Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Oil Hit Is/. JanHary 1852, M'nj publuhcd, 1(0. 1, PRICE TWOPENCE, THE WELSH CALVINISTIC METHODISTS- RECORD; A JfONTHIv* MAGAZIXE OF RKI.IGIOlS LlTEKAfURfi & INtELLIGKNCE Published by M. Jones, Carmarthen, andaold b, M.A.JONES, Stationer, Printer, and Bookseller, KO. 18, TITHE BARN STREET, Opposite the Exchange Station, Liverpool: And where may be had the following!- s. d. Y Dyddiadur Methodistaidd. 0 6 Coflant y Parch. John Elias, mewn lliaiu, 5 0 y Parch. John Parry, Caerlleon. 1 0 y John Thomas, 1 6 ALei,teiti 1 6 II y Parch. W. Williabs, Werri 6 Esboniad y Parch. James Huyhes, ar y Test. New. 34 0 y Parch. T. Scott ar y Prophwvdi ° 0 Hymnfiu y Parch. W. Williams, Pftutycelyn. 3 0 Hyirnniu a Salmau > Metbcalistiaid Calfiuaidcl ds 1 5 0 HymnauyParch.D.Jonpa. 3 6 Providpnce and Prophecy, hv the Rev. W. Reeg3 0 L»r>ch v Prophwydoiiaethau, gan v Parch. J.Hutfhes •* 0 Y Profiedydd Ysprytliyrol, gau yr Uil, -s- a 2 6 Holyy yddoreg ar Hanesiaeth Ysgrythyrol, gar t is. a 1 6 yr UD Mcthodistiaetli Cymru, gaii yr un, vn rhifyziati. 0 6 Gfcirlyfr Saesoneg a Chyniraeg, (Caerfa11wch) yn t 18 Q rh w ym, J English & Welsh Dictionary, liy the Hev. Sylvan Evans, Part 14 just out, Is. each part. Gramades? 2 6 Yr Adfryfodiad, Pi-yddest, gan y Parch. E. Evans.. 0 6 Falestina, gan Ionverth Glan Alk,(l 1 0 Ceinion Alan, 5 0 Eisteddfod y 1 0 Welsh and English Dictionary, by the Rev. N" 3 6 Richard* f English and Welsh I)o. bv the same, 3 6 Yr Anmrati, Y Tra"tho«lvdd, Y Drysorfa, y Tywysydd, &c. Almanacks and Pocket Books for 185-2. Amryw o Lyfrau Cymdcithas y T-aetliodau, &c., &C. Rhlfyn 255, Y DRYSORFA; NEU OYLCIIGHAWN MISOL Y METHODISTIAIB CALfTN- AJDD, C?K ViTTSIAB. TBAETHOPAU A GoHEfiiAE rHAU :—Bedyddio Ai-n-, yMpirw- Dyledswyi'dHii yr Eplwys—Cerddoriaeth yr gan y Parch. R. Roberts, Ciynot?. DKONGUAIMC At; AUDTSG- IADAU YSGRYTHTROI. :—Bethlehem—"Mab (Vol a drista ci fain." GEMAI: DETIIOLKDIG :—Mani J\Ioses, JiIerch PlI:1.rnoh, a Rhagluniiit'th-Dagmn am bechod—Crefvdd tywydd teg- Pennorl mis Tonawr. GOFTNION AC ATEBlOX :—Codiad Jos- eph a Chwymp Ilarntiii-Yi- orucluvylia^th I¡¡,j,lcwig-Dodh- ineb a ChnlJineh- Y Gymdeithasfa Chwarterol a'r Diaconiaid —Ateh arall i Suspreh/r. BAHIIDONIAETH :—Y Nefoedr1- Yr Yspol Sabbothol—Jlosanna i Fab Dafydd—Cartrcf. An- oi.YOIADAI; ■—Drych v Prif Oesopd(!—M?tiua, gan 1. G. Alisd. HYSUYSIADAU CUKVYDDOL :—Cymdoithas Efengylaidd rfrtunc—A;n-ia?jCap'? ?ewydd yn MamPrs—I?erddou—Ar Eglwys Brotestanaidd yn HtlM?M'i. MARWRESTR: ;Mr. Tanyfron. NEWVDDION CARTKEFOI. A TIIRAMOII:—Cyfarfod pwysig fIl I.langefni—Gwaddoliad Coleg Maynooth—Ffrainc. Aii R Y w- IAETIJAU:—Pysgu beiau i blaiit.—Gwiriondeb anvvaraidd—r Englvnion oerion—Cf isio boddio pawh-Yr aderyn brongoch —Cyfeillachan di-Grist—Anwybodaeth pendefigaidd—Hmies- yn am y Parch..Tosej)h Harris—Yr anffyddiwr a'r Offeinad anpfeugylsidd—Cyiiyghaeli Ko-ssutli—Troseddauvn Ngiiymru a IJoegr—Ci cymwynasgar. Y CHROMCL CKNHADOL 1 ig- ion o lyfli.N-i- oddiwrtli v PardI. W. Eewis—Dvfyniad o lyth^ Mrs. fewis— f.lvdaw—l'igioa o lvthyr oddiwrth y 1 arch. W. Prvse, Syllwt- Y Genadacth Iuddewig—Cenliadaethau tramor yr Eplwys Rydd. yi, T-?zl,,s Ity,1(1. a chyhoeddwyd gan ?. M. Evans, Hpol-fawr Gweithfa Celf Deisenau yn Liverpool, YN YR HON Y MAE AMRYWTAETIT, ItHAGOEOLDEB, A EIIADLON RWYDD YN CVDGYFAKFOD. YMAE rELF-DEISEAU HAYLOCK & Co. yn cacl en cydnabod yn rhagori ar y cyfryw deis- enau me.wu sefy Uiadau emiH, a dymunir cyllwyno y dewisol- ion canlvnol i svhv y cvhoedd :— HAYLOCK and Oo.'s ISLE OF WIGHT CRACKNELS, wedi eu gwneud i fyny mewn blycliau alcan boh yn bwvs. Y mae'r teisenau hyn yu liynod 0 flasus a maethlawn, ac yn bur gyfaddas i'r oeLli-aiiii4 a'r gweiniaid. HAYLOCK and Co's. HUNGARIAN BISCUITS, Y rhai hyii vdynthvnod o ddauteitliiol it HAYLOCK and Co s. ROYAL DESSERT BISCUITS. H. Y]'()C K and G o's. VICTOHIA BISCUITS. HAYLOCK and Co's. CH.ampagnk BISCUITS. HAYLOOK and Co's. ilIlXIJ) SNOWDROP BISCUITS. HAYLOCK and (V*. SOIREE BISCUITS. JIAYLOCK and Co s. GIN(530B BISCUITS, HAYt-OCK and Co s. AlvKOYv-ROOT BISCUITS. Ilebla-.r y g\ab;tiiol fLitil.Iu uchod ymae HAYI.OCK and Co. yn gn-neud Rout Cakes, Arrow-root Cakes, Pic-nie, AiiJ'.lt- NETHY, I.UNCM, Coffee, SODA, SEED, Cabin Biscuits, OrmsUirk Gingerbread, Ginger-nuts, a'r Liverpool Crackers, V rhai ydvnt vagurol. Y nii,ilt yu r,v.] eu hadwerthn gan yr boll Grocers a'r C'on- *ectio>wrs ovi'rilbl trwy y Deyrnas Gvfunol; a hefyd yn y prif Burtbtaddoedd 1AV CAEL YN GYFAXWK11TH YN Y WE1THFA IN I NIG, _03 11,13 a 15, Lydia Anne-etveet, Liverpool. OWEN EDWARDS, OWNETyTHURWR IBOTASau AC ESGII5IATJ =)" t¡>TIl ,'U: v, •• A DDY?iUNA ddefnycuHo y cyHeusfIra pre V. S'iuol i ddycbwelyd ei ddi,)7chgarwcli pwresonaf i'w GytciHion a'r Cyll'rsdin amen Iweldes iuielionns iddo or pan y hiae wedi cychwvn yn y Il uchod; a hydera trwy dalu ?,?lw *aaav.-l i bub arciiebion i roi boddlonrwydd i bawb a yJmwelant I-iotuseu o'r Masnachdy (am arian parod) 2h. Eto i Archiad 2;)s. Eto, <11' goel lUll y prisian arlerol. -iain 111 u 10s. i lis- ARDDANGOSIAD MAWR. *Swcl t iidali'.nan a \3, duspavtl) 3, rhaitli 1, yn hhestr y ^wriiiadaethaa," yr lion a a'tir-itrwyl trwy awiiurauu y DlI- prwywyr Breuiiiol. Campdlws, a gwnacd Crybvrylliad UrddascT. o GLEN FIELD PATENT STARCH. Feliy y mae Sylw Deublyg wedi cael ei amiygu gyla golwp il.r ei goiiieh GyllVedinol," set', eiddo y jjjrprwywyr Uveninol, a'r Hheitliwyr ui wuaer1 unrhvw sylw tehyy ar ci- ddo neli arall, er fod o ,Ue:ar-hugaiH i ddeugain 0 Ai ddang- Oswyr yn y gystadleuaeth. Dvmiinir yu y modd iiiN,yif parcJius ar foneddigesau Cymru roddi prawf ar GLENFIELU PATENT STARCH, yr hwri a ystyrir hub ei ail gyda golwg ar ti ddefnyddioldeb i dy- luoedd. Y mae yn cael oi ddefivyddio yn y LlieindY Breiiiiiol. D'vraunwn vn barchns ar v bonedcH?nsftn i wneutliur j>rawf o'r GLENFIELD" PATENT DOUBLE I:LFL\LU I'OWDE !i STARCH, yr hwn. at Ddcfuyddiad Teuluaidd, sydd yn uwr yn sel'yl! yn ddigydradd. TYSTIOLAETHAlT. AdsgTifau o Dystiolaetli oddiwrtb Olchyddes y Freniaos, JIE- WOTDERSPOON, 40, D lUÜUP Street, G lasgow. Y mae y G-leixfield Patent Powder Starch wedi bod yn cc.; 1 ei .iLlduy,hh" YII y rlian hono o r laundry Ereninoi lie mae'r holl liethau meiiiaf YIl cael eu gorphen i'w Mawrhjdi, y 'l'ywysog Albert, a'r teulu Breniuol, ac y mae yn byfrydweh lnawr geayl