Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

fSTADEGAC EOLWYSIG &C. i Gwelir tnewn colofn aVall y dafien gyntaf o gy- f fres o Ystadfegau, i ddangos agwedd gymhariaethol eglwysyddiaeth ae Ymneillduaeth yn esgobaeth j Ty Ddewi. Cofus gan ein darlleuwyr i datlenan CyfFelyb am esgobaeth Llandaff ymddangos yn yr Amstrau droyn ol. Defbyniwn yr ysttide-ali hyn o'r un ffynonell a'r rhai hyny uc ui allwn clraethu y dielchgarwch a deimlwn am danyut. Y mae y pendefig anrhydeddus ar draul yr hwn y cesglir ac y pai-otoir bwynt, yn y parotoir hwynt, yn tcilyngu diolchgarwch a jpbarch dan ddybiyg. Y mae ei ymroddiad pen derfynol i wasanaetbu ei wlad yn y Senedd ac ftllau o'r Senedd, yn mhell uwchlaw pob clod. Y tnae ei bin a'i dafod yn wastadol ar waith yn dy- noethi camwrion ac r.nferthwch yr eglwyslvwiaeth. Erioed ni theimlodd Arglwyddi esgobawl. Y fath ii majgeu ar eu cnarM —L'ygodu if golwg ddirgel- edigagthau y Senedd-dytnor diweddaf na fynasent hwy er mwy na liawer iawn iddynt byth gael eu cyhoeddi. Cododd yr boll deyrnas ei gwrychyn mewn arswyd ac echrydedd ar y.pryd. Tarewid y liewyddiaduron mwyaf pleidgar i rwysgfuwredd esgobol, megls a'r parlys mud, fel na allent ddy- wedyd dim mewn. amddiffyniad i'w harglwyddiaeth. au ysprydol. Dywedai ereill yn groew bendant, pe profesid cyhuddiadau c'r fath yn erbyn unrbyw ddosparth arall o ddynion, yr alltudiesid hwy am en hoes. Peth aruthr ac erchyll a wnacd yn y tir." Peth na ddyiai y tir ar uu cyfrif ei ddwyn a'i oddef yn hwy: a pheth sydd yu warth arno dtlarrucl icldo ei odilef cyhyd. Ond yr ydym am ddal o hyd mewn cof mai yn y trefniant y mae eifenau peoaf y drwg. Nid ydym yn meiddio honi y buasem ein hunain fymryn gwell na'r preladiaid, pe buasem yn eu lie. Y fath yw twyll a somedig- aeth y galon ddynol, fel y dygir hi ymaith i eithaf- ) ion amryfusedd gan yrhudoliaehau a'r eyfleusder- au a esyd sefyllfaoedd o'r fath hyn o'i blaen ac v serir y gydwybod fwyaf tyner, i galedrwydd ac esmwythdra, wedi iddi ddechrsu ymgynhefino a drwg. Rhaid chwalu y trefniant cyn byth y lleddir y drygan. Nythle a magwrfa camwri a llygredig- aeth ydyw. Wrth ei flrwythau yr adwaenir y pron, a phob pren a'r nad yw yn dwyn ffrwyth da, a dorir i lawr, ac a aeflir yn tan," medd genau y gwirionedd ei hunan. Dangosadd Sir B. Hall i'r fcoil deyrnas pa fath ydyw y flrwythau a gynhyrcha yr ben bren sefyclledig, Y mae Yuineillduwyr Cymru dan rwymedigaeth au dyblyg i'r Barwnig anrhydeddus am ddangos iddynt drwy ystadegau manwl beth ycUw eu gwir rierth, dyscant hwytliati beth a Mylent wnmithur 8.'1' nerth sydd ganddynt-pa fodd i'w ddwyn allau a'i osod ar waith -y gwaitb y mae arwyddion yr amserau ac atngylciiiadau yr oes yo eu galw allan ato. Hunanymddiffyniad yw un o egwyddorion cvutaf naturiaetf). Gwneir ymosodiadau egniol yn awr at fywyd a bodoliaeth Ymneillduaeth, a phe llwyddai yr ymosodiadau byn, dileid y pethau gwerthfawrocaf a feddwn fel cenedl. Nid hiriawn y parhai ein iaith wedi hyny, ac yn ol pob arwydd- ion, arweinid y genedl yn ol i gaeihk id oferg >:Jdd pabaidd, a difloddid goleuni efengyl a chrefydd bur ac ysprydol. Ni ddylai Ymneillduaeth Cymru edrych ar un nod islaw Ysgariaeth crefydd a'r llywodraeth oddiwrth et! gilydd, a chyrchu tuag at y nod hWllw yn sefyd]og, unol, pencierfynol a heddychol, yn yr ymarferiad o bob moddion cyf- reithlawn. Credwn mai y waredigaeth fwyaf a gafodd Eglwys Loegr ei hunan erioed, fyddai ei dadgysyiltiad a'r ymwared penaf a gafodd y wlad non er ys oesau, fyddai cael ymwared oddiwrth eglwys Sefydledig. Argyhoeddiad meddwl o wirionedd y syniadau hyn yn unig a bar i ni eu datgan a'u cyhoeddi, ac Did eiddigedd at bersonau a sefyllfaoedd. Y mae gGUjLU Ù" \.011 %2i £ T\Lib I amrj- U uO 0 aelodaa yr Eglwys Sefvdledig, a bliu iawn fyddai genym eu tramgwyddo, na u clwyfo. Ond rhaid i ni barchu yr hyn agredwn fel gwirionedd uwch law pawb a phobpeth, neu syrthio yn euog yn llys cydwybod o fod yn anffyddlawn iddo. Ofnwn fod y gwirionedd, h.y., yr hyn a gredwn ni sydd wir- ionedd, am sefydliad gwladel o grefydd, wedi cael ei atal mewn anghyfiawuder, yn ormodol yn Kghymru. Os gwirionedd ydyw, rbaid ei gyhoeddi- a rhaid iddo fuddugoliaethu yn y diwedd. Eliaid iddo ddyfod yn fuan yu brofiedydd cymhwysder ymgeisyddiou yu yr etnoliadau seneddol. Y mao agwedd meddwl y wlad yn aeddfedu at hyn. Y mae LJocgr a Scotland yn cymeryd y pwnc i fynu gyda mwy o egni a difrifwch yn awr nag erioed. Os hydd rheithsgrif diwygiad seneddol Arglwydd J. RuSsell yn helaethu cylch yr etholfraint mo belled ag i roddi pleidlais i bob deilia l tv, a'r tugel, ac os gwneir y cyfryw yn gyfraith yu y Senedd-dymor sydd yn awr yn agosau, bvdd y Senedd cesaf yu døbyg o fod yn un bur wahanol ei hysbryd i yr un a fu o'i blaeo. Yn awr yw yr amser i oleuo a cbyrarwyddo meddyliau y v/erin iV deffro i agor eu llygaid ac edrych ar y diwvg- iadau sydd yn acgenrhcidiol er ysgafnhad beich- iau y wladwriaeth, ac unioni y pethau ceimiou ac i ymofyn am ddynion cymwys i gynhrychioli eu syniadau, a'u gweithio allan yn y SenedJ-dy. j CRTNODEB. Y mae yn yr iaith Seisnig lyfr a elsvir The French without a Master." Y mae y llyfr hwnw weitbian allan o dymor, canys y mae'r FiVancod wedi cael meistr. Eistedda Ffiainc yn awr nid o dan ei ywinwydden neu ei flijysbn-n, eithr o dan ei mieren bigog, wyrgam, a dirmygus. Wele y wlad a'r genedl falchaf o genedloedd y ddaear, wedi gwneuthur ei hunan yn ddrych o warth ac o wael- edd i'r byd, yn cusana y traed a'u saugodd ar ej gwddf, a fathrodd i'r llwch bob pcth tebyg i ryddid ag oedd yn aros heb ei ddileu, a ddiddymodd ei chyfansoddiad gwladwriacthol y tylil;asat e1 am- ddiffyn, a gauodd luaws o gynrychiolwyr y bobl tnewn carcharau, a dywalltodd waed gwirion ar heolydd ei phrif ddinas, a rodiodd dros gelaneddau ei meibion i orsaf ei uchelgais, ac a gyflawnodd bob yetranciau ac ystrywiau drygionus, gan grugio pentyran o sarhad ar y wladwriaeth Etholodd v Ffrancod yr angennl hwn wedi'r cwbl i fod yn llywydd arni am y deng mlynedd dyfodol! Offrymid diolchgarwch cyhoeddus i'r nefoedd ar ddydd cyhoeddiad Napoleon yn Llywydd-aru lwyddiant ei drawster; felly nid digon gan y cre- adur hwn sarhau Ffraiue, a gwatwor dynoliaeth ar y ddaear, rhaid oedd iddo sarhau a gwatwar y nefoedd hefyd. Gwylied ef pa fodd y bydd arno y dydd y "datgnddiau y nef ei anwiredd, RC y cyfyd y ddaear yn ei erbyu ef,"—y dydd y dychwel ei draha ar ei beri ei hun. Gwnaeth ei nytli yn ddiogel am ddeng mlynedd o leiaf, fe dybia, ond tbyfedd os na chvrelir.ef cyn pen deng mis. Y mae y dwyll offeiriadaeth Jesuitaidd yn cael cario ei hewyllys gythreulig yn mlaen, yn mhob gwlad yn Ewrop, oddieithr Switzerland a Pied- mont ac y mae ei Ilygaid mileinig yn tanio mewn cynddaredd wrth edrych ar y rhai hyny, a'i dan- nedd a'ihewinedd yu ysu gan awyddfryd i ytnblanu yn eu caawd; ac uid hir, y inae I'vv ofui y byddant I heb syrthio yn ysglyfaeth iddynt. Y mae y diffodd. ydd wedi ei osod yn gapan ar ganwyll rbyddid yn Ewrob am ryw hyd beth byuag. j Os edrychwn gartref, "nid dydd ac nid nos ydyw." Y mae sefyllfa. gweinyddiaeth Arglwydd J. Russell yn aros mewn dirgelwch dwfn-y gwir achos o enciliad Arglwydd Palmerston yn parhau yn anwybyddus. Taeuir chwedleuon bod dan neu dri ereiil ya anesmwyth, ac ar encilio o'r weinydd ilth; a boil y Cabinet-m-'tker yn nvethi] c aai I ddodrt-iuu ci dy oil, agoriud y Senedd. Dengysystadegau y gyllidaeth am y chwarter diweddaf, bod y deyrnas ar y cyfan I mewn sefyllfa. obeithiol: canys er bod vcbydig 0 leihad yn y derbyuiadau, nid yw yn gyfryw na ellir rboddi eyfi-if i-liesytnol. ani dauo. heb ei ystyr ied yn un arwydd o waetbygiad ) n nghyflwr traf- j nidiaeth a masuach y wlau. Ni ellir disgwyl y bydd y gweinidogion yn barod i leihau nemawr ar y trethi y tymor nesaf, oblegid y mae y rhytel Caffraidd gwarthus hwnw yn traf- lyncu y gyllid wrth y miloedd, ae yn ymddangos I yn fwy anhobyg o gael oi ddwyn i derfyniad yn awr nag erioed. Y mae llwyddiant diweddar y Caffraid wedi eu gwneuthur yn fwy penderfynol a chalonog erbyn hyn nag oeddynt ar y cychwyn Gwarthrudd PrydHin yw y rhyfel traulfawr hwn Gorwetldl1 yr euogrwydd o hono ar drothwy y Swyddfa Drofedigaetliol, a glyn yu duu-nod wrth rav larll Grey yn hir.

-OFFEtRlAID PABAIDD. I

Y PARCH. J. BENNETT ETO.I

IITALI.I

-ESGOBAETH TY DDEWI.I

j adolygiad Y WASG. i- --…

[No title]

"':">;':C:¡;4""=-"o: l 1 'IèI:…

jOEDRAN DYNION CYHOEDDUS.