Hide Articles List

10 articles on this Page

' AT EIN GOHEBWYR,

SYR -B. HALT. -A'R WEINYDDIAETH.I

XODiADAU " MEDDYLIWR."

Ir.;;rrtilFODYDi) MiS A1AL…

[No title]

! A I-

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

A Ycbyd-'g ddyddiati yn ol, yn Preston, bu farw Frank Keily, yfed tri gwydriad o WInskoy uuldyliedig. Yn ddiweddar, gwerthwyd gwraig gan ei gwr, I vn mnrebuadle Nottingham, am s\vi!t, o'r hr.-n y I taloddd chwe cheiniog am y cortyn oedd am ei gwddt'. Svithiodd ci yn Brentwood i byuew dwfn, prvd yr arferwyd am ryw toddJOl1 i'w gaol allan yn fyw o'r diwedd gollvugwyd rhaff a bach wrthiiiawr, yn yr hon yr ymatlodd y ci a 1 satn, a chan ddal ei afael, tnnnd ef i fynu yn ddyogel. Mewn araeth a draddododd yn Daitmouth yn ddiweddar, dywedai Mr. Lindsay, y llong-feddiau- ydd cyfoetbog, a'r ymgeisydd rhydd-fasnachol yn etholiad diweddar Bwrdeisdrefi Aiynwy, idilo adael Glasgow pan yu bedair ar ddeg oed yn faebgen amddifad o dad a main, heb ddim ond 4s. Go yn ei logell. Cafodd ei gludo oddiyno i Liverpool yn rhad mewn pgerlong, ar yr amod o fod idclo daclii y glo a rhoddodd un or tanwyr i-Jdo ran o'i giniaw. Bu yn Liverpool am rai wytlmosau heb Je, ac yn cysgu allan ac o'r diwedd cafodd le fel cabin-boy a phan yn 10 oed, daeth yn feistr Hong: gadawodd y mbr yn 23; ac yn awr, yn 35 oed, y mae yn perchen IS o longau mawnon, cyfalll if tunelii pa rai yw 21,002. Dydd Ian, fel yr ocdd Mr. James, cigydd, yn Turpoint, yn chwgrteru oen, llithrodd y gyllell, gan fyned i'w ginn, a thori y wtb'ien fawi:, a rhed- odd ei waed i'r i'atli raddau iol y bu farw vn mhen y ddwyawr. Prydnawn ddydd Llun, yr wythnos ddiweddaf, aeth dynes i mewn i Peel Park, Salford, Manches- ter, ac a ymdaflodd i' r afon Irwell. Acth Air 'J'. Gibbous, y prif arddwr, i'r afon i geisio ei haohab; ond coilodd ei fywyd ei hnu. Cafodd y ddyncs ei ■bachtib. Yr oedd y wraig yn lloerig, a"chygynted neidiodd Gibbons i'r albn ati, (yr hwn' a fed rai ■nofio yn dda,) ymrdlodd yn erwin yn ei mIdf, gan ddal ei ben dan y dwfr nes y soddodd. Gadawodd wraig a thri o blant yn ddiddarpariaeth. Dywed newyddnr o Prague, fod main Kossuth ac un ar bymtheg o'i bertliynasau wedi myned trwy y ddiuas hono ar y 3ydd cvfisol, ar cu taith tua Lloegr. Nifer yr ymfudwyr a ]Hvy¡iasf1.nt 0 Liverpool, vn ystod mis Ebrill, am yr Unol Daleithiau, oedd 25.402, y niler mwyaf a erioed mewn un mis. Yr oedd y rlnin fwyaf o lionynt yri Eilmyn a Gwyddelod, ar gornih-r yn ilafurwyr amaeth- yddol. Y mae yr ymfudiad i Australia hefVd vn helaeth rhwng y 7fed a'r 2Gain o Ebrill, hwyiiodd tair o longau o Birkenhead, yn cynwvs 026 "o vill- fudwvr i Australia, gyda chymborth y llywodraeth nc yn yr wythnos hon a'r nes;if, y mae 1300 ychwaneg o ymfudwyr i gyclnvyn i'r un wlad. Gadawodd Air. Forbes Stephenson, aelod o'r | Gymdeithas