Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-OFFEtRlAID PABAIDD. I

Y PARCH. J. BENNETT ETO.I

News
Cite
Share

Y PARCH. J. BENNETT ETO. Mae'n ddiamheu fod ein darllenwyr oil yn co6o fod y gwr hwu wedi bod yn achlysur i greu stwr mawr tua blwyddyn yn ol, trwy ei weithrediadau Puseyaidd yn Eglwys St. Barnabas, yr hon eg Iwys a. fynychid gan Arglwydd John Russell ei hun. Gan fod y teimlad gwrthbuseyaidd a gwrthbab- aidd y pryd hyny yu bur gryf, oherwydd tarvv'r Pab yn crou esgobion yn Lloegr, teiralodd Esgob Llundain, yn esgobaeth yr hwn yr oedd Mr. Bennett yn gweinirlogaettiu, rnai do etli oedd idJo ymostwng i lais y bold yn eu cri yn erbyn Puseyaeth, ac telly, ar ol llawer o ysgrifenu o bobtu, Ilwyddwyd i droi Mr. Bennett o r eglwys St. Barnabas. Yu ddiweddar y mae'r Puseyad aiddgar hWIl wedi bod y ymweled a. r heu Dad anSaeiedig yu Rhufain, a r hyn sydd wedi synu ei gyfeillion a'i bleidwyr yn gyffrediuol, a r Mornimj Chronicle yn neillduol, ydyw ei fod wedi dychwelyd adref vn Brotestunt, ei fod wedi gallu gwithsefyll y demtasiwn iy.nuno a'r 1nr taiii eglwys; ac wrth ystyried y tebygol- rwydd sydd rhwng syuiadau Mr. Bennett ac eiddo eglwys Rhufain, y mae gradd o syndod yu y pt-th. Ond er fod y gwr parciiedig hwn mewn gwirionedd yn dal yr un syniadau ymron i'r eglwys Babaidd ar liaws o byngciau sylfaenol crefydd, eto wrth ys- tyried y syniad a gynwysir yn y frawddeg ganlyn- ol, wedi ei hysgrifenu gau Alr. Bennett, y mae pob eyndoc1 yu diflanu, a'i ymlyniad wrtii Eglwys Sefvdledig Lloegr yu ymddangos ya beth eithat rhesymol. Dyma eiriau ei Barchedigaeth, y llyth yrenau eidalaidd a'r cwbl: Os edrych dyn o'i amgylch am yr Eglwys, a'i chanfod yn cael ei chynhrychioli gan yr esgobion a'r offeiriaid, y rhai ydynt felly mewn gwirionedd, ac yn cael eu cydnabod trwy t'eddu awdurdod fel y | cyfrvw, nid rhaid iddo 1!n:svU fir urrhyw f:Jt'8r Tra bydd r ur ei el gwaith hi ydyw edrvdi fod pob peth yn iawn ac nid ei waith ef. Byddai myred allan o bani bi, vn sismilticaidd, fli aros ynddi yn Gatholicaidd. Yn yr un modd, wedi ei eni yn itali, y mae yu j edrych o'i amgylch am yr Eglwys. ac yu ei chan- fod yu cael ei chynhrychioli gan yr esgobion a'r ofleiriaid a phob peth perthvnol iddi. Nid oes t ganddo, fel person unigol, un hawl i orchymyri dim ar yr eglwys, ond i'w gwrando. A ydyw yn t l iiii ar yr eglwn A yd3-w yn ei amddifadu o rywbeth angeurheidiol er iechyd- wriaeth? A ydyw yn gorchymyn rhywbeth a ddwg ddamnedigaeth arno ? Nac ydyw yn ddiau, Ynrt nid ydyw ei fod ef yn anyhymeradwyo yr hyn a ddysgir yn y manylion, yu perthyn dim i'r pwngc; y mae yn ewrych ar yr eglwys, yr hon sydd yn weledigger ei iron, ac y mne yn ymostwng i'r eglwys hono. Y mae gwneuthur hyny yn gatholicaidd. ac y mne gwneuthur yc groes i hyny yn sismaticaidd. Y maeifvwfel pe na byddai yn gwy bod am hanfodiad ucrhyw eglwys arall heb- law yr hon yn rnha un y'i ganed y mae i weith- redu fel pe byddai yr eglwys yn unol a gorchymyn eiu Harglwydd, yn us. Os oes ymraniadau nid ydyw hyny ddiin iddo ef. Yr eglwysi gyd a'u lipsgobion a'u rheoiwvr sydd i edrycli at hyny. En fechod hwy ydyw fod yr itndeb wedi ei dori, a'u ) gwaith hwy ydyw ei ttdnewyddu. Ei waith ef yn unig- ydyw UFUDOIIAU. Yn Rhuftin y mae yn ufuddhau yn Lloegr y mae yn ufnddhau yn Ffrainc y mae yn ufuddhau. Ei ufudd-dod sydd yn ei wneyd yn Gatholig; ac y mae yn gadael y catilyniad i Dduw." Mewn lie arall dywed. "Y mae taeddwl am i'r Bibl, a lledaeniad" y Bibl fel ynddo ei hun yn foddion i iedaenu Crist'nogaeth yu ffoledd ae yn yufydrwydd." Er fod Mr Bennett wedi cael ei ymlid o St. Barnabas am ei syuiadau a'i arfeiiadau Puseyaidd y mae wedi llwyddo i gael myuediad yn ol i gol yr utiig wir Eglwys lan Gatholig yn Lloegr. Y mne Ardnlcs Bath wedi rhoi bywjoliaeth icldo yn ngwlad yr Haf. Y mae'r plwyfolion yn teimlo gwrthwynebiad mawr i'w vicer newydd, ac y mae "gwyr lien a gwyr lleyg plwyf Trome" wedi dan- fon gwithdystiad parchus i'w Harghvyddiaeth ar yr achos. Y mae yn ddyledswydd arnynt, medd- ynt, dros eu Duw, eu defaid, eu plant, a'u gweision a hwy eu hunain, i wrtlidystioyn erbyn ymddiried gofal eneidiau yn en mysg, i un yn coleddu y fsth syniadau a'r rhai hyny a honir gau Mr. Bennett, ac y maent "Yl mawr obeithio na fydd i Ardales Bath wneyd unrhyw benodiad a fyddai yn amgen na chvmeradwy Ttn drigolion Frome, ac yn tueddu or eu lies ysbrydol." Tybiem fod yn afieidiol i ni alw sylw ein dar- j llenwyr at wrthuni y gyfundrefu sydd yn caniatau i ferch, neu ryw un arall sydd ganddo fodd, i feddu yr hawl o osod dyn mewn swyJd eglwysig yn groes i fam yr aelodau a'r gweinidogion ereill, ie er fod y gwr hwnw wedi ei wrthod gan un o esgobion yr un Eglwys Lan Gatholig." Nis g-allwn lai na gresynu dros ddynion a allallt ymostwugi addysg iadau un y mae ei atbrawiaeth yn ddrewedig yn eu rfroenau, gyda gwrthdystio yn unig. Pa brir: tybed y mae'r gwyr lIen a'r gwyr lleyg" hyn yn ei roi ar eu hurddas, eu mawrlrydigrwvdd, a'u hannibyniaeth meddwl, pan y gallant ymostwng i erchi ar ferch i beidio a'u goifodi i dderhyn gwein- idog, yr hwn y mae ei athrawiaeth yu gas gan- cidyiit ? Gall y caethwas sydd yn gruddfan yo ei gadwynau feddu em tostnri, ond y mae'r dyn sydd yn ocheueidio oherwvdd ei gadwynau tynion, tra y mae moddion rhyudhucl yu ei gyrhaedd, ond ei fod yn rby lwfr ddefnyddio y moddion hyny, yn ffiaidd genym. Y mae'n annichonadwy dychymygu am ddarostyngiad mwy isel nag eiddo'r plwyfolion hyn. Os oes rhywbeth yn gwneyd eu darostyng- iad yn fwy, hyn sydd, sef nad ydynt yn y radd leiaf yn teimlo eu gwarth. liewri ntebiad i ddeis eb y plwyfol'^n y mae Ardales Bath wedi ysgrif- I enu yn ol trwy ddyweyd fod y penodiad wedi ei wneyd ac nas geliir ei ddadwneyd."

IITALI.I

-ESGOBAETH TY DDEWI.I

j adolygiad Y WASG. i- --…

[No title]

"':">;':C:¡;4""=-"o: l 1 'IèI:…

jOEDRAN DYNION CYHOEDDUS.