Hide Articles List

13 articles on this Page

GOHEBIAETH.

CYN-FRODORION AWSTRALIA. I

OFFRYMU WRTH GLADDU.I

BRAZIL ETO.

AT BWYLLGOR C YMDEITHAS GANTORA…

News
Cite
Share

AT BWYLLGOR C YMDEITHAS GANTORA WL BETHESDA. Syrt-t,-Clywiis eich bod V edi penodi tetunau, yn nghyd a gwobrwyon am y cyfansoddiadau buddugcl arnvnt, yn ej(;h cylchwvl ddvfodul Yrwyf wedi holi ae ymofyn gryn lawer air. v testunau detholedig gen ych i gyfansoddi arnynt, ond wedi bod yn aflwydd ianus hyd yu hyn. Celais ar ddeall gan gyfaill, y dydd arall, eich bod wedi eu rhoddi i mas, mewn papurun a elwjr y Cymro, a bod yr hysbysiad'' yu cael ei repeato yn hwnw yn barhaus, on d y mae fy ngobaitb o gael g-olwg arnynt yn y newyddiadur crybwylledig yn diflanu oblegid nid oes yma neb yn y parthau hyn yn ei dderbyn i'w dy. Rhoddir ar ddeall i fi gan gyhoeddiadau gwahanol y North a'r South, taw papuryn gwael a phiwsiaidd i'r eithaf ydyw y Cymro, a dywedir nad yw ei gyleh ond byehan, a bod ei ddylanwad yn llai na hyny, yr hyn sydd yn beth od i fi eieh bod yn gwneyd dewisiad o bono fel cyfrwng er trosglwyddo eich hysbysiadau i'r eyhoedd. Gyda jlaw, allowch i fi ofyn, ai nid Ymneillduwyr ydyw y nifer luosogaf o lawer, svdil yn gwneyd i fynv y Gymdeithas Gorawl yn Bethesda V' Os felly, pa gysondeb ydyw i chwi droi arian Cymdeithas sydd vii c-ael ej chyfansoddi gan mwyaf o Ymneillduwyr i swpporto papurun yr hwn sydd yn meddu ar haer- llugrwydd i ddweyd vn eich danedd taw Sismaticiaid ydych chwi yn gystal a pbawb ereill o'r Ymneilldu- wyr. Yr ydym oil wedi ein hwtio ganddo tuallan i gylch y eyftiiio(i gras! ac (, reswin, heb obaitb genym, ae. heb Dduv yn y byd Diau eich bod yn barod i ddweyd yn ngwyneb hyna, nad ydyw eich Cymdeithas i adnabod unrhyw blaid grefyddol vii nygiad yn mlaen ei gweithrediadau, ac nad yw mewn cysylltiad a neb enwad yn fwy na'r llall, ac fel y cyfryw ei bod yn rhydd i bawb o bob enwad a chwenycho ymuno k hi fel eu gilydd. Wel, os fel yna y ruae pethau i'w deall, sut antros yr ydych vn adnabod v Cymro, ac yn tain iddo am daenu eieb hysbysiadau y naill dro ar ol y llall, tra yn esgeuluso yr Amserau, eia papyr eenedlaethol ? Y mae ym- I ddygiad sarhaus Cymdeithas sydd yn proffesu nad oes a fyno a phlaid fel plaid, yn talu am gyhoeddi ei Oh e s 'a -n papyrun plaid, ar draul diystyrii hysbysadau mewn papyrun plaid, ar draul diystyro eyfrwnj anmhleidiol y geuedl, yn galw am sylw arei gweithrediadau. Y mae pethau o'r natur byn yn gwneyd i bobl sydd a'u llygaid yn agored gasglu yn rhesvmol fod rhyw ddrwg yn nglyn a Phwyllgor Cymdeithas Gantorol Bethesda." Yn siwr ddigon i chwi Mr. Gol., y mae y bobl yn y "niwl" dros ei penau an clustiau ac os nad ydych yn fy nghredu ar fy ngair, deuaf a phrawf i chwi, a dyma to:- Y bobl wedi detliol testtii)au,-eisiou i bob cerddor gael ea gweled drwy Gymru er mantais i dreio am y gwobrau a'r tlysau a gynnygiaut erhyn eu 11 Cyleh- wyl" nesaf; ie,y bobl eisiau rhoddi cyhoeddusrwydd digel i bawb yn mhob cwr o'r Dywysogaeth yn eu cvieli-v bilbl meddaf, er mwyn cael hyna i ben, yn | myned at y creadur gwael, salw, ac anenwog hwnw a at y creidur 0 1 -ir fod am dano vn Ntire- elwiry Coinro, sydd ar ddarfod am dano yn Nhre- Irvno, i dalu iddo am ehwislo ei lfute fechan a chaeth, i'r i-lybei o alw sylw Cyniry at destunau cystadleuol eu Cymdeithas, tra y gailasent gael EDGOKN mawr a chryf yr Amserau, ond myned i Lerpwl, yr hwn sydd yn ddigon galluog i chwythu "hysbysiad" i unrhyw barth o'r Dy wysogaeth, am yr un bris njlute nychlvd y Gymro ff! Y mae eisia,i eli llygaid arnoch bobl liethes Ia. Ond ni waeth i mi ddiweddu fy llythyr yn swta yn y geiriau a ganlyn, nac mewn rhyw eir- iau ereili llai eglur a chwmpasog :—TAL i chwi Mr Gol. ydyw y peth a fu dan sylw,o eiddo pobl foneddig. aidd Betheslla, am ddarfod i chwi fod mor gymwyu- asgar a gadael i gynifer o deulu yr Eisteddfod ddwn- dro yn eich colofnau cyhyd o amser; a druan o'r Cyhoeddwr yn gorfod colledu ei hun er mwyn dal y ddysgl yn wastad i bob I sydd wedi ymffrostio cymaint yn nghylch boneddigrwydcl. Fudge! Paradwys, Ion. 2, IS32. BEL.

[IEILIAD I GYNYGIAD W. EVANS,…

Y " CYMRO" UNW AITII ETO.I

EGLWYSYDDIAETH AC YMNEILLDUAETII…

GALAR RHlAIT AM EU PLANT,

IENGLYNION A GANT EBEN FARDD…

ANERCHIAD 1 EREN FARDD

ETO

YR "AMSEKAU."