Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

News
Cite
Share

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV. I V\i.) \.ï U_I L, f'-J.t) 1.. ????"?-?"wc.:in.nf..n i chv? fv opin- ?r?,??? ???au?.? Y "?dd. j <:1' .tn,I,-cyt: 11.n,0I1I bu:,sa¡ ly i;, ¡ "<li c\'fa r,for! £t'r Lr(,?'i?..th..hwer??fa?Y?L:eth? ( <K !l'r brioJSian. Fcuvm.?ruddau?et.fy'bcu? ?,?" "ufLarnnfynddisya?Y'hn. dir\hvdd iawn. Yr<?? ?'nyn?tntt'indure?scio?travbuhibv-.v'.d?j,? "r!?"?ih-t!'e, fel llawer ercili, ysywaith, dr.dei ?.?ar.I ..na?va?y?d yn Eglwvsreg, u hyny o a-hos ?.U?y?ad?.niL-wrK.ycapcivdd nai ,?.d.. n h- m j T I 311 er, byn yr urferkd o off- rynm wrth gladdu, ?u !'fN"z" sI-ailit oedd v f)i, ae y tnlwn man yn lie yr offrymu, a n f„d v 'netli y,l i "y .ilii li.'l ap'-?m]- adywedodd-y enwn beuiio, ac y eymerai to 's.a? efo'r rest*' Yr.oedd o yn gwybod fod fv |lcn a minan' yll bur ?ri?:ns, os ydyuh clii ?? d?tl Clywais fnd pa.wbwe<tt!nyn<L;d?'men:.?:? j'r aU or ond v ?,'?''?'?"?"?"???sa.r hhen wr ;?,: ?l%-i !??"as:u ?nnddi f-nYriawno t vv reu a  1 11 1 ddu?lch i eO am hyny, cauys nid oedd hi, ,??. ??? J. VI' yo cl'c(ln ?)'Y f'?'?e yn bod a'r haumr y leU. 11 1 ':S"I t'll\l (1"" 'I' ?n!.d)'rnFf?cd d.:tb?d SI;,) t -,I I It L, < 'n\'lIrd i ben y siwrne. Ar id i r person "ddioleh 1t.ii1fJf ¡'I' 11\.(, am 11'ul'ryd ato I hun en,¡id ci auwv! J hwaer," fv scrchog S i an, daeino.n a I ehwacr," fy scrc:Jog ,SWII, t lie,:),I:1 it I J chartre rha^derfviicdig ae le gyhoeddwyd uweh i phen, ei bo}me\'¡¡ "'wii' d(ho:el Ob:lllh 0 ad:I IOll1ad 61\n, fydedig." Svnais (iipyn P'?'y???yp(.rson yn arddel Sian ar ol iddi farw yn"anwyl ehwa'r," t; hithau yn cael i hystyiied gaiiudo a'i frodyr yn heretiees; ac fel I v yu gw'areda rbagddi, juin oedd hi yn fvw. Nid OClU fy hen wrelan, crlOed wcdl cae! yr un ?c?'y?/; ac mi ?iywais rywrai yn dweyd wct'v'n i"d h\'1./ \'a}d',vlI o'(li'j'l y''ng'?"ttci?-t?yr!;?. hvys; ac nad a!tasr!i y person, pe buasai fo yn gwy bod y fall) beth, weinyddu yu i chladdcdiga;tli j Maeiit yn dweyd wrthyf fi y gail y p3)?oni:u.t ddweyd "anwyl fra\vd,"au?an\v? cii?ac),un leddwon, uj tnyngwvr, a rhegwyr, a phechaduriuicl felly, on( nas gallant ddwey d ua bw 11a be uwehben riiai difedydd, I pe hai niiw y bohl mwyaf dt)?i"! dan haul, am lod j cyfR)ti)ytiry;:i??.))?,i?. Yr ydwvf iivncrcm? fod lluaws o Siohl dda, a duwiol iawn hel'yd, yn ] peitnyn i r enwad parchus hwnw a ehvir C'wccars; ac au wyJdf?'). Mr. Go)., na. yd?Y v rhai livny yn dal un matii o fcdvdd. Am wn 'oes iiel), yn dal allan ehwaith.yn y dyddie yma, nad i'r nefoedd yr a plant bach bob un ar ol marw, p'run byna? a?ddaut ),) III-, lr iliii,i-iv, byiia,??, a fel y dywed:r i mi, ynihel a chlactdu 11.■ i) mewn oed, j 11a tnau oed, os na fyd'.lant wedi cael i bedydnio. j Olywills hefyd nad .d! yr oiiViuaid ddail'di gw;tsan aeth i heghvys raewn claddedigaethau ilvnion fydd tint yii ??Wilt?Y(i aiii oli'l k)S I)Y tl T'v Lly\\odracth yn gorehymyn i'r )i?n grogwr «ydc! \? Llundain, wneyd am gorn rhyw ioa-udd, fod yn ofn101 i ryw Iteraon neu gilvdd ddarllcn y gwasanaet'.i o flaen '.in fc!h'. Yr ydw\f li yn gwrh-d trefo Eghvys I v L!vwo(Imct:'1 mewn potiiau o'r fath a enwais i, fo! mewn pethau end! yn rhyw beth pur anghyson a digrif. Pc:'? :unll a wneuthom i yn ?ro.?s i fcd'dyl'au y I)oil I-)lilt Ileii ?-,r?,,iga-i rhwysfro iddynt ganu uwehben i bedd hi. 'ilydwyf wedi tynu barn y bobl vma yn anghvfiVedin vn fy mhen drwy Y p?idi.) offrynni, a rhwystro v cam! Maent vn fy nghablu yn aiw, !c] y chwais. l)vwed- ant fod fy Ymddy?ia:) yn arwwd o'm bod vn dd.vs t); 11; i,ti o "I) I" l?.i i-? V'I)C;l a'u dda .a? n genyf gael ymadael a hi, am fod genvf ol;\g"  n ?"" \'i Ue'ac>- ''???' ? ?'' P'?i eto vn W™ ny' ,llM:liWn nl,w ";|(1 yc),??ia?uo ;'o.d ■ d y'r ""i'VW bet!l V" ci ???'? md ?-r ia?n acui j /■■ nuT l v'>f r1r1 yn meir.dio fawr iawn ae ni d(u. vh,.i nr,0 arah Sydd yn i svnwyr feiu-lio „nd 'v nesaf t.c?i d? u.? mewn beth a ddywedo pobl nkic os i'h"  (?aSWa 1 '? yn ?" ehwi a,li-o?l,lia(i 0c 1,1 n (1 I e (I L,, ?L tll,y o?' nvv-1 7rV*un' '? ?——— rhoddi fy ('Pi'? n.?n i ch d.u?Ji,un?yrar y pethau sy'n gvnwvsedig ???vr?n??yn?y dewisol genyf ei wneyil Cy'S' V' å'm II:Iar )..n dm ares, yn m?r, d lUlln C*\UTy °',iaiwn C\i1hf i \dY?' nad .es adIos i neb feu. yr ofleiriaid o a-.i?s v-p?h .u.ch?th?sv'n?nat!,? yrE?w?<,)i.?d md oes ganddynt hwy, druain, ddinihawti ncwid "& gWF" dun oddiwrth drefn ??asanacthau i U?- ?Yys,pc bydd.uyp.t<).m?-?,,cs,?v?d?vi?d.u, ?syd.Hn.,dd;rhaidid.!ymh?.,?-,i;j??'?r<di, ne>t oddtt stnpu. cu cotiau. F.u;dniwnn?f. )d}w,y d.Viai yr .\g.wvsw vr hplpio vr Yinneillduwvr .fynudadgysyi!tuilI?,?.sudd?rthYf.tywo.ir- actli, fel y di??ioaphuro dipvn ami .?dtwr'')na!)yddiacthy?a.'idu,ap',t.t)!a??rc.!i,vu ?eiclymaentyticaeiig?t-jodtynbi-esunoliwneyd I a dweyd yn ol reI y clywodd yr hen Harri Frenin ar i galon er's talwm orehymyn pethau iddynt. Fy opiniwn arall ydyw, y dylai YrnneilUlrtwyr yn mhob He gyJuno efo'i gilydd i ymdrcchn cael claddfa gv- ffredinol at i gwasauaeth, fel y gallont gael y neb a holfant i gladdu i nieirw, a'r dull a fynont n wneyd hyny. Fy opiniwn eto ydvw, ua ddylai neb o'r Ym- neillduwyr, yn un man, yinostwng i gydifurfio a'r ddefod Babaidd, yr ofirymn wrth gladdu sy'n ein gwlail. Fy opiniwn oluf yw, y bvddai yn llawn mor weddus i gantorion Cymru ddodi eu cerddi angluddol | yn i codau, a pheidio canu pryd y ddid wylo, IlIac ei amser a'i Ic i bob peth. Fy opiniwn arall a gaill fod yn glo neu yn Amen ar y ll;th uehod, set' nad j oes fto'r un arwydd fy mod yn gweddwi, na thebig y priodaf nib ar olly hen Ciian IWYlI" 1111 e N G n.uvvn.

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR