NODIADAU "MEDDYLIWR."…

[No title]

MANION A HYNODION.

News
Cite
Share

MANION A HYNODION. Dywed y Chester Courant fod larll Grosvenor, mown cysv litiad ai h riod as, wedi rhoddi dwy fit o btinnau at at adeiladu eglwys ya Upton. Yn ol adroddiad a gyhoeddwyd yn d iiwe hiar, yr oedd v cyfanswm o'r adbnrtiiiadau o bob niatb o rawn, o'r Iwerddon i Brydain Fawr, yn y flwydd* yn 181-3. yn 3,206,48-10 chwarteri; ac yn 18öl, aid oeddynt end 1,:324,C88 o chwarteri. Bu farw boneddiges yn ddiweddar vn Cumber- land Terrace, Elundain, yr hon a adawodd yn at bewvliys ddogn blynyddol, o bum puat ar hugaio bob un, i ddwy hen gaseg lwydlas. Ar yr achlysur o gadw dydd genedigaeth ei NIawrhvdi yr wythnos cyn y d'diweddaf, dirwywyd dim iliii na tliair mil o lafurwyr peithynol i lang- byrth (docks) Llundain mewn 2s. bob un, (yu gwneyd y cyfanswm o £300,) trwy eu gorfodi i beidio gweithio y diwrnod hwnw. Y mae gaa gigvdd yn Ulverstoce ddafad chanddi bump o gym, yn tyfu ar yvahanol barthait o i phen, ac yn mesur agos i bymtaeg medfedd j bob un. Y mile gan Mrs. Clarke, o Wampool, fuwch yn awr yn ei meddiant, i'r bon y bu dim llai ua ueg o loi mewn yspaid tail' blynedd o amser. Ychydig ddyddiau yn ol, ger Westoe, gwelodd bachgenyn bychan ddau ddyn yn gwnevd twll yn V ddaear, ac yn rhoddi rhywbetli vnddo wedi iddynt ymadael, aeth yntau yno i dino, a chododd ddernyn o grys glas yn cynwys tua chaut o sylltau trug iol. Y mae yr Arglwydd Gangbellwr wedipenoai y Parch. John Griffiths ) Ficeriaeth Nevern, SwrdJ Benfro, yn lie y diweddar hybarch loan Tegid" Cyunelir Cymdeithasfa cglwysi y Bedyddwyry flwyddyn hon yn Bramley, get- Leeds, ar ddvdd Mawrth y Sulgwyn a'r diwrnod canlyuol. Y mae cyfeiliioa yr enwacl yno yn prysur barotoi y trefa- iadau angenrheidiol, er croesawi y gweiuidogioa ac ytnwelwyr ereill ar yr achlvsur. Gofynid i foneddwr ysmala pa beth a gawsai yn giniaw atebodd, "Gwraig dCllclJ wedi ei rhostio, a dinystr dyn yn flaslyu (sauce) gyda hi." Wel, pa beth debygech a gaw sai y celhveirwr ? Asen y Iran a blaslyn afal. Yn nghyfaifod blynyddol Cymdeithas Genadol Llundain, a gynnaliwyd yn Exeter Ha wythnos i ddydd lau diweddaf, dywedai y Parch. Mr James tod cedien (bank-notej a-n 500 o buntiau wedi ei rhoddi ar y jilat y aosoa or blnen, ar oi pregeth y Parch. Dr. Beaumont dros y gyindeithas a bod boneddwr arali wedi addaw rhoddi yuinect yn dydd i'r gymdeithas [Oyna bregethu elfeithiol ] Sabboth, Mai 9, yr oedd pyrntbeg a deugain gostegion priodasau yn eglwys y" plwyf, yn Preston, yr hyn oedd wyth ycbwaneg nag a fu crioed o'r blaen mewn un diwrnod. Y clvdd lawrth can- lynol, darllenvvyd saitb a deugain o rybuddion i aiodi yn ngby iarfod Gwarcheidwaid y tiodion, yr hyn oedd yn hvy o lawer Bag a fu erioed. Y mad hyn yn laawf fod musnach yno yn 11 wyddiaunus, dehygid. Mewa cyfrif a wnned ar gais Arglwydd Dudley