Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

News
Cite
Share

— T A 1, 1 A.- MR. Golygvdd.,—TJuosog yw nifor y gofvniadau a anfonwyd atoch yn ddiweddar o kerthynas i Aus- tralia fe-allai y bydd y crynodeb a ganlyn yn ateb iad i'r rhan fwyaf o honynt. Awstralia yw yr euw a roildir i'r Trefe-.ligaethau eanlynol:—Deheudir Cymru Newydd, Awstralia. Fteiix. neu Port Phillip, Awstialia Ddeheuol, Awstralia Orllewinol, neu AiolJ yr Alareh, See., &c. Y rhai yna a olygir yn gy- flrcdin wrth Drefedigaetiiau Awstralia. Y inae y pellder rhwng y naill barth a'r Hull yn fawr, a'r gwa'ianiaeth rhwng natur a fn wythlondeb v tir, ac iachusrwy ud, bron yn cyfatebol. Y mae tua S,tit)O (I filldiroedd (> Awstralia yn terfynu ar v mor, ac er hyny nid oes ond tua 1,501.1 o iiildiroedd wedi eo sefydln. Ktd ydywar?yaebCyiand?r twrop oud  hndiroedd ys?war, ac y mae ar\wncb 3,(iO,O")o 0 filldiroedd yswar, ac y mae arwyneb Awstralia yo 310( '?0,6?)0 o filblirocdd, yr hyn a d deiigys mai Awstralia yw yr ynys fwyaf yu y !-yd. Y mae ar gyfandir Ewrop tua dau gallt a saith ar hugain o filiwnau o drigoiion, pryd nad oes yn Aws tralia er ei bod bron gymaint ei barwyneb ac Ewrop, ond llai na thri chan mil. Yn yr Iwerddon, tua 4 blynedd yn ol, yr oedd tri chant'o bersonau ar g\ fer Ili (I oes fawr ychwaneg nag un person am bob 12 milldir ysgwar. Yn yr Iwerddon, yn ddiweddar, yr oedd tros 3 mil- iwn yit dihYIlU ar y; eluscndai am ell cynaliacth; ond yn nosharth DchLudir Cymru Newydd yn Wi;)' mae cyflawnder o yuiboith i gynal tua phedair iniiiwn; | ond Jiid oes yno ond pobiogaeth o tua dau gan mil o tlrigolir.n. Mewn araeth a draddodwyd yn Senedd i Deheudir Cymru Newydd tua blwyddyn yn ol, dar- iieaais fod- triugain miliwn o bwy-d o gig wedi eacl ei ddyfetha mewn Jb.i na cleuddeg mis o her wydd prinder trigolion. VR mae yno gy nifer o ddefaid ae yebain, fel y utdiir cyfrif deg a deugain 0 ddefaid, a thrid.rddeg o ychain i bob un o'r trigidi-.m. Cvn darganfyddiaetii yr aur yn Awstralia, byddent yn lladd tliadellau cyfain o ddefaid a gwartheger iuwyn cael y gwer yn unig. N;d oedd yno neb i brynu y cig, ac ni eilid on 1 gwerthu y erwyn a'r gwer i gael arian odcliwrtbynt. Dvwedir fod parthau helaeth o'r «lad yn wastadir. yn cat! ei ranu gan fryniau isrl, a'i Iritho gan goedwigoedd ago re I, ac IlPWJI manau I y mae dyffrynoedd tang a trrwythlon. Y mac y partli- j an doheuol yn llawer gwell na'r rlianau led.iol o'r wlad. Y iiia-, y tir gan mwyaf yn gyimvysach \)orfll ml thir ilafur. Yr livn vill,y)-if yli e; her wydd yno yw. diilyg afonydu a frvnnonau. Bydd l y sychder yno weithiau yn peri colled fawr i am- aethwyr a plserchenogioii anileiliaid. Y mae ty- m!ior<iu y flwyddyn yno yn wrthgylerby 1110I :'n ty- mhorau ni. Pan y mae ya auaf gyda 11 i, ha( ydyw yno; a phan y mae, yn nos gyda ni, dytid y-lyw hi yuo. Bydd cu hiufesurvdd hwy vn codi o ft dè:! tvwvdd ;;arw, ac yn disgyu cyn tv-vydd teg. Y waC gwynt duiiau yn oer vno, a gwynt v gogledd yn boeth; ond hvsbysir i ni fod tymheiedd yr"hiiisawdd yn fwy gwastad ac yr. fwy hJfryd nae yn ulirhyw haiL! () r hyd. Mewn llythyr a ysgrifenwyd gan vmfudwr yn Awstralia at cyfaill yn y wlad hon, darlicnais yr hyn at y lia!ies c; vr bona dreuliwyd vn bur gvsunis, efe a dilywed, Ar gyrnaeddiad y Hestr i Borth Phillip, daeth tua 30 or trigoiion ar y bwrdd, y rhai a gyftogasant yr holl yai fudwyr oddieithr yehydig detiluoedd. Y's^rifcnydd y r a i fod yn