Hide Articles List

20 articles on this Page

' ■' ■ - " 1 i i i.. i i —…

At ein Go heb wyr.

LLUX DA IN". I

News
Cite
Share

LLUX DA IN". I (Oddiicrtb ein Gohebydd) I "Y DADL'ECON"— Y' .INIEILT,I)UAD LORD PALMBRSTON -YR ACHOS — ICHABOD"— Y WEINYDDIAF.TH R(j;;3ELT.,UDD- -F,Ar.L GREY-Y KHYFEL YN Y CAPE EI GOST- ATJ—CYMDKITHAS HEDDWCH. Diolch bytb. Mi-. Amserau. fod rbyw obaith gwao, o'r diwedd, v gwolir tertyn, rywdro, ar ddadtcuon tragywyddol y Beirdd a'r Musicians. oedd till o ddau betb yn rhwyra o gynieryd lie yu [¡Inu- un ai terfyn ar y tla Ueuosi, nou derfya Etr oe3 yr Ainsimu. Yroadawiad swlll. dirybuud, ac anningwylind,wy Lord Palmers ton o'r Weiuyddiaeth ydoedd pill desttui vr w'.thnosiui diweddal. Y mae, yr aohos yu para "vn dclirgohvch. Myn un mai y peth hyn, a'r llall mai y peth nrall- Dywedai y Mommy Advertiser, newvddiadur ag ay del yn protlesu gwy. bod own lawer o ddirgeliou y Cabinet, iiiti Lord Johu Russell a Lord Paltnerstoa oedd yn mothu call digon o le ill dau. Ymddengys, yn ol yr ldvertiser, fod y gvvr baf-h giii Lord John am fed vn First Lord of the Treasury no yn Secretary of I Foreign Affairs; ei fod yn cario gohebiaeth yu mlaen gyda rhai o'r llysoodd trau.or beb 311 vyhod i Lord 1'almei.stou; pan wybu ei Arglwydd iaeth hyn, iddo ddigio yn ddirfawr, ac anion at Lord John am espotiiadary mater; i filII ryw lytbyrau lied chwervvon a chras-eiriog bysio rhwng y ddatz Noble Lord heb yn vvyhod yn bollol i'w cyd swyddwyr; a'r canlyniad fu euciliad Lord Palmerston. Dywed yr uu newvddiadur yn mliell- ach, i ddan Doti dri o aelodau y Weinvddiaetli, pan ddeallusant pa fodd yr oedd pethan yu bud, ddigio yn fawr wrth Lord John, a'u hod yn awr vn bygwth rboddi i fynn en swyddi. Uno'rriiai ijvn ydyw y Marquis of Lansdowne, Llvwydd y 0, frin-gyugor. Pa un ai gwir hyn ai pcidio, ceir esponiad cytlawn pan gyferfydd y Senedd. Bydd hyny yn fliall bellach. Ond fodd bynag am yr achos 0 enciliad Pal- nierston, un petli svdd wir, fod enaid ac ysbryd y llusseU Cabinet wedi yaiado. O'r lutiyd y rhodd- odd Arglwydd Palmerston o'i law seliau ei swydd, gellid y3grifenu ar iuriau Downing-sti eet, ICIIABOD, y yogoniant a ymadaicodd. Yr oedd y Weiuyddiaeth iitissellaidd yu gwla o'r blaeu,— bron methu ai chynal ei litii, onci mae yn wauacb yu awr nag erioed. Byddiarwutiordyddian nesaf o'r dnrfodedigaetb heb neb i dywallt deigrvn ar ci hoi, oddieithr Lord Joliu a'r family connexion. Y mae Lord John Russell wedi colli ymddiried pob plaid drwy 'r deyrnas,—Tories, Whigs, a Radi- cals; Eglwyswyr ac Ymueillduwyr Pabyddioll a Phrotestaniaid; Ptwt) gair. Nizie'r Pab- vddion wedi digio witbo yn dragywydd am ei Eclesiaslical Titles Bill;" mae y Ptisevaid wedi digio wttho am ei lytbyr at Esgob Duihain; mae yr Eglwyswyr Efengylaidd wedi digio am na fuasai y 1Ji 11" a'r lIythyr" yn ateb mwy i'w gilydd y mae yn ormod o Eglwyswr gan Yr Ymneillduwvr, ac yn Jach draeliefn gau yr Lhvyswyr; digiocld y "Manchester /School" wrtho yn anfaddenol am omed d dcrbyn y ddirprwyaeth o'r cyfarfod Diwvg- iaiol er's tua mis yti 01. Mae y Cabinet drwvdcio oil yn eithnf anmhoblog. Mae bOJglerwch a cllVl- ciddi well S\r Charles Wood, Cangbeilydd y Try- sorlvs, yn ddihareb. Ni fuasai neb byw ar y ddaear yn meddwl am ei osod am funyd yn y fatll swydd heblaw Lord -John Russell yu unig; ac ni fuasai Lord John byth yu brenddwydio y fatii both oni fuasai fod Syr Charles Wood yn un o'r family connexion; priododd un o'r Greys; dvna brit' gymbwysder Syr Charles, ond y mae hyny yn ddigon gan Lord Iolitl i'w osod yn ua o'r swyddi pwysicaf yn y deyrnas. Nid am nad oes ereill mwy addas a mcdrus yn Nhy y Cytfreclin, oud y mae Syr Charles yn bei thynas a'rteulu a'r con- iiexiolt; dvtia'r pwnc in awr. Bu Syr Cliarles drnan, brou iawn, lawer gwaith, a suddo y Weiu- yddiaeth i ddinystr buasai wedi ei fwnv dros y hwidl i'r mor er s hir arnser oai buasai ei ber- tbynas a'r connexion. Y mne Earl Grey, Ysgrifonydd y Trefedigaethau' dracbeln, yn anmhoblogaidd fytb, os oes modd Tystia llawer o'r gwyr rnwyaf craffas a dcallgar fod y rbylel prescnol yn Neheudir Affnca i'w bnodoli yn belJaf i (->i nyddiad [\ n nQcth, an n beg, trwsgi, tra-arghvyddaidd, cecrns, y Colonial Minis- 1 I- I- cer. iviae y rnvrei luvu ihwng Prydain a'r Caffi:s yn costio, medd y Times, i'r devrnas hou—wedi costio ac yn costio-dros gau mil 0 buunau bob mis, tua thair mil ac wyth cant 0 bunnau bob dydd. Pa hyd y pnrJJÚ, "no mortal man can tell" medd yr Herald of Peace. Pa bcth ywei ddyben; pa betb y mae Prydain yn ei geisio yn y fath" wlacl -yn y fath ddillaethwell gwag ei-eltyll-vil v lath dir eras, tvwodlyd. sychlyd, diles, ni wn i clclim; os gwyddocb chwi, Mr. Amserau, nell os «wyr rhai o'ch darllenwyr, rhowch wybod. Ond hyn a wn i, y bydd raid i ni dalu y costau. Nid oes un am- heuaeth fir y pen hwn: cawu glywed hvnv cvn diwedd Chwelror. Y mae lbnivvs o gyfarto'dydd wedi eu cynnal gan Gymdeithas c yu ystod yr wythnosau diweddaf, yn Llundain- yn Ediil'uiii-ii. ( tllret'- vdd ereill yn Scotland yn Bristol, Newcastle, Hl11l York Wakdield, Durham, a threfydd ereill  Yotk, WakcHeid. Dm'ham, a tht'ei' ydd ereifl yn Lioegr, pryd y daiiuiuwyd ac y djnocthwyd annhegweh, traul, ac echryslonrwvdd y rhvfel Nil Kaffraria; ac y penderlvnwyd cofebu y lf^vwodr actil i roddi tertyn aruo mor t'uau ag y mae modd, i alw Syr Harry Smith adref, ac i be nodi Diipnvv i chwilio i tnewn i'r mater. Byddai yn dda pe cvmerai Cymry y pwuc mewn llaw o ddifrif..Pwv (ideclireua ? a Huasai dda genym pe gallasem roddi y llythyr uchod vn ein rhifvn diweddaf. Bu raid newid y dyddiad, fel y bytldent gylatebol i ainseriad y riiifyn ]twn.-GOL.

LLWYRLOSGIAD YR AGERDD-LONG…

---FFPAINC. I

AWSTKIA.

-TWIICI. )

IDEIIEDBAKTH AFIUICA.I

-I A'MEIUCA. I

NEWYDDION CYMHEIG. I

Family Notices

[No title]

i MARCH NAD YR YD; LIVERPOOL,…

; MARC 11 NAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHERODROL.

LONDON CATTLE MARKET.

liverpool cattle market, jan.…

PRleES CURRENT IN LIVERPOOL.—Jan.…

METALS.