Steward, yn y Ty Cylfrediu, o werth 'y nwyddau Brytanaidd a Gwyddelig a nllborthwvri i Twrci bob blwyddva o 1831 hyd lBoO, dangosir mai gwerth yr adiiorthiadau yn 1831 ydoedd i'888,654; tra yn I80O cy rhaeddeut y swiu o M3,113.679, Bythefnos i heno, darlu i greadur nodedig am alluoedd gorwancus ei gylla, yn agos i Kirkby Lonsdale, fwyta dau bwys o bcf, deul; wuiad, deg ar-hugain o vvyau, pwys o gig moch, a'r doga ang-eorheidiolo fara a bara-ceirch. Golcbodd y swm cymedrol hwn i lawr a dau alwvn o cryn Pa fodd y gailai cylla y rheibiwr gwancus gynwys cymaint. nis gwyddom. Wythnos i'r Sabboth diweddaf, diangodd Wm Dean, yr hwn oedd dan ddedfryd o nlltudiaeth am byintheng inlynedd am dori tai, allau o Gasteil Caerdeon, tnvy ymcllwng wrth odeliar y to yr Hona rwvm.isai gorn un o'r simueiau. Dydd LIllO, yr wythnos ddiweddnf, cyflwvn- ivyd pwrs o a blwcli trewlwch arian, i Mr. 1 iiomas Gilbertson, o Birkenhead, yn Ngbvfnew- iifa yr Vd yn y dref hon, fel arwydti ogymeradwy- aeth oi waith yn talu yn llawn i'w ofynwyr gyda iicg, yr hyn nas gallasai wneyd pan yr aetuai i dd\ryswc!i yn 1848. Trwy h\ï1 y rhoddodd Mr. Gilbertson brawf o'j fod yn ddvn gonest. Y d.ard o gynnoithwyo y tlodion yu Manches- ter, ynythryddya a ddybenodd Mawrth lt3;)2 ydoe.id £ü.Lj!J:3 7s. 8c. Y mae yhadon heddweh Fdinburgh wedi pasio penderfynianau ya gwaliurdd agor y gwirou-dai ar y Sabhotiiau. Yn mbi wyf Birmingham, yr wythnos ddiweddaf, I yr ocdd dros w, th cant llai o gwyuion tlodion, I nag yn yr wythnos gyierlivuiol y liynedd. Hysliyswyd dyobwuli.ad y Due Noifoik i'r (Tvdd ddiwygiedi^. yn n-^hyfaifod blynyddol y Gym<teltb- asta Brotestanaidd yr wythnos oV btapn. Y mae "Father lgnatie^ brawd Iuril Spencer, (y derigwr Pu.-eyadd gynt,) yn creu cryn deimlad yn Cbeltenliam, He yr erys yn awr, trwy bynod- rwydd ei ddiwyg-het anferth, coclil o wlanea uenau, rldilf am ei anol, a'i draed yn noethloa Y wile Esgob Piijion wedi cydsynio i dder- byn gan y dirprwywvr eglwysaidd, y swm o bedair mil a phum cant o bunnan yn flyryddol, yn He ei ddaered f income J bresenol neu ddyfodol ac iddo ef gadw y palas a'r tir, tua 82 o ,}}W"iI. Esgob tciy liafyd a t«;yciotiiiuJ.1 i dtiorhyn £lO,{Hfi 8s. 7o. fol cydnahyddiaeth am roddi fynu ryw gymaint o dii'oedd, degymau, a thai. [Gwy" r call yn eu cen* erilaeth yw esgobion—gwyddant beth yw baryen dda cystal ag uu bydolddyn, er na fynem awgryuiu eu bod ilwy yn fydol ] Mewa plwyf nodedig yn North Tyne, trodd boneddwr ei belll eghvys y plwyf un Sabboth yn daiweddar, i edryeh beth oedd yn myned ymlaen gweiai y clengwr yn traddodi araeth ddysgedig ar ryw bwnc dyrys i'r clochydd, yr hwn ydoedd mown tr'vmgwsg yn ei ddesc, ac nn bachgenyn gwledig yn ymestyn yn un o'r eisteddieoedd: yr oedd y lleill oil yn wcigion. Y mlle y plwyfolion bob un yn vmneillduwyr.