Uynafiaetbol, y swm o £ 16,000 i'r gymdeithas hono, er dwyn yn mlaen ymchwiliadau a bynafiaethol. Mr* Downie, am lawer o flynyddoedd vn ddvsg- awdwr dawnsio yn Aberdeen, a ddybenodd ei einioes trwy neitlio oddiar y bont i'r afon bythpfHOs i lieddyw. Aetbai yn nghyd a'r weithred rvfygus vn bur dawel tynodd ei got ai wasgod ar y bont, gan roddi eeiniog i ryw hugyn ag oedd gerliaw am en (hI. Mewn pentref h03 fod gan milltir o Coningsbv, dnrfr. i un o r gau olynwyr wrthod claddn plontyn i Wesleynd parchus, am nad oedd wedi cael bedydd adenedigol yn y Han. Peribynas i Dr. Pusey yw iyliwil. Cla(1(1,,v?-d y pientyu Vu H!hladMll y Bedyddwyr. | °A gauiyu yw yr ad'eovtbiadau o anifeiliaid tra- i mor i'r deyrnas hon, yn y tri mis a derfynai Ebrill I 5 yn y flwyddyn hon a'r un o'r blaen :— \rebnin -J.04") Gwiirtheg l:) Lioi Defaid 10,0 10 Wyn (i 14 Aloch 4Jl i Y'mao Cyfnowidfa yr Yd yn Mark-lane, Llun- dain, yn cae! ei helaethu: bydd y draul yn iSrrn ^oiil 0 bunoedd. Y mao yr eglwyslys wedi pendei'r.-nu nad oedd I"'an y Pa'l'ch,iJ¡ I:, ÛlutLctOliC un l¡¡wl i kc:;cthu neu weinydtji ry Sacrament yn nghapei aun?hv- s?gredig Lofg Acre, heb ganiatad Esgob Uun- dain. yr wythfios ddiweddaf, yn aurbegion i'w Alawrbydi OJdllVttll Ymherawdwr Aloroceo. Ddfbyniwyd un deruvn o aur yn Llundain 0 Australia, yn pwyso 23 pwys. 0 ran ei ffurf, dywedir ei fod yn tcbygu i gosyn Yr oodd yn werth dros fil o bunau. J £ r pan sefydlwyd clafdy Llundain i welia i caetlianiull a Shrfododigaoth, yn 1811, y mae y nifer 0 39.000 wedi derbyn I.los'iud. Y mae Air. Laymd, yr ymehwilydd dwyreiiliol nodedig, yn ymgeisydd ant gynnryciiioli Ayle?- bnry,are?wyddcrionhol!o!rydd. ?itf; J. (l Os mynwch gael bias ai- pic']) v.)? wrth?vis?o iwcii am dano os niynw^ynt Cyn P!, W)'.)i a?) i%vc%it an-i clano es ynt eyti cil 1.I() i ?i:?l eich diLad, (i yii claw,?, '????J?"dui)'wys!;[' gyda ciiwi i'r gwc'v/ 1. D" '?'Yr oedd y larch. D)-. ?'Neiis, or dref hon, vn one! y Ty ?YfFrodi;ll nos Fawrth, vn gwrando ar y ddadl yn achos gwaddol Alaynootb. Boren ddydd Nv%,tliios i'r olaf, darfu i •Jaiers t inch, hen flarmwr yn Wincheom b, ger Cheltenham, yr hwu oedd wedi cyrhacdd 70 oed, roddi• terfyn ar ei hoedl—yn gyntaf trwy dori ei wild), ac viia dringo i ben coedea eirin fawr yn ir.iieu ucliaf ei ardd, ac ymgrogi yn y fan bono. BcU' fyddai v peth goreu yn lie y trethion ar Nv v, o cl, a, t I i ill.caiiys yn scfyilfa bresenol addysg y bobl, byddai yn sicr 0 g' ynnyrchu llawer mwy.—Punch. hw" a b. Na fydd wch ry barod i ddyweyd am yr hwn a yptyriwc? yu fach?cn drwg, y hydd efe o angen- rhcidrwydd yn ddyn drwg. Dichon ddarfod i'r gief ac,%vclyf'Li o teseii a wl:Liloctwv,?-I "a-' ddcrwc gref acw dyfu 0 tesen a wrihodwyd gan Y mae y Parch. Richard Wall, curat! pahmdd Lickinaa, wedi ysgrifenu llythyr at ei esgob, yn pA-rthod ei beuodiad fel offeiriad, gan roddi ei resymau dros hyny. Yr mae y bonetldwr parohns yn cadamhau ei wrthwynebiadau i Eglwys llhu- hdu a. dyfyniadau o'r Ysgrytiiyrau Sanctaidd. Y ni,-to IIumc, vr ben ddiwygiwr, yn awr yn bymtheg a thriugain Oed" Dechreuodd ei oes Iol meddyg; aeth drosodd i In-wa, Ho yr hehodd gyfoetb trwy ei dalent a'i ddiwydrwydd ac aeth gyntaf i'r Senedd yn 1811. Y mae yn enodigol o Montrose; a'r cyfryw ydoedd ei barch teihvug i'w faui weddw, fel yr ymwelai a hi yn gyson bob blwyddyn tra bu 'byw, gan dreulio amryw ddydd- iau gyda hi. Nid yw ei ouestnvydd fel gwladwr yn fwy nag oedd ci edmygedd fel mab. Dywedodd y Parch. Dr. Af'Neile yn nghyfarfod y Gymdeithas Brotestanaidd yu Llundain ddydd Mercher, ei fod wedi darllen am wraig yr hon can ei bod yn petruso arfer ei dvianwad i gael au:) ni gwr bleidleisio dros aelod a ddewisid gan yr offeir- iad, ydywedwyd wrtlJl gan yr offeiriad, "v genid ei phlentyn nesaf gycla ehyuffon follnlClIci. Dywed y Prussian Gazette, dyddicdig yr 8fed o'r mis hwn, mown hysbysiaeth o Vienna, dydd- iedig y oed, fod y Cenad Prydeinig yn y ddiuas bono wedi dangos nodyn oddiwrth y Llywodraeth Drydeicig nn y rhoddir y sicrwydd Inwrd na oddefir i Kossutli, os bydd iddo sddychwelyd i Loegr, gamarfer y lletygarwch a estynir iddo, trwy wneyd ei huu yn ganoibwynt cynhwrf gwladwriaetliol. Cyfrifir fod dim llni na pLum can tail 0 wcdi ymfudo o'r wlad ben i'r Unol Daleithiau yn nghorff y flwyddyn 1851. Dydd Ian, cynnaliwyd cyfarfod mawr yn Exeter Hall, mown pertbyoü5 ir Ccnllfldon Al'banaidd a alltudivs d o llungari. Maen ytnddangos fod ein Llywodraeth ni wedi hysbysu eu bod wedi lfaclu a chae] ad-dahad am golled y Cenhadon. Claddwyd rhwng 40,000 a 50 000 o gwff \"11 mynwentydd Llyudain, tu feun i'r I ng' horff y flwvddy'n ddiwetldaf. Yr oedd ei Alawrbydi yu 3d oed ddydd di- weddaf, ac yr ottdd.'jjrtrti/ mawr yn y Palas at- 3,1, achlysur. Defnyddlodd Iarll Derby, Canghellvdd Y 'Irysovlys, a Air. Walpole, ac aelodau ereiiio'r yi- i wledda eu cyfeiliion politicaidd, gan nad oedd dim yo cael ci ddwyn yn mlaen yu y Senedd y diwrnod hwnw. Y mae r si allan- y bydd y Senodd Yn cael ei dadgoi iioi'Mtr y lofM or mis nesaf. I Y mae Syr James' Graham wedi cyboeddi an- nercniad at ethoiwy) Cards'c. yn mha un v mac yn advodd ei resymau dros beidio cefuogi Gwein- yddiaeth Iarll Derby. Y n)acr Times yn ystyvied y byddai ymchwiliad i addysg Colcg Maynootb Ill. vr mleg bresenol yn anamserol. Creuar uti newyddvr tia fyddai symud v dreth oddiar bapmvjn ei wneyd yn rhatacb Y Times Jiefydj wedi cyboeddi ei fod yn bleidiol i Weinyddiaeth' Arglwydd Derby, gall Y dcuai Arglwydd John Rtisseil, Syr James Graham, a Air, Cobden i mewn-pe toflid y Weinyddiaeth bre^euol allan

- -_. _-_'- ,,-- -__ - - -…

=-_.- - -_-CYM.?FA FLVXYDDOL…

Family Notices

j ADOLYGIAD Y WASG.