;':C:¡;4""=-"o: l 1 'IèI: IiiI. MANION A HYNODION.|1852-01-14|Yr Amserau - Welsh Newspapers" /> "':">;':C:¡;4""=-"o: l 1 'IèI: IiiI. MANION A HYNODION.|1852-01-14|Yr Amserau - Welsh Newspapers
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

-OFFEtRlAID PABAIDD. I

Y PARCH. J. BENNETT ETO.I

IITALI.I

-ESGOBAETH TY DDEWI.I

j adolygiad Y WASG. i- --…

[No title]

"':">;':C:¡;4""=-"o: l 1 'IèI:…

News
Cite
Share

">C:¡;4""=-"o: l 1 'IèI: IiiI. MANION A HYNODION. Ymddengys fod Esgab Exeter yn bendetfynol na oddefa neb o'r clerigwyr efengylaidd o fewu ei es- gobaeth. 0 ganlyniad, y mae wedi anfon gwya- iad i'r Parch. H. Newton, yr bwn a benodwyd i guradaeth St. Thomas, ger Exeter, gan y Parch. W. Howard, periglar. Y mae Mr. Newton yn uodedig am ei dduwiojdeb a'i zel. j Yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, bu farw wyth- j ar ugdin o Argiwyddi, a phedwar o feibion hynaf Argiwyddi. Y mae Uavazzi wedi dyehwelyd i Lundain. Y mae yn ddiwyd gydag astudio y Saesoneg. Yr wythnos cyu y ddiweddaf, darfu i larll Fitz- wiiliam anrhegu yr holl lafurwyr a'r gweithwyr ar ei ystad a chwech pwys o gig eidion a chwe'chein- iog bob en. Eu nifer ydoedd tri chant ar-ddeg. Dydd Nadolig, ciniawodd un-ar-bymtbeg o wyr a gwragedd oedranus, yn ficerdy Selsby, ar gig eidion rhost a phwdiug eiryn, a roddid iddynt gau y Parch. T. L. Edwards. Cyfanswm eu hoedraii oedd 1245; yr liytia-f yn 92 mlwydd oed. Mewn ystyr priodoi, nid oes onid dau gyfandir mawr yn y byd; y IJaill yn cynwys America Og- leddol a Deheuo], a'r Ilall Ewrop, Asia ac Affrica, gan fod y tair ddosr. n hyn o'r ddaear yn gydiol a'u gilydd. Yr ynys fwyaf yn y byd yw Awstralia, yr hon sydd agos yr un faint ag Ewrop. Dywed newvddiarlur Cambridge, fod pedair chwaer yu byw yn Ely a'r gymydogaeth, oed ran unol pa rai a wna 327: y mae yr bynaf yn 90, yr ail yu 87, y drydedd yn 80, u'r ieuengaf yn 70, y maeyrolaf yn cyxlawni sefyllfa gyfrifol yn nhÿ clerigwr yn Ely, Hey mae wedi bo i yn gwasau- aethu agos i haner cant o flynyddoedd. Dywed y North British Mail, fod wyth gant o filoedd o lawlen (handbill) Dr. Guthrie ar feddw- dod eisoes wedi eu hargraffu, a bod yr alwad am danynt yu ychwanegu yn barhaus. Y mae amry.v liermwyr yn ngkymydogaeth Ar- broath wedi penderfvnu penodi rhanau o'u maes- yda i gynyrcliu llin y tymhor nesaf. Lie y codwyd y cnwd y Ilynedd, a hyny heb fod ar y tir goreu, yr oedd y plis a gafwyd agoa yn X 14 yr erw. Y mae 883 o ddiuasoedd a thretydd Prydain yn cael eu goleuo a nWT: a gwneir o bono yn flyn- yddol dros ddeuddeng mil o filiynau o droedfeddi cubaidd. SWUl yr ariau a soddwyd yn y gweith- ydd yw £ 12,300,000. Ychydig fiyuyddoedd yn ol, aethai Mr. John Fenner, porthmon, Colchester, i amgylchiadau dyrus, a galwodd yn nghyd ei ofynwyr i hvsbysu ei sofyllfa iddynt, a chyuygiodd bum' swllty bunt: cytunasa.it ar hyny, a rhoisant iddo ollyngdod Hawn. Yn ddiweddar, daeth Mr. Fenner i fedd- iiiit o bum mil o bunoedd ac wythnos i ddydd tau, gwahoddodd ei holl hen ofynwyr i giniawa yn y Castle In, Colchester, a dywedai ei fod ya ddiolehgar iddynt am dderbyn swm mor fyeban ganddo pan mewa dyryswch rueddai yu awr yr byfrydwcli o dalu y gweddill iddynt oil, yr hyu, er ei fod yn rhydd gyfteithioi oddiwrtho, teimlai ei I hunan dan rwymcdigaeth foesol i'w talu. Derbyn. iwyd yr hvobysiad gyda chyaeradwyaeth mawr, » chafodi- j,'ob uu j'r gofyuwyr y swm dyiedus iddo yu y fan. Dyma wr gwir onest. Dywed y Charleston News, fod meddwyn sefydl- edig yn Camden South Carolina, wedi caeleifrathu gan drwstsarff (rattlesnake), a bod y potiwr wedi diangc yn ddiniwed, tra yr ymdorchai y trwstsarff mewn ciiifawr boemu, ae y bu hnlv. Vmddengys oddiwrth hyn fod meddwyn sefydlog yn auifail mwy cubyd na thrwstsartf Yn ugwpbtyr tarw, yn Lancaster, dygwyddodd i lygoden aufiodus, pan yo chwilio aID damaid, roddi ei phaweu wewn cragen agored cocysen, yr hou a gauedd arui yn ddisymwth, gau ei dal ues daetii y forwyn yno i'w chymeryd yu fyw. Mor fawr yw gorfoledd brenines Spaen am el bod yn fuDi, fel y raae wedi hysbysu ei bwriad o vchwanegu at ei theuiu a gwaliarddodd i'w deil- ini J gymeryd y llw arferol o th ddloudeb irdywys- ogos gyntaf, gan y gobeithiai anrhegu y geneal a mab yn fuan," Derbyniwyd cenadwri yn Vienna o Lundain, trosglwyddedig gyda'r pelreoyr tau-forawl, mewn tail1 awr a hauer. Y mae y Pab wedi rhoddi eaniatad i dJefnyddio "brasder" at ddy bellion ctngiuaidd, ar ddvddiuu ympryd y flwyddyn hon, oddigerth yn y grawys. Y mae nngenrhcidiau b) wyd wedi codi õO y cant, yn yr oil o Awstria, yr hyn a achoswyd gau ddyryswsu amgylchiadau deiiliedig o lywodraellt ddrwg. Dyn yn Birkenhead, osiedpld, a orlauwyd a Hawenydd i'r lath raddau, ar yr ncblysur o eneJig aeth plentyn ilido, nes v collodd ei reswm, a bu am ddeuddydd nCll ciri yn crwydro yu nghymydog- | aeth Oh\n, yn n<HI, « yu (Jy. incrwj d er o'r cliwcdd t li deulu, a than ofal uaedd- ygol y mae yn gwellau yu raddol. Y mae cynygiad yn cael ei wneyd vn Llundaia i sefydlu Coleg luduewaidd. Y mao rhai o glerigwyr a ilovgwyr Frome wedi cyflwyno anercbiad i Ardales Bath, yn eruyn pen- odiad y Parch. \V. Bennett i ficeriueth Frome. Difi'oddwyd y tiiu yn mhwll gio Arglwydd Brad- ford, yn Great Lever, ger Wigan, yr bWI) a enyn- wyd ychydig wythnosau yn ol, trwy tfrwydiad tnnchwa, trwy leuwi y pwli a tiiagdawch (choke- damp), yn ol trefn Mr. Gurney. Dywed gohebydd yn y Morning Herald, fod y llywodraeth wedi rhoddi dau gaut o bunoedd at adeiladu capel Pabaidd yn Greenwich, yr hwu sydd newydd gael ei agor. Odid na cheir eglur j had ar It.% i) pun d,lelo y Senedd yn nghyd. Ca'odd dyn yu Lluudain ei weuwyno \r wythnos ddiweddaf ag arst-nic (urgryfsur) Bhoddasai beth o'r gwenwyn ar freehdau i v, euwyno lb god, a bwytaodd o hon; ei bun, pa un ai yu amryfus ynte yn fwriadoi sydd anhvsbys Bythefnos i'r Sabbotli diweddaf, aeth Fairview- house, Dun) oe, ar dan, ar anifer dwvfol addoliod. Yr oedd y Parch. Mr. Lyle, (ty yr hwn oedd yn llosgi.) ar y pryd yn caiiti Salm nùaï gynulieidta; ac er fod y ty yn ngolwg yr eglwys, ni symudodd nes dybunu y gwasauaeth. | Dau ysgoegiaid ieuuiugc o Saeson a gyfarfydd- ent a dyn gwledig, ar un o heolydd Aberdeen, a j gofyMnt. iddi), A fedri di ddweyd pa sawlsynwyr sydcl?' ]\'eLl'cuai)'l' Al erdeeniad grafu ei ben, a idywedui ei fod ct yn meddwl fod chwech. O'r burtyn r' meddai y Saeson dan chwertbin; "ui feddwll ni yn Lloegr ond pump." Atebai y gog- lecldwr tjyfrwys, lë, mi wn hyny; ond y mae geayin ni yn Scotland un mwy na chwi, yr hwn a alwn synwyr eyOVedin." Cynhaiiwyd cyfarfod Diwvgiad Seneddol wyth- nos i ,ari ddinaswyr Bristol. Yr oedd Mr. Berkeley, A.S., yn bresenol, y tngel ocdd y prif bwnge y dadieuid drosto.

jOEDRAN DYNION CYHOEDDUS.