Hide Articles List

10 articles on this Page

' AT EIN GOHEBWYR,

SYR -B. HALT. -A'R WEINYDDIAETH.I

XODiADAU " MEDDYLIWR."

Ir.;;rrtilFODYDi) MiS A1AL…

[No title]

! A I-

- -_. _-_'- ,,-- -__ - - -…

News
Cite
Share

I NEW YD DION CYMREIG. c "I I" -I- Y SlARoiTNAroEn:). —Gtvciiill), o 13?. G?. i } vr j SG3 () bwyai'.u M.?,?'J. i ius. yr S 17 o :;v. ?(. 'eireb, o os. fie. i 7s. <■?•. vr |i»o .» bwvsau I I !'E i DE:, i :Y: D, 1 i i 1 e. v pwyr,; eto (liallt;, o 7c. i 80. y pwvs. | FFAHI r WrDDGKUG.—Cy.ilialiwyd y iTair I In f?r y i2fed cy?s?],yr ydoedd yn bur jl:i?N,n o 1),)b 0 j anifeiliaid, y rhai oil a werthwyd yn lied Iwvr. Yr oedd galwad mawr am wartheg jiarou, a phrisiau da am gatel gweigion a liiyswynogydtl. Ni wehvyd yma erioed gynifer o brynwyr dyeitbri.l o bob math, yr hyn a achosodd radd mawr o fywiogiwydd. Mne O'eiriau y Wyddgrug yn debyg o ddy fod yn Ifeiriae mawr, g-an fod y gledrffordd mor fanteisiol i fasnach- wvr I/loegr i fvned a dyfod, ac befyd i gludo eu hau- ifeiliaid i'r man y mynont. WYI)DGIU"G.—Nos Lluny I ufeJ eyfisol, traddodwyd (bnditb ar Gaethwasiaeth, vn yr ysgoldy Brytanaidd. Llywyddwyd gan ein pirelms gvmydog Mr. Janion Jones. Y darlithydd ydoedd dyti du o'r enw Jnhn | Crown Yr oeud y ddariith drwyddi vn ddarhin iiywiog, ond tra erehyll, ary gyfundraeth ofaadwy bono sydd vn cael ci dwyn yn mlaen mewn gwb'.d sydd yn ymlfroatio gymaint am ei rhyddid, s. f Amer iea. Ymadawodd pawb wedi en lleinvi fi tbosturi tuagat v t:-tie?t)i;!i(i *vn cael eu trin yn wat-{h na'r anifeiliidd a ddyfctbir, gan beuderfvnn w-,ietll ila'j- aiii?leiii:?i(i ,I (,,in N-iii(ii,ecill, iiii,,v o 1)1,?.id riiv('tdid p,,ii,) (,rraL!,I liel) iia CAERGVIU.— Nos Linn y 3ydd o'r mis hwn, eynba!- iwyd cyfarfod Huosog iawnyn ngliapel vion Caifmaidd i dderbyn y Parch. Thomas Alfred Wood, j I). D., o ddinas .Monrovia, gwlad I.tberia, Africa, vr hon sydd yn ey,;w>■ yu y ebbnas 15,000 o dri^olion, I a'r deyrnas oddeutn tair miiiwn a lianer o bobLbhion, oil yn svehedig am airy bywyd. Y mae vn Monrovia, prif ddinas y devrnas gapel mawr weui ei adeiladu er cvfleastra i 2,500 0 bubl dduou i adduii Daw.— 7?;.?/?-<??. I.I.ANHERXS.—Nos Sadwrn yr S;?dcyf]S'cynn:d- io('d aelodau v Gymdeithas Lenyddol pertiiynol i'r ] He hwn eu cyfarioil yn ngbapci Relioboth, pryd y ■ j dechreu wyd trwy d.larlicn a ywc.biio ?:i.n.Ur. G. j Jones Tvdu; yna gal wyd ar M, R.LmY;st!y?vd.)u, H hwn wedi a'jr y cyfarfod, a alwodd ar ?r.<j. .Jones, I al;;an, i adrodd ei fyfyrdodau bard lonol ar Ddu'.v; Mr. 31. Jones, Typwyu, j draddodi (iarlitii ar !y?ydyrApost.dP<n)l,Mr.H. f.e?is.C?astad- 'n:mt,]'!rf.d!?)<itcisy)wadan?rri?!)ria?t))vEii;]'a a Air. \v. Parry, Gwastadnant, i adr >;id 12 o em>ln- ion ar yru? Y 11 tl"V W,2?ll!i wedi cael un o'r e\ farfodydd mwyaf thfyrusa dvdd- ?or? !.—Jf. Ap. Bran. or;i;I::<{'I:J,>t!:nns i hcddvw,cyn- j halr-vyd cyfarfod yn y king's iL.aJ,'rre?'.n?)]er eghiro y dull 0 Iiiaid-arwydiio uvda thtigel. Darna.r- wydy tugel-flwch lhnlh.it ho.r) gan 3Ir. Alather, ar | ei draul ei huu. Yr ydoedd woui ei gwt.eyd ar vr 11,1 cyn)!?na')'uiia?yf!?yi:\Yyd i sv 1 w Ty'r Cv ifred 1 n gan Ili-. (Ideii., N ii Yt'yd-c;d! hdnl doeynau weili eu parotoi, ac arnynt yu argra'l'- edig v geiriau, Syr John Hanmcr, Freetrader, the I Ballot, Mr. Peel, Protectionist, &c. Daeth 50 o eth | "bnryn mlaen i b!a:d-arwydd.o, a phan a;»rwy,-| y »1 weli, cafwyd ymldo 30 o doevnau o blaid Syr J:)i)? itlai)tiici- a'i- i)ll.ti(i S? r J??lin ii,2?) j Tngcl, 2 0 b]ahiy 'i'ugel yn unig, ac nil tocvn di':i: I Ar <adeg agoriad y blwch, vr oeddynt vn bresenol SyrE. Walker, John K(-,?,ts, I's tlimnas Mather, Ysw.,J. P. Lyton, Ys?.,(r.H.K<k?), Ysw.,ae am- rywfoncdd?yi'et-ciii o ddylanwad, y rhai a dvstieut [;)(,1 y d ll:¡ a I' gyfd ()i s:: rni dd ¡t'i .de:t:h, YH ,!I'n wi r deilwng o sylw, ae y byddai dda iddo gaei ci ddwvn i arferiad cyfiredinol mewn etholiadau. JII.ANCOLLEK.—Nos Wener, Mai 14, cvnaliwy'd cvf- arfod cylioeddus yn yr Ysgoldy Brvtan.lidd yny dref 1),)ii, i ar,litl)i,, ar IIN-ti,ii(I a Cil'? !y?ydd\vyd y cvfarj'¡ 'an E. Cooper, Y sw., yr !h?n,y)i())ci arfer, a i livwyddodd yn anrhydeddus. 1radtiodwvd areithian byrion a ?v\no'j'?an A nnberts, John Jones, ('C.,) J"lm Morris, Jo1m I.Jones, at: H. Evans. Yr areithvwr oil oeddynt weu.nvyr eyflredin; a dangosasant eu bod yn fo?!1- hwn ar'y rhyddiJ masnadwl sydd genym, ond na,1 oe.ldynt yn foddkiwn ar gael i a hloli Duw yno[ eu eydwybodau; canys pwya roddes bawl i'r ));tiiiddynidd?cydw)thunara!i,ei ?:ft)-ync?MH- t;??t rli-y(ldid i?Jdo 1 fCl Y InYD(li Yr oedd yr ysgoldy yn nrlawim bobl, rhai a vvsandawent irv l rYii-. fit Ik-ecii eu f;'?. !udd:oni.(,o?c:tii)?v!' yryne!irc?f;:)?;!tvd(icyFt-b ¡,yn ng-waJ¡all"j I,artliuu riu :;w-L!d, e¡: <l1l1i.l,¡j: rhvddtd, iir yndid p.b caen.i?od ?.,r?.s? o'n t,r f' ¡' Wwyf ..n hyuem^y bydd i'r Amserau, vn n-hyda jp..u?m?ih,nci-.?):.a;?i;r,c?uiie?i?.?'l \'n I "r"bl nil rhyddi-.l, aewanfon gwvr cv ?].t?\ysincytuyciU(diyaySencd3*)ta?I?w.I.j? BACII. CEFN MAWR.— Nos lam, Mai )0fed, vn??hap-? y Dedvddwyr yn y Ile liwii, ti-a( yp1!.1 Phillips, Hangor, ,ei D.arbth gamjuis ar Ddyian wad Prydait)ary?yd. Etld i'r oriel trwy docvnr.u <ie.,aei'r llawr trtfvy doevnau 4c. Nid oedd y eapel mor llawi^ag^tlf'sgwyliasid iddo fod, ond y mae yn ddiaman pc deuai Mr. Phillips i r gviiiydoga.etb iiou eta i'w thra;!dodi,*y byddai y gwraodawrr yH it?vp;- lluf,#socticii, v in. y rl,i ,?,i (ly.? y,? I ytro we(Ii cael eu boddliau "initint, f.d I rlywedodd rhai o honvnt na buaseut byth vn crcdn '?!dy?th d'v;!a?r.Pd'iiips,unit)?:tSHii?i?'j?. ?iywedy?u-"  Dewier mai bt-m'i? t??- I ?' v ??'' "s??'???r "? brorUr car 1 lrélilv\,¡ld. Lly\' yddltl edhr ? ?' ?? "L??-c -Lrcdi?nYy.'d. Hy? yd.i.d y cy?rf?d yn ddudD ac anrhydeddus gan y F?'ch 'Ellis Evans.— Un- odd o. KHyL.—Aryr!t?t;yiisoi,cy'?JmydC.F'.rf?d Dii'MCst()!ny" III ??i 'v 1!0 h.v' Ly wyd did y cyf?r'od ?an y PMcl1 1. B. Morris. Anerchwyd y gwrandawvr gan y rdywydd; Air. John Williams, crydd Mr. Thomas Amos; a Air. J.o,,n Williams, haiarnweithydd. Rbwog yr areithiau, oanodd y Cor Dirwestol am ryw ddarnau yn tjampus, 0 dan lywvddiad 31 r. VV. Hughes. Yr oedd y Aeuadd yn llawn o wrandawyr, a chafodd pawb eu boddhau yn fawr iawn.—E. Eruiis. j ur=iisu.t>iu. LLANii,\n,CEtiEi>iGioN\—Dydd Mercher yoed evus ()!,aeth Mr. E. Thomas, siopwr yn y !Ie )i.Y:), i \'<siv (Arwyddyrneb')?) i fenthyca dryj).acv!)U)!?.ti | sjyrchol aeth W. H. mab i Mr. H. Hughes y tafan-wr' i chwdlo am d:??),()t)d methodd a'i gael |)vd lirs 'dy wedoJd y <o)wyr) Ld ei mheistr wedi ei\ v>d nenfvvd (m7^; y„ y gegin alian, Yn v fan hnm cahnid V/. []. alael ynddo, daeth ag ef V;J ei law i' 'y"?f-achebystyricdcif.dynlhvyth?ane!?dd ef u? at v dospanh icuan.?o'r te.)u y rh? n.dd. ynt yu cimawa ar y pryd, a ?vd.?i f?i ?.? e'vffwrdd a 1 glic.ed, tamodd yn y fan, gan giwyfo tri oberson ?,sefme.rch t.?r?vr, y: for?vn, a're?vyddor- nw)'d yn ddioed am feddygon, v rhai ;t d(,:wth"llt et') V r J (idtt. huiit ufo y lji's ae er ein uC'b niaey ddwy em t'l mewn sefvllfa borvglus iaw n. —?\-?4. (. Kiu;nioios. —Dydd Gwener, Ebrill 30, cynhal- iwyd ttlaenorlys yn arwyd-1 y Llew Du, Talybont, cr roydd wysllo Prvse i,ot'ei!acn, Ysw., yn Arlywydd Maenoi Geiiau'r Glyn; ae ar yr achlysur, dygwyd vr h.dl weinytldiadan yn mlaen yn yr iaith (Jymra g, gau Graham Williams, (-ioruchwyiiwr Pryse biwn den, Ysw., yr hyn a roddodd fotb'had mawr rhai oeddynt wyddhulol. ilwn ydo--d•! y tro cyuiaf vn nghof neb syli fvw, i'r llwon gael eu rhoddi yn yr iaith Gvmraeg yn y Llys Invn. Yr ydys wed 1 trefnui dcr'yn::n v Faeno r helaeth hot) ga-I c? cerdded yn (1,?ioe(I 3,11 ??loeiviiN7s ai- y 25 o'r mis hwn, a thvbir y byddis dri neu bethvar diwr- nodynmyncd dros y Faenol. Byddai dda i fonedd- no(] yri tyiy?ic(l Oro-, y am Igio!l v I)vw,so,-ZLctll vn gyl'i-ediii?)1, I)c Williams, trwy weinyddu eu goruchwyliaeth yn iaith y werin (iymiei. | CWSUMAS.— 3Sae'n ddywenydd ?cr)vf a!!u hysb\s:) j fod Gymdeithas er addysgu y rhvw fenywaidd-mewn egwyddorion daionus g\yedi ei s.,fvdlu mewiI Ist<ifell gyfuddas pertbynol i'r Plough &. Harrow'' yn y lie hwn. Y mal;) bi yn debyg o wney,l daioui mawr: yr oedd angen sefydliad o'r fath ar fercbed y lie hwn er mwyn rhoddi eynyg ar eu cael i dreulio en hamser yn v dud biidd olaf. Llywyddir v Gymdeitlias gan l wt'.u? ddc:tiL'.sad\s?t;!i?,scf Mrs. Morgans, y "Plough Inn." Ccdwir cyfrifon y (iymdeithas gan Mrs. Junes, o'r Llythyrfa; a'r Llyfrgelivddes vdyw ?,jrs. Walter, Ynysecflyl. Yr athraw 11 ydynt rhai canlynul; sef, Mrs. Anne James, mewn Ieithyddiaeth Mrs. M. Walter, mewn Daearyddiaeth ac Hatiesvdd Mac yma amryw newvddiaduron Cymrcig ;1 Saesoii ia-tb a Mrs. Mary Powell mewn Rh)fyddia"th. i?\ythnf)soLacc)-?iUpyth'fn?s<d,yuc.m)dcrbyn- iad, vr Amsenni, y Gwron Cymreiij, Scn:n Cymru, y X'niconformist, v ff?ceA-?il j.\eit?s C- y CII; brian, y Swansea Herald,y Welshman, &c. Cymvysa llyfrgell y (Jytudcithas arn ryw lyi'rau gwert!if;wr, y rhai ydynt rhy luosog i'w lienwi. Mae yma areithian utmpns yn cad eu traddodi ymron bol> 110s gan vr aelodau. Cafwyd y fraint o glywed dariith gampns acad !ys.;iad(d ar l)dai;iryddiaeth,nos I'awrth yr I leg o'r mis hwn, gan Frenines y (iymdeiihas. Yr oedd "1 ymchwiliad m-'wr ac amlv^iad o chwaeth (i.la vn ei chylaiisodd: id. Yr oc Id y myneuiatl i me"l y n?s li-ms) trwy doeynau tair cciniog yr un ac uchod, yn ol v?w!!h:uud fanoedd yr elw i'w rml.li t'lag' at' gael llyfrau at wasanaeth y Gy m icitnas. Oymuneiw wc'cdam?.dtiertt'y?lars.-iydhad.tu Ceif?tdyd.d gan ysgrifenwyr medrus yn yr .-1 intern ti, ¡. I n Pwy' cr ein gailuogi i fvne i yu mlaen gyda'n haiucan. i'w y ey ci-.) fv n,i 3" I IIli?l?,-l ,I I-Il.?i:L'nIz I:iic:in.'Y I'cdr trii iii:ic )Itllll ir dcl), I aci, LUNEIU —Damwriiii anqe.uol.—- Ar y JUfed RYFISN], aeth William, lUau (7 oc,1) i 31 r. W. Bowcn, « Smith's Arms," i ehwaren ar y pedroifeim oeddynt ar y Ileil ffcrdtl g^yl'agos, a rhywfodd neu gilvdd, syrthiodd y pleiitynanlfodus o dan 1111 o bonynt, ae efe a leth wyd "yn y fan Pylid cymeryd llawer iawn o ofal gyda p!ant mewn lleoedd 0 r lath. LIANELU,—Boddiad pJentyn.—Ar y 1 leg eyfiso], trwy ryw aiiiTawd neu gilydd, syrthiodd bachgenyn 7 oed i'r afon Lleidi, ger y Felin Fuel, ue \r ydoedd Mttli boddi pan y cafwyd liyd iddo.

=-_.- - -_-CYM.?FA FLVXYDDOL…

Family Notices

j ADOLYGIAD Y WASG.