Hide Articles List

6 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. j

YJINEILLDl"WVR -CnIaG. -I

News
Cite
Share

YJINEILLDl"WVR CnIaG. I LLriHYH J. WJr.LI.AMS YSW. A 3. I F'J '<' C>!jtrtdin, Lluudai.i. Jlai 17ty, 1S32, Fy AswYL SVR, :Itti 17,y, Y luaeyn d lrwg iawn genyr nas gallaf fod vn bresenol nos yfory yn y yn Hfjudbon. Vr un pryd, teimlwn yn ddioieh^ar i chwi am gyfleu i'r ,ar i cliwi a-,ii gyfleii i'r cyfartod hwnw t'y ngolygiadau mewn pertbynas i'r modd yn mha un y dylai Ymneiilduwyr C3 uira weith- J redn yn r eyinod arbcuig presenol. Fel chnycliwi e:eii hun, yr wyf vn Eglvrvswr, a phob amser wedi gwnevd (y ngoreii i gynal i fyny a dwyn yn mia?n wir duai«uii yr Eglwys. A phan yr eglur ;;anfydJaf yn ymddygiaduu Arg. Derby, ei rod yn penderlynu ymd(liiied i'n Kesriwys ddyleuswyod- au aar a tyddant o aagenriieidrwydd y;i aehllsi dadi- { euaeth, anghvtuudeb, a chasineb, tcimiwyt' uiai fy nyledswydtl fel Eghvyswr ) dy IV ildaru yn nr n^1->o5 )F"I .1.), S. :< -*■ ;— 5^-a: o — -• | a ailaf i'w attul. i Nid yrlyw Cymrn ond Ynmeilldaaeth o gwr bwy gilydd, a mjii a ic.i j riief.irm puham ac nid oes neb yn aliuoeach na ehwychwi eich hunau i dystio i ba raddau y mac sdylifa gymdeithasol a moesoi y gyfran hon o'r deyrnas i'w briodoii i addysgiadau ei j gweiuidogion a'i phregeth«yr yiiiiieiildu ~>l. Nid ydyw Gogledd C'vmru yn costio i'r wlad L-v- maint a chadwraeth un ac v mae eylcbaeith- i iau y barnwyr gwladul i'w brawdlysoedd, o ran dim troseddau a ddygir ger eu bron, yn deitniau o bieser ac adloma o u cyduafaaru a'u gorcdiwyiion menu partiiau eraill o'r deyrnas. J Mae y tiaith ryjedd bod Arg. Derby wedi esgeuluso | ei gyfrvvysdra ai amwysedd arferol, gan bybyu uiewn iaitli r;,or c.?,lur N. b mewn iaith mor eglur y bydd iddo gytncrvd aùdyg- iant y gene-il sydd yn coiii ailan o dowyiaw y rhai hyny ag a ddangosasant y lath brofiua Uivmwad o'u cymhwysder i'r gorenwy 1; ac v mae vn duiamheuoi y parha y imith yn enghraiffthynodol a bytiigoi'us o'r atresymolueb sydd yn wastadol gyufynetl a iivwod- dd,sl, gyieiliornus a curywieuig. Teimlafyn ddiolch- | gar i Ddüw bod yr Ymneiilduwyr wedi eu dedro i ji deimlad .),ti ]>ervgi, ac i ganfod, i rt'dd-in, y dyled ewyddau gorpawysedig arnyut i'w eyiiaw nj. Pa un ai dros ai yn criyn Arg. Derby r' ydyw prif ymhoiia yr ymirvreri bresenol; ac os ydyw (y nghydwladwyr yn ffydulon iddynt eu hiniain, os <1y- munant ddiogelu i'w plant yr anrhydedd mawr o fod y gyfran fwyaf moesoi, iieddyehoi, a buddlonol, a lleiaf eu troseddau, yn yr aaiherodraeth eang hon, bvdded idJynt ddangos yn awr en cydnabyddiad am y bendithinn hyn, ur'-vv ?-neuthur p »b y mdrecb, ac os bydd aeiios pob aberta, arrgeni::e:;iiol taag at s'cr- hau y pariJdÜ o l;oi;yut, drwy blei-leiaio yn erbyu Arg. Derby yn vr vui_ryrch dyi'odol. ] Creuwcii ty mod, tv niJwyJ Sy r, Fieh ixVddJon Gv.'a i 11, < .!()tS N kY I At GEOROF. IIJr.f.VOXD WliALLEY, i'.V.T., J'l'U Hi/' 1)(!á:.1J:}¡. Dyaa dyritiolaeth gret ac anrhyueddas o enau i Eglvvyswr prolfeseilig, am laiar Ymneiiiduwyr a j dylanwad Yumeiiluuaeth Cymvu er inoosoii H chrefyddoli y wlad, "Ù d\ stioiadh hOll sy wir." Yu ofer yr udgann uchtl-eglwyswyr a Phuseyaid ) yn eu hudgyro, i gyhooudi a bygwth buruau ar v wlad, am "iseresi atmuwiol a sism,"—a:i adael eiu Heglwys Apostolakid, a myned i gorlanau ai phorl'tiau aGgbyfreitldon ;-Ilytiiyr cymeradwyaeth j Ymneiilduaeth Cymru ydyw cylf'.vr tit wei a lijoesol y wIaJ, Darlionir a dealiir hwn gan bob dyn a fyno agor ei lygaid ac edrycb arno, Y mae y pren yu dwyti ffrwythau cia, ac otor gan byny ydvw haeru riiai pien drwg yJy\ Gwyrth yn natur fydclai i kidi-aiii ddwyn grawnwin, neu fieri d hvyn ffigys: ond gwyi th foesol fwy fyddai i cgwyddorion j ac atiii'awiaet'nau drvgiouus a gwenwynig gvu- byrchu riiinwodd a moesolueb. Nid yw (Jymru ODd Ymnoiiiduaeth o gwr bwy giiydd," I I I-, WtNtams, "ac nid oes ueb yn alluocach ua cbwy- chwi eich bunan i dystio i ba raddau y itiae sefyllU gymdeithasol II moesoi y gyfran lion oV deyitias IW biiouoli i o.ddysgia,}:ttl ei gwcinidogion a phregethwyr Ymne'mduol." Eto,—" Xid yw Gogledd Cymru yn costio 1 r wlad gymftint a cha. dwraeth un milwr! ac y mae cylchdeitliiau y barnwyr gwladol i'w brawdlysoedd, 0 ran dilll troseddau a ddygir ger eu bron, yn dcithiau 0 blescr ac adloniad, o'u cymbarn a'u govchwyuOI1 I mewn parthau ereiil o'r cieyrnas. Dyna fel yr ysgrirena un boned,lwr eglwysaidd at foneddwr eglwysaidd arall. Yr ydym yu gwbl barod i gydnabod gonestrwydd Mr. Williams yu ei waith vii cvhoedd audef y tfaitb, mai i ddylanwad addysgiadau Ymneillduv.yr efengylaidd, fel offer- ynoliaeth, y mae i'w brio..oli fod cyflwr cymdeith- j oJ r asol a moesoi ein gwlad yr hyn ydyw. Yr efengyl, fel y'i pregethwyd ac y'i dysgwyd ganddvnt hwy, a lonyddodd y wlad—a'i gwnasth yn gyfryw nad oes angen am gatlw un u:iiwr oi mewn; ac a wnaeth gyiehdeithiau y barnwyr yti 0 bleser- deithiau na o cidim arail. Rhaid i j(ydmjbod pob idiin ai il l Eglwyswr yn Nghymru ddwyn tystiolaetli i'r gwir- ionedd iiv. n, ond ni till eu eaiouau ei addef. r tal a gafodd Ymneiilduwyr Cymru am y gwasauaeth bwn gan y llywodraeth oedd, ardon triwyr o estrouia;d ar daith trwy