Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

News
Cite
Share

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON. Ar y lofed evfi sol, cynhaliwyd Cynghanedd gan Gymdcithas Gerddorol Trellynon," 511 mhrif ystaf ell y Royal and White Horse Hotel," yn v dref hon. Y i- c I d yr ystafell eang yn orlawn o'r dos- barth mwyaf cvfrifol yn ein trcf. Yn inhlith ereili y bonedoit;ion a ganlyn, a'u boneddi^e^au :— T. Mather, Y'sw., R. Smediey, Ysw., S. Williamson, Ysw., W. Williamson, Y'sw., Mr. Roskell, Mr. Cole, hefyd Miss Williamson, Miss Kenriek, M.ss Fish wick, fee. Mr. Randies, organvdd yu Eghvys Loegr oedd wrth y piano, a Mr. Jabez Jones, Maesglas, fatdod g-}Ju.'l' Annibynwyr), oedd yr arweinydd. CVflwvsai y Cc.r 32 mewn infer. Yu y rhan (jyntaf o'r evfarfod, cenid cerddoriaetli gvsegredig, He yn yr ail ran, cerdduriaeth li;ol (secular). Chwareuwyd yr arweiniad i mcwn yn fedrns ar y piano ga.i Mr. Randies, yna canodd Miss Wynne, Tretfynon, a'r holl Gor, "The imarv'lous work," Haydn. Mae llais Miss Wynne yn hynod o'r clir a inwyn, ne ys tyrir hi yn gantores ragorol. Diiynwyd Miss Wynne g-au Mr. 11. Griffiths, Maesglas, yr hwn a ganodd, Comfort ye my people," Handel, yn rynius no.ledig, a derbyniodd gyineradwyaetb ueliel gan y gynuliei I fa. Wedi canu y dernyn hwn, aeth dros Every valley shall bu vr un mor lwydd- ianus; yna cydganodd v Cor And be "lory of the Lord," Handel. Wedi hyny Jlr. J. Jones, vr ar- weinydd bywiog a aeth dros "Thus saith the Lord, Handel. Yn ganlynol i hyn canodd Mr. P. H. Evans, Bryn eelyn, a'r Cor, Awake the liarl)," ciaydn. Nid yw Mr. Eransyn ymddangosvn j uieddianu o wroideb ac hunan-yniddinedaetli 1 i wneyd cantor poblogaidd, ac yr oedd ei lais vu | ymddangos yn lied anystwyth. Canodd Mr. John Idoyd, Maesglas, "Return O God of hosts," Handel, yn afael^ar iawn. Y" mae gan Mr.- Idoyd lais gallu- og, ac y mae yn dra inedrus yn ei reoleiddiad. Der- byniodd gymeradwyaeth. Ar ei ol ac-tii y Cor dros F-tr iiiito tis a child is born," HandeL Wedi i'r rhai oeddynt yn canny chorus uchnd ddiweddu, cod- odd Miss Wynne, ac wrth ei cblywed yn canu How iicautiful are the feet," Handel, yr oerldwn yn niedd- wi am y "lief ddistaw fain" a glywai Elias, wedi lleddii id y gwynt ysgvthrol a rwygai greigvdd ced- vi-ii o fiaen ei wyneb. per nrlll, au Miss W. ar glustiau y gwvd-.lfodolion. Ar ei hoi cododd y Cor, a cbanodd VVorthy is the Lamb that was slain," Handel, yn nerthol ryfeddol; yroedd pnh un rel yn canu a:n ei fywyd, ac yr oedd y for ever" yn swynol dros ben. Y'na ail gooodd 3Ir. Evans i ganu Thou shalt break them." Handel. Yna di- weeldwyd v rhan gvsc-gredig o'r Concert trwy i'r Cor ganu "Hallelujah," Handei, pan v safai pawb ar eu traed. cvinertul%i-N,.ieti) i gamad v dern- yn