Hide Articles List

6 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. j

YJINEILLDl"WVR -CnIaG. -I

CY 11 AN FA DDLPTWESTOL GWYNLDD.…

News
Cite
Share

CY 11 AN FA DDLPTWESTOL GWYNLDD. I Mh. Cyno?DDWR,— Y mac c1al'1Jenwvr HAm-I semi' yn Ky??'edinot, fel y ?wyddocb. yh ?leiriwvr calonog i bob diwygnd, ac yn cnwed?oi feJly ïr ?yh-yw ag a fyddo yn tueddu at ddiwyHiRd rri'oes- au, gwdliant amgylchiadau, ac ychwanegiad ev- suron a dedwyddwoh eu cyd-wia iwyr gan hynv, chwi a addefweh i mi aiw eu sylw neiilduol at Gymanfa Ddirwcstol Gogledd Cymru, hysbysiad am ba tin a welir mewn eWI" arail och papyr. Bod dirwest wcdi cynyrchu y daioni mwyaf i lu- aws o'n cyr1 genetii, sydd yn ffaith atiwadadwy; y illue y prolion o hyny i'w can lod mor amlwg yn tnliob pai-tli o'r Dywysogaeth, fel nad oes braidd neb a antt-,i-iai ei y l'hai y mae rhagfarn wedi ell cwbl ddallu, lie,, eu bod yn gor- lod teimlo od^liyvrth y cLwygiaJ yn eu masnnch. Ond nid liawer sydd yn awi yn y dosbarth I'hag- [arnliyd, ag y diction i'w dylanwad etleitnio ue- aiawr ar ddynion svnwvrol; y mae y cyhy w hron i gyÚ wedi encilio o bono a goreu p() cyntaf, er eu icwyn eu hunain, fyddai i'r ychydig yveddill ddilyn eu )Ieslazylrl. Am y dosbarth arali, Yo mae y rhai cyfrifol o houynt yn denil no yn addef, itiai nid eu niwedio hwy yn en sefvllra. ydyw dyben y gymdeithas ddirwčsto]; ond mai ei havnean yw, gwellhau amgylchiadau y rneddwon a'u teuluoedd annedwydd, yn gvstul 'a rhagttaeuu erelll rhag syrtbio i'r unrhyw drueni. Gaa fod yr ysgogiad dirwestol wedi bod eisoes mor lenditbiol i laweroedd vn ein gwlad, a'i fod yn foudion cyfaddas i wneuthur lies I liloedd eto, nis gad yr ymdreciiion o blaid pa'diad a belaethiad ei ddefnyddioldeb, lai na bod yn destun llawenydd i boo dyngarwr; a hyny vn cldiau, sydd mewn gol- wg yn nghynnaliad y Gymanfa ddvfodol yn ninas Bangor. ''(Ii.i(!ddol l i oeri, llesgda, a marwei^ ddio, yn eu ii.dur gyda phob gwaith cla; ac o ganlyniad, y mae yn angenrheidiol en cydVoi an symbylu drachefn a thrachefn ac y mae prof lad cyihedmol dyuolrvw yn en dysgu, nad oes un- rhyw loddiou mwy olfeithiol er cvrhaedd y dyben hwnw, na chydgyrmlliad lluaws o ddplion aidd- gar a brwdfrydig gyda'r achos a fyddo ganddynt mown llaw. Haiarn a hoga haiarn felly gwr a hoga wyneb ei gyfaill." (Diar. 27. L7.) Bu y Gymanfa enwog a lluosog a gvnnaliwyd yn Nghastell Caerna.rl'on, yn 1850, vil tuddion i roddi cyuhyrfiud tra nerthol yn yr achos dirwestol, yn agos ac yn inhell; ae y mae elfeithiau y cytfröad grymus hwuw heb Iwyr ddarfod eto: ac yr wyfyn hyderu, Syr, y bydd i boll gyfoillion dirwest, ac ewyllyswyr da eu cyd-ddytiion, wneutliur en goreu ar fod i r Gymanfa (IIvfo,iol lie.C.d ateb y dyben mewn golwg, er adnewyddiad eyiYredinol i'r achos da hWD, ties y byado miioeddeto yu cael eu heuill i gofleidio egwyddorion dirwest. Y mae y cyfleusderau cludawl i dalu ymweliad a Bangor, ya dra manteisiol a l'iiaulawn, gyda r agcrlongau a'r rhsiitfordd, i'r Cymry trigianol yn Liverpool, Manchester, Caerlleon, Annvythig, Crocsoswallt, Llangollen, Khiwabon, Gwrecsarn a'i chyffiniau, Wyddgrug, Treffynon, &e. a gellir dysgwyl i'r Gymanfa ddyfodol fod yn llawn mor lluosog (03 nad yn iyvv) a'r hon a gynnaliwyd ddwy Hvnedd yn 01 yn gbaernarfon; a dilysyw y bydd yn gyfartal iddi itie;.rn ti-eftiti-,i:%vydcl, ae ardderchogrwydd. J>iauyc.\nt y gwyddtouolion fwyohau yr hyfrydwch o glywed rhai o'r arcithwyr hyawcllaf yn pleidh yr egwyddorion, a gwrando ar gerddoriaeth WMydd a soniarus canoedd, oa nad miloedd o gantorion a chantoresnu mcdrus Cvmrii. Os oodd rhywbeth yn y gerddormeth, niewn amser a aeth heibio, yn annymunol gan rai gwyr da, oddiar y fantais a gefais yn ddiweddar i yvrando yr hyn a elwir yn "gann dirwestol," mewn trefydd nid anenwog yn Mon ac Arfon, tybiwyf y galiaf sicrhau i'r cyfryw nad oes ynddo yn awr ddim anghydweddol a'r symledd priodol i addoliad dwy ibl—o leiaf ni chiywsotn ni ddim yn yvahanol i hyny. Mewn un ciref, cynyrchai cauu rhai pril niiiion y teimladau mwyaf iodde.iig, a thvwailtaiy llvgaid fl'rydiau o ddagrau. Ni l anghfior yr olwg ddymunol a welid nr y gynulleidfa luosog, pan yn cydganu mewn teimiad cynhes Iawn- Diolch iddo, byth am gotio llwch y llawr," Afreidiol, efailai, ydyw ayvgrymu ar i'r cym- fleitbasau dirwestol, yn miiob man, fod yn oiains am anfon eu cvnorthwyon arianol tuag at dJwyn traul y Gymanfa: hyvy a ofalant am hyny, fel na I byddo y brodyr canrlig sydd wedi ymgymcryd a'r gorehwyl o clrdnu v cylntod, yn cael dim gotid na rbwv^ yn y Gymanfa o'r blaen, gwnaed yn I rhagoro\ iawn, a hyderir y dangosir y cytfelyb 11 (fyddlondeb y tro hwn hefyd. ir eiddoch yn gywir, I Mai 21, a J Jones Xv

- - - - -NODIADAU "MEDDYLIWR."…

[No title]

MANION A HYNODION.