ein gwlad i gueglu a chy- boeddi pentyrau o anwireddau i'w gwaradwyddo^ and ni waeth heb son am yr hen Jyfrau gleiriion druain, canys y maent weitbian yn drewi;—eladd- wyd y meirw alian o'r golwg er ys liawer dydd beliacb, yn eu gwartb eu hunain. Meddvliodd y dirprwywvr, a tneddyliodd lluaws o glerigwyr a man-foneddach ein gwlad, y byddai ïr ymwcliall hwnw osod Ymneiilduaeth Cyunu dan gwmwl bytbol; ond y mae ei chyliawnder fel y goleuni, a'i baru fd banner dydd. Y mae sefyilfa gymdeith- asol a moesoi y wlad, fel y sylwa Mr. Williams, yn gwrtbbroli pob haeriadau cableddus a ddygasaot yn eu herbyn. lr ydvni yn udiolchgar i Mr. Williams am rybuddio ei gydwladwyr mor garedig a llyddlcn eurychwch betii a vvueloch Y mae mwy o edryeh arnocb yn awr nag a fu erioed Disgwylir rhyw beth mwy od.iiwrthyeii yn yr etholiad nesaf, nag a ddisgwyliwyd erioed o'r blaen. Uu auiser y gall- eeh bieidleisio fei y rnynech dros aelodau i'r Se- nedd, heb fod neb yn gofalu dim am danoch ni ddywcdiJ gair wrtbych nag yn eicb cyleb, cyn nag wedir etholiad. Y mae yr atnser UWllW wedi myned heibio. Cyfeiiia newyddiaduron Lloegr eu golygoa atoch yn awr. Y mae Eglwyswyr rhyud- frydig eich gwlad, megys Mr.Williams a'i gyffelyb, yn ayvyddus am i chwi fod (ac arfer ei eiriau ef ci huuan) yn ffyddlon i cliwi eicli liunain, a dyogelu plant yr anrhydedd mawr o fod y gyfran fwyaf raoesol, heddychol, a boddiouol, a lleiaf ei thros eddau yn yr amherodraeth eang bon,—dangos eich "cydnabyddiad am y bendithion hyn, clrwy wneuthur POQ ymdrech, ac os bydd achos, pob aberth, angenrhcidiol tuag at sicrhau y parhad o houynt, drwv bieidleisio yu crbyn Arglwydd Derby yn yr ymgyrch dyfodol." Dywedasom lawer gwaith o'r blaen, ac yr ydym yu ei ddywedyd eto, na ail un Ymneiilduwr bleid- leisio dros gefnogwr Gweinyddiaeth Arg. Derby, beD frauyodti ei egwyddonoa. Bradwr raid i'r cytiyvv un fod, dan ba. amgylchiadpAi bynag y gwneio hyny; obiegid, fel y sylwa Mr. Williams, y mile Arg, Dirhy wedi hysbysu mewn iaith eglur, y bydd iddo gyrneryd addysgiant y geuedl sydd yn coui aliau o ddwylayv y rhai hyny a ddan- gosasaut y futh brouou diymwad o'u cymhwysder i'r gorehwyl." Teimlaf yn ddiolchgar i mecld ei'yn mhellach, "bod yr Ymneiilduwyr wedi eu deil'ro i deimlad o'u perygl, ac i ganfod, i radd- au, y dyiedswyddau gorphwysedig arnynt." Yr ydym yn cyfranogi yu galonog yu y teimiad hWll o ddiolchgarweh ac yn liawetihau yn fawr yn yr arwyddiou gobeithiol o adeffroad a theirnlad a welir rneWil rhai manau. Y mae Ymi;eil!dir.vvr Sir Ddinbych agor eu Hygaid, a ehodi ar eu traed, ac yn gweithio yn lewlie [yd a gellir dis- gwyI yn hyderus y coronir eu llafur a liwyddiant i ddychwelyd un ae]od i'r Ty yn yr etholiad nesaf, yr hwn, er null yw yn Ymneiflduwr, svdd i raddau annhraethol yn fwy dewisol eynhrvchiolwyr preseuol. Buasai yn dda genym aliu dywedvd fod Ymneiilduwyr Bwrdeisdrefi Sir Ftlint wedi "ddfro helyu i groesawi Mr. Salisbury i'w plith, a'i etho! heryd. Cawsom yr hyirydweh o glywed mvnegiad Mr. Salisbury o'i cgwyddorion gwJadwriaothol ac i eglwysig, ao ni wranuawsom ar ddim a roddai fwy o foudiiad i ni enoed. Gobeithiwn y traddoda Mr. Salisbury y niynegiad hwnw yn llawn ar ddydd yr etholiad galiai fod yn fenaith fawr i foneddiou a fyddant yno i'w glvwed v mae ynddi Jawer o bct;tau ua feddylioud eu ca:ouau erioed am danynt: parai i w clustiau ferwino vn dost yn ddiamheu, ond gailai fod o les diriawr iddynt. Yr ydym newydd weled bod Ymneiilduwyr Bwrdeisdreti Arfon wedi detfro o ddifrif; a bod y gwr oluuau y Fenui, liiehard Davies, YSIY, Bont, yr awgiymasoru ato droion lawer beilaeh, yn de byol o gael ei godi alian i faes y gystadienaetii etholiadol. Da genym weled fod llais a dylanwad y Carnarvon Herald o'i blaid. Ysgrifenai liD go- hebydd brwdi'rydig iawn dros anrhydedd yr AIIl- serau atom, i aehwvu bod anrhydedd v eymudiad hwn yn caol ei briodoii yn anghyfiawn i hwn, neti i srail, pan mewn gwirionedd, medd ef, mai HVwyth ertiivglau yr Amserau yn hollol ydyw. I'm yr y dym yu ddioiehgar i'u gohebydd am ei eiduigedd I'hq#ran. nirl nvvn i nwory l a tun «n cymered y neb a fyno yr anrhydedd, end i'r gwaith gael ei wneuthur. Uudebaphen- derfyniad ydyw'r pwnc mawr yn awi'. (iwell fuasai i'r Ymneiihiuwyr yn y Bwrdeisurefi byuy fod yn ddistaw a iionydd, os na yinroddant ati o ddifrif calon, i gado eu bai-n i fuddugoliaeth. Bydded iddynt deimio en nerth, ac aider eu neïtl. Galiant iwvdiio, os myuant; ac os na fvnaiit, cywilydd iddynt. Ifoiiem yn fawr weled un Trefuvdd Cailinaidd yn y Senedd, ac y mae at- law Ymneiilduwyr Sir Gaernaribn yn awr i anion 110. Y mae yno eisoes rai Cryn.vyr, Undodiaid, Jbed- yduvvyr, ao Annibvnwyr, a bydd mwy o'r pleidiau hyuy yn y Setitdd nesaf. 1 mddengvs yn awr yr etholir lluaws go fawr o Annibvnwyr yn Llocgr yn aeiouau Seneddol, a hvderwn v bydd gan Uymrll uu, 03 oill ycawaueg o Ymneiilduwyr i w cbynb.rychicli. Nid ydym yrt clywed dim am Sir Feirionydd y mae ei piiobi hi fel pobl Lais gynt, yn bold lonytld a diofal, Leb negesau rhyugddynt it neb. j Gwyn fyd na fuasai digon 0 ysbryd ac egwyddor yn y Sir bono, i waiio id ein cvdwladwr taienlog a galiuog, H. Richard, Ysw., Ysgritenydd y Gym- deithad Heddwuh, ac j'w ethol hefyd yn gyulirych- iolytid iddi. Y mae Mr. Richard yn meddu ar bob cyrnhwysderau i fod yn Seueddwr, a hvderwn y cydsymai à gwahoddiad i roddi ei hunan yu ymgeisydd dros ryw Sir neu Fwrdeisdref Gym- reig. po gelwid arao. Vlyderwn nad peil y dydd y gweiir ef a Mr. Salisbury yn y Ty; ond nid an- niciion yw na byddant yn etholedigion yn y Senedd in-saf. Quel i ddychwelyd. Pa fodd bynag vr ymddyga Vmneiiiduwvr Cymru yn nydd y prawf sydd ,¡ yn ligosau, bvdd dwylaw yr Anueruu both bynag yn id), lihoduasoia beilaeh rybudd ar rybudd o'r pwys o'i'porygi sydd iduynt e.-geuluso eu dyled- swyddau a'u hiawnderau. Y mae mater pwysicaeh hyd yn nod ua masnacli rydti yn troi ar yr etholiad nesaf. Petrusa Arg. Derby fyuegi ei fwriadau gyda gOlwg ar drethu bara y tlodion, oud ni piietrusai gyhoedai ei fwriad i sangu ar iawnderau cvdwybodau Ymneiilduwyr. "Pan yr eglur ganfyddnt, (modd Mr. Williams yn ei lythyr uciiod) "tod Arg Derby yn ponderfynu ymddiried in Hea'r.vys duyledswvddau a tyddant o angenrbeidrwydd yn achosi dadleuaeth, anghy- tuude'o, a chynnenau, teimlwyf mai fy nyledswvdd [el egiwysw: ydyw lIet"aru yn groyw ac uchel yn erbyn y cyfryw yruddygiad, a gwneuthur a aJlwyf i'w attal." Daiawn; ai nid dyleuswydd Ymneiil- duwyr yn sicr ynte, ydyw llefaru yn yroyw ac uchel yn erbyn y peth, a gwneuthur eu goreu i'w attal? ileth pe buasai prif weinidog yn datgau yn y Seuedd, y bwriadai gael trefuiant o adiiysg i fed dan lywyddiad gweinidogion Ymneiilduol y wlae] Buasai y deyrnas yn dinspl; lain drwvddi gan grochlenm Egiwyswyr mewn gwrthwynebiad uldo a gwnaethentyn iawn hefyd, buasai y cyfryw ddatganiad yn sarbad a tlirawster arnynt yr un modvi ag y mae y datg;iuiad a vvuacth Arg. Derby yn sarhad a tlirawster ar Ymneiilduwyr y deyrnas: ac os na dde'fiown i imnau ymdditi'yniad mown pryd, cawo deiuiio y petli mewn gweithivd a gwir. ionedd cyn hir. Uchel Eglwyswyr yw laill Derby a'i blaiii, ac ni phetrcsant weithio ailan eu beg wyddorion ucheleglwysaidd mcwn mesurau seneddol, os cant Dy Cyiiiedin o'r fatii a ddymun ent. Dvoddefodd ein tadau ni, watwar a fflangell- au. rhwymau a charchar, ysgythru eu clustiau, a hollti eu trwynau, ca boddi, eu newynu a'u crogi, oddiar ddwy hi w eu tadau bwy a iawn ydyw i ni, ?o.nt. yr anghydffudwyr, ddwyn ar got anwiredd ? <-adu? hyny yn er?yn en bad, ar y fath amser a  Y?. m? y? hoUoi ydvw eg?vddorion y plant -'n awr, &g ydoedd ?gwyddoilou y tadan gynt. Y lnde ^r '?y?,?au wedi ucwid, ond erys yr ?pryd yr un = ?? ,.j ,?.???, ?,j?? yu [i()l'ûJ t' t't '1 Ii J J ? ? ? tiul.l "??- ag y Kc?'efL amgvicb- ]ac1.lur.c.)I)ly'hroeS\dd.'i. ¡ ?h de?n., (1.wl'tlwn <J 1 J !lE't, ¡ 1 e1.' nil, K v .RBILLDL; CYMLLU! ?.nw.n WYR! f,YDDWCH BYBYr.: Y'IWaOf we'I' DEI 1\("1 YU HY SYDD GESy,.tf 1''L .1 "i)YGO EB E iOrI I imIUnIAG^OHnFrUnvEIiwNr,iA,,U ODmAUXOCH! PIlOFWCH ETCH HOD YK TEDILO GWRHTM. AC YN C.?u ?YDn()K!OX, AC Y MYNWCtf F.U T?O?r.W?,?. DUIHALOG ICH PLANT AR Elm OL'——? n?. ID A EHAGORFRKINTtAU YR OE8AU A miECA' vA EreH DWYLAW CUWl I W DYOGKLU, AC NA FEIDD IWCH FOD YN ANFFVDDLON I'R FATil Y.MOJHIHED p« ys:g; na ELLWCH ODDEF Y mDDWL Y bydd i'r CENEDIAEXIIAU A DDE CANT, ORFOD DYODDEF 0 HERWYDT) ETCH ES3F.ri.CSD.RA, EICII LLWFRDIU I Å cn Á¡:n:Dl>U)""DEB tlflWI, OND Y MYNWCH ADAEL IDDYNT HWY YR US ESIAMPT, 0 WROLFRYDEDD, GONESTRWYDD A DIAN NVA D.k 1,WCII DnOS EGWYDDOR 10); RHYDDID G\VLADOL A CIIKEFYDDOL, AG a ADDAWODD Ell- TADAU I ;I. I Fan oedd yr erthygl uchod yn nwylaw y cysodwvr, derbyniasom lythyr oddiyyTili un o etliolyvyr Invrdeis- uref y u Arlon, o'r hwn y cymerwn ein cenad i roddi y detholiad a ganlyn.—"Y mae y gais at Richard Davies. Ysw., y Bont, yn cael ei llawnodi yn y gwahanol fwr- deisdreii, ac y mae pob argoel o hvyddiant yn ym- ddangos. Daetli amryw o'r rhai yr oftieni fwyaf am danynt yn mlaen yn wrol i layvnodi y gais ac ereill) y rlwi a fiaradent uehaf ychydig amser yn 01, am scfyll yn nghyd ac yn benderfynol fel Ymneillduwvr ilros ein hiawnderau er gwaetbaf pawb, ydynt yn awr yn eilio yn llechgiaidd i wersyll y gwrtlnvynebwyr. lu, Syr, y rhai a fu yn tori ffigur ar goiofnau yr Am- aerau ar y mat er hwn, ydynt yn awr yn troi eu cefir an arnom er mwyn yr ychydig geinioge.u a gollent drwy dramgwyduo am'oelli brynwr yn eu masnacdidai. —Ambell un a gymerai arno fod yu Ymneiilduwr ac yn ddiwygiwr nUtwr, a geir yn ddigon diegyvyddor i gymeryd mantais o'r aiegyk-hiadau iirersenol i droi y divr at eu melin eu hunain, gan ddefnyddio yr aberth- au a wna eu cytnydogion er mv/yn egwyddor a chyct wybod, er dWYll elw iddynt eu liunain drwy bieidleis- io gy,_1,1,r toriaid, ac felly enill tralaidyvyr i'w masnaclr did. Ai ni ddylai pobl lygredig, ddiegwyddor, ac Annghristionogol o'r fath hyn, gael eu lnvtio allau o gylchoedd parehus Cymdeithas ? Nid wyf yn son am y bold hyny ag y mae eu byyvioliaetliau yn dybynu ar y mawrion toriaidd, ond y rhai a allent ymdclwyn yn annibynol ar bawb, pe meddent y gone;5trw-ydd i wneyd hyny. Yr wyf yn ddciliad i ———— (y hunan, ond bytlt ni bydd i mi Avert.hu fy ngliythvybod iddo e 1, na neb arail. Y fath drueni ydyw na byddai i'r holl Ymneiilduwyr a'r Diwvgwyr ymuno g'yda'n gilydd, ni rvnnai aviw sun