Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR. j

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. j Arfos.Derby uiasom 3yTLIyR oddi wrtil" Dyn- | garter." yo nyiiwys hysbysiad manwl yn nghyleti yr Y*goidy. ger Bethel, Arfon, yn nghvdag anivsteh liii«ro bersonau evfrifol o'r ardal hono, i ffcithiau I a ddangosant vn amlwg mai cauidystiolaetli wrth- yn a ddvgai gohebydd a alwai ei hun Gwladgar- j tvr," yn erbyu ei gymydog; yn yr Amserau dro yn ol, yn nghylch vr Ysgoluv hwnw. Drw iawn genym i'w gabldraeth ymcidagos yn yr Amserau. Y mae broi; yn ansiichoiiadwy na ddygwydda am- ryfusedd o'r fath hWll weithian, er pob goial i'w ochelvd. Us ewyilvsia Dyngarwr, ui a gyhoeddwn ei lytiiyr, ond i ni gael ciywed oddiwrtlio. Doeth- aeh yn ein olwg ni J'yduai gadael ar livn o hvs- bvsiad, a nheidio yuayraeth a'r ereauur uireidus. jt At ei r etc ag e' tiN O'R Plwvf. —Gan nad oes odid un o'ii darllen- } wyr a'r na wvdJant erbyn byu am vr hvn a ?-ry- b,yila ein gohebvdd o bartij" triciau g.oruhwylvŸr Ci,,N-b eu i)f)u%,n me d dwon, Cíwb yr Acbuu," Set' eu  vn .!t';bvn meddwon rhyddleduiaim a y r, ac ieucncdd diamen, vii ael odau o bono, pan yn ewrthod personal an?henus, yn unig ar Lvt'r I f bod yn Ymnoliduwvr, a hynv yn groes hollol i arier y Parch. M. Hughes, [Jan- yn ,,roes 1,Ii'ol i al'i'er y'Ptrcii. ill. flui?i'les, 1, 1,-t n- mew n cys?iiiadau eiuseuut ereill. Tv bi wo nad ydyw o un dyuen i ni gyhoedtii y gofvuiadau. &c. O. AI., Llaxdeu.o.—3Iae yr ymborth a geir am y pris iseiaf yn Ifongau Awstratia. yn ddigon, ae os bydd ar rywun eisiau rhywbetli yn ycLwanegol, ceir ef mor rhatcd ag y geiiir ei brynu yn unrhyw shop yn Nghymru..Ni bydd raid i'r ymiiidwyr wnenthur (ilin ar y Hong oud bwyta, N fed, myned i gysgn, cadwell liunain yn urcfnus, ae ymddwyn j yn weddaidd a charedig tuag at eu cyd deithwyr a'r morwvr, gan ufyddiiau i'r rhai a fyddaut niewn awduraod. Cwmaman.— Yn ein rhifyn diweddaf, ymddangos- odd hanes Cymdeithas er addysgu y rhyw Fen- ywaidd, am yr hon y dywedid iddi gael ei (radiI) yn Nghwmatuan, vi- hya. yn 01 a iiyspyswyd i ni thwyll- odrus; a rhaid fod yr un ti haiifoiioud wedi ei ysgriienu g}lÎa:r amcan iseiaf a mwyaf aunheil- wng. Eisteddfod 11 C'vmar.—Rhoddwn adroddiad hel- aeth o weinydriiadan yr Eisteddfod, a gynaiivvyd yn y Cymar ar y lOfed o Fa;, yn ein rhifvn nesaf, pryd y ea ysiri'an T. T. a Li I i Pytatws" ein syliv. Y'roedd eil] eiiioxiiau yn rhy huvuiDn cyn i'r adroddiad ddyfod i law i ni allu ei ddodi vn v rtiifyn hwn. Dekbvniasom ysgrifal1 oddiwrth J. W. H., Goheb- ydd, (Llanrliaiadr), G. Tegid, Omicron. R. J. D., j (31anchester.) Alltud o Fowddwv, J. W. (Frun), Maldwyn, Casawr Celwydd, Impartial, J. E. D., Rhywun o Lanidioes, a Bacltgec 0 Llaniieehid. 2si i chavvsoni haindden i'w darileu. N, S.—Nid ydvin yn meddwl yr atebai cyhoeddi j llythyr ein gohebydd un dybendaionus: ondgailai I wneytl di wg. A chan fod yr achos vii lieol, ac vii perthyn i'r un blaid, gwtll peidiu el godi i sjiw y j dywysogaeth. E. D. J., J. G. Teoid, I-LwrNOG GHN TAF, ac R. D., (Cwmbelan,) a ymgeisient yn dOa oud y mae gen ym swiu mawr o gowyddiaeth rhagoraeh ar law, ac y time yn anniciion i ni aliu eu cyiioeddi oil. Tbebor Samotii.— Pe r anfonid yr ysgrif i Gyleh- grawn byddai'n all right." M. E. (Gardela) sydd yn eiii dyied o ddwy geiniog, am lod ei lythyr dras banner wns. H. o Faciino a J. R. (Mill-street) a. wnantyn dda pe bvddant yn ymariious wrthym. P. P. (Festiniog) a wei ysgrif ar yr un pwnc mewn COIOrB arail. Harri Sh6n.—Gwell genyi'I rudui heibio bethau f dy chy inytrol. D. il. (Llanelli; a qa glywed oJdiwrthym yn fuan.

YJINEILLDl"WVR -CnIaG. -I

CY 11 AN FA DDLPTWESTOL GWYNLDD.…

- - - - -NODIADAU "MEDDYLIWR."…

[No title]

MANION A HYNODION.