ysblenydd hwn, trwv guro y traed a'r dwylaw yn hir ac yn uchel. • Wedi deg raynud o seibiant, dech i*cuw%i ar i,r til ran o'r evfarfo-i, gyda daman lleysrol ciii,, aretiiv -t)i pand p¡i]piti", H,,illi, gan Mr. M.David, ysgoifeistr, arv chwibanoi;l (tinted ae ar y piano gan Mr. Ran-ih s; yr oedd cydgordia-l y ddau ofl'eryii yn dra mwyn, eto mae gan iur David lawer i'w ddysgu cyn y bydd yn gyflawn h" vdd" vsg gyda'r cbwibanogl. Yn nesaf cod«>dd Miss S.A. Jones, nil ferch Mr. Jones, Maesglas, i ganu T daughter of Israel. Nid un math o wen:aeth yw dyweyd foil Miss Jones yn tnc.ldiana llais nnvyn, ystwyth, a thoadeuig iawn, a rhoddo-.ld brawf t-g.ur o j !iyn wrth ganu can dorealonus «' Merch Israel," tra vn j eistodd wrth y tTrwd i wylo dros dir Judah." Wrth fyr:t'd dros y iraich I we<> land of Judah i,r tlice," | yr oedd ei ti.oa bruddaidd a thodded'g yn gyfrrous ryfeddol. Cauai mor naturiol fel yr ocJdwn Vn «lyeiiy:nyan i'v mod yn canfod un o rianod teg Israei yn eistedd ar 11u rliyw (Trwd risiabiidd w edi ci medd- iant) ?an d'?turfims ei gwlad, feal yrwy'lai vn dd?ys. Acd .Miss Jones yn mlacn a hi cldaw yii gantores i enwog. Y'n eanlvnol, aeth y Cor dros Flora gire me fairest lfowers." r oedd y dernyn hwn eto yn | bur chwaetiiiis,ac yr oedd y dull y canw-yd "Come ye w antons here to play" yn ogleisiol iawn. Y'n nesaf, | can wyd c,):io to t c, Glover, gan j Miss Wvnno, a'i chwaer 3Iiss Sarah Wyntie, genet!)- igogy'eh 10 oed. N r o c d (I y n hon yu f. his od iaeth, a chanodd Miss Sarah Wynne yn rhauorol. Ar oi y cldwy chwaer, cododd Miss Cartman, Bryn eelyn, i ganu The better land. Y mae Miss Cart man yn gantores obeithiol. Derbyniodd ia>vr synier- j auy. a "Fisherman's glee," gan; Miss t.ai'n.^n .Messrs. J. Evans, R. J. Lloyd. Yr oeuu n-rnyn hwn yn dra by«io^ a tti- Is r, ac yn v pvsgodwr. Cafodd ih erbyn iad croesawus gan in tiresenol 1 "a canodd Mr. R. UdIiihs I. Bnttanv (Sol'o ') v geiriau gan Talhaiarn. Bu Mr. Grffiths mor 1.•,({(. j ianus y tro hwn eto, os nad yn fwy felly na'r tro o'r blae 11, obi eg id hod lhaodd gymaint ar y gynulieiufa fel y gal wyd ef i fyned dros ei gin eilwaith. Yehvd ig o arferiad a wnai Mr. G. yu gantor pobh-gaidd." Y dernyn nesaf ocdd ,I ,Yhat a!e the wild waves sayin. n hwu a ganodd ?dr. R. Griiidis, a M;ss Wynne, yn fwyn iawn. Yna canodd Miss Wynne Beautiful summer," (so'o.) yn dra swynol; a chanuyd Duw gadwo'r IVenines" yn ddiweddglo. Yr oedd y cyfar- fod vn un rhagoro] yn mhob ystyr, a chafod 1 pawb eu boddbau. Mae yn syndod fod y gymdeithus icuangc hon v.eli evnvddu i'r fath rai dau mewn gwybodaeth gerddorol a hyny mewn gan lleied o airier. Deallaf. v cynhelir Grand Couccrt eto Lluu y Sulgwyn nesaf (ii'iir. Rvnu.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR