Hide Articles List

10 articles on this Page

' AT EIN GOHEBWYR,

SYR -B. HALT. -A'R WEINYDDIAETH.I

News
Cite
Share

SYR B. HALT. A'R WEINYDDIAETH. Tueddir ni i gredu bod Syr Benjamin Hall o had y Bejarainiaid hyny gynt, am y rhai y dywedir yr"ergydient at y blewya, ac heb tethu." Ergydiodd y Benjaminiad hwn lawer o saethau oddiar ei fwa yn y Seuedd-dy y ddau dymor diweddaf, ac heb fethu trwch y blewyn bob tro. Bn yr esgobion Tin tymor yn nodau i'w fwa: ceisiodd y faine wir barchedig ymdariannu a dyogelu en bunain a Uurugau gcmog, ond yn ofr; ni ddaiiai na llurug na tharian saethau mauwl anelog y laenjatniniad draw; archollai pob un i'r byw: ac wedi dal o honynt yn y frwydr yn hir, gorta iddynt droi allan o'r maes wedi eu clwyfo yn dost,—ie, yn aufeddvginiaethol, yn ol barn y meddygon t'u '? cyfeillioa goreu. Nid oedd dim sefyli o flaen y "matter of fact man" fel y galwai y Times Syr Benjamin. Pan oedd gweinyddiaeth ddiweddar Arghvydd J. Russell yu dihoeni mewn nychdod tlarfodedig- aeth, cymerodd Syr Benjamin drugaredcl ami, a gollyngodd saeth ati, yr hon a'i rhyddhaodd o'i phoen, a bu farw yn y fan. Wythnos i nos Wener diweddaf, anelodd ei fwa cryf at y Weinyddiaeth bresenol, a rhoddodd y fath glwyf iddi nad hawdd yr ymiacha o bono. Ei araeth y noson bono yn ddiau oedd yr un fwyaf andwyol i Weinyddiaeth Iarll Derby, 0 yr un a draddodwyd yn y Ty o ddechreuad ei thymor byd y pryd bwn, Traetbai Syr Benjamin ar y pryd, ei grod y byddai i'r gweinidogion presenol, os caent fvvyafrif o'u plaid yn y Senedd nesaf, gaiio y«mesurau gwladyddol hyny a arddelasent cyn cymeryd swyddi: — Pan glywais y Goden (Bnd/j'l)," meddai, yr ,)Pcl,l ef N,n ull o'r ?I)ai a oedd ef yn un o'r rhai a gymerauvvyent araeth Can, hellwr y Trysorlys, nid o herwydd y creilai fod y boneJdwr anrhydeddus yn myned i newid ei syniad- au, a rhoddi i fvuu y diffyndollan, ond o herwydd f)d ei araeth yn cadarniiau pob peth a ddvgasai pleidvvyr rhvdd-lasnach fel dadleuon o'i phiaid, ac vn gwneyd pJb cytiawn.ler i'r riiii hyny a lvvvddasant i'w sefvdll1. Ni allai cf<! gredu bnd yn bosibl i neb dynion a gvmerent swyddi ymwrtl od ar unwaith ,î'n hegwyddorion, a byny yn unig er mwyn swydd. Ni ellid disgwyl v fath belli. Gwelsai ef bapury dydd o'r blaen, Yr hwn a ddangosai ei bod yn bcth an- mhosibl iddvnt roddi y ddiffyndolliaeth i frnn. Ai credadwrv ydoedd, ddarfod yn ralien yehydig o oriau wedi apwvntiad y Weinyddiaeth, i aelodau y Cyng rair Diffyrido'Iawl (Protection L^ajve) yrogynull, ac agor eu cv farfod gyda diolchgarwch i'r Daioni lloll- alluog am adferiad Iarll Derby i awdurdod, er cario alian eu hegwyddorion! (Chwcrlhin.) iNa," (ych wanegai y Pitrwn anrhydeddus, mewn atloiaJ i sylw rh" vw aelod o'r tu ol iddo.) nid oedd un Archesgob yn bresenol: cyflawnid y gwasanaeth gan ei gytaill anrhydeddus yr aelod dros ddosparth gogleddol Swvdd Warwick. (Chwerthin mawr.) Efe (Mr. Newdegate) a weidiodd ar yr achlysur." (Chwerthin adnewyddol.) Gwadai Mr. Newdegate gywirdeb tystiolaeth S7i' Benjamin, a galwai aruo i wneyd esgusawd, tnvy gyfeirio at yr adroddiad o'r cyfartod. "Hvny,"pbc Syr B. HaP, "oeddwn i ar f'dr "Î wneuthm-. a t?dw? yn ol yu uui? y gair Gw^ a defnyddiai yn ei le y ?)ir '?.i?T.j J (ChwerUun.) Y ?y?eo ocdd ?'?' '-?,?,? cyJ farfod 0 aclodau ';>¡:] 10: ,:vèlthl'11 Y ,GY!l1c1eltl!lS er ai ,r iTu tolhu ,1:IInJOll D n. wvd, rwvd•, .i r:dè. g:;}-I;ei;{I-í-y :outh Sea House, JNlawrtu i, ivjt, e.-i Newth'gate, Ysw., yn y gadair. Dymnna v Gymdeithas ostyngedig gydnabod Haw y Daioni ilollalluog,' (Daioni Hollaliuog, ie, dyna oedd y gair,) 'a chvfarch gvda llawenytl 1 gwresog ddyfodiad Iarll j Derby i awdurdod.' (Cyineradwyaetb a chwerthin mawr.) Y I t),d(i i arfer I)ob (Iyl-,tn%vt cyf'reithlo'.i dichonaclwy, i ethol aelodau i r Ty dros y Siroedd a'r Bwrdeisdreli, y c-;fi-v%,v a fvl,lent yt.) bleidwyr diymod i lywodraetb Iarll Derby, a r wlud- lywiaeth v tuae efe yn bleidiwr mor fedrns a galluog Üldi; a b' ), I i gopi o'r penderfyniad haelei anfon i Iarll Derby, ac i lywyddion > Cytn leitliasau drwy yr holl devrnas; a hod ;ddo gael ei daenu yn gyftiedinol gyda hyny. (Chwcrlhill mawr, a' chlyweh:) Dy- wedai efViddyut pwy oedd prif swyddogion y Gym- a f.). l N ii aiiinliosi I)i i'r deithasfa bono, ac yna gwelent fod yn anmhosibl i r boneddwyr hyn, ag oeddynt yn bresenol yn y cvfarlml lnvnw. ac yn dul vr egwyddorion yma, i'w rhoddi i fynn yn awr ar unwaith, heb abertbu pob anrliydedd. Beth oedd amcauion y Gymdeitbasfa i Adiera a chvnnal diffvndoliaeth—crynhoi yn nghyd yn y brif- tldinas allaoedd gwasgwaredig cyfeiliion y dilfyn- tlollau — taenu gwybodaeth olti hegwyddorion—a gvrthwyr.ebu yn mhob tnodd eyfruit!)lawn alluoedd uoedig pleidvvyr masnaeh rydd. (Chwerthin mawr.) Yr oediiynt yn rhwvm i aaildiHui adferiad y toliaa tliiVynol. Yr oedd y rhai a berthynent i'r Gyindeith- asfa hono yn rhwym i adicru y dreth ar fara y bobi. (Clvwuch, civ web.) Yti awc, pwy oedd suvJdogion y Gymdeithas? Yr oeddynt oil yn aelodau o'r Wcin- yddinrth bresenol,—Y Prif Farnwr-Ys^rifenydd v Illiyfel-Canglu 11 wrDugiaeti) Laneastcr-y Prif IVein- idog-Is-ysgvifenvdd v TreletliRaetbau-Cangheilwr y Trvsorlys, &e., &e. Gan hyny, uieddai ef, a hyn oil ger ein broil, "vn nghyd a'r e^wyilttorion datgane.ia; gan- ddvtit— "v penderfyniadau a anfonasid i'r Prif Weiu- i (I ') g, hell Derby,—yr ocitl yn hollol anmbosibl i'r boneddwyr anrhydeddus yr oehr arall i'r Ty, roddi i (,nu yr eg 'vvddorion a brollesaseiit,—yr oeddynt yn rhwvm ar bob egwvddor o anrhydedd i ail osod trth ar vmborth v bobl. (' Nac ydym ddim,' or oehr arall i'r Tv Yroedd vn gyileus iddynt dd),we,l y (I Na, yn awr; ond byddai hvny yn anoeheladwy pe cent v mwvafrit o'u tu. Yr oeddynt yn rhwym o wneyd hynv, a'i grcd ef ydoedd, y gwnaent hyny befyd, os galicnt." j Dodasora sylwedd yr araeth finiog ban fel yr ymddangosodd yn y Morning Advertiser, fd y gallui yr etholwyr Cymreig gael budd ac addysg oddiwrthi, drwy welcd fel y mae gwirionedd y petb yn sefyli. Profai y ffaith a ddygai Syr B. Hall i eglurdob, mai Ghvaiuyddiaeth fmantus a thwjd- odins yw y Weinyddiaeth bresenol. Crys o rawn i dwyllo oedd araeth Mr. Disraeli wrto osod y GoJen ger bron y Ty. Gallasai ilono wneyd y tro yn eithaf da yn ngeuau Mr. Cobdea,—yr oedd yn gyson ai egwyddorion adnabyddus cf. Ewyllysiai Mr. Disraeli wneyd ei hun a'r Weinyddiaeth yn boblog lidd o flaen yr etholiad, a"lleisio at byny y mae [aril Derby flC: yutau yn eu boll areithian, er pan d iaothaut i swyddi. "'Unwaitii y gwelont eu hunain wedi eu sefydlu mev.-Q awdurdod, ne.vid- lent eu llais yn fuac on 1 odid, a dychwpl?nt i w h¡:¡ mk:1g"f-1 yn nhom y Ddiffyudoilaeih- Py* noethoùd a dungosodd SJ r B. litil bwy yn en j gwir nodwedd, o flaen y Ty,-o flaen eu liygaid en imnain, ac o fiaen liygaid y wlad a trol raid fod y neb a fedro feitbrin yr by tier lleiaf N. iit-tclviit, fel rhai wedi eu hargyhoeddi a newid eu hegwyddor- I c n. Y niacnt mor anghyfnewidiol a'r Anrbvd- cddus Mr. Bagot, mewn gwirionedd, ond eu bod yn cyfrwys-guddio hyny i ateb dyben presenol. Ond er cyfrwysed ydynt, cafodd Syr 13. Hall hwy allan cafodd ei lygad craff olwg ar ryw bapuryn y buasai well ganddynt bwy ei fod wedi ei ddifa gan dan nag iddo ef ei ganlod. Barnodd 11IIY ailan o'n geneuau eu hunain. Yr oeddynt yn gwingo ac yn ysu dan y diiniaetb ond nid oedd mo'r help. Ceisiai un neu ddau o'u pleidwyr eu hamduiffyn, ond gwell fuasai tewi. Gall Maryle- bone fod yn falch oi chyuhrychiolydd a Chymru befyd yn falch o un o'i pliendefigion, yr hwn drwy ei alltioedd ysplenydd—ei ddiwydrwydd a'i tldyfal wch gyda'i ddylodswyddau ScncdJol-ei graffder yn gwyi'iO pob fwiadol ac eglwysig,— y gwroldeb pendertyuol, a'r gonestrwvdd anbyblyg a ddeugys bob ainser, i ddynoethi pob twyll a chamwrion, pwy bynrtg a fyddo y bluid euog— sydd wedi gosod y devrnas oil dan vwymedigaeth- au iddo. I

XODiADAU " MEDDYLIWR."

Ir.;;rrtilFODYDi) MiS A1AL…

[No title]

! A I-

- -_. _-_'- ,,-- -__ - - -…

=-_.- - -_-CYM.?FA FLVXYDDOL…

Family Notices

j ADOLYGIAD Y WASG.