—Darlinyton Times. Nos Sabboth cyn y diweddaf, aeth dyn ieuango o'r enw William Nevin, a lodes ag oedd yn eydfyw gvd ag ef, i'w llety yn Belfast, y ddau yn bur ieddw. Boreu dranoetb, cafwyd y gwely manus ar yr hwn y gorweddent ar dan—y d iynes wedi marw, a'r dyn yn marw. "Fy nhad, paham y man palas yin yn debyg i swlIt drwg' "Ni fed rai'li ddim dyweyd, fy mab." "\m na fedrweh chwi mo'i basio," oedd yr ateb. Y mae yr adborthiadau o De o China y flwydd- yn ddiweddaf wedi bod yn 1.800,000 o bwysi vchwaneg na'r flwyddyn o'r blaen. 0 sidan, yr oedd tua thair mil o sàcheiùian llai wedi eu dvyyu oddi nJO. Yr oedd y tollau ar Siwgr a Thriagl y flwyddyn ddiweddaf, yn cyrhaedd y swm o £ 4,137.518. T doll ar llnm yn yr un Iiwyddyn oedd Ychydig ddyd iian ya ol, fel yr oedd dau iifhvr yn ton 1 lwylea i fynu, yn yr Amwythig, cawsant nyth dryw yn nghanol y pren, ag ynddo ddeg o vvyau, y rhai a ymddangosent mor tires a pha buasent newydd en dodwy. Rhoddodd Gwyddei lythyr mewn llythvrfa y dvdd arail, ac ar ei gongl yn ysgrifeaedig—• "Rhynged bodd i chwi brysuro oediad bwn Amcauodd Sarah Barnes ei boddi ei bun, yu Ngwrecsbam, ddydd LJUIJ cyn y diweddaf; ond q,) niid oe id end ycbydisf ddwfr yn y llyn. ni chafoild namyn ei gwlyehu yn ddigonol i wrth- weitbio ellkitb y ddiod a vtasii. Dydd Sadwrn, cyHwynid adroddiad i'r Ty Cy. rfredin or iymian blynyddol a godwyd at gynDal v tlodion, yn Lloogr a Chymru, yn y 22 mlynedd diiveJdat. Y swm mwyftt mewn un (1 wy ddvn, oedd yn 18:3:2-£8,6:22,Ü:20-pan oedd pris cyf'ar- tal v gwenith yn 63s. 4c. Yn y flwyddyn ddiwedd- af, codwyd pan oedd pds cyfartal y gwenith yn 80s. lie. y grynog. Y mae y llofrudd Fancoat, yr hwn a ddyfarnwyd yn mrawdlys Perth ddienyddio y 25ain cyfisol, am iadd ei gydweithiwr, i gael ei alltudio am ei oes. r R. Boddodd tri o ddynion ar yr afon Ibble, gerllavr Lytbam, ddydd Sol diweddaf nllln, y rhui oodd- ynt alian mewn eweh ar yr afon yn plesera. Bu agos i bedwar ereill foddi. Cvnnaliodd y Gymdeitlias Wrtligsethwasiol ei chvfarfod lJlynyddolyr wytiinos ddiweddaf. Cwyuai nad oedd dim neiilduol yn natriol i'r achos hysbysu fel wedi cymeryd lie ya nghorfF y flwyddyn. Y mae tnwnglawdd halen wedi ei ddarganfod yn agos i Carriekfergus, o fewn wyth milldir i drof Belfast, yn yr Iwerddoa. Y mae Cobden wedi bod yn analluog i fod yn bresenol yn y Senedd yn ystol yr wythaos ddi- weddaf, o herwydd marwolaeth ei dad yn ughyf- ra i th. Penderfynodd Uwrcld Gwarchodwyr St. Andrews, Faolborn, nad oedd offeiriad Pahaidd, yr hwn o dan yr esgus o ymweled a. phlant y Pabyddion yn v t!o ity a ledaeuodd lyfrau Pabaidd yn mysg y Protcsraniaid. i gael rhyddid i fyned i ajewn i'r tlodty, os byth y ceid ef yn euog or un trosedd. Cyahaliodd ei Mawrhydi gorelwest yn Mhalas Buckingham nos Fercher diweddaf, pryd yr oedd dwy til o benJeQgioa yn bresenol. Dawnsiodd ei Mawrhydi gydag Arg, John Manners ao Arg; Elfhinstone,