f'ugail, galwedigaetb hollo! ddieitlir i.hio; ond 11.nl oedd y c\flogwr yn gofaiu ond yehydig am hvny, gan y gallai yn fuan ddysgu yr hyn oedd yu angenrlieidiol. Dyyved nad oes vno bron yr un fvrt.h lieb ci ga-r i'w gwclcd yn y wlad, gan en bod yn ])i iodi gan gyiited y cvrhaedd- antyno! Ni ddisgwylir i wasanaethyddion weithio mor Wdù yno ac yn y wlad hon, a chant lawer o ragorfreintiau yno na cliant yn Lloegr. Gall gwas- anaethwr yno ?adw o'r bron unrhyw nifer o wartheg J neu ddefaid ar dir ei feistr, heb dalu dim. C?flog bu?a.Isyddu??i?OYiiyQ?yj.?)),;??.?,? arwyr bron r un fath; a ehaii'i' arwyr bum r un fath; a ch.titi' gwr a ?vi-?? ? J? I i £ -10 o gy lfog a bwyd. Khoddir i denin 1() pwvs o 1 beilliad, eh warier o <15, G pwys o siwgr. 15 pwvs o ?!?dii!.idu"uc)du)n.b.)'.)\\M'im)S. Piisce?\I.:u« • £ 15 i 20; gwartheg o £ 1 i £ 5 defaid I 3s. (M'ad ydvlito iiot- riii-(l N,ii Lloegr. Lic(ir ae ?.(-&Y;t yn i-liad. 'kfl,?-rau seiri eoed ydynt ?s. ?'.da? ymbo, th, neu 43s. hcb y:uborth. 1 Os bydd y gweithiwr yn gtif'\<ht, nid tnynyeh v hwdir yr amaethwvr y n ei a'do.) i ft'ordd a n fl\nydd- [ au. Cryddiou vn gweithio eu hunain a e miilaiit o 7s. i ?s. lie. y dydd ond bydd amuethwyr c f et'iog yn cyilogi crvdiiion am o -Is. (ic. i .5s.Y (hDv- wedir mai anhawdd yw i grydi ger.idcd ;-m dd diwrnod y? y wlad heb ?'. farfod a ?nit!) sefvibig. Id yw te:!wr:aiù mewn galw mawr yno, cauys y mae i'l",Io eti %veitliio .1-11 ?at.I en i;?.-tf i jtui(b<?.?.jj.)cd.iy'ivhid.a??)?':)?r hwynt 1 n rhad. G,?f,,?int ai,fer,,i atir I w v 0ni?yy;tf llwyddiannus vim o r holl ge!(\ddvd- wlr. Lhwcdir rmu Sydney yw v lie ^-ofau i dirioo'r holl borthladdoedd. a a 11 (od yn hawddaefi cael bys- s I-'?-d(i vii tigli a'viit) iia,-? vi) till lie ai-ai'l a g,?ilir i bol) 1-),Lr',i) ?,'r ?-I,td vil 'i a hwylusieh nae odiu u:i porthladiT 1)' ?' t,l (T Port Pili?iii) (Itic,i(i banes) yw y ih mwyaf manfeisi >1 j br" vna tir eynvrtdiiol. Mi theimlir gwynt- I, l1oftl¡ion v rhai \'dy¡¡t dra ,('<1l'thn IJJ!IS, 01l'1 i '?'oet!iion,'vr)iai ydynt dra ?is. (,If,, i Icid -) A??ra!;atue.ncy??rr.?h i t:OC(, erell. diijon o horl'a trwy v ilwyddvn ill- i-(,n ;a tr?v?, v 1- yno 1 nesu'i anifeiliiio, .??? o' .| tirirl-iN, 1),Irtit r Y mac' ih't'1 hf;nvnrt)Y?d),oadpr.'{aync?;r? j bron annghvdmharol sydd yno. y mac y! J edigaeth, diilyg anadl. n doluriau y frost bron yn an hyspt'synvparth!!?"????? -?"??'?t'svdddrt-r hy fryd,\vedi ei hadeijadu ariethr o dir, rhan o bob tu i afon Lorrens. Y mae v wlad oduiaingvlch vn arddercbc?vrolw? ami; cynelybir v gy inydogaeth gaii ilti gelit" ies (p,i.2-11, e, 1,1,, t 1,e; ei fritho a llysiau, ac a choedydd o hob rhywogactli ac yncad ei' cbylehynu megys gan fyddinoedd o b? b tu. Y mae y tir yn 'fras, onJ ewynir fod yr himawdd ynl!ed b.)pth,ct?n'???"a!n(rydarycyfa)) Pns cliuliad 0 Livt-rp""? Awst..?? yw ?? ? "? yli yN-11 1, ae j,'I(i v,, y:-intermediate; ?? » £ ;>0 yn yr aii gaban, a £ 10 a?;.)\n'vcabancy"taf. H?"ddir bwvdvdd a eh\f- !pnsdcra'u ?wa'!ai)oii?"??"sbi't)!Yn <yrhvna dctir. Yp)-!S!ang'??'?'?""?'' v ?.?r!c.&.c.,?iy nodir uehod, yw piisiau S?.?.'tntd tu?.?,??.?? pawb yr nil bris a'u gi^lyy dd yn mhob dosbarth yn ilongau Awstralia; ond .?"?!)?'i)aeth?ypi-)s:?uvn? naHH."?r!ta?r!)a'riIai),yt),,I j,),????j???' )ha?)nd<)ebycynt"JSL!eran. Rhoddirpr'?ianv tH, c'vnyich, nwyddan masnachol, &c., n\c*n lli'fvi dyfodol. hi'ci'jjwf. Eluazar Jones.

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR