Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

News
Cite
Share

d lJ L' < (Ateb i Ojj'niad Buchj'cwjn.) I Y.nvae rhyw facbgenyn wedi ymofyn trwy gyfrwng yr Amser in er'u tro yn ol,yi:ghyleh Udgorn Dirwest," a fyddai ddim yn bosibl eodi y fatli iietii eto. Y mac yn ddrwg genyf os bu ataliad yr Udgorn yn golled i unrhyw fachgenyn, a phe gwyddwn y gallwn wneud rhyw les i fechgyn, ni byddai genyf unl li vw wrthwyn- ehiad i roi rhyw gyhoeddiad byehi.n allan eto, ond rhaid iddo btidio bod yn gyhoeddiad Dirwesto!, o ran Y iliac cymi1nfa DL11f\VcstoI, J gael ei ehJI;al yn mhen yehydig fisoedd, a phe baem yn cyohwyn cy- lioeddiad dirwestol yn awr, fe allai mai rhedegar ein traws a wneid tuag adeg y gymanfa fel y gwnaed o'r Yr oe(It,'t \-r U(!?rn N,n g%citlio ei O'o!-d,i ytt llwyddianus i.iwncrei gychwyniad hyd ypyoianfa, a phenderfynodd y gymanfa roi cyhoeddiad a rail allan ar draws yr Udgorn, ac am hyny penderfyuwyd atal yr Udgorn cr rhoddi ffordd rydd i hwnw. Ni welodd y gymanfa mo'r Ldgoin, ond gwelodd yr Udgorn y gymanfa; os ua wyddai y nvmanfa pa fodd i yraddwyn at yr Udgorn, gwvdd.ai yr Udgorn pa fotld i ymddwyn at y gymanfa. Ac felly tybiwyd yn fwy anrhydeddus ei atal v jiryd hWIlW, fel na byddai dau gyhoeddiad Dirwestol yn cael en rhoi alian ar unwaith. Oni buasai hyn yna, gallasai yr Udgorn fod yn eanu hyd yr awr hon. Dyna yr hanes yn gywir i'r baehgenvn, pa ham y stopiwyd yr Udgorn, a pha ham nad oes dim tuedd i gynyg cyhoediliad Dirwestol eto. Ond, os byild y beehgyn yn tyhid y gallai rhyw gyhoedd- iad llenyddol hychan wneyd rhyw les iddo ef i'i ienenetyd trwy rf)(Itli qrfCr &c. nid oes genyf unrhyw wrthwyuebia 1 i'w gwasan- aethu gyda rhyw bcth o'r lath. j L'ethesda. R. Jonfs.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR