Hide Articles List

13 articles on this Page

GOHEBIAETH.

CYN-FRODORION AWSTRALIA. I

OFFRYMU WRTH GLADDU.I

BRAZIL ETO.

AT BWYLLGOR C YMDEITHAS GANTORA…

[IEILIAD I GYNYGIAD W. EVANS,…

News
Cite
Share

EILIAD I GYNYGIAD W. EVANS, CWM- AFON. MR. GOL ,-Yr wyf gydalr parodrwydd mwyaf yn achub y eyfleustra clntaf i eilio yn galonoa gynvgiad teilwng eich gohebydd o Gwmafon, vn eich rhifyn diweddaf, parth sefydlu Cylioed(lia(f misol Cerdd- orol, at wasanaeth y gin yn Nghymru. Barnwyffod y cylfrawd eerddorol sy'n berwi Cymru o gwr bwv v (jyddiati hvn, yn galw yii uc l ie l o gilydd y dyddiau hyn, yn galw yn uchel am sefydlu misolyn o'r fath a gynygir gan W. Evans. Os na ddygir allan yn fuan ryw gyfrwng tebyg i'r un a soma eich gohebydd am dano, nid oes amheuaeth na d'tdt yn fy meddwl i, nad effeithia y cynhwrf presen- ol yn hvy er niwed i wir gerddoriaeth nag o leshad. Y mae yr yibryd cerddorol sydd wedi disgyo ar, a meddianu yr oes hon vn gyfryw ag sydd wedi C3.el ei gynyrobu gan ddarnau o natur (oesol arfereui; gan gorau Dirwestol yn y gwahanol barthau o'r Dywys. ogaeth, nifer luosocaf o'r rhai, sydd yn hynod o afre- olai-li a dichwaetb, ac yn warth i'r personau a'u clytiodd yn nghyd, gan eu cam alw ar enw cerddor- iaeth. Y mae'r chwaeth a reg-ir g-an gyi'ansoddiadau gorwdlt a gwag fel a nodwyd, yn hollol wrthwyneb o! a cliroes i'r hon sydd wedi ei disgyblu gan, a than ddylanwad gwir gerddoriaeth grefyddol; yn gymaint felly, fel nad oes gan ei deiliaid unrhyw Has ar gyn vrciiion gwir deilwng o sylw ac vmarferiad a ddodir «i brnaau: Itl.j a tt^nv n u VL ff.' di ral ial !at/' f?, y cana Tal yn eich rhifyn am neddyw, ydyw cufavourites hwy, digon o rig-mar-oll i gynhyrfu y teimlad anifeilaidd, idd ei yru ar ei tichel fanau Y mae geiriau a synwy" allan o olwg a meddwl y tylwvth y cyfeirir atynt! Y mac'n ffuith rhy egiur i geisio ei cbelu na'i gwadu, fod tanan a chyfansoddiallal o nodwedd foesol a gwladol, yn cael eu harferyd ar eiriau crefyddol; mewn Iluaws o gyn- ulleidfaoedJ yn Nghymru bob Sabboth! Ni ddylai pethau fel hyn fod doder ei le i bob cyfansoddiad a phob cyfansoddiad yn ei le. Y mae Mr. Mills wedi gwneyd cymwynas fawr & cherddoriaeth y cysegr yn ddiweddar drwy gyhoeddi v Cerddor Eglwysig," ac ni ddytai yr un gynulleidfa Gristionogol fod yn amdlifad o'i geinicm gwerthfawr. Y mae syml- rwydd a nawseidd-dra crefyddol yn gynwysedig yn mhob cyfansoddiad oi fewn. Ond gwelaf fy mod braidd yn myned oddiwrth y pwnc-y" Cyboeddiad Cerddorol." Y mae adeg y dwndwr presenol yn gyf- leustra iiodedig ac i,ti hynod ° fanteisiol i gychwyn Greal Cerddorol; a dylid gwneyd ymdreeh egniol i'w gael i fodolaeth yn ddioedi. Y mae'r ysbryd cerddorol yn ei 'awn hwyhau yu y Dywysogaeth ar hyn 0 bryd-yr ieuenctvd yn Lawn set a brwdfrydedd aill wybodaeth o'r gelfyddyd; ymaflwn yn y fantais ynte o ddwyn cyfrwng gwybodaeth i'r cyhoedd er meiihrin a inagu yr 3:sbryd sydd elSOCS 7" fyw y» a'Hdvsg ac athrawiaetli y getfyddyd, a buan y cawn yr hyfrydwch o weled gwedd newydd ar bethau yn n-hysyl'ltiad a Cherddoriaeth Gymreig. Y mae'n resynus gweled bechgyn ieuanc Cymru yn meddu fradd o atbrylitb, yn gwarthruddo eu hunain a cherddoriaeth eu gwlad, drwy rnthro o flacn y cyhoedd yn y capacitics o awdwyr cvn raedru yr A. B. C. mewn cydmariaeth yn egwyddoriim y gelfyddyd Ac os meiddia eu gwell gymeryd arno eu haddysgu, trwy ddangos iddynt eu colliadau, a mynegu wrthynt am ffordd ragorach a digyieiliorn, gwarchod pawb! dyna hwy yn y faii yn fcddianol ar ddigon o impu- dence i godi ar eu pedion a herio i gystadieuaeth eu hathrawon ?! Ond nid yw peth fel yna yn ddim amgen na phrawf amlwg nad ynt y bodan hyny a dybiant eu bod yn gwybod v ewbl, eto yn givybod DIM Can fod perthynas mor agos rhwng Cerddor iaeth a liarddo,iiaeth, oni tyddal yn well i ddisgybl ion y ddwy wyddoreg joino yn un cwmpeini i gael allan gyhoeddiad da, i fod yn rhanoL at wasanaeth y naill yn gvstal a'r lialli Beth medde chwi, frodyr a chyfeillion drwy Dde a Gogiedd, am i ni fel beirud a cherddorion "ymuno mewn glan briodas, i gaei allan gyhoeddiad misol BARDOONOL a CHERDDOR- OL," atein gwasanaeth allan o law. I gynwys byw- graffiadau beirdd a cherddoriou enwog pob oes a wlad, &c., &c., at y pethau a grybwylla W. E. Does bosibl nad allem rhyngom a'n gilydd, yn feirdd a cherddorion, gynal un cyhoeddiad bychau yn an- rhydeddus ar ein hysgwyddau yn Nghymru. Er I mwyn pob peth, deuwch allan i gefnogi cynnygiad W. E., Cwuiafon, gyda brys gwyllt," er mwyn ar- bed v draOcit)) i Gvhoeddwr a Goi. yr Amserau, gaei y sport o'u tall u sti-itlz -strant -st),i?llach i'r room newydd honoy nlaeut yo ei ddarparu areincyfer. Blwyddyn newydd dda i chwi, Mr. Gol., ac ileli gohebwyr un ac oil. Ziffrtr ? SIENCVN Y DVRNWR. 7?. 9/??, 1852. S SlENCYN Y DYRNWIt. g Dymuna Mr. R. D., Uanelwy," gefn«gi'' yr hyn a "gynygiwyd" gan W. E.; ac a "eiliwyd'' gan S. y UJruwr gan ei fod yn hyderu y byddai i gy- hoeddiad o'r fath wncud llawer o les, trwy oleno dealt, ychwanegu aw vdd, a chocthi chwactli cerdd orion Cymreig. Dymuna hefyd, gynyg, Fod math 0 Eisteddfod flynyddol i gael ei chynal gan y cerdd..rioi), er egluro ac ymresymu ar y matenon y dichon iddynt fod yn gwahaniaetbu yn eu baru- au o berthynas iddynt, vn nghyd a phrofi a ebyfar wyddo disgyblion Cerddorol. A oes rhywun a eilia ac a gefnoga y cynygiad hwn eto 1-GOL.

Y " CYMRO" UNW AITII ETO.I

EGLWYSYDDIAETH AC YMNEILLDUAETII…

GALAR RHlAIT AM EU PLANT,

IENGLYNION A GANT EBEN FARDD…

ANERCHIAD 1 EREN FARDD

ETO

YR "AMSEKAU."