eich hysuysu td foll wedi rhoydi y bodcllonrwyydd niwvai'. T\[.EIGH, ilf. WEIGH, Golchyddes i'w Mawrhydi. ROYAL LAT-XDSY, Eichmond, ger Llundain, Medi, ll. Dvgir y pedair Tystiola-tii tra pharchuB canlvnol yn mlaeu i ddangos y bri yu jnlia un y di lir y Olenjield, Palel/t liuuble-reju'ied I'owdtr &ia: ch gan y rhai ag ydynt yu oi ddef- nyddio 3-11 dH:ulaidll;- Tystiolaelh y Eoneddiges acres Llundain. Y mae y Foneddiges Maeres yn dymiino diolch i Meisfri Pantiu a Tiirner am tiwch o Glenfield Patent Dcuble-relined Powder Starch, gwueuthuredig gan Mr. Wutlierspoon, o Glas- gow. Y olelly(It lel wedi cy!tu,d,li y ,s:,inh ci toil u ausawdd rliagorol.a bydll yn hyfrytlwch raawr gan y FoneÜd- iges Maeres ei adganmol. lan9ioli-bou" Wain (iorhpenaf, 1849. Tystiolaeth oddiwrth Olchyddes Iarlles liglington. y me yn hyfrydwch niawr genyf ddwyn tystiolaeth inn, l;aw.l.1 rag-oral y Glentieid Patent Double-retined i'owder Stard1 vr)iwu,ani nerth, purdeb lliw, ac mewn rboi gorphen- iad clabi., gwrtlllwitliol, a gorpheniad prydfertli i ysnodenau a lliain ni wclais crioed ei gydraihl. (Arwvddwvd) I]UZATiE I'II REII), Golchydtl8;:i Iarlles Eglington. Castell Ejlinslnn, Gorvh. W.I. Adyscn'ihn o Dyatitdactb oddiwrth Foneddiges W. Cham- bers, Ysw., o Glenoriuiston, un o (iyhoeddwyr Chambers's b,-rs, Ys?%, o u" 0 ciyllupdd\vvr C. it,,itbei-s'? Clenormistoa, Rhagfyr 24, 1850. Cy]iuy?a ?Irs. Chambers yf??cir'?MmwytU'i ?rr Wo- therspoon am fwrn o Cleuiu'id laent bt??? a d,,???? ddywe?d bod ei Mf-byddcs, M- ol de"dd lU'" 0 y'?'-tefiiK), yn ystyried v Starch lnvn yr un ?ren 0 i.?er a V ymai fciiatl, Yu yst3-ried y Slat-ti't likvu yi uil o a ddel.iyddiodd 61 Tystiolaeth od^iwrrJi Meiriones y sefydliad rhagorol hwnw, 'Noddle Benvwaidd Manchester." Y mae y i~odd rluvgovol aihiubyddus Illlltl un Y cyfltlwrlir S?c!iia?or!)h..M yaysetydiu.d hwn ?uch?Hl? g el 1 y .?yst;ulLLetl? htm. t.)st..o ?t i "?,?ie Asylum, Embden-p!?cP,?Mchestor, Mawrth, IMi). At Mr. J. S. Gregson, Goruchwylnvr Gienfield Towder Starcli, 71, Spear-street, Manchester. Ar 01 defnyd.lio y Gleutield Starch yn y sefydl, ir 1 ,hwn m. dros ddeiukleg mis, Y mat; yn hyirydwch 'U..I\I¡: ge¡¡ 1 ddat^aij fv hollol gymeradwyaeth o i ausawdd rhagorol, u'r govpheniau A rvdd i vsnodeuaii, liiain, Ace. Arwyddwyd gan MEIRIONES YNA'iVDD-D\. Ar werth mewn Bwrnelau am lc., 21' 4c., lie Sc. yr un, gan -gos holl Fasnachwyr parchus y Deyrnas Gyfuuol. Cyf- T.. ?v i r y Masuaelm yr yn Liverpool gan y LIVERPOOL APOTHE- CARIES COMPANY, J. P. I'i: a III e @SI-S. EvA?s, SOXS, and Co., ac arwertii yn gyfan werth a mau?Hrth, gau y pleidiau can l ynol P. HAitf, Soap Manufacturer, Ranelagh-street. JOSUI:A ALJ.ETSO.V. C!lau.] ..r, 5, Gre.i! George-place. J. B. H"lEJt, ? l?:i,.Scottn.nd-ro.uL J. M'WHAJJ „ 101, Louuou-road. WM. IUULAND „ Great Charlotte-street. W. HAKHISON „ 33, Fox-stn et. B. BAN-I.STEK „ 118, London-road. JoM? .JONES 4I. Hyrou.-stieot. B. & H, InuMl'30N.. ? Wbitechapid, ?'M.HAL'(,mux. Birkenhead. BATF.% „ 19j,?iH-HH?t. HCGH ToOLL, ?-2t. H. B. H'ALCOTE Tea Dealer, 2, Great Nelson-street. JOIIX DEAR „ Is, Islington. E. W. BJDTU' „ Jos. HAUTLKY VV Co. „ ,S. J. Ciol)Aultf,- „ Old Havniai'Uot. Moak-st., Bi/Kv-nhead GILBERT, BROTHKUS. Tea Importers, | '^LVme-str,8' 02. .J',J. t:'1l IlJI)(j}'tel, Li!1H-i-'t)'4'( t. R. WIMGATE Druggist, Liioo-stiv; t. ???———— ? ?"'?? { ?;?U??: ? Cr £ ORGK BYRD" ,f;;]nt'S'-phl' 0. JDt.jA?n?bAkK. ? RnKcuh''?? t-. CftEGtO\ „ Tt,Hp<:c.r?.,MMcLf9t'i COFFI JOHN C A S SELL, Yr hwu y mae ei gryfder, ei ffrwythlondeb, a'i berarogledd mor ganmoladwy a dymunol; y mae nid yn nnig yn beraidd i'r ttreliwaetli, ond hefyd yn hollol iachus, a chryfhaol i'r cyfansoddiad. Y mae vn ffaith anwadadwv fod yr boll rai a roddasant brawf ar v Coffi hwn, yn sicr o barbau '?'?'.?y??????P'- gael unrhyw fath aran vu rhod.U iddynt ?ynmint 0 ioddh?d. Os )'W neb yn nhcu rbagooldeb COFFi JOH; N -?al}'' ?1 bvddediddo ?ievd prawf o huno.ac argyhoeddir e1 yn fUan ei fod yn teilyngu y Haeuonaeth. Y mal' hel.»d yn l»y j- ■i=ol gyda golwg MgynUdeb, gan ei fod yn cyrhaeddyu Ha?erpcllMh nag un math arml ar sy?ni ei gryfder a 1 Uetn o ldeu. Gwneir COFFI JOHN CASSELL i fvnu yn Sypynau awyr-dvti, yn cynwys o un hyd wyth o wnsau (ounces J; ac mewn ceulestn yu cynwys o haner pwys hyd (it i phwvs yr Ull. A gellir ei gael gan ei holl Oruehwylwyr am y prisiau lsel a gunJyn .— corri johxJ cAsssii., r?o. Is. 2c. )I a nwydd pur ddymnnul. COm JOHN CASSSI.? 2fo. 3. Is. 4c. corri joilill CASSBLL, --Vo. 2. 3L s. 4c. COSTI JOHN CASSE?X., ° No 3. ° Is. 6c. Ki^l "t s eisicm gwcti ?wvdd na hwn o ran cryfder a pherarogiedd. V COFFI JOHI CASSEXiI., IVO. 4. ls. loo. Dyma Goffi w edi ei gymhwyso i chwaeth yr Hyfeirniad perffeithiaf. Er rhoddi sicrhad i'r Cvhoedd, y mae enw JOHN CASSELL ar bob sypyn a cheulestr, yn nglayd a'i gyfysgrif. Nis gall fod yn ddigyaiysg hebhyny, a byddai dynwarediad yn lladrad. TE JOHN CASSELL. Y mae gan Joii-N CASSELL y rhywiogaethau goraf o De wedi oi wneyd yn sypynau o un wns hyd bwys, am y prisiau can- 1)'no1 -c.. ljuol. To Du" 48" 4S. ôC, a 5s. y pwys. Te Gwyrdd, 4s. 6c, Ss. 6c, a 7s. 6c. y pwys. COCO JOHN CAS S 21 la I.. Y mae Coco JOHN CASSELL yn cael canmoliaeth uchel ar gyfrif ei fdethlondeb a'i ragoroldeb. Yn cael ei worthu yn syp- ynau yu cynwys- rai cliwarter pwys, ac ereill haner pwys, yn ol Oc. a Is. y pwys. Mae y personau canlynol wedi eu penodi yn Oruchwylwyr mewn gwahanol ardaloedd yn Nghymru. Holywell-W, Williams, Greenfield Street. Denbigh—Richard Fox, Vale Street. Carnarvon—J & H. Griffiths, Castle Square. Amlwcb-J, Hughes, Queen Street. Holyhelltl-J. Peters, Market Street. Pwllheli—R. Williams, Tailor. Henllau-J. Roberts, Grocer. Llanfyllin—T. Byner, Grocer. Mold— E. Jones, Cefny Gader. Llaut'ivrog—T.Jones, Grocer. Iianrwst—J. Jones, Printer. HhlUtbou-Samud Evans, Grocer, a W. Jones, Butcher. Minora—A. Francis. Bethesda—M. Jones, Bookbinder. Llanluir—T. Hughes, Ironmonger. Penodir Goruchwylwy" r yn nihob tref ac ardal trwy y Dywysogaeth. Gellir cael gwybod yr amodau drwy ymofvn a I JOHN CASSELL, No. 80, FEXCHURCII STREET, LONDON. THE EXHIBITION CHART. THE enormous circulation of the "WEEKLY JL DISPATCH," on Sunday last (by far exceeding the most sanguine expectations of the proprietors), has rendered it impossible to comply with the announcements previously made, that every purchaser should, on Sunday, the I Itli in,t.. receive a copy of the ILLUSTRATED COLOUKEIJ CHART OF THE GREAT JXIlJHITlOxjt has,in consequence, been found neces- sary to POSTPONE THE ISSUE of 11 sheet demanding such careful preparation, until Sunday the 1st of February, oil which day everv purchaser who was disappointed in receiving a Chart of the 4th inst., will be entitled to a copy. Ordersmav be given to all newsvenders in town or country, or to the Office, 139, Fleet-street, Loudou. News Agents are requested to send their names and addres- ses with tho names of their London Agents. Steam Comunicaticm between LIVERPOOL and MOST 5TU. THE FAST-SAILING STEAM PACKET VESTA. CAPTAIN ROB E LIT D A V I E S, WILL SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS FROM LIVERPOOL. JANUAR Y. 1, Tuesday 2 0 Eveu 3, Saturday 7 0 M o:-n P, Thursday 9 0 do 10, Saturday 11 0 do 1:5, Tuesdav 1 0 Even 15, 17, Saturday C 30 Morn •20, Tuesday 1 0 do 22, 8:3?) (10 ill, Saturday 10 0 do ?7,Tuesday.l?O\dO:' •2J, Tiitfrsday 1 0 Even 31, Saturday 2 0 do FROM SIOS I YN*. JAN CARY. H. M. 2, Friday 7 0 Morn 5, Monday 9 30 do 7, Wednesday ..11 0 do do ,i?, Monday 1 OEreu !H,?V?duc;iday.23Kdo iw, Friday 7 0 Mom il!),?tuud';ty. i)0d? 21, Wednesday 11 0 do 2 ), Friday 11 ? '?, 20, Monday 1 0 Even 2S, Wednesday 2 0 do 3o, Friday 2 tf() do The Chester and Ilolyhead Railway Station at Mostyn, is within a few yards ottlie place of lauding; and the Trains for Bangor and llulvhetid leave H. AI. H. M. H. M. H. M. H..vr. 1 ,iu.. -auiVii .<■■»». At.93aMorn.HI3Morii.?:HvRu.53EYen.7!4EveTO. AM) FOIL CHESTER. At 7 N. M. H. M. H. M. H. M. EveM. At 7 55 Morn. 10 40 Mora. 10 ss Mom. 4 51 Evn. 7 55 Even, At 7 .5r, Al and CHr attend the Packet daily, to convey Pas- sengers to all parts of the Principality. Goods forwarded per Railway daily, FARES :-Cabia, 2s. t3d.; Deck, Is. Gd. Further information may be had from Mr. DANIEL JAMES 22, Lniou-street, ne? the Exchange, ?n?l Miss .U. A..TOES, Stationer, 18, Tithebam-street, LheJ'pool and from Mr. J. B HÜLT, Agent. JlosLyn Quay. Ar tf?-? !Jan ?'<'? 6'V?' y .D?/i?,?'? blychau Is. l^c.,2i". be. a 4s. tic. ?f/(MMlS.l?C.,?.Cf.tt?.?C. J:l'fÆ:  JiEI"IOL DAN AW.DD  «««« BA!- NAWDD ?EI?ENAU RHYDDRAOL A GWRT'lERIAIDD, JOKES'TRK'MADOC, A'cu y Fiddjjtiniaetk Gyn'ircij <G' if[/'redinol, Parotoedjgr trwy Benndiad yn ol Jjlaw-ysgxif 3TT ISy^lcd y diwcdslar W. 1>1. Koberts, rll. D., Oakland. Er rlmgflrenu ac iaehau yr hoil anlnvylderau a darddant o ausawdd aliach y Cylla, yrAfu, iio anmhure,dd yn y gwaed. An OL HANNEll CAN MLY'NEDD o ymarferiad v Protres- wr uchod, DEUDOEXO MI.YXF.UI) o brawf cyin-edinol gall y Cvhoedd, ynghyd a thystiolaetliau lniloedd o gleibon adfer- e<lig! Cydnabyddir yn benderfyiiol lutti lion yw'r feddygin- iaeth OKEU MEWS BOD at wellhaa yr auhwylderau ised :— Y geri fbilr) Di'ffyg treuliad bwyd Gwyut ar y cylla Ivhwymedd gwastadol Pi.en yn y pen Diliyg chw.ant bwyd Gwrtinvyneb a chyfog Y cramp Llyngyr ar blant ac ereill Scurvy | Piles o bob math Graianwst (gravel) Stitches Cryd cymalall ri-.iu-vTn^st h/out) Chvy r bremn, manwynau Curiadau'r galon Dwfrpoeth TanIddwf Isder ysbryd J'oen yn y frost, &c. Y gafud wvnt Toriadau drwy'r croon Y ddneg (spleen) Y fam {hysteria) Clwyf melyn Cysgadrwydd I'oh anhwyliadau gewynawl Y "doluriau uchod (gan mwyaf) a lacnou u.wy auijyn cy- meryd v Pelenau er, riiaid addef, bod cyfansoddiad, aim- yw odd!ad,an)ry-v ia?h?hosioui'rw<l?rmu.M?.?autu?f..?uu?]Iar et, ')bl,?gi(i ]?i,t itill li:.clllll -I eu b"d gwellhau pob atiechyd ond hyn a gadarnheii ,— NA CUAXFYIimVYD ETO UN FKDDYUi.VIA E 1 It GYFP K LYIt AT BOB DOLULUAU SYDD At TAimDIAD O'll YS1 L'MOG, AC A DUYItY Y FATH ATALI'A I BOB AFIECI1YI) YN EI YMOSODIAI) CYNTAF NA ME IIIIVCINIAKTH GARTHEDlGOt, WE III ]-'I DD)FEISIO A EFFKI'l'UlA MOR SICK, K8MWVTB, A DIliERYtiL, AR BOil MATH 0 DDYN, A R PELENAU ILIIYDOHAOL JONES, TKK' MAIIOC, CeToogir hwynt gan Feddygon Penaf y Deyrnas, allan o lawer da°llen a ganlyn 0 dal/yriad IJythyr Benjamin Trailers, Esq., F. It. S., A/eildyy ti 2,{aúT}¡ydi ein Gru"us,!f Prellhincs:- MH. R. I. Josrs. HTR.—"Y mae cyfansoddiad eich Pelenau y Tath liior ragovol, fel nas gall ea hei'eitl]ii>ld'jb fod yn uchos u aiii?)e.uiAuth Yr eiddoth, jj. THAYERS." Tystiolaeth Rowland Williams, Esq., .1I. 1:, C'. S., Tre liiadoc:— Hyu "Yr wvf yn hysbvsu vr ystyriaf Belenau Rhyddhaol JoursTre' Mudoc, yurliguorol dda bu m yu eu gorcliymyii i ereiil, ac y mae yu llaweu genyf ddwyn tystiolaeth i'w helieitliiau claionus. Vu gweitlirediadau diberygl. ROWLAND WILLIAMS. T??<;o?<'</t n?. Vaughan ,7'nn?, M. R. C. 8. ac L, 8, A. ?(My?tJ'sp???/?'M?M?'?. yn g-?,invf4ge(l(l I SYR,—Yr ydwyf vu ystyried eich Pelen?a yn gvmysgedd i,hitgoi,ol ?l'r i-'Ilu) a tlinir gan bon auhwylderau aHldedlg o abeehyd yr afu U rhwymedd gwastadol. Yr eiddoch, W. V. JONES. Llythyr a d.lcrbyniieyd oddiwrth y Parch. TV, Rowlands, iiwein- Lloy yn y Tredeyar Iron H'ork Dehcndir Cymru y n,-? -CIIY(lig ?n 'I' oedd gymvdogaeth I 1. ,1 ..I n U )I.r Ot,'{ (l gwnng 0 r gyulydogftl.'tl1 nesaf, aelod <■> n eymdeithas In, gyda bachgen naw neu ddeg' o"d 'vu cvmervd te yn jy nhy. Yir.ddaiigosai v baidigen vu wnei l'el bnasni yu mhell yn v darfodedigaeth". Ond v Sab- 1 ntb \,??d?di?vyddoddbodyruuw???.bachg<-u?d? ,)tetU-uI vro?Ua.meMun.?,)? yi-oeddwjtyu pif?- eU? itt.T?y?mi fy?'??y????"- '?"?'?'? inae ?v(.,Ii g, elltl: ,,tie ci %-itty h .1?i(iyi, 1.1' di\rJluÜ' yl' oe,]llel,1.1 ?? ??? ty chwi< oui<i oc??" U? edrych ar y bttch?? ea, ?iditgelic)?, pl-i y eilrych ar y bacli^ > e'J{ J. al ;d ium ) "M ? j.?.j.t ag a wdswu yn JJw-.d w?w Yu wj,. y 1Uiie g.vahauiaeta,me- a thftieu mor ddiwet.i>u. ddwu I a l ,tiI t • } i(1(lo ■, j)i,„ ond ei ddoctorio fvhuMWM.?bnm?al.H,.?..? ?)\?s/i'HE?AUOC,acyt'u? f?, huu \UL,:ilJlJl1 -1' Y? ';?'?? anig'vlchiad yn gwbl fel y cvmou.id)t-.Euwt?dy??CU?U), ? J ulm Holm?. G?ith IlaÜu'Jl, Hmlllw'. Yr t:i,ldoch yn ¡.ywir, W!LL1AM HOWLAD. TIhoddir tvstioladh!lll erei'J yn y iies?lf'.  .y?d ?ar PiJJ yn t?.'d. r. ,1.}, ,u. fod V relenau KIIVHCOLI I'R RIIYXWIR. ( -hi ■. J?? Wyehau Pren crwn, A!. Lap>i Gwyr,ld, be y Pcrch.uJg.yn?ydail'sgriM?? ??.,?7.MC??. Ar Stamp y Lh'wodrMth o'n hamgyh h. On? ? bydd .uh?sder iw cael aufonei 14 ?!3, lit-" ?'??,? ??' ?"  ii Li?i li). r ati i'r U?,.iiibi-i?iii i nl D ccirjh'.vchorP?euauyuuleyd.?L?.dyl?,t.?i?d???.- ? S, ??< ein ?? yn &?" ?''?-?'? ??' .I/I!I'I),'II, dymunir yvyareiliy a,, y personau a I f de by a.>o.> //•» « ouZ»*-lr->'ld V L F'dduyiniaeth, anjtm hysoys, a y'l.a tr 'RuisaJanX, Tremadoc, a r^id, c^>trcdii, er budd t w c^d-ffcneal yn eainvl. Ncwydd ei gyhoeddi, ac a gyjlicyuir i Fcirdd ac i Lenoriou Ce)i< dl y CyKury, Y HmriTM CYNTAT, Pi'iö Of. BARDDAS Y CYMRY: V Ii \rf d EI HAK?S A'I DEFOAU" o'r mser8dd Eboi-e?aaf i?yl ya bi-esi?ol ynghyd a Hhcit.hmdan Ccrdd Daiod, g\m Uon?nT IOAN i'KYS,????'?<M G??;?, ?.?.7?.?. Dosperthir y gwaith yn ddwy ran :—iiuan 1. lianes Baiyd- oniaetu y Cyiury. Hltan, Rneitniau Cerdd Dafod. Trel'nir y rhau gyntiif yu ddaa dclosparLh:—Do.spartli 1, Y Selydliad Barddonoi, Yll bum Pennod :—Archwiliad i weithiau y l'rit Awduron, ac i hen Gotion y Cymry, a n gwertii cynihariaethoi yn eu periliynas a Barddoniaeth 1 uys Prydain:—Eaw dynod- 01 a ehyttrediuol, cyssehn, Selydliad" Addysgiadol inys Pryd- aiu :—'i'rel'ii yBeirdd,neu Gunghenau BarddoniactU. Dos- barth 2, Y Pril'uodau Barddonoi, yn wyt111JriÙw,I:- i Gwydd- oniaid :— Y Beirdd (IN-iitelig:-i Cynfeirdd:— i Gogyulei.\ld —Y Beirdd canoi "sol:—Y Beirdd godir' .veddar: J- iieirdd B.'irdd iiresenol. Rhenir pob Prifnod ynudwy lJeuuOll-BtjrdÜ y l'riÚ1Od, a Gorseddau y l'rifuotl. Geliir cael y Gwaith gan y Cyhoeddwr, 1', J. E VANS, CHAPEL STREET, CARNARVON; a cnan hull Lyfrweithuyr Cymru, a purU'dr?fy.ldJ.l??' Y Fi'OKDD I IEC¡:r'i"D! P E LE N AU~lTo L L 0 WAY IACHAD IAFU ANNlIREFNEDIG A MALL- I>KAUL. Adysgrif o Lyihyr oddiwrth Mr. R, W. Kirkus, r'yfferiwr, 7, i'rc^ji direct, Liverpool, dydditdiy j.ile/ujiu ti, ljl. At y Proii'eswr HOLLOWAY, SYR—Mae eich P,?llnau a'ch Enai-at wcdi sefyU yn uchafar restr ein gwerthiaut u Feddy^iniaeiuau rbi'cit?uojul iuur?bly?yddnu. Mae iii, yii Htfer pryi?) gciivi', at yr hou y gatlai gyteirio am unrliy vv yiuoi\ruia.iaa, yn dymuao ar- nafalael i cliwi gael gwyOod neiilduoiion c i iiachos." Yr oedd weLli cael ei blino am liynydd id iJ. iM" aimlire/niedig, a'1' enya- l'a ;uor Uymdost, fel ag yraiubeuai ua oyddai ya abl i ymuyna1 tlauo; yn liodtis llel1úwytl hi i wueyllpmwf o'ch Pel8uau alii u n hysbysa ddaribd iddi ar ul y doga cyutaf, a phob un wedi gapl, LsniVt ythad lua'.vr. Pdriiaudd i'w cy:1, ac er na ddefuyddioddoad tri o l'lychau, y mae yu a.vr yn y unvyuhad o iechyd perii'aitti. Gailaswn auion i ctiwi lawer o aeiiosion ereill, ond mae'r uchod, yr wyf yn nieddwl, 0 iierwyddJfimiy- rwydtl yr ytnosvdtad, at- iacuadcyjlym, yndywedytlll ,ver ar nw eicii Pelenau rhyfeddol. (Arwyddwyd) R. W. Kill US. \0; 1:I-):-5''7::(..J 1_ ¡6' \¡.,£LH.f- (ItKELTMATlO FEVElij YN VAN Hdysgrijo Lythyr a yrnddanyosodd yn yr llobart Town Cour- ier "'11t1Cl'llt iai) 16.51. Major J, 13 u Margaret :\1'Couuiban, pedair ar bymtheg oed, yn bvw vn New Towu, yn dyoddef oddiwrtli rumatic fever danbaid am lwy na dan lis, yr hyn a'i difeddianodd yu hollol o ddeinvdd ei haelodau yn ystodyr amser hwn, yr oedd 0 dan old y medd- ygon Ill\\ yuJ 011\vog yn Hobart Town, a cUfI.lldyl!t llWY yr oedel ei hadw3 yu euel d ystyried yn auobeiihiol. Llwyddodd eylhill gvrta hi i wneyd prawf o Belenau cludM\vrHoi[owiiy, ac mewn amser angiireiludwy o fyr, eneithiasant iachad per- liaith. Iachad o boen a thyndra yji n^bledr dwyfron a cliylla per- ou,?t ..d a'i Fab 1)el'ohemO°'ÍOl1" 0(Mi\] th Meistri Thew a'i Fab, pei*ohenosion y J Yd y rUtti a uJiailt wirio y a-V3lwl-«;Ui gaulynoi.—AWdt At y l'roffcswr Hollowav Svr,—Yr wyi yn 1,"],Utl fv n1, l'  didonus Pelenau Holloway. i>VodX?a^t°S'; ~cv • yd'UU I)lhu ,Hth bova u iuyuara ya y cvii-i vr i.v»» hptv^i J IL am Jiel' )-?l a (l,liIY1Jitl" byrdrll alJadl, tel ag îIn'\lI£al c.,I>a, yr llyu hefy(l a ir wyi Yi? M inlw jdd J u ae er f ] ge.dded 0 àmgy1eh. ]¡yu \;e:u iy ngwdj<1 i'r,lcltl1 r"'l,hl f1 ';ll, .<1: YPenu.u !i.r.iu??cuHw?uyay?a?.yjd?;?,.)????"??. I wyf Yl1 aWL' wt'th cad fy Hg'n'lH> d, li:wy t-J¡ Îl J'}l'cLilJ.a. 11' lywio? mewn cym?t?_ui.?..i, ?u.?.??n ??yj,??.? ????. ? dytliM ua pboeu, yr iiya ni, gallwu wueud o'r\da^ ?Arwyd?.vy..j i-i???.-i.??o'-? tl'üe, Lynu, ??.iulk. I?chad i?yteddol o'r ?na?????yld?b yr I?n o'r mwvaf P(' yitid. J"' U 0 r III wy..1 AJy?-f 0 Lythyr cyfeinedi- ? J_ K. Heydon, Ysw., 8\'(1 :?v.&?u?W?s.Jy?pa??''??-?iu,i?,i. HE) )T,-j;n un Mr. ThfUnM L?.k l:useiy,.hdd yn Ln? G,o? ge, all' I'll ?,ii (!ael ei g3,?iL, Nil ?uauU???uyrI.U\t,y?? ? ??. J_jywe?ddei ??hHo??'????'Y'n"?'?'??' Yrth? uiiest t,u(l ei aeLlO?3 Yil a P!lo 1) vi? fudd. Y?Y?i\ilt.mou,acy.iJi?? y °Y"Û1<l i ¡JOb (Ül\'l'll\ deWvnu ei u?., cy:.s?orudd cyt?Ii ? l wueya prawt o Helena 11,1?'wa)" (Le i',l lli)Nll allo")altll, hyily, rhudJ?ddydos'ucyu).athtu?s'?'"?'???-??y'),p?- udd??ah  v   .?t??ym? odd 4?tu I "Y"Y i'w cvmervd yn ol y cyiaiwjddjiadau, ac y mae vn :r \I ei adtcru i berllaitu leoaja. leimia bleser t?wt'vtic??truua!tydy?ioI?t??'i'L,Ht'?y'?wueu- tliur tv-jtlw i'r un perwyl, os byddai hyny yn oijnol. (Ar.ydd.yd; WM. JONES, Peroheuog y fl^bu™ Hehtid, New bouth Wales. Effeithrwydd rhyfeddol Pelenau Holloway mewn achosiou ° Dyiai I.??)i?u yn dyoddef oddiwrth Ddyfrglwy, un ai yn amser U-uad bywyd, neu unrhvw amser ?Tdi, ?? ?-ddio y y Pelenau hvn yn dthoed, g?i t?d c?uo.'?d o ticrson.nt vn Ctud ?,iachMy.tt!yuYddoJirwyHudcu)yddio,u'rau?yd?chryH itmiih?uyueiwahauolrnddim,\vHniib«u?.'?ddiua..i'ciU MfI y Pcdenau clodfawr hyn yn etfeilhiol ryfelldul yn yr auhwylderau canlynol. Mae y Pelenau Clodfawr hyn yn rhyfeddol elfeithiol ynyr anhwvl.lerau canlynol:— Anhw'vlderauy coluddion. Curyn y pen. Gwaewypen. Cymnialwst.. Atallndwlr. Dolur gwddt. Y Cryd. 'l'dl id,lwf. Citvyrm-eum. Ditt'yg auadl. Twymyn o bob Graianvst. Auliwylder geriawg. Ftitiaa [math. Arwyddion Lliniorawg. Troedwst. ail-iaddol. ])i.t\-?trenHadbwvd. Colyddwst. Polai'od. Rliwvmiad v cobuidion, Ennynta. Ci?nn-?ud. Y U?fut?di?MLit. Chl)"f nwlyn. LIyn.??. Nvetnlod. Afieclivil yr ant. Gwendid &c., jll"v,rl?, 0 t?il) lililLL. Cl^fyil y aed. Flolenau (?'?''s). &.e.,?c.,?c, Ar tve)L? yu .t-lvd!i?dv Proii'cswr Holloway, 2H, Straad, ?t- Temple B.ir, Lluudaiu, u chau y rltau fwyaf o Fferyllwyr a Gwerthwyr Cyiieri, drwy yr holl t'ydt.;?arei(idied?,a.mypns. i.?)c.ihn?:—Js.i.?c.; '?.b(;iM.?.;Us.;?.;??.;y b).vcb. Y UJal' ('11ill 111.1\1' lh'Y gym,y,l Y' JU:.i.ltiuli 1lIlI'yaL' U.S.—Cyfarwydiliadau er tU-wetuin?i'r Cifl?uu u UUO aHell- vd gyda phob biyebaid.

[No title]

AMDDIFFYNIAD Y BKIF-UDINAS.…

JUBILI YR A;[liy-wyTYMREIG…

[No title]