am geisio treisio. Cawsom rai Vlimcillduwyr d(.1 y 11 cnt» /yii fawr iawn o honynt eu hunain, a gwae a fyddai i'r a feidd- iai ddywedyd dim yn inch am eu hanrhydedd a'u gwroledd, a fynent yn awr gilio o'r gob.vg a plieidio pleidleisio y naill ffordd na'r llall." Ac a ydyw y pethau bvn felly ?! a pha beth a ddy- wed wrth y pethau hyn ? Beth a wneir'i'r dynian hyn ? Nid oes dim i'w wneuthur, fond en nodi ailan i'r gyvarth a haeddant; cyiioeddi gwrthuni eu hym- ddygiadau beision, diegwyddor, ffalsaidtl, annheilwng o unrhyyv barch nac ymddiried, nes eu gwneuthur yn ffieidd-dra iddynt, eu hunain. Os cawn wybod eu henyvau, nyni a'u cyhoeddwn drwy holl Gymru, pwy bynag ydynt, ac ymdreehwn wneutlmr eu bradwriaeth yn bur chwerw iddynt. Ilaedda eu hymddygiad isel- wael y ceryud llymaf a mwyaf cyhoeddus. Y mae yr amser wedi dyfod pan na oddefir i ddynion chwareu castiau budron o'r fath, a dianc mewn dystawrwvdd. Y mae gan y wasg dafod i lefaru yn Nghymru yn awr, ac y mae ei Hygaid yn gwylio vsgogiadau cyhoeddus y bold. Dylai y fath ddvnion a ddesgrilia ein Goheb- ydd, fel y sylwa ef, gael eu hwtio allan 0 gylchoedd parehus Cymdeithas—ac yn sicr dylent gael eu bwrw allan o gylchoedd Ymneiilduaeth, a'u gyrcl ar ol hwnw gynt—i'w lie eu hunain. lii, rhai lu yn ysgrifenu i'r Amserau i anog Ymneiilduwyr i fod yn ifyddlon lW hegwyddor.ion, ac ymuno yn benderfynol i ethol cynhrycliiolydd i'r egwyddorion hyny, yn ayvryn troi eu ceftiau eu hunain ar y rliai sy'n dilyn eu cynghor- ioa i-'fei!! Ffei! Darllened y creaduriaid truen- us liyny eu llythyrau eu hunain heb wrido, cywilyddio, a huuan-ilieiddio os gallant. Y mae yn gvwilvdd genym feddwl y gall un dyn dan enw Cymro fod yn euog o'r fath ynuldygiadau ffiaidd. Cynghorem yr euogion i edifarhau a dychwelvd at eu dyietlswvdd gyda brys i gyfiesu eu camweddau a sefyll fryda'n cyfeillion yn tiyddloa o hyn allan. Dyna yr uni r fiordd y gallant ddianc y ffrewy llau ag ytlyntV m sicr o ddisgyn ar eu cefnau, gyda Uytnder bar iddvnt edifarhau yn chwerw yv. di yr elo yn rhy ddiweddar. Ni an eu trosedcl, os na ehymer edifcirwch a diwygiad prydjawn Ie. Mynwn ell cael aiiaua iuvri- wn eu dangers i'r byd hefyd. Ond na ddigaloned y rhai ffyddlawn ond bydded iddynt yn hytrach ymyvregysu a mwy o nerth ac ys- pryd penderiynol, i gario ailan yr hyn y maent yvedi gyehwyn. Y mae Mr. Davies yn nihob modd yn deiiwng iddynt wnetithur yr ymdrechiadau rriAwaf, a'r abei'uiau mwyaf c-r ei gario drwy yr etholiad yn liwyddiaiinus.

CY 11 AN FA DDLPTWESTOL GWYNLDD.…

- - - - -NODIADAU "MEDDYLIWR."…

[No title]

MANION A HYNODION.