Hide Articles List

15 articles on this Page

BARDD- ONIAETII. ^

.. h - -GAL ARE B

News
Cite
Share

h GAL ARE B Y DIWEDDAR BARCII. I>A>TEI, JONJ-.S, (.YNT 0 LANLLECHID, SIR I Wae teyru dyehrvniadau yn mhoh parth o'r ddaear n llenwi ein bronau a gofid a scalar; Marehoga "n g? drN,.?- hob rhyw arda'ocdd, "Ott wneuthur ?sgariad .y'n mhob rhyw deuiuocdd ^•i arbed v llariaidd, v doeth na'r honeddig, ;irl)e(i v ll,,tri"ii(id, v d,)etl) ii-,t'r h (, i i e, l,i i- Y codarn a'r eg wan, y tcyrn a'r ?ard?tvn, A gwympa YI1 gvdwedd i briddell y dyflrvn wrendy drist lefain amddifaid na gweddwon, Chwanega eu trist«eh, dyiuha eu harehollion, "^•ndeithia yn wastad, gan wneuthur galanas, O'i flaen ef y ewympa goreuon cyuideithas, saethau anncda htb ball at enwogion, ftlae'n cwympo v rnifwyr ar dyran mereh Sion. newydd galaras, yn tpysg y rhai olaf M,IC Jones wedi cwynipn druy'r gelyn diweddai; J'V (-ei)d ? Boankroks a gwir fab y danio, l\h,:y en IIlllS ar :o-:in:\ na'r <Iaran ci hunan; Haj filwr dcwrfrydig dan faner y Duwdod 1t!ilwrinctd yn rymns, bu'n ddychryn i beehod; fe'i galwyd vn fore i winllan vr Iesu, A'i vyd aberthodd i'w fl'yddlon wasametliu; Cyn hir ca'dd ei alw gan Arghvydd y lluocdd Vn wvliwr ar Sion, yn Alhro i'r bobloedd, A Sernph goruehel gyflvrddai a'i daiod, A santaidd farworyn o allor y Duwdod, Drwy r ncfol enneiniad fe'i gwnaed yn genadydd A chyinwys weinidog y Testament Newydd j J'e daniwyd ei galon a duwiol frwdlrydedd Dros aehuii trueiniaid o afael (,it lein v rlii" iii V-r darf.)(I ei gweiui, ei nherthoedd a lei.nlir, Mnr fyw y prcswylia o fewn ein calonau, Dan aiuser nag angau ddileu'r argraffiadau rraiidodai'r gwirionedd mor rymns a nerthol fres siuio colofnau cadarnaf y diafol; Aro! annuwiolien o hyd hyddai'n evrchu Pel na ehaent yn unman imivddwch i bet liu, 'Ple hna: diailL:"ent 'rol'dd ef yn eu dilyn, Fe ddaliodd nueiniau ar finion v di'>yn. ^'lor ddi fyr adgofio ei d.lii'ni ymdreehion Pan fy Idai yn nghanol fi'air wagaw ynfydion, A'r hen wylmabsantau a gwyliau aibeing, Vn i,,cso(I'ar ai-ferion Ei ddwysder diragr.ilh eniMai wrandaviiad, A'i saethau trvawclilym gyrliacddent y teimlad !| Nes byddai'r onwiriaid yn tafia 'u htiilvnod, Ar ddvdd en linehelwyl i'r «aedd a'r vstiumod; aA-r all ei ddilyn i ben mvnydd ^jnn, Pwy ddengys eiddigedd gorfianbaid Jeliova! Pwy esgyn i fyna i drin v niellt gomjiit, I A phwy a a drosom i saetliu'r tarantvllt, A phwv a gawn i ddisyrvn i tinion v golifa I d(ii >sg y clawr oddiar «vyncb (li-heua, Kes galUvn ni ganfod yn oglor ddi^onol j Lem aitaith ydamniaid mewn g«arau tragwyddo), "V ¡JT" f nid yw'n inarw a'r tan n« s diffo lda, A'r filamau anglierddol bytb bytboedd a n b\sa, Nes c'vvvn en wvlofain, a'u danedd yn rhineian, Heb i'bait!) vmwared aiu nes l>aw e; hnnan Ei rvimis ddarlnniad o i' boenfa orercdiyil Attaiiai'n gwned re(let, a ^iorehfygai ein banudi. dwy sb;gai ein ealon, Nes ffrydif) rVn llv^aid y dagran'dwys heilition; Ar hyn codai'n golwg yn ngwyneb ein Imrtaith Rbnff-suddo o honom i lynelyii anobaith, Cvfeiriai ein at Grist er ein eysur, Yn marw ar Galfaria vn neddfle peehadnr. Ha! angau dideimlad jra'm tora'st fatli wron, Pa'm lleiiwait.t a galar lymvesan plant .Sion Eu en!o>! a r»yoaist nes ydynt yi) NNINII.), 0 eii Cud ha t'eyrn y dythryn er it' ei drywanu N, s rii i, IV 'I (.t",Il It," Gweieiliad y inellt a swn v taianau, Argr.flodd ei gnfiant ar lecii ein ealonau Ei minis bregethau am drefn ieidivdwiiaeth gofir pan si;la col'fnau'r ere'di^ueth Vni:!reehndd do^ v::id-ee!i gorplienodd ei yrfa," Bu farw'n yr Arglwyd. dan wenau Jebova Svehwcli eieii dagran, na \xs lweli blant bion, t'add hela.th fyaediad i neloedd y D.iwdoJ, 1 byneio'r her anthem am holl drefn y Derbyniodd y palmwydd, y delyn, a'r goron, Eisteddi dd i fuli yn nivsg anfarwidion, I^ei'hii'uoild ar Sa!)bati\ na wel byth mo'i ddiwecld, A uiwyniant diorplien yn ar-Uil tangnefedd. '^ynllcifiad. Ymueith VUD"

-0-. PO?T LLA?RWST. ! \..1…

i Y STORM.

-..",......,",,- - - 71-!?-7?-…

Y DliETH EGLWYS.

I d'"lJL'<\.'.::-;.

AWGRYMIAD 0 BARTH Ylt ETIIOLIADAU.

C?.?Y?AU RilL? G?AS\Vn,TYPOhTV.I…

I —\ . T . I ! A 1, 1 A.-…

I11) I

'•DIFROD AR FYGLY," A "T.…

CYFARFOD CANU YN NHREFFYNON.

LLOFFION GOHEtiOL. j i

j GWLEDD FiWR