Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

On the ltS >2, was published, NO. 1, PRICE rW'OPBNBE, THE WELSH CALYIISTIC METHODISTS' RECORD; A MONTHLY MAGAZINE OF ITEI.K'LOLS LITERATURE & INTELLIGENCE Published by M. Jones, Carmarthen, and sold by M, A. JONES, Stationer, Printer, and Bookseller, NO. 18, TITHEBA.RN STKfiET, Opposite the Exchange Station, Liverpool: And wbera may be had tlie following :— t. d. Y Dvddiartur Metliodistaidd 0 6 Cotilint y Parch. Juhu Elia., mewu 1liain, 5 0 y Parch. Jolm Parry, Caerlleou 1 0 y Parch John Thomas, Aberteifi 1 6 y Parch. W. Williams, Wern 1 0 Esboniad y Parcli. James Hughes, ar y Test. New. 34 0 y Parch. T. Scott ar y Prophwyrli 8 0 Hymnau y Parch. W Williams, Pantvcelyn. 3 0 Hvmnau a Salman y YL-thodistiaid Callluaidd 3s i 5 0 Hvmnau v Parch. D. 3 6 Providence and Prophecy, by the llev. W. Rees 3 0 Drych v Prophwydoliaetliau, gan y Parch. J.Hughes 3 0 Y Profiedydd Yserytbyrol, gan yr nn, a 2 6 un, t Holwyddoreg ar Hanesiaeth Ysgrythyrol, gaii 1 js n 1 6 yr un « fl y;i r h i ?,, o (3 Kethodibtiaeth Cymru, gan yr nn, yu rbityiiau.. 6?2irlyfr Saesonej; a Chymra?g, (CaerfaUweh) yn 13 o rhwvm, J English ? Welsh Dictitmar?, by the Rev. bjivan Evans,Part!t just out, Is. each part. Gramadeg Caledfryn • • ■ • • • • ■ • ■ 6 YrAd?vfOdiad,Prydd?t.<janyParch.b.Lv_ans.. 0 G raJestiua..gtmIorwerth Clan Aled.  u Ceinion Alan, j^ () if*N¡' ,'y¡;J';I:l; î g Welsh and i)i,-tionR'-Y, by the Un, \V.| 3 tI I I I I I. J En^lish and Welsh Do. hv.i.honms JunM. 4 0 Yr A?sprau Y Trapthodydd, Y Dryanrta, y i ywysydd, &c. Almanacks and Pocket Books for 1.)2, Amryw o Lyfrau Cynlileitaas y 1-aotliodau, Sec., &c. tiooks Neatly and Elegantly Bound. (Iteam comunication between LiVEiU'OOZi and 15team 4;omunication between L)L-gE?P-.IIOOL and THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROBERT D A VI E S, WILL SAIL PCXCTUALY AS FOLLOWS:- FROM LIVERI-OOL. JANUARY. 1, Tuesdav 2 0 Even 3, Saturday 0 Morn ti, Tuesday 8 30 do 8, Thursday » 0 do 10, Saturday H 0 do 13, Tuesday 1 0 Even 15, Thursday 1 30 do 17, Saturday ti o :\] oml 20, 1 ue.ùny 10 do 22, Thursday 8 30 do 24, Saturday 10 0 d0 27. Tuesdav 120NOUI, 1 0 Even 1, Saturday 2 0 do FROM MOSTT*. JANUARY. H.M. 2, Friday. 7 0 Morn 0, Monday 9 30 do 7, Wednesday 11 0 do 9, Friday 11 30 do 12, Mouday 1 UEvon 14, Wednesday. 2 30 do iii, Friday 7 0 Morn 19, Monday 9 0 do 11 0 do 23, Friday 11 30 do 26, Monday 1 0 Even 28, Wednesday. 2 0 do 30, Friday 2 30 do The Chester and Holyhead Railway Station at JJostyn, is "wi tliin a few yards oi the place of luiicliu^; and the Taill,6 for Btailor alld Hulyhead lelwc FitoDi MOST1N TO HOLYHEAD. "• m "• I. H- I. II. M. M. At ?' ?' Morn. 11 13 Mom. 2 3.5 E,en. 5 3 Even. 7 ,44 f Eiel. AND FOR CHHSTEK. II, M. It. A H. M. H.1\J. At 7 55 Mom. 10 40 Morn. 10 58 Morn. 4 51 EVil. 7 o5 Even. Coaches and Cars attend the Packet daily, to convey Pus- se1!g,-rs to ull ]1[1lts oft],e Prineipdity. Goods forwarded per Railway daily. Further information may be hail from Mr. DANIEL JAMES 22, Union-street, near the Exchange, and Miss M. A. JONFS, Stationer, Iii, Titkebam-street, Liverpool; and from Mr. J. B li OLT. Agent. Mostyu Quay. Dan nawdd y CONSUL Brutanaidd.  NOVA CAMBRIA (Cyt)"-i, Vwyld) Y DREFEDIGAETH GYMRE1G, YN ttio anASDE DO tlUL. BRAZIL, LLE rane hinsawdd iachus-dncur ffrwytlilawn, yn ymyl cvfleusderau mordwyol a marclmad dtia-y tir am 18. 0c. vr erw, ïw talu llwwn chwe nl1ynedd-ymbolth y fiwyddvu gvutaf, ac anifeiliaid, &e., i'w CMi (os de\^iser) gan Ciy udeithiis hio Grande—i dalu am danynt mewn 4 blyiiedd — cefnogaeth ac omddiJTyn gan y llyvrodraeth lhyddid cref- yddol a g vladol. Hyd cyJ:fredin y fordaith o 7 wythnos i ddau fij dim teithio dro» y tir. MAE Y BRIG GYMIŒIG NAIAD o milford, CAPTAIN DANIEL WILLIAMS, I hwylio o(ld "UtU y lOfed o Chwefror. Cludiad  £ 10, yn cynwy digon "I' Il;ieth  61 l'l1:N,),t,H.i\I,): (1-)I imu Cant n I Wlhiams <t bun s-. ^uda d.1i ?of.tmam'M wiwuilmr yn y nvoda Ih.VYU,t cydeu" a .,Ia hJfyd am (:di?oue(td o'r vmborth gorea, a chRtii pawb eu g"w,da o ho?u im? wa)tr?ir:? I'd na bydd acho.! c?'nu lei y for- (iai tli o'r blacu pan ddarperid yr vmbo. th ga I hvythwyr y llong. Illullii ar bawb a ewyilvsio fyned, y it uifcr eu teutuoedd yii iliiioed, fel y gellir parot ji ar eu tyl'er. J niOiVner a Mr. Froes, Consul Brazilaidd, IJrtiiawicjj St.; Sleight Jones, 23, Red Cross St., (ioruchwylwyr y Huag, raeu a'r Parch. Evan Evans, Brynmawr. Abergaveny. MEDDYGINIAETH l'i Ar- IACH. Enaint ISoIIoway. VP IACHAT) MWVAF RHVFEDPOT. 0 GOESAU DRWG, An OL 43 0 FLYNYDDOEVD 0 DDYODDEF. X. ,lrh o Luthyr oddiwi th Mr. William Galpin, o 70,Saint ?.'? -S'<?' "y'"??'. dyddiediy ?f l.'V?, 1?1. AT y I'roffesv.r HOI.I.OWAY,- t,vr,—Pan oetltl fy ngwrnig yn 18 oed (yr hon svdd yn awr yn fil) cafodd oerfel llym, yr hwn a Yinsefi-itiodl yn ei clioes- a;i, a byth er hyny y niaent wedi bod yn i'wy uea lai dolunis, ftc yn dra llidiog. Yroeddei gloesioa yn drallodus, ac ym- <1 luadiil hi am ii.-soedd ynghyd o orphwysiad a clnvsg yn holl- ol. Gwuawdprawf 0 bob meddygisnaeth a gvitghorwyd g,m oud y¡ (ltli"t1:1iLh; yr oedd ei hieeind yn dyoddef yn (luil, ac vr oedd cyrlwr ei cboesau yn arsvvydus. Yr oedd- Wn '.vedi darllen eicli Hysbysiad aiuryw ilroion, a cbynghorais hi i wnsud prawf o'eù P^lenau a'ch Eiiitiit ac, fel y modd- Von olaf, wedi i boi) meddyginiaeth tirall fetliu, cydsyniodd i Wiieud hyny. Dechreaodd cliwech wythnos yu ui, ac, syn i'w ftdrodd, y niae yn avrr mewn iechyd da. JI;te ei chocsau vn <ldibocB'*he!> gwrym na chraith, a'i chwsg yn dda ac anher- fysgaidd. Pe buaseeh wedi gallu bod yn dyst o ddyorldeflad- flu fy ngwraig yn ystod y tair biynedd a deugain diweddai. a'u cydniaru gyda'r mwyuhad presenol o ieebyd, byddai i ''b^* yn wir deimlo liyfrvdwch o fod wedi cael lJOd vu foddion I li-aiarli i raddau uior fawr ddvoddelif dau cyil-greadur. (Arwyddwyd) WILLIAM GALPIN. DTX 70 MLWYDD OED WEDI CAEL IACHAD COES DDHWli o DDENG MLYNEDD AR HUGAIN 0 BARHAD. F Ây,qr(f o Lytyr oddhrrth Mr. William -4&?. ?tfM?<<?! F/yrnuu Xivu, ?tMAc/?f, y? ?M?tt<'7?f?, dyJdwd'9 Mai T/ .qt-n ii Nii- y l?itshcli. # ?, gerHad(ici-viield, dyd(liediq F At y ProC'Pswr HOLLOWAY,— d(],-rg mlynedd p vr Yr wvf wedi dvoddef am yi-yspaid o dcleng mlynedd .r]ug.u.o<?v? ?? d h..?, c. a]y.?? ?.-y u.u d?r o wa- hauoldd??einiau g'l "'i[l'¡:ll c ï¡P\: (U1(i'< lC{l'l wv 1 !t? arwyddion laMl\ 1. (T\ t ?th'.n? br?vi o Wid mol eynchorion meddygol, he) gael iiiii(l, a d.-?d?-d t-th- yf bod yn rhaitl 11" g .? ? d ei tbj iymu?h, ?hynv, yuf roee i"r farn bono, mae eich Pelenau (ch Eiuaut wedi etleithio iaohad cyH?w:t mewn amser mor fyr, M mai ychydi? Dad oeddyatyndy.uou Ïr fl'nilh, Il'i credent.. (Arw^ditwyd) WILLLDr ADDS. IACHAD BRON DDRWG ARSWYDTJS MEWN lTN MIS. Cri/nodebo Lythyr oddhrrth At y Proffeswr HoLi.owAY,— Anwyr Syr,—Yr oedd fy ngwraig wedi dvoddef oddiwrth Fronau Drwg am fwy na chwe mis, a ehafodd yn vslod yr holl amser y gweinyddiad meddygol gnrpu, ond y eylau i diliiu pwi pas. Gall fy mod o'r blaen wedi iaehau iiroljoll arswydus yn fy nsrhoes fy h nn trwy eich meddyginiaeth digyrlradd peu- dorfyuais dra.chefu ddefnyddio eich Pelenau a'ch Ennirit, a chauhyny gwneutlium brawf o lionynt yn ei huchos hi,a libdns ydoedd ddnrfod i mi wneud hyny, canys mewu llai na mis yr oedd perlfaithiachad wedi ei effeithio,ac v mae v Ueshad ag y Irtrv- runryvdol ereill 0'11) t. uln WPtti ei tldr1hJl trwy eu del'n- ddio yn'rhyfeddol mmvn gwirionedd. Y'r wyfynawryneu L'vniell i svlw fv holl gvfeillion. (Arwyddwyd). FREDERICK TURNER. 14.CHAD RHYFEDDOL 0 CHWYDD PERYGLUS YN Y OLIN Adysgrif o Lythyr oddhrrth John Forfar, Amaethwr; yn S, wborauyh, yer Hexham. dyddied>g irlai 15ed, 1851. At y Proffeswr HOLLOWAY, Ryr,—-Cyatuddid fi e chwvdd 0 bob tu fy nhoes, ychvdig tu nchaf J b- y glin, lUll yn flg", i dtlwy llynedd, yr hwn a gyu- yddodd i faintioU mawr. Cefais gyugor t: i o fed lviM ii en vog yms, a bum yn Y spytty Newcastle am bedair wytliaos. Ar ol amrvwiol fathau o driniaeth, anlonwyd fi ywait h fel U:l au feddrginiaet'iol. O.iu fv mod wedi ely.ved eym.iiut am eich Pelenau a'ch Enaint* pend n-fynais wneud prawf o liouvnt,ae mewn llai na mis yr oeddwn yn gwbl lach. Yr hyn sydd ry- feddach, vr oeddwn yn gweitluo ddeuddeg Itwr yn y dydd yn y cvnhauaf gwair, uc er fy mod wedi rlÜYl1, fy uglaw«digaeth liifurus III hytl y gauaf, m dclyellwelodcl fy nolar mown uu raodd. (Arwydd^-d) JOHN FORFAR. PERFFAITH IACHAD ENYKFA YN YH YSTLY::5. Adystjrif o Lythyr oddiwrth Mi-. Franc, sJ: no!o Bieahouse, Lothian Iioad, Edinbro dyddiedig EbriH l1-' At v Proifesw- HOLLOWAY,— fy n" .g wedi bod yn dda-ostyngedig nmlF"; nac ngam TIllyr, bryd i bryd, i ymosodiadau gan enJ IJt yn ei hystlys, ao e iddi gael ei gwaedu a'i blistro l radciau mawr, er hyuy ni eilicl symud y boen. Oddentn pedair blvu- edd yu ol, gwelxaldy.. y papnrau y medd' giniaetliau rhyiVd-lol ft effeitliiwvd gan eich P(-Ieiiaii a'cli Enaint, a meddvliodd y fcunai brawf 0 lionynt. EI" ei mawr symiod a'i lla.veiiydd, cal- odd psmwytharl dioed trwy en defnyddio, ac ar ol :lyfalharI1a<l am dair wythnos, gwelluawyvl v boenyn ei hystlys yn gwhl, ac y mae we,li mwynhau yr iechyd goreu tun y pedair biynedd Iiwt-dlif. (Arwyddwyd) FRANCIS ATtNOTT. Dylid defnyddio y Peleni yn gysyllvieciig a'r Enaint yn rhaii fwyat" o'r auliwylderau c-1),IYlJul:- Afiechyd y croen Cyru (meddal) Ffolenau Archolliadau Cancrau Fishlas Bronau rlrwg Cymalnu cvfyngedig Llosgiadsu Jiunutnns ae allYLwyt!J IJosg eira ]3r:tlh¡'u11llns('htues C'c nclwyfcawriilaidd Llwyavvst v ri) Penan dolurus Berw losgau Cbwyddiadau Scurry Biiwiau llinarog Dwylaw agenog Ti-oedwst Coesllil drwg Didenau dolurus raws Cnmalm'l Dohtr gyddfau Ar werth gan y Perelienog, 244, o?pr T(?in!)If, Uundain, a chall yr holl Werthwyr Cyfferi p.irchus ti?s?? 'i- byd gwaieiddiedig, nn w pJ,ia.n 2s. (.)(, .is, fic,; 22.; a 33B. yr un. Y mae ennill mawr drwv gymeryd y rnaintioli mwyaf. D h.—C'yfarwydd'indaii er arwpiniadi'r cieifiono bob afiech. yd yu sylltiedigwrth bob pot. CARNARVON DRAPERY COMPANY. At drigolion Arfo;i, Moa, ac ereill. Y GWKT DIl OXD Y G\VIR: BOD YN Y TY UCHOD eiddo t?d eUn- p?rcasu mo'u rbagorach vn Nghytr?u; M md oes l3 dim dadi nas gellir cael eu cyITelyb am y prisiau y gwertMr hwynt. Nid g,mg y,,iff?r'o?t y Nlqs-?chwr 3, on(i ♦ .Z' .1 vi, n^ranr- aeleola,, eLi bocl ya 1-?il"llir maHBtyu de.tU am MturJ?d?do. DYWtdodil y cyf1'yw eu bod U«P edli i pryull Brethyn dau led YN Sao. I?CH.KU Hu??, Lin 8.. 60. y Hath a'i fod vn rhagori ar un l?. y -1?).,??, ?3Mchd? ?aU vu y Deer M uid o? ?r H. H. u? evdmaii ei Eiddo, o rau eu ?? ?<?/.?-<?, eu rhadionrwyda, au par- iNILs,?acl;tiai hyny sydd yn iioni eu h?.uu tu hwut i ?vb ? ercUl Dy?r M.?aeh vn ?laen yn y Ty ?hod ar ?yr e??' ..ydd.rio. hyuy, "ef UIl pri, arian parod, jJl'?.J.1it hycha,¡, a th,.osyZ¡c¡¡ddia,l,bua;¡. Dnymu a rLy. H' ??..?tL?' led yn dechreu o 3s. 6c. hyd 16s. 6c. y 1Mb H. alw, syl.v ei Refvd v mM ??to Swek fawr o Moleskm? o 10c. hyd l?e.; a rhai c?noedd o ia&tieui oVeiv«reet,* ^04c.^y^5|c? y^iultli. s at U Wilau perched, o ?? hydl..<Jc.; Chi? at Leni Gwely.u, o 2c? fynu; yn nghyda:; amryw b&hau er?i,1, 1'hy  1 w I'??-y byuag ,1 alwo  ultl rhald iddynt Oipl cael eu twyllo ??-??sar, II yi. w ir ddlolcligar i bub un a ymwelo a'i Fasnaclidy ac ar yr un pryd yn dymuno talu ei ddiolchgarwch?resoc.i ibob H sydd wedi ei gWnogi nyd yma, gan ddymuno eu ^3, RICHARD HU u?ydd we? ei?u? Uyd yu?..a. ddyn?u. ? P-?.???????.,???ARD HUGHh8. Ionawr 14th, 1S.52. lon.wr l?h, Shop Richard Hughes yn sefyll gvferbyn a l'hen'rallt, rhwn- Penybont a'r Pcndist, sef Hen Shop William, D. S.-Y mM Shop HichMd Hughes yn Mfyll gyferbyu a 1'heu'r.dlt, rlnvn? Ppnybjnt a'r reBdi°.t, rief Hen Shop WUhAm.. Thomas, y Orocer. COFFZ -YOUN CASSELL, I Yr h wn y mae ei .'y'w,. ei "'l:] "l"'Od,"nro.y a ,n o y: nid yn unig yn beraidd i, urchwaetli, oud hefyd yu hollol iachus, a clirythaol i'r cytansoddiad. Y mae yn ffaith anwadadwy fod yr holl rai a roddasant braId ar y Coffi hwn, yn sier o barhau i'w ddefnyddio, gan nad allent gad ^urhvw fatli andl vn rhoddi iddvnt gyinaint o foddhad. Us yw neb yn amueu rlia_L?oi-ol COH 1 JOHQ CASIELL, linnn rtf ^iddir ef vn fuanfod vn teilvngu v tiaenonaetli. 1 mae lief?dyn fwy ae^isoi ^11 i ii ^^n~ftrc-v^noed^llUrpellae^ nag nn math arall ar gyfrif ei gi-yMer a'i taethlondeo. C r- ,I,. p„ct T innv C VSSF LL i fvnu vn svpvnau awvr-dyn, yu cynwys o un hyd wvth 0 wnsau (ouncesJ; ae mcwn cealestri YIl CYllWYS I) haner pwys Lytl tlri pitwy" F uü. A ge11ir ei g¡¡el gan ei !I011 Uruchwylwyr am yprislau L.el u gaulyn:- CON'RI JOHZ-ICASSELL, 3L s. 2c. \) YUIll ll\ly,ltllHlr ddYIllUllol. corFiJO?c?ss??.,??? is. ?. Cyinysgedtl Dial?Lls ac arogiuor. COrrI TOMIN CASSNLL, No. -3 Is. Gc. Nul oes eiÜlU swell nwydd na hwn 0 ran crvfder a pherarogledd. COm JO?MC?S8EI.L, 1JO. 13. 10c. Dyma Oatil wedi ei gymhwyso i chwaeth yr Hyfeirniad perffeithiaf. Er rhoddi siCl'had i'1' Cyhoed,l, y mtÍ.e enw JOJŒ CASSELL ar bob ?M- a °?-??'' yn "?? a'i gyfysgrif. Nis gall fod yn Er rhoddi sicrhad i'r Cyhoedd, y "—— yn Uad.ad. TE JOHN OASSELL. Y mao gan JOHN CASSKU y rhywiogaethau goraf o De wedi ei wneyd yn sypynau o un was hyd b-.vys, am y prisiau cau- lyiiol To D1. 4e, 48. 6c, a 68. y pwys. Te Gwyrsid, 4a. Dc, 55. 6c, a 7a. 60. y pwys. COCO JOHN CASSELL. Y mae Coco JOHN' OASSEI.L yn cael caumoliaeth uchel ftl. gyfrif ei faethioudeb a'i ragoroldeb. Yn cael ei werthu yn syp- ynaa yn cynwys— rai chwarter pwys, ac ereill haner pwys, yn ol Se. a 3.3. y pwys. Mae y personau canlynol wedi eu penodi yn Oruchwylwyr mewa gwahanol ardaloedd yn Nghymru. Holywell—'W. Williams, Greenfield Street. Denbigh—Richard Fox, Yale Street. Carnarvon—J -z lt. GrilUti,s, Czl,tlu Square. ¡\mkel1-J, Hughes, Queen Street. Huhmnld-J. Peters, Market Street. Pwllheli—"li. Williams, Tailor. Henllan—J. Hoberts, Grocer. Llilufyllin-T. Byner, Grocer. Mold—E. Jones, Cefny Gader. Llunfivrog—T. Jones, Grocer. Llanrwst-J. Jones, Printer. Hhuaholl-Samuel Evans, Grocer, a W. Jones, Butclier. Minera—A. Francis. Betnesda—M. Jones, Bookbinder. Llanfuir—X. Hughes, Ironmonger. Ileiiodir Goruchwylwyr yn mhob tref ac ardal trwy Y Dywysogaeth. Gellir cael gwybod yr amodau drwy ymotyn a JOHN CASSELL, No. 80, FENCHURCH STREET, LONDON. THE EXHIBITION CHART. THE enormous circu'?Uon of the "WEEKLY JL DISPATCH," ou Sunday last (by far exceediug  sanguine expectations of the I)roprictor?), h? relHle'e(! It impossible to comply with the pi-e-ioll-137 made, that every purchaser should, on Hnnday the 1.,Lth iiist., receive a copy of the iLLUSiR?rnu COLOURED CIIAKI omn. GKE VI ExHiBiTI0N,Hhas,in consequence, been iound neces- sary to POSTPONE THE ISSUE of a sheet demanding such careful preparation, until Suuday the 1st of tebruary. on which day every purchaser who was disappointed in leceiwiiL, a Chart of the 4th inst., will be entitled to a copy. Orders may be given to all news venders in town or country, or to the Oilice, 139, Fleet-street, London. News Agents are requested to send their names and addres- ses with tllO names of their London Agents. OWEN EDWARDS, CWfre"r"r^vja BOTASa-Ty AC SSS-XSXA.IT 21, WILLIAMSON SQUARE, j \.i.iiJ"t<l.:) s??) ? dl,?clw?lyl ei ddiolchgaVwch gwrenocaf i'w G?iHlou a'r CYifredin amen hachlea h?eliouus iddo er pan y mae wedi cvcliwyn yn y lie ucliod; a hydera trwv dalu sylw manvvl i bob arcnebion i roi boddlonrwjdd i bawb a ymweiaiit ag ef. Botasau o'r jSIasnaclidy (am arian parocl) 21s. Etc i Archiad 2;is- Eto, ar goel am y prisiau arlerol. Esgiiiiau am o lOb, i lis. Ar wcrth gait holl Gyji uncyr y Deyrnas, meion blychaii ls. IA,2,. lic, a 4s, 0c. DAN NAWDD as& FSEINIOL PELENAU RIIYDDHAOL A G\YllTHEEIAID3i, J 0 N E S T R K M A DOC, Neu y Feddyginiacth Gymrtig GyfrcdinoJ. Parotoedig tnvy Benodiad ya ol Llaw-ysgrif yr Kyglod Piiysygwr, y diweddar W. Ll. Robertz, M. D., Oakland. Er rhagflaenu ac iaehau yr holl auhwylderau a darddant o ansawdd afiach y Cylla, yr Afu, ac anmhuredd yn y gwaed. AR OL HANNEll CAN MLYNEDD o ymarferiad y Proffes- wr ucbod, uKunuEXG MLYNKDD 0 brawf cyfh'e,iuol gan y Cyhoedd, ynghyd a thyatioI?Pttiau miloedd 0 gleilion adfer- ,lg! Cydnabyddir yu bend«'rfynol mai hon yw'r feddygin- ,opt.h n?n MEWN BOD at wellhau yr anhwYklorau iaod Y' K'eri (bile) 1 iify?, t?,,? jv?,ycl Gwynt ar y cylla Hhwytneddgw?stadol I j'oeii yn y pen DiU'v?chwam.bwyd GwrLt?'.ynebachyibg Y cramp I LIynqyr ar blant ac ereill Scurvy Piles o bob math Graianwst gravel) Stitches Cryd cymalau Gowvmvst (gout) C1\)"'1' breniu, manwynau galoa Dwfrpoeth TanIddwf Isder ysbryd Coeaaudolurus Poen yn y frost, &c. Y gatod wynt Toriadau drwy'r croen dduug (sptecn) Y f.un (hysteria) Clwyf melyn Cysgadiwydd Pob anhwyliadau gewyuawl _t. f1. Y(!o]uriaauchoA?'??"??'?. *y imnyu cy- mervd v Pelenau er, rliaid addef, bod cylansoddiad, anu- yw iaeth i ach osion i'r 1m dolunan, ac amrai anianteision e"Il ar ea ibidd; oblegid nid ydys <1m h?tel-ii yu ):n[yJ ca LOd yl gwellhau pob afiechyd; ond hyn a gadanitieu,Z? ?A OHA-sFYDDWYD ETO UN FRHDYRIXIAHTn GTFFKI.Y„ AT COl) DOI.U111A17 SYDI ?'U TA ¡{IJJHAD O'R YSTL..IOG, AC A DnYRY Y FATH ATALFA I nOB AFIECllYIJ YN EI YMOSODIAD CYNTAF XA MKD"Yl' AltXUKDIGOL WEDI KI UDYFEISIO A Y FATH ATAI,FA I E1TFlnIlA S!Clt, ESMWyriI, A DIBKBYGL, Al BOB MATH  ?nYUDH?L JU.T.? MAnoe, Cefnogir hwynt gan Feddygon Penaf y Deymas, allan o lawer darllen a gliniva 0 daljrnad Llythyr Benjamin T,,a,,e,-s, E, sq., F. R. S., Mcddyg ei Mnivrhydi em OrasusfJ I nn/nncs Mn R I JoNEs. SYR.-YM?HeyfMSod<h?eichPelcu?y f?h n,o/r?orol, fel nas gaU eu helfeit?o]deb iod yn ?os u air.heuabtli genyf. Yr Tustiolaeth 1lowland JViUiams, Esq., ,,1. R, C. <S., Typ jttadoc:— SYlt,Yr wyf yn hysbvsu vi* vstyriaf J3elenau, Rhyudhaol Jones, Madoc, yu rhgaorlii dda; bum yn eu gorchymyn ac y mae yn llawen genyf ddwyn tystiolaetli 1 v> hejfeitliiav daionus. a'u gweitlirediadau diberygl. ROWLAND WILLIAMS. TJ i'stiolaeth W. Vanghan Jones, M. R- C. 8, ac L, S. 4, Medayg i Yspytty Fcstinioy. SYR—Yr vdwyf y'n ystyried eich Pelenau yn gymysgedd meddygol rhagorol i'r ruui hyny a Iiiiiii- gan bob anhwvlderau tarddedig o afiechyd yr afu a rliwymedd gwasladol. ir uiddocii, W. V, JONES. Llythyr a dderbynhcyd oddiwrth y Farch. Rowlands Gu-ein- itlog yn Xghyfundcb y Methodistiaid WeslejaidtÍ. Tredegar Iron Works, Veheudir Cyrnru. SYR,—Ychvdig amser yn ol yr oedd gwraig o'r gymydJgaeth nesaf, aelod o'n cymdeithas ni, gyda bachgen naw neu dueg oed, yn cymeryd te yn fy uhy. Ymddangosai y baengeu yu wael, fel pe buasai yn mbell yn y darfodedigaet.h. Ondy S^ ao- both diweddaf digwyrldodd bod yr un wraig a'r bachgen gyda hi yn yled té, ar ul yr oedfa, mewn raau He yr oeddwn yn preg- etnu. Tynui fy sylw at y hchgen. "Gwclwch," we,lthÜ," leI y mae wedi gwella: y mae cryn wahaniaeth rhyngddo yu awr a'r diwrnod yr oeddem yn eieh ty cllwi, onid oes?" Gan edrycli ar y baohgcui, a'i weled yn ilyfndew dagel.ug, prin y galLtswu gredu ntili yr uu ydoedd ag a welswn yn llwydwelw Ù tlmneu mor ddiweddar. "Ynwiry g\VahauiaetH," me- (hlwn inau, a plia bem a gawsoch iddo ? Dim oud ei ildoctorio  hun ?nactumn à FHi?LS JONES, TREMADOC, ?c ymae I Yr \vvf vii riiotidi Yr y,i g",I)l 1'el y ■vntcodd le- Kuw tad y bachgen yw John Holmes, <j?aim CX-III(Il'o?tLI le. I"lw ta(i y baclage,?l YI" J.11n WILLIAM ROWLAND. HllOdrlir tytio1:tethan 01'l'¡] yn )" ne"f. °pymfirC1 afdd-irilvii y Cyfarwyddyd ay?d gyda'r PilG yn fanol. KHYKFD.) i K/inx.w..jiv i Edrvoliwdi ar fod y Pelenau mew>i Blychau I ren ciw > .visjj 0 Bapyr Gwyrdd, Sel y I'R IIkl"? -NN )'I', o B:tpy? y liiv(.I,,Lu Ilreti l:oùcrl IS<IUC JOIICS, Ar Stamp y Llywof.raeth o'n .hanl!^1( 14 Ond OS bvdd a-iliawsder 1 w ca. 1 f ,r ,4 33, neu 60 o 0!"l I)s I'lli(ii,w ca??l C)O ,cir Bl,,ch -'r l?ele.?aLl ()I Ly,la thi?6ad y v\n d Udoll. D: «V. Gan ein bod yn bivyia-du cylwliU Uie^y !> JV^asan Vn f i/M/ch, dymnnU yn garedig ar y personau a ddeij }cs.id druy gymeryd y J' eadjijn^i.eJi anfon J'' :<■ • vev< hrnoj, Robert Isactr Jones, Tre.nadon, a rb "I' ((1Jt'lílt'flP j «■ r^hoed*t, « oxdu i -r cja-jrticiti GweitMa Celf Deisenau yn Liverpool, YN YR HON Y MAE AMEYWIAETH, EHAGOROLDEB, A RHADLONRWYDD YN CY U G Y rA Ry O D. Y MAE CELF-DEISENAU HAYLOCK & jL Co. yn cael eu cydnabod yn rhagori ar v cyfryw deis- enau mewn sefydliarlau eraill, a dymunir cvSwyno y dewisol- ion canlvnol i sylw y cyhoedd IIAYLO .C K and Co.'s lS?' OF WIGHT CRACKNELS, wedi eu gwneud i fyny mewn blychau alcan bob yu bwys, 1 mae'r teisenau hyn yn liynod o tiasns a muethlawn, ac yn bur gyfaddas i'r oedrauus a'r gweiuiaid. HAYLOCK and Go's. HUNGARIAN BISCUITS. Y rhai hyn YdYJJt liynod o ddauteithiol a boddhaol. UAixock anll co c. no VAL des^kut niscuiTS. HAYLOCK and Go's. VICTORIA BISCUITS. HAYLOCK and Co's. CHAMPAGNE BISCUITS. HAYLOCK and Co's. MIXED HNOWXKIOP BISCUITS. HAYLOCK and Co's. SOIIIEE BISCUITS. HAYLOCK and Co's. GIXGEH BISCUITS, IiAYLOCK and Co. ARltOW-HOOT BISCUITS. Heblaw y gvvahanol (".thmuchod y mae HAYLOCK and Co. Y;m.ueudHout C!?"s. An'ow-root Cakes, r?-nic, ACEU- Ormskirk 11 ?\\ f.?u ?!.??..t? y y lvlt ragoi ol. Y tnaont yn cael en liadwerthn gan yr holl Grocers a'r Con- fectioners cyfrii'oi lrwy y D> yrnas Gjiunoi a heiyd yn y prif Borthladdoedd Tramor. 1-W CAEL YN GYFANWEIITII YN Y WEITKFA YN UNIG, Nos II, 13 a 13, Lydia Anne-Street, Liverpool. -1

-COPMODIOM CYHIKEIG . I

I EGLWYSYDDIAETH AC YMNEILLDUAETH…

r 1 "AMAZON."

LIVERPOOL.