Hide Articles List

20 articles on this Page

' ■' ■ - " 1 i i i.. i i —…

At ein Go heb wyr.

News
Cite
Share

At ein Go heb wyr. DEWI "VYVN o ESYLT.T.—Beth, ai anghredadwy gan ein cvfeillion vn y debeubartb yw ein pendertyniad, sef "Xa cha dim vcliwaneg a berthyn i ddadl y Mann CA«v<yinddan;xo? yn yr AMSERAV." Y mae ein gohebydd o "Ddems rowi- yn addef 1. Fod gan loan Emlyn, Myfyr, a Meudwy Glan Taf, lyth- .1 .1 1 a A yrau dadlehgar, os nid difriol oddiwrtlio, ac yntan oddiwlthvnt hwythau, ond nad oes gan feirdil eraill y dlietibtrtli lytbyrau o'r fath wedi ea derbyn yn uniongyrchol odddiwrtbo éf, -to na ehlywsant ef yn uweyd nn peth yn gableddus am danynt. 2. Y mae yu addef ei fod yn arfer myned ar ol ei syfansodd- iadaui wahanol Eisteddfodau, am yr ateliry gwobr- au inewn amrai o lion ynt oni fyd 1 yr ymgeiswyr (bnddugol) yn bresenol: a liefyd am v gwahoddid ef i*r e.v frvw Eisteddfodau gan wahanol gyfeillion, ac er profi byna, anfonodd i ni ddvfvniadau o am rvwiol lythyrau, megis yr oiddo Myfyr, loan Em- lyn, D. Davie<, Dowlais John Rees, Pen laran Dewi Haran, J. Major, Bridgend a LlaT.vdden: a dywed y gallasai d lvfynu llawer yn rhagor i'r un perwyl. 3. Y ruao yn addef ei fod rai troion wedi ftros yn v manau y oynelid yr Eisteddfodau hyd dranoeth. a'hynv pan fyddai y pellder o'r cvfi-yw fanau i Ddeuis Powis yn ormod iddo allu dychwei- yd adref yvitn diwrrwd ag aros i waith yr Eistedd- fod fyned trosodd; ac nid am ei fod yn yfv/r, yn loddestwr, nen yn oferddyn ac y mae yn galw ar y rhai a dybiant yn wahanol i ymofyn a gweiriid- o?ion, pregetlnvyr a deiliaid yr Ysgolion Sabboth- ol yn Nenis Powis a'r amgylchoedd, y rhai y mae ganddynt y fantais orisf-i wybod pa fath ydyw ei gyirteriad moesol. \Y. W. ( Peiitraeth).—Gwel ein gohebydd ei bod hi vn helyrit tost aniom yn ceisio carlw yr u'i i tiriogaeth, er mwyn cyilsynio a'i gais ef ag eiaill o n derbyr:\v,r. Y mae arnom ofii garwidd- yut ddigio w-rthym am creisio eit rhwystro i ddolurio y naill y llall, mewn dull mor afresymcl ago yr am- canant \nioyd. Yr oeddynt yn gvmydogion da, galluog a chymwynasgar iawn, hyd oni feddianwvd hwynt gan y chniw ymrvsongar yrua, a gwedy'n does dim ymhel a nhw. Fe wyddom ni na fedrant hwy ddim bod yn llonydd. a phe I)-, i bawl) ym- roi ati hi, i'w rhwysiro nhw wneyd clrw, yr yclym yn gwbl hyderus y bydilai iddynt wneyd llawer o les, a pIle); llawe; o ddifyrwcli trwy ryw gyfrwng neu gilydd yn fuan eto. b. CRITo.-Dym,t ohebydd arall yn ceisio gcnyin dori v gyfraith; v mae yn dymuno diolch i "Z" am addef fod y rhan fwyaf o'r Boirdd a gvfansoddasant ar ló Abraham yn offrymu Isaac wedi cyfansodili eu eerddi yn clda, ac y^grifenu yn gywirach nar un bu- ddugol: dywed mai dyna yr oil oedd arno ef eisiau. Dywed hefyd, foil yr odlaii a feid "anddo yn'cael eu hysfyried yn feius gan y Beirdd Cymreig enwocaf, a bod y nifer fwyaf o'r cystadleuwyr wedi rboddi mwv o Traith i'w dychymtgion yn nqhynUnniad eu Pryddest- au na a roddodd yr 1m buddngnl, yr hyn a yst"vriai ef o bwys mewn Pryddest ar ran o hanesiaetli Y':HDEITHY'DD,Yl' oedd yn annichon i ni allu rlioddi Tr adroddiad yn y Rhifyn hwn heb dalfyru llawer arno, a gan yr ewvilysid i ni ei roddi yn gyflawn, gohiriwyd ei gyhoeddiad hyd ein Rhifyn nesaf, pryd yr aafonir y lihifvnau ychwanegol. YR HKN Fr.vcins. — Y mae ein gohebydd wedi cyffnii yn an?hyf)'redin oblcgid i'r G'yn o Es, y!]t' (1,4f%vyn I)Wysig ya ei-i)vn hen ddynsawd penllwyd ar i fi ei fedd, trwy ddyweyd iddodderbyn uini vn Hw?r-'?irwy am wyraw barn I)eb Hod) a1]an y fle, a?r prvd y gwnaed hyny, nac v ;i:d, eiirti .J Lt-itjJ'ejuM y de:1JYld¡ry'l Y'¡¡!li Y inae lly,vr i ?,i eijvtid we Cii 'ei ys- grifenu mewn dull mehtrnlaidd, cryno, a difyrus dros ben; ond y mae ei bwnc yu wrthodedig genyra. SANQO MtNoo.—Hyderwn yr esgpsoda ein gohebydd ni am beidin cviioeddi y prulion vchwanegol o bleidgarwcb ac eidd:gedd y DRYW BACH gyda gol- wg ar gvlioedMiad y Beiriiia(laetti--u, &-c. yn nghyd a'i "siomediaeth fe! eystadlydd a flaenwvd gan Chagiras" yn Eisteddfod Merthyr," &e. Ni wnai cyboeddiad llythyr o'r fath, amgen achlysuro dadl gyffelyb i'r rhai a Iwyr fliuasant ein darllen- ■w>r eisoes. A. B.—Cludir !!ythytan o Liverpool i Ogleddbartb America bob dydd Sadwrn yn yr haf, a phob yn ail dydd Mercher yn y gauaf. Y doll 'ó via United States," yw 1. c,; "via Halifax," Is.; a I- via ship," 8c. Clndir lIythymn i California unwaith bob mis; toll, 2s. 1c. "via Charl?s a chludir llythyrau i Brazils hefyd unwaith bob mis; toll, 2s. 9e. Rhaid i'r llythyrai a gludir am y tollau byna, fod o dan -1 07, a rhaid rh'»ddi gwerth y doll o stamps ar bob llythyr ryn ei anhm. GVTRTII3ABVDD. — Mae ein gohebyiid yn methu gwy- bod pit gvsondeb svdd vn ngwaith g-.vei.iitlogioii yr Eglwys Sefyd'.cdig p.m yn gwrthod darllen gwasanaeth claddedigacth y marw" wrth arbiddu y difeilvd'l. yr vsgviniiaedig, a'r lmnan-!ei i '*n I. tra yn ei ddarllen ar a leg ciaddodigaeth y medd-.v, y cvbydiK y godinebwr, &c., gan (idvveyd eu Uon! F Mewn gwir ddiog-el ohaith," &c. Ap SAM (dip!LZV!lg). Yr y(lvin vn anghvmeradwyo yr arferiad o gvlmeddi Arwerthiadan, &c. mewn ad 1- oldai ar v Subbothau, ac yn gwybod v gallai y gweinidogioa v cyfeiria ein goliebvdd atynt, artcr en dylanwad dros ledaeniad yr Amsnratt heb ddwyn hyny i gvlch eu gwasanaethau Sabbotbol. CARWR CYFIAWNi)Ett.-I) %,intin,,t eiu gohebydd arnom hysbvsu Of Lienor" ei t'ud ef yn ystyried rod gall FethmHstiaid Dolge'dan, hawi i wrtbo 1 cydweith redu vn VI" hyn na bvddont yn ei irN hyny lieb i'od yn gvfrifol i Jdo ef na neb o'i gyliclyb am eu hvmddygiailau. AB (TOMT'.R.— Yr vdvm yn credu mai lies ac nid gwar- adwydd ei gymvdogion oedd gan '• Cymydog"' mewn gulwg pan yn ysjrifcnu ar Addysg yn Blbenniachn'). Dyiasem hvsbysu yn em rhifyn diweddaf ein bod yn cyfeirio tri Amssraii i Ben- raachno, ac nid un fel y tybia ein gohebvdd "Di- dwyli. Eos I.LECIHD a ddvmnna hvsbysu W. W. ac ereill y gellir cael ei Anthem gan W.Owen, Pool-lane, Caer- narfon 11. Jones, Bookseller, Betbesila; nou 0, Davies, LI lollt-chid, Bangor. Nis gallwn roddi yr oil o hy^bvsiad ein gohebydd heb (lalu toll. YMCHWILIWR. — Bytldai dda gan ein gohebydd gael rhestr o'rci/mun roddion perthynol i blwyfydd Rbiw- abon, a chael gwyhod gan bwv y mae bawl i'w rhanl1-pa fath bobl ddylai eu cael, a pha fatbau oeddvjitac vdynt, y rhai a'u dcrbyniasant ar adeg y rbaniad diwejjdar. PRVDEKLS a ddymuna wybod a oes ?obaith v dygir cvnvrchion Eisteddfod Mado? drwy y wasg. Os oes, pa mor fuan v cyhneddir y rhifyu cJutaf; lieu os nail nes, pa beth yw yr aclius. 1)AN O BENLLVN.—fJan naddurfu i'N gohebydd ad- ael allan yr holl ?yffiriadau pers"no! a'r ymad- roddi'?n diystyrHyd, ac na bu idd? dalfyru ei fytiyi-, gvvell genvin beidio ei cyhoeddi. GIMRO o'a DREK.—- Ysgrif heb gyfeirnod pe iodol. Gt-itto O'it I)RF-F.- lieb L-,yfirnod ?,)etio(lol. GWI!,DI Duu o E?n'x.—?idydyswedipendei-fyuu eto. .y -i BIN NESAF ymddengvs ysriran Gwilym Idris, Ieuan FI'raid, D.-rfel Mcirion, P. Q. g, M. M., Hugh Derfel, a (.'hurwr Diwvgiad ae el,ilitti ys- gnlau Llec'aidon, G.uto'r Crydd, a loan )Iai.

LLUX DA IN". I

LLWYRLOSGIAD YR AGERDD-LONG…

---FFPAINC. I

AWSTKIA.

-TWIICI. )

IDEIIEDBAKTH AFIUICA.I

-I A'MEIUCA. I

NEWYDDION CYMHEIG. I

Family Notices

[No title]

i MARCH NAD YR YD; LIVERPOOL,…

; MARC 11 NAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHERODROL.

LONDON CATTLE MARKET.

liverpool cattle market, jan.…

PRleES CURRENT IN LIVERPOOL.—Jan.…

METALS.