Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

News
Cite
Share

I11) Mb. Golvgvud, y cyfarfod difvrus a gaw*som yn nnhapel Rose yr N\ytnnt,>jj o'r hlacn, yr h^*u na allai lai, ar y cynio, na gwasanacthu yr anican yr ieuengctyd nt P/frgeji mewn cvsyfitiad ar ysgid 8abb ithol. Cawsoin a.v_;rv!niadau gau ein cyfaili Air. Foulkes, y rlia: a barent g\ ffro ar eir. hystyr- iaethau a drwg oedd genym udarfod i'r hrawd arei ol lod mor anhapus yn ei amean o roddi rhes .vniam yr hyn a gt'ybwy!l»yd. Svdwedd yr awgrvmiadau "oeddynt a ganlyn:—Fod dituterweh diifawr ar Ym- i neil-idiHvyr ein tn-f, canys pan y mae ped-.iir o eglwysi cisacs wc,¡i Vè¡ hadciladu gan bobl e':l'.vvs Locgr yn yspaid y puni mlynedd diweddaf, a'rbum. i ed weffi ei sylfaenu, a'r pump mor agos i'w gilydd fel > g'tliai dyn bywiog roddi ei law ar ddrws y ptinip mewn yspaid ugain mvnud—nid pes cymaiiit ag un eajiel iiac ysgofdy Ymneillunoi wedi ei godi yn y parth hwnw-- nad yw yr cgwyddor rydd v dadleuir drosti yn ci dangos ei hun yn iirny. "lleblaw livnv. dv\<e iodd fod ysgo^i at ddi wygiad cartreiol, beilaca yn my?g y Methodistiaid Cymreig, yn anhebgorol er 11 wvd-liant eu hacuos erefyaldol: ua bu un vsgo^iad (teilang o'r enw) at hyny ya y d-nig inlyne id di- wedduf. Pan y mae aches erefyddol v'Methodistiaid yn y (b-ef uwehlaw triugain oed, a'r "eglwysi beilacb vi) nesond dau o'r naw neu ddeg pre- gethtfyr sydd yn y dref, yn rhai a anwvd ac a fag wyd yma, nac ond ilil ),I. !I.)!I ddiaeoriiaid, os oes un. eill yri- fudiaeth yma o (ivmru. Ac y mae v plant, luaws mawr a fedvddiwyd yn y cynulleidfaoedd hvn, nad oes ond ychyuig o honynt mewn eymhaiiaeth ar gael mewn cysyktiad erefyddol, ac nad oes un cvn -,ic n!, d oes tin ('\ n- linn gweithgar ae ar drocd at vmgeleddu v plant a'r ieuengctyd, &c., ^cc. 4 l)efTi'°id einsynnuhiu ;'l'r awgTymiaJ:J.U hyn, ac yr ydym heb ddim i'w 1 towyneliu. ac nis gallwn ni ddyc'iymygu y gail Mr. YV, wneyd iivny ychwaitb ne- mawr gwell nac y gallod,), yn' fTacledig ar y pry.1. Dcallytii ar Mr. F. fod ganddo ddcfll"ld tracthawd ar f ddiwyg'ad ca.rtref.il a diau gem 111 ei fod yn firwyth vstyrijeth fanylaiild, go vn gynvrch teimlad gwiad- ^arol 4 Christionogol, a gallon olfeitiiio y tueddai at droi y syl-.v a'r ogni yn fwy at yr anieanion eartrebd. Yr ydymyn eredu y gellid sel'ydlu eyfandrefu rym- ns er gwasanacthu yr amean, ae na. byddai angen at } ddwyn e: thraul, ond vr hvn a c'lid yn haadd gyn- hilo: ac y cei:l firwyth ddigon oddiwrthi hi yn flun, a fyddai agos .fdigon i'w chvnal ci hunan. Dymunem • ar fod Mr. F. y;i «rael galw arno i r.»!di d.irlith ar ityn, ar ry- h;,I,l cyfL'lIs Y hy,j,h cI yn :?!'j?? i j wneyd; iu-u ynfan ein hanrhegu a thraetl.awd i'r pcr'?yi <r?-y y ??s?, a hyny heb hiroediad. Gwydd- | om f?d gulhiOv-dd i f?ddt ) m ?raethodan gan froJy a esgeulusir, pryd y gelwir vn ddii'all ar ereill, ar bob achlysur; a plierhoddid drws agored i dalentan eartrcfo!, y gellid arbed y draul svdd yn myned wrth ahv dynion pellenig ar beb aehlysur i ddarlitiiio. Ac y mac vn llawn bryd bellach 1 droi at achosion cartrefol a phwv sydd gymhwvsael) na brodyr car- trefol i ym. yiiieryd a hyny, pryd y maent hcfyd yn yn llawn uiur allaog i wneyd cyflawnder a' rtestun. Un o'b lluaws.

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR