Hide Articles List

10 articles on this Page

' AT EIN GOHEBWYR,

SYR -B. HALT. -A'R WEINYDDIAETH.I

XODiADAU " MEDDYLIWR."

Ir.;;rrtilFODYDi) MiS A1AL…

[No title]

! A I-

- -_. _-_'- ,,-- -__ - - -…

=-_.- - -_-CYM.?FA FLVXYDDOL…

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

G E N K L> I (T A E T If A U P II I O D A S A U A 31 A R W O L A K T II A U. E!)niI)S,yn Pi"OSpCd, Go??'dd America, gwraig IT]-. ??,iit o Drei'ia!jt ger Diiibyeb, ar el'eiliiaid, mab a tnereh. 31 u 0, Mrs. Parry, Blue Bell Gardens, Caergybi, s. -y 1'ell Garlens, Caer,-ybi, *>> gwraig Mr. J"Jm J ines, tea dealer, ?c., vi,N-i)t 1,ii)idloes) ar fab. !0, gwraig J. E. Lloyd, Ysw., Ta.nmorfa D?n- J. E. Y.V., r aninurfa Din- II, 3fl Jones, maethwraio g yn nza weithdyj Rhuthyn, ar lah. —— 12, gwraig y Parch. T. J. Wilijams, Llanfair- pwligwyngyll, Mou, ar fereh. Priodwyd, Ebrill :21, yn Hughes, Siopwr, a Miss EMin()rt!?\f\. !3¡'onbedm. I ,\bi 7, }tJ m:h,lpel (B î, 'Diliby'h, Mr. Rohert a ili?,s J(?iies,v (1(1?tu o Danehvy. 7. yn c?I.vys Bo.ivean, ger Pwiiheh, Mr. ilichar.l Rowlands, Gwyndy, a Miss Mary Gri&ths, 1,1 lids, a .1 1:IS5 .Alary Griffiths, bodvenn Hail. -7, yn elwys Llangybi, Arfon, Mr. William Davies, Gorsedd fawr, a Miss Eden Price, gynt o'r Phtsdu. —— 8, yn nghapei (T.C.), Abeihgele, Mr. R. WiI. | !iams, L'ansanan, a 3iiss E. Lloyd, Llanfairtalhai- arn. I S, yn nghapei (A.), Dinbyeh, Mr. Peter Mor- ris, a Miss A11 un Davies, y ddau o Ddinbych. 8, vn nghapei (A.), fdanegrvi,, Meirim, illr. C as tell ;n awr. 1, Iliarrwst, lili-.Williain t iliiams, iictiure I,I.LiigeriiyNv, a Miss Mary Hug,ies, Ce!u Coth. :\1; 3Ir. E. ',Viiiia!ns, (-ifl'er- iwr, li.iiynoa, a Miss Huberts, mcrch Mr. E. ilouejfs, li'eiiiyawr, Lianelwy. Mr. Hugh Hughes Plas. LlanwtiJa, a dliss Anne Hughes, Cued y Brain rlhostry fan. 12, yn iVlagiilt, Jesse Conway Davies, Ysw., iIl(,1 'Yí!, 'f,J>n"n, a 1'.1;85 LltJyd, !ÎiCreh J. LlOJdt Ysw., Bryum.idyu. Davis a'i .I:s eio—i henairt, A'n IIC 'I t%?,t7?l, F,,¡ l)c. lid,!)! hith il bo DAUcnt;J "('Üi {L. -1 Li Cil 1.?l L??,.LYI; G?YfEOn. Bangor, Mr. HUII) <\ n!1C Owen, Peiid rcf.  '? ?'?-Lathc.i.- ''??:??-??-?? ? Jhennleyv,' ?? ??f?'Li.t];?'ii (]. Mr. Richard Jones, Llanb^ edr, a Mtss Grace Ciltwiliii), Llaii- L!;u)bc(h, n .Uixs Grace K..b'-rts, CUtwiian, Hau- —15, yn !?hnpel (T.C.), Cor? en, ?an y Parch R. Kohctts. (B.), 31 r. J?hn J.mes, Phs-yn.bonoUlJ a ?i?.s Catherine Jones, ?er C.'rwcn. B "1 :E"' :7, Ebrill 25, vn v dref lion, Mr. John Hughes, meddyg, mab y diweddar Mr. W. Hughes, High Street, Pwllheli; oed -44. —— 27, 31r. R. 3Iorris, Black Moor's Head, llhuddlan; oed <5 —— 27, 3Ir. Owen Evans, Tanyrhiw, Llandegai oed 81. —— 23, yn Nghorwen, Irs. Pierce, gynt o Ruthvn oed cD. Mr. James Parry, cG.eith.wr, gynt o Pen a wch, Abcrystwvth oed -;U. 1. Mrs. M iry Thomas, Tv'nllan, Llandegfan, .1 (.,1, iici'i. 8.3. yn Folkestoii, Kent, Mr. John Williams, dv.vv.iil y lloag '■ kyix Brothers," o Borth Madoc; oed oI. 0, yn 5,5 Pleasant Street, yn y dref hon, Mr. \V¡j¡i;t!U Jones,asit-dydd, gynt 0 Benybont, Llanelwy; oed 07 —— 6, Mary, gweddw y diwcddar Mr. Hugh Hughes, White Horse, Conwy; oe 1 47. 0, Margaret, gwraig Mr. Griffith Davies, or- iorydd, Ifclgedau. 8. yn Nghaergybi, Pliotbe, merch Mr. M. Roberts, evileriwr, Bangor; oed I fi. a 3 mis. 8, yn Eastgate row, Caerlleou, Nlary, gweddw V diweddar Mr. Richard Hughes, Beaumaris; oed 6j. ger Con- wy. 8, yn Boston Lodge, Mr. V.'illiam Williams, peirianvdd, (i.'raw i loan Madawg ;) oed 53. 8, Mrs. Wiliiams, Plasrhosfeilw, Caergybi; oed 82. Bu yn proflcsu crefydd am 40 mlynedd. 9, Mr. David Jones, crydd, Aberystwyth oed 32. ——— 0, Mr. lJ, Owen, New Haven, Caergybi. ——— D, 3Tr. Simon Jones, a fu yn weinidog yn Llanbedr Hall, ger Rhnthyn am 32 o flwyddi. ——- 10, Mr. John Evans, asiedydd, Nefvn oed 30. ——- 10, Marv, gwraig Mr. T. Williams, cigydd, Abergele; oed ——- 10, yn Llanarmon, ger Wyddgrug, Anne, gwed hv v diweddar J. Ch alone r, Ysw., Nanty palme Cottage oed St. 10, Mr. John Williams, Cornel, Bethesda. ——— 12, yn Ynyseyngar Cottage, ger I-urtli Madoc. Mr. Grillith Jones, llongwr; oed 82. —— 1'3, R >b:.i t, mat) W, T. Jones, Mount Pleasant, Caernarfon. A-M!:nicA. Medi 2G, lRol, yn NhrJgordl, Westmorland, Oneida, Mrs. Sidney Jones, Ilwrch i Evan ac Anne Griffiths, Llangian, Arfon, oed 73. Rliag. 10, yn Western, C.N., M r. John Jones, gynt o Ben vr-allt, Hodedvrn. 3Ion, oed 42. Ion. IS. 18V2, vn Lonaconing, M(I, Mrs. Elizabeth Thomas, gwraig" Mr, S. Thomas, gynt o Nant-y glo, Mynw.,oed37. 25, vn Plainsville, ger W nksbarre, Pa., Mr. Robert Ellis, gynt o'r Brithdir, ger Bangor, Arfon oe 1 :): Ch'?- '?. yn P-??"?. Wis., Mrs. Cettins, gvnt o Fryn v (iogledd, -U ildwyn. 1 ï, yn Chicago, l!lInOI, Mrs. Gwen Lewis, merch i Richard a Jane Owens, ,ynt o Lanegryn, Meirion; oed 37. 23, yn nn o'r Taieithiau Unedig, Mrs.Hughes, gwraig Mf-. Edward Hughes, gynt o Dy'a Rhos, DvOVyn Ceiriog. Mavvrtli Ii, ya Washington Mil's, Oneida, Mr. John Edwards, gy sit o'r Drefiiewydd, Maldwyn oed 68. ——- yn Mt. Savage, Md., Mr. Benjamin Davies, gynt o Itumiii, Mvnwy; oed 51. ——- 13, yn Marty, Oueida, Mrs. jane Meredith, gynt o Llanidloes; oed 07. ——- 20, vn Tv'n buarth, Wisconsin, Elizabeth, merch Mr.David nt oTy'n y buarth, Llan. geinwen, iUún; oed 10. 21, yn Ramson, Mr. J. T. Hughes, gynt o —— 21, yn R imsen, Mr. Evan Jammab Evan ac Anne James; oed 21. —— 23, y 11 Ramsen, Mr. John F. Evans; oed 57. —— 23, yn Ramsen, Hannah, mercb Griffith J. Roberts; oed 26. Yn ddiweddar, yn Middleville, Herkimer, Mrs. oed 30.

j ADOLYGIAD Y WASG.