Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

' AT EIN GOHEBWYR,

SYR -B. HALT. -A'R WEINYDDIAETH.I

XODiADAU " MEDDYLIWR."

Ir.;;rrtilFODYDi) MiS A1AL…

News
Cite
Share

I r.rrtilFODYDi) MiS A1AL t tuialiodd Cymaeilhas Ysgolion Brytanama a j bramor ei ehyfarfod b'ynvddol ddvdd Liun yn adeilad y Gvmcleitiias, St. George's Fields. Arg. John Uusseil YO y gadair. Yr'oedd l^rll Carlisle ac Arghvydd Ebiingto i vn mhlith y siaradwyr Caoolnifor y plant sydd yn dod i'r Model School ydyw 1030; y mae 3U o atbrawon vu awr o dan addysg ymarferol. Y mae vsgol vr atbrawon yn ilawn; v mae 60 o ymgeiswyr vti parotoi tuagat gael tystebau. Bydd i'r rhai hyn aros fel clryd- wyr am fhvyddyn neu (Iwvddyn a banner. iiiiie 123 o atbrawon wedi derbyn tystebau o haeddiant gan Bwyllgor y Cynghor, a bu 181 o efrydwyr yn ysgol yratiirawon yn nghorff Y fiwvddvn, ac 1-ij yn ysgol yr athrawesau? ar .Y;<)t- lon, set 85 ar ysgolion bechgvn a 7* ar ysgolion genethod. Y mae'r ysgolion trwy'r deyrnas mewn agwedd lfodeuog. Yr un dydd cynnaliold yr Carpiog eu hwvtlded cyfarfod ulynyddol. Iarll Shaftesbury (Arglwvdd Ashley gynt) yn y gadair. Y mac yr Undeb mewn cyflwr llwydd'iarius. Sef- ydhvyd 14 o ysgohoa newvddion. Nifer yr ysgol- ion sydd yn awr yn perthyn i'r Undeo ydyw 110. Y mao y rhai hyn yn cynwvR llUJO o atbrawon gwirfoddol, 200 yn cael tab 13,000 o ysgolheigion. Souia'r adroddiad am sefydlu "Cartref i blant Carpiog. Y mac cartref wedi ei sefydlu i blant y i rhai y tiydd eu mamau allan yrn gweithio. Oild un o'r p,?thau !¡)'uotaT mcwn perthYDBS ¡Ù' 1 SgOI ion livii ydyw'r "Gymdeithas glanhau esgidiau." Danfonir plant ailan i'r heolydd a gwrycbell ft' diiad (brush and blacking) i lanhan esgidiau a.m dJimn.11 nen geiuiog yr un. DyweJir fad y plant hyn y rhai oeddynt yn cerddel yr beolydd yn garpiog o'r blaen yn enill at eu gilydd saith swllt yu yr wythnos. Allan o iiooO a eniihvyd tryvy ianhau 150,000 o barau o es-idiati. -11 ti o U" d X.?360 i'r plant. ?140 i dlu costuu, a'r g'?cd?iti ?lularoddH'ydyoyrAriaudy. J) )"11 Ian cJn lJ "Iiodd OJ' î.ri"o J ùlynyddo 1 cy,n' deithas Genhadoi Llundain. Yr Arglwydd Fner yu y gtdan'. IIoH nifer y Cenhadon E?'robaidd sydd yn awr gan y Gymdeithas ydyw 17 0 gyda; 700 0 oruchwyhvyr brodorol. Dcrbyniadau y !I fl .vytldyn ydoedd X69019 12s. :30. yn cynwIs 2s. le, a gohvyd i'r dyoddehvyr anflbdtis sydd mewn caledi oberwydd y rhyfel yn y l'enrhyn, a £ 1416 lls Go. i weddwon ac amddifaid ceuhad- on trengedig.

[No title]

! A I-

- -_. _-_'- ,,-- -__ - - -…

=-_.- - -_-CYM.?FA FLVXYDDOL…

Family Notices

j ADOLYGIAD Y WASG.