Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

News
Cite
Share

'•DIFROD AR FYGLY," A "T. RHYS." Dymunaf eieh hvsbysu, Mr. Gol., fod y gohebydd uehod, yr hwn a ysgrifenodd i'r Arnserau diwcddaf i wawdio yr '•hen lane'' a'i fyglys, yn wastraffvr tobacco ei hun. Y r w vf ynsicr, oddiar ci clystiolacth ef ei hun, ei fod yn dvfetha yn ddiweddar oddcutu | hancr wns bob dydd o'r ystwff diles. C)nd tybiwyf I fo.l ei raib yu arafu yehydig y dvddi.au hyn canys ( clywais t-i iod yn ty^tio, wedi vs^nfenu ei noiyn i atoeh chwi, lJ:d oClltt' wcdi iwsio" dim dr(js ll<il,(r wns yn ystod y pythefnos diwo idaf. Mae yr uchoi yn fleithiau profVaig. Ac oni bae fod genyf ffasine'o trwyaul at bawo a ddefnvddiant y ymadroddion cysegredig mewn vs^rifenu neu siarad cyffredin, dywedwn wrth T. R. fei hvn Y medd- vjiacha dy hun." Ae. ys dvwed Jdjart'íJ, ¡, Rbaid caci enau i oganu." Rhaid. ac i roi cyng- hor hefyd. Cymcred T. R. y cynghor hwn o'r eiddo yn V," o (lai ei sy.'w ei hun. Byddai yn dda i ugeiniau o rai a wariant eu liar:an am v fittli soth- ach afreidiol, gymeryd gvers, &c., a detnyddio cu hariau er vmgeisio at gyrhaedd rhyw dd;> b-n budd 10I." Dyna l'i rirjan ci hun, ond yn fv nzenau i, neu ryw un arall, na wariodd geiniog eiioed am yr ys- garthion brwnt y buasai v wers yn briodoj. Terfynaf yn ngeiriau Lewys Giyn Dyfi Maglu dynion mae myglys,— a'i rwydau 1 ryw anial oei ynys. L:r-L\lLL r'R "HE LA:->C,"

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR