Hide Articles List

13 articles on this Page

GOHEBIAETH.

CYN-FRODORION AWSTRALIA. I

OFFRYMU WRTH GLADDU.I

BRAZIL ETO.

AT BWYLLGOR C YMDEITHAS GANTORA…

[IEILIAD I GYNYGIAD W. EVANS,…

Y " CYMRO" UNW AITII ETO.I

News
Cite
Share

Y CYMRO" UNW AITII ETO. I SyR,—Gan i mi ysgrifenu cynifer o lythyrau i'r Amserau yn erbyn y Cyimo a'i egwyd lorion, a chy- meryd hyfdra i grybwvll enwau boneddwyr parched ig ac urddasol vn yr eglwys, megis yn dybiadwy eu bod yn vmwrthod a'i egwyddorion, vstyriat yn ddy- ledswydd arnaf y waith hon yn unig, o ddyfuder profedigaethau teuluaidd, anfon y cyfieithiad a gan- lyn o lythyr a ymddangosodd yn y papuran Seisnig. Syr,—Nyni y rhai y mae ein lienwau isod, wedi darllen yn dd weddar gyda b iddlonrwydd mawr, lvthyr o eiddo v Fai-ch. J. Griffith, Fi(-er (,r,lar, yn y Cardif fand Merthyr Guardian, am Tachwedd 22, a I gymerwn y c\lleustra bwn i fynegi flit cydnabydd ia,-tli a'ii di(,Iuhlr:,rtvcli j'r boneddwr Parchedi am iddo yn biydlawn ac mewn modd Cristionogo! ddangos yr egwyddorion cyfeilinrmis, a'r ysbr-. d Rn gtiliristionogoi sydd er's enyd bellacb, i'w gweled yr I treiddio ar hvd daien: u cyboeddiad a elwir y Cymro, F hwn a pylit "dlir yn Ngogledd Cymru. Yr ydym yn Lawn g\dsy"nio a'r Ficer yn y dyb fod holl ysbryd y pa par hwnwyn anghvson ag ysbryd yr rglwys ar ddercbog a« ysgiythvvol hono a syfyolwyd yn y deyrnas hon, o'r hon vr ydym ni yn weinidogicn; yr yJym, gan hyny, yn barnu fodyn ddyledswydd arnom vn ol adduned ein hordinhad, i wneyd ein golygiad- au yn hyshys, yr byn ydym awyddus i'w wneyd, oddiar grediniaeth gydwyborlol fod lledaenu a mab wysiadu y fatb olygiadau eithafol ag a ainddifiynir gan y Cymro. yn tueddu i wneyd drwg annberfynol i achos gwir grelydd yny byd; ac y maent, i'n gwy- bodaeth oi, ac er ein gofid, wedi llwyd lo i ddenn llayver o derlynati ein heglwys Brotestanaidd a di- wygiedig. Ac ocb pa le y maent yn awr 1 Dodwn yma en wan y Parched igion a arwyddasant, neu yn hytrach a ganiatasant i'w henwau gael eu dodi wrth v llythyr. Hugh Williams, M. A., Canghellvdd, es- "baeth Llandaff; a Ficer Bassalleg; R.Prichard.B.D. senior Ficer Llandaft; Wm.Jones, Tredegar; E.Jen- kins, Dowlais; David Parry, Fieer Llywell; Daniel Hees, Aberystwyth; Rees Williams, Vaynor; L. EHwards, Rbymney; William Leigh, Fieer Eglwys- ilad M. R. M»rgan, curad parhaol Sansamiet; William Davies, Llanwonno; Timothy Davies, F'cer Devynnock William Rowlands, curad Mertbvr Tyd- fil Daniel fllorgan, curad Rbymney; William Mor- gan, curad Llanfabon J. D. Evans, P. A., curad Dowlais; John Williams, curad Aberdare William Rees, curad Llansamlet; Darid Jones, curad Rcdir; | James Hughes, B. A.; D. Morgan, gweinidog Nant yglo; Mr. Morgan, Merthyr. Rhyngai hood i ryw wr Parchedig ysgrifenu i'r papur crybwylledig i dystio ddarfod i amryw oeddynt bTesenol vn y cyfarfod ofleiriadol yn Dowlais, "gael eu budo iirv?v 'r eu hudo drwy ryw gamddealltwriaeth i arwyddo y papur, i gondemuio y Cymro, end iddynt edifar- hau'' gwneutbur felly. Yn atebiad i'r hysbysiad dybiedy Parch. E. Jenkins, person Dowlais, i bob un 0 honvnt ei awdurdodi efi withdystio yn bendant yn erbyn yr hyn a ddyweclai y cyfryw wr Parchedig, gan fynegu eu parodrwydd ar y pryd i arwyddo yr unrhyw drachefn pe byddai aogenrheidrwydd. Addef pawb mai trysor gwerthfawr a roed i ddyn I yw amser, ond nid yw pawb yn defnvddio y trysor hwnw fel eu gilydd. Defnyddiodd "aelod o'r eg- lwvs-" lawer o'r trysor i ysgrifio degan o lythyrau yn I Gymraeg a ^aesonaeg yn erbyn araetn ivir. runups, Bangor, a chyoygiodd roddi darnau gwerthfawr o bono i ViddaJlu a Ficcr Aberdare o bertbynas i iaehnsrwydd ei athrawiaetbau yn y Cymro. Ond ur- wydciai y gwr Parchedig fed y trysor yn rhy werth- fawr ganddo ef i'w ddurnio at orchwyl o'r fath; a hefyd fod y peth yn gwbl afreidiol, canys meddai, I ba beth y dadleuir ain lizi, y glo, pan y gwyr pawb a'i gwel mai du ydywi Felly ystyriaf finau amser yn rhy werthfawr i'w dreulio mwy yn achos y Cymro. Ond ystyriaf enwau y Parchedigion a grybwyllwyd yn ddigon o reswm i minau, fel Dafydd gynt, offn dros yr hyn a wnaethum. Ooid oes achos ? A pha- ham, gan fod achos na allaswn i, yn gystal alr gvrr gwridgoch gyda y cawr yn ngwiad Israel, am ffon-dafl daftu careg at dalcen y cawr Puseyaeth ? Llandegai. DAVID LLOYD. 1

EGLWYSYDDIAETH AC YMNEILLDUAETII…

GALAR RHlAIT AM EU PLANT,

IENGLYNION A GANT EBEN FARDD…

ANERCHIAD 1 EREN FARDD

ETO

YR "